ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні вказівки до вивчення тем.

 

Тема 1. Історичні передумови створення міжнароднних товарних номенклатур.

Рекомендована література: [1]; [3]; [4]; [5]; [9]; [18]; [19]; [20]; [11]; [27]

Міні-лексікон:

Ключові слова: світова торгівля, Женевська конференція, угода 13 країн, гармонізована система, товарна номенклатура, Ліга Націй, класифікатор.

Умовні скорочення:

ООН-організація об´єднаних націй

СРСР- Союз Радянських соціалістичних республік

ЗЕД-зовнішньо-економічна діяльність

Методичні вказівки.

 

Необхідно розкрити значення міжнародних організацій у світовій торгівлі.

З’ясувати основні напрямки діяльності організації об’єднаних націй (ООН) та зміст резолюції, що була прийнята на 49-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Знайти основні принципи діяльності Генеральної асамблеї ООН.

Мати уявлення стосовно питань, що вирішувались на конференції у Женеві в 1964 р.

Яку роль відіграв колишній СРСР у роботі конференцій ООН, та як результати конвенцій ООН доводились до населення Радянського Союзу.

Описати які країни беруть участь, в сучасний час, в роботі Венській конвенції ОНН стосовно питань о договорах куплі-продажу товарів.

Знати, що відбулося в Брюсселі у 1889 р, з якою метою було створено Союз держав. Описати мету створення угоди 13 країн в Брюсселі у 1991р.

Знати коли було створено першу міжнародну гармонізовану систему опису та кодування товарів. Знати зміст міжнародної товарної номенклатури.

Яким класифікатором користувалась Україна у перші роки незаможності, які передумови створення Української класифікації товарів ЗЕД і коли його було прийнято.

Необхідно засвоїти, що представляє собою економічний комітет Ліги Націй.

 

Контрольні запитання.

1. Які рекомендації були прийняті у 1853р. в Брюсслі на міжнародному статистичному конгресі?

2. Коли була підписана «конвенція про утворення Ради митного співробітництва?

3. Що собою представляє комітет Ліги Націй?

4. Що являє собою стандартизована міжнародна торгівельна класифікація?

5. Назвіть основні функції входять до повноважень Ради митного співробітництва.

6. Назвіть основну мету створення ООН?

 

Контролюючі тести:

1. З яких часів застосовуються митні тарифи, як інструмент зовньоекономічної політики?

1. з кінця ХХ століття;

2. з початку ХVІІ століття;

3. з кінця ХV століття;

4. з початку новітньої ери.

2. У якому році промислово розвинуті країни уклали конвенцію про уніфікацію методів отримання митної вартості товарів?

1. у 1923 році;

2. у. 1753 році;

3. у 1653 році;

4. у 1953 році.

3. В якому році було розроблено 1 варіант Брюссельської митної номенклатури?

1. у 2000 р;

2. у 1905 р;

3. у 1851 р;

4. у 1951 р.

4. В якому році було укладено багатосторонній договір-конвенція про створення міжнародного союзу з публікації митних тарифів?

1. у 1989 році;

2. у 1589 році;

3. у 1889 році;

4. у 1389 році.

5. Що входило в завдання міжнародного союзу з публікації митних тарифів?

1. можливість доведення ставок до населення;

2. затвердження єдиних ставок мита на визначені товари;

3. уніфікація національних митних тарифів і національного митного законодавства держав;

4. 4.спрощення митно-тарифної системи.

6. Де формувався перший варіант митної номенклатури?

1. у Лондоні;

2. у Лос-Анджелесі;

3. у Берліні;

4. у Брюсселі.

7. Скільки країн приймало участь у створенні першого варіанту Брюссельської митної номенклатури?

1. 13 країн;

2. 20 країн;

3. 5 країн;

4. всі країни Європи.

8. З яких часів застосовуються митні тарифи, як інструмент зовньоекономічної політики?

5. з кінця ХХ століття;

6. з початку ХVІІ століття;

7. з кінця ХV століття;

8. з початку новітньої ери.

9. У якому році промислово розвинуті країни уклали конвенцію про уніфікацію методів отримання митної вартості товарів?

5. у 1923 році;

6. у. 1753 році;

7. у 1653 році;

8. у 1953 році.

10. Всесвітня організація торгівлі - це:

1. різновидність заходів по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності;

2. організація, яка розробляє заходи, направлені на захист українського ринку;

3. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми, правила введення державного регулювання, взаємної торгівлі держав-учасників;+

4. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми та правила введення державного регулювання.

11. Яку назву має класифікатор, створений в квітні 1951р.?

1. Брюссельська товарна номенклатура;

2. Гармонізована система опису та кодування товарів; +

3. номенклатура ради митного співтовариства;

4. комбінована тарифно-статистична номенклатура Європейського Економічного співтовариства.

12. Для яких з перелічених країн не характерно застосування «експортного» тарифу:

1. для країн з розвинутою економікою;+

2. для країн, що розвиваються;

3. для країн з перехідною економікою;

4. для усіх перелічених країн.

13. У якому році було прийнято на Україні закон «Про єдиний митний тариф»?

1. 5 лютого 1998 р;

2. 5 лютого 2000 р;

3. 5 лютого 1992 р;

4. 5 лютого.1999 р.

14. Які ознаки товарів було закладено в основу побудови Брюссельської номенклатури?

1. розміри товару, ставки мита, походження товару;

2. призначення товару, габаритні розміри, вид пакування, параметри теплової обробки;

3. походження, вид матеріалу з якого товар виготовлено, призначення, хімічний склад;

4. ступінь обробки, колір матеріалу, з якого виготовлено товар

15. З якого року було почато розробку нової номенклатури товарів Гармонізованої системи опису та кодування товарів?

1. з 1970 року;

2. з 1960 року;

3. з 2000 року;

4. з 1918 року;

16. Назвіть недоліки класифікації товарів за декількома ознаками на одному рівні:

1. неможливість визначити розміри товару;

2. один і той самий товар може бути включений одночасно у різні класифікаційні групи і критерії вибору визначаються співробітником митниці;

3. товари можна замінювати один на один, аби були однакові на зовнішній вигляд;

4. утворення занадто великої кількості цифрових позначень при визначені коду товару.

 

Тема 2. . Міжнародні товарні номенклатури

 

Рекомендована література: [1]; [4]; [6]; [7]; [9]; [16];[20]; [21]; [24]; [27]; [28]

Міні-лексікон:

Ключові слова: Конвекція,митна статистика, міжнародна товарна номенклатура, Ліга Націй, класифікатор, митний тариф, товарна позиція.

Умовні скорочення:

ТН ЗЕД- товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності

Методичні вказівки.

 

Перш за все необхідно з’ясувати, що являє собою товарна номенклатура, та яке її основне призначення.

Студентами необхідно засвоїти об’єктивну необхідність розробки міжнародної класифікації та кодування товарів .

Знати, коли виникла перша товарна номенклатура і в якому році було підписано конвенцію по митній статистиці.

Необхідно мати обізнаність стосовно умов створення першої товарної номенклатури. Засвоїти рекомендації, щодо уніфікації митних товарних номенклатур.

Знати зміст міжнародної товарної номенклатури, напрямки роботи, що проводиться відносно стандартизації митних тарифів.

Засвоїти, що представляє собою економічний комітет Ліги Націй.

Слід знати значення митної номенклатури товарів для створення наступних міжнародних класифікацій.

Під час вивчення міжнародних товарних номенклатур усвідомити як було побудовано Брюссельську митну номенклатуру, скільки вона об’єднувала назв товарів та скільки товарних позицій становила.

Визначити недоліки класифікації товарів за кількома ознаками на одному рівні поділення.

Усвідомити причину та період, коли митні тарифи та товарні номенклатури стали об’єктом уваги країн, що розвиваються і чим митні тарифи у ціх країнах відрізнялися від таріфів провідних країн світу.

Студентам необхідно уяснити, що представляє собою міжнародна стандартизована торгівельна класифікація та засвоїти її застосування в національних класифікаційних системах та міжнародній практиці.

Слід визначитися, що означає саме поняття «класифікація».

Потрібно з’ясувати, яку товарну номенклатуру використовують митні органи України для цілей класифікації і кодування товарів при митному оформленні. Необхідно знати ким здійснюється ведення в Україні ТН ЗЕД та які органи влади можуть розробляти та впроваджувати зміни та доповнення у цьому класифікаторі.

 

Контрольні запитання.

1.Яку роль відіграє міжнародна товарна номенклатура для міжнародного планування?

2.Коли виникла Бюссельська товарна номенклатура?

3.Що являє собою міжнародний класифікатор товарів учасників ЗЕД?

4.Зі скількох розділів складалась міжнародна товарна номенклатура?

5.Коли була утворена перша міжнародна товарна номенклатура?

6.Які предумови були для створення УКТ ЗЕД?

7. В якому році було прийнято і введено в дію Український класифікатор товарів ЗЕД?

 

Контролюючі тести:

1. Всесвітня організація торгівлі - це:

1. різновидність заходів по регулюванню зовнішньоекономічної діяльності;

2. організація, яка розробляє заходи, направлені на захист українського ринку;

3. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми, правила введення державного регулювання, взаємної торгівлі держав-учасників;+

4. багатостороння міжнародна угода про основні принципи, норми та правила введення державного регулювання.

2. Що передбачають норми ГАТТ/СОТ:

1. захист виробника товарів та підприємств, які виробляють подібні товари або прямо-конкурентні товари;

2. розвиток світової торгівлі по економічним законам;+

3. взаємне надання режиму найбільшого сприяння в торгівлі;

4. лібералізація торгово-політичних режимів.

3. Назвіть, яке значення має принцип присвоєння кожному товару індивідуального коду згідно УКТ ЗЕД:

1. по коду УКТ ЗЕД визначається мито на товари;

2. кожний код товару визначає його особливості;

3. по коду визначається ціна товару;

4. по коду визначається час перебування на митному складі.

4. На використанні якого фактору засновано принципи митно-тарифного регулювання?

1. на використанні фактору росту виробництва;

2. на використанні цінового фактору впливу на зовнішньоторговельний обіг;

3. на використанні фактору підйому економічного потенціалу нерозвинених країн;

4. на використанні зобов’язань про міжнародну підтримку.

5. Які завдання вирішуються в процесі застосування митно тарифних заходів?

1. регулятивні, торгово-політичні , фіскальні;

2. регулятивні, фіскальні, політичні;

3. фіскальні, податкові, заспокійливі;

4. торгово-політичні, митні , науково-дослідні.

6. На рівні скількох цифрових знаків українська класифікація товарів ЗЕД гармонізована з тарифно-статистичною номенклатурою Європейського Економічного співтовариства?

1. на рівні 10 цифрових знаків;

2. на рівні 4 цифрових знаків;

3. на рівні 6 цифрових знаків;

4. на рівні 8 цифрових знаків

7. Які критерії було використано при розробці номенклатури ГС?

1. за походженням товарів;

2. за видом матеріалу з якого виготовлено товар;

3. за призначенням товару та хімічним складом;

4. всі відповіді вірні.

8. Як зазначаються товарні позиції в номенклатурі гармонізованої

системи?

1. дефісом;

2. римськими цифрами;

3. арабськими цифрами;

4. літерою.

9. Яка мета створення єдиного міжнародного класифікатора товарів зовнішньо-економічної діяльності?

1. для введення єдиної ціни на товари, що значаться за однаковими кодами

2. для того щоб майже кожен товар мав однаковий код у будь якій країні світу на будь якій мові, що спрощує читання митних документів при операціях ЗЕД;

3. для наглядності, які товари користуються попитом;

4. для визначення однакової у всіх каїнах нумерації сертифікатів якості.

10. Який класифікатор в Україні є основним?

1. КНЄЕС;

2. НГС;

3. УКТ ЗЕД;

4. СМТК.

11. Скільки розділів в УКТ ЗЕД?

1. 31;

2. 21;

3. 22;

4. 40.

12. Скільки груп міститьУКТ ЗЕД?

1. 87;

2. 95;

3. 96;

4. 97.

13. В систему кодування УКТ ЗЕД якої країни входить 11 цифр?

1. Китай;

2. США;

3. Японія;

4. Україна.

14. На базі яких нормативів розроблено ТН ЗЕД?

1. гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС);

2. комбінованої тарифно-статистичної номенклатури Європейського

Економічного співтовариства (КМЄЕС);

3. на базі ГС та КМЄЕС;

4. на базі державного регулювання ЗЕД.

15. Який орган вносить зміни та доповнення в УКТ ЗЕД?

1. державна митна служба;

2. міністерство економіки;

3. Держстандарт України;

4. Кабінет Міністрів України.

16. Згідно з УК ТЗЕД національна деталізація товарів має стільки знаків:

1. 8;

2. 10; +

3. 12;

4. 14.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти