ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання до лабораторної роботи № 9

1. Обчислити і запам¢ятати суму та число додатніх елементів кожного стовпця матриці A(10,15), aij>0. Результати надрукувати у вигляді двох рядків.

2. Обчислити і запам¢ятати суму та добуток елементів кожного рядка матриці A(M,N), N£20, M£15. Результати надрукувати у вигляді двох стовпців.

3. Обчислити суму та число елементів матриці B(N,N), N£12, які знаходяться на головній діагоналі та під нею.

4. Обчислити суму та кількість додатніх елементів матриці C(N,N), cij>0, N£12, які знаходяться над головною діагоналлю.

5. Записати на місце від¢ємних елементів матриці D(K,K), K£ 10 нулі і надрукувати її у звичайному вигляді.

6. Записати на місце від¢ємних елементів матриці D(10,10) нулі, а на місце додатних - одиниці. Надрукувати нижню трикутну матрицю у звичайному вигляді.

7. Знайти в кожному рядку матриці F(N,N), N£20, M£10 максимальний та мінімальний елементи і розмістити їх на місці першого та останнього елементів рядка відповідно. Матрицю надрукувати у звичайному вигляді.

8. Транспонувати матрицю F(10,8) і надрукувати елементи головної діагоналі та діагоналі, розташованої під нею. Результати розмістити у двох рядках.

9. Для цілочислової матриці N(10,10), (nij/5)*5=nij знайти для кожного рядка число елементів, кратних п¢яти, та найбільший із знайдених елементів.

10. Із додатних елементів матриці N(10,10) сформувати матрицю M(10, Kmax), де Kmax - максимальне число додатніх елементів рядків матриці N. Елементи матриці M розташувати підряд, а на місце відсутніх елементів записати нулі. Надрукувати обидві матриці M i N у звичайному вигляді.

11. Знайти в кожному рядку матриці P(N,N), N£15 найбільший елемент та поміняти його місцями з елементом головної діагоналі. Надрукувати одержану матрицю у звичайному вигляді.

12. Знайти найбільший і найменший елементи матриці R(K,N), K£20, N£10 і поміняти їх місцями. Надрукувати матрицю R і одержану матрицю.

13. Увести початкові дані в перші 24 рядки і 7 стовпців матриці S(25,8). Обчислити середнє арифметичне значення елементів кожного рядка матриці та записати його у 8-ий стовпець, а також середнє арифметичне елементів кожного стовпця, та записати його в 25-ий рядок. Надрукувати одержану матрицю у звичайному вигляді.

14. Знайти рядок із найбільшою та найменшою сумою елементів матриці T(N,M), N£20, M£15. Надрукувати знайдені рядки та суми їх елементів.

15. У матриці V(15,10) знайти в кожному рядку число нульових елементів. Надрукувати рядки матриці, які містять нульові елементи, та їх число.

 

Задана квадратна матриця A розміром N x N (N<=10) з дійсних елементів.

16. Знайти середнє арифметичне елементів кожного з парних стовбчиків цієї матриці.

17. Знайти середнє арифметичне елементів кожного з непарних стовбчиків цієї матриці.

18. Знайти середнє арифметичне елементів кожного рядка цієї матриці.

19. Знайти середнє арифметичне елементів кожного з парних рядків цієї матриці.

20. Знайти середнє арифметичне елементів кожного з непарних рядків цієї матриці.

21. Знайти середнє арифметичне з усіх від’ємних елементів цієї матриці.

22. Знайти середнє арифметичне з усіх додатних елементів цієї матриці.

23. Знайти характеристику кожного її рядка (суму додатних парних елементів у кожному рядку).

24. Знайти характеристику кожного її стовбчика (суму модулів від’ємних непарних елементів в кожному стовбчику).

25. Знайти суму і добуток усіх її додатних елементів.

26. Знайти суму і добуток усіх її від’ємних елементів.

27. Знайти суму усіх її додатних і добуток усіх її від’ємних елементів.

28. Знайти суму всіх її від’ємних і добуток усіх її додатних елементів.

29. Знайти суму всіх її елементів і замінити нею всі діагональні елементи цієї матриці.

30. Знайти добуток всіх її елементів і замінити ними всі диагональні елементи цієї матриці.

31. Знайти суму всіх її додатних елементів і замінити нею всі діагональні елементи цієї матриці.

32. Знайти добуток всіх її додатних елементів і замінити ним всі діагональні елементи цієї матриці.

33. Знайти суму всіх її від’ємних елементів і замінити нею всі діагональні елементи цієї матриці.

34. Знайти добуток всіх її від’ємних елементів і заменити ним всі діагональні елементи цієї матриці.

35. Знайти мінімальне із чисел, що зустрічаються в даній матриці частіше ніж один раз.

36. Знайти максимальне із чисел, що зустрічаються в даній матриці частіше ніж один раз.

37. Знайти суму найбільших елементів кожного рядка матриці і їх координати.

38. Знайти суму найменьших елементів кожного рядка матриці і їх координати.

39. Знайти добуток найбільших елементів кожного рядка матриці і їх координати.

40. Знайти добуток найменьших елементів кожного рядка матриці і їх координати.

41. Знайти суму найбільших елементів кожного рядка матриці і їх координати.

42. Знайти суму найменьших елементів кодного рядка матриці і їх координати.

43. Знайти добуток найбільших елементів кожного стовбчика матриці і їх координати.

44. Знайти добуток найменьших елементів кожного стовбця матриці і їх координати.

45. Знайти кількість додатних елементів в кожному рядку.

46. Знайти кількість від’ємних елементів даної матриці в кожному рядку.

47. Знайти кількість додатних елементів в кожному стовбчику.

48. Знайти кількість від’ємних елементів в кожному стовбчику.

49. Отримати нову матрицю шляхом ділення всіх елементів даної матриці на її найбільший за модулем елемент.

50. Отримати нову матрицю, помноживши всі елементи даної матриці на її найбольший за модулем елемент.

51. Отримати нову матрицю, помноживши всі елементи даної матриці на її найменьший за модулем елемент.

52. Отримати нову матрицю, склавши всі елементи даної матриці з її найбольшим за модулем елементом.

53. Отримати нову матрицю, склавши всі елементи даної матриці з її найменьшим за модулем елементом.

54. Отримати нову матрицю, віднявши всі елементи даної матриці від її найменьшого за модулем елемента.

55. Отримати нову матрицю, склавши всі елементи даної матриці від її найбільшого за модулем елемента.

56. Замінити нулями всі її елементи, що знаходяться на головній діагоналі і вище неї.

57. Замінити нулями всі її елементи, що знаходяться на головній діагоналі і нижче неї.

58. Сформувати вектор із суми елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

59. Сформувати вектор із суми елементів стовбчиків і знайти їх середнє арифметичне.

60. Сформувати вектор із добутків елементів стовбчиків і знайти їх середнє арифметичне.

61. Сформувати вектор із добутків елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

62. Сформувати вектор із найменьших значень елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

63. Сформувати вектор із найменьших значень елементів стовбців і знайти їх середнє арифметичне.

64. Сформувати вектор із найбільших значень елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

65. Сформувати вектор із найбільших значень елементів стовбців і знайти їх середнє арифметичне.

66. Сформувати вектор із різниць найбільшого і найменьшого значень елементів рядків.

67. Сформувати вектор із різниць найбільшого і найменьшого значень елементів стовбців.

68. Сформувати вектор із суми найбільшого і найменьшого значень елементів рядків.

69. Сформувати вектор із суми найбільшого і найменьшого значень елементів стовбців.

70. Знайти суму елементів рядка, в якому знаходиться найменьший елемент.

71. Знайти суму елементів рядка, в якому знаходиться найбільший елемент.

72. Знайти суму елементов стовбця, в котрому знаходиться найменьший елемент.

73. Знайти суму елементов стовбця, в котрому знаходиться найбільший елемент.

74. Поміняти місцями рядок, що містить максимальний елемент, з рядком, що містить мінімальний елемент.

 

Приклад. Отримати нову матрицю, розділивши кожний елемент даної матриці на її найменьший елемент.

 

Блок-схему алгоритма роз’язання задачі наведено на рис.4.

 

Текст програми:

Sub Matrix()

' Оголошення змінних

Dim A(20,20) As Single

Dim B(20,20) As Single

Dim n As Integer, m As Integer

Dim i As Integer, j As Integer

Dim min As Single

 

' Уведення вихiдних даних

n = InputBox("Задайте кiлькiсть рядкiв матрицi n=")

m = InputBox("Задайте кiлькiсть стовбцiв матрицi m=")

 

' Уведення елементiв масива A

For i=1 To n

For j=1 To m

A(i,j) = InputBox("Уведіть елемент масива A(" + str(i) + "," + str(j) + ")=")

Next j

Next i

 
 

' Обрахування мiнiмального елемента

min = A(1,1)

For i=1 to n

For j=1 to m

If (A(i,j)<min) Then

min = A(i,j)

End If

Next j

Next i

If min = 0 Then

MsgBox("Найменший елемент дорiвнює нулю")

Else

' Обрахування масива результатiв i вивiд

For i=1 to n

For j=1 to m

B(i,j) = A(i,j)/min

MsgBox("Eлемент масива B(" + str(i) + "," + str(j) + ")=" + str(B(i,j)))

Next j

Next i

End If

End Sub

 

Контрольний приклад: n=2, m=3,

Мінімальний елемент min=2

Задайте кiлькiсть рядкiв матрицi n=2;

Задайте кiлькiсть стовбцiв матрицi m=3;

Задайте елемент масива А[1,1]=2;

Задайте елемент масива А[1,2]=4;

Задайте елемент масива А[1,3]=6;

Задайте елемент масива А[2,1]=8;

Задайте елемент масива А[2,2]=10;

Задайте елемент масива А[2,3]=12;

B[1,1]=1

B[1,2]=2

B[1,3]=3

B[2,1]=4

B[2,2]=5

B[2,3]=6

 

Список літератури

1) Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом "Вильямc", 2001.— 448c.

2) А. Васильев, А. Андреев. VBA в Office 2000. C.-Пб.: Питер, 2001. – 409c.

3) Демидова Л.А., Пылькин А.Н. Программирование в среде Visual Basic for Application. М.: Телеком 2004.

4) Гетц К., Джилберт М. Программирование в Microsoft Office. К.: Издательская группа BHV, 1999.

 

Зміст

Лабораторна робота № 1Тема: Інструментальне середовище VBA
Лабораторна робота № 2.Тема: Програмування алгоритмів лінійної структури
Лабораторна робота № 3 Тема: Програмування алгоритмів розгалуженої структури
Лабораторна робота № 4 Тема: Програмування алгоритмів ітераційної циклічної структури
Лабораторна робота № 5 Тема: Програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень
Лабораторна робота № 6. Алгоритми роботи з одновимірними масивами  
Лабораторна робота № 7. Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів і обробка матриць  

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти