ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 3. Взаємовідношення між торгівельно-статистичною та митно-тарифною номенклатурами. Митна статистика зовнішньої торгівлі України. Положення ГС опису і кодування товарів.

Рекомендована література: [1]; [4]; [6]; [9]; [16];[20]; [21]; [24]; [27]; [28]

Міні-лексікон:

Ключові слова: торговельно-статистична номенклатура, митно-тарифної номенклатура, комбінована номенклатура, міжнародні класифікатори, митна статистика, митний тариф, ставки мита.

Умовні скорочення:

УКТ ЗЕД- Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

ГАТТ- Генеральна угода з тарифів та торгівлі

СОТ-Світової організації торгівлі

ЄС-Євро-Союз

Методичні вказівки

Необхідно усвідомити мету та порядок застосування торговельно-статистичної та митно-тарифної номенклатур. Засвоїти їх взаємопідпорядкованість та відмінні ознаки. Яку роль означені товарні номенклатури відіграють у зовнішньоторговельній практиці.

Мати уявлення про «міжнародні класифікатори». Визначити , як міжнародні класифікатори використовують в статистиці.

Визначити роль митної статистики у розвитку міжнародних торговельних відносин України.

Знати які основні данні повинні збирати та обробляти органи з митної статистки. Засвоїти основне призначення митної статистики.

Вивчаючи тему студентам необхідно вивчити, які документи використовуються у митній статистиці.

З’ясувати основну роль, що відіграє ГАТТ і СОТ у митно-тарифному регулюванні економічних відносин між країнами.

Розуміти роль митно-тарифної номенклатури у регулюванні митно-тарифного обкладення та створенні дискримінаційних тарифних бар’єрів.

Визначити порядок становлення та розвиток митно-тарифної номенклатури в Україні.

Знати, що Митний тариф України побудовано на основі УКТЗЕД, яка розроблена на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (у 1996) та Комбінованій номенклатурі ЄС.

Бути обізнаними стосовно питання, як змінилися ставки у митно-тарифній номенклатурі за часи незалежності України. Які види ставок мита застосовуються у митному тарифі на сьогодення.

 

Контрольні запитання

1. Які критерії було використано при розробці ГС?

2. З скількох розділів, груп, позицій складається ГС?

3. Що означає абривіатура ГС?

4. Яке значення має митна номенклатура товарів для створення послідуючих міжнародних класифікацій?

5. Який орган може вносити зміни та поправки до ГС?

6. Що являє собою ТН ЗЕД?

7. Який орган може вносити зміни та поправки до УКТ ЗЕД?

8. Дайте визначення поняттю «класифікація товарів»?

9. Що означає поняття митна статистика?

10. Які документи використовує митна статистика?

11. Що таке митно-тарифна номенклатура?

12. Які основні завдання митної статистики?

13. Які основні документи використовують у соїй роботі митно-статистичні органи?

14. Як пов´язані між собою гармонізація класифікаторів і статистика?

Контролюючі тести:

 

1. Які з перелічених завдань вирішує митна статистика?

1. забезпечення повного та достовірного обліку даних про експорт та імпорт товарів, підготовка вихідних даних для прогнозування макроекономічних показників;

2. аналіз основних тенденцій та динаміки зовнішньоторговельних потоків України;

3. аналіз кон’юктури ринку держави, складання торгового та окремих статей платіжного балансів держави.

4. усі відповіді вірні.

2. Територія країни, відносно якої здійснюється збір даних, тобто де ввезені чи вивезені зі статистичної території товари повинні враховуватися у статистиці зовнішньої торгівлі має назву…:

1. статистична територія;

2. спеціальна митна зона;

3. територія спеціальної зони митної торгівлі;

4. територія вільного оподаткування.

3. Які відомості є первинними при формуванні митної статистики зовнішньої торгівлі?

1. відомості, що містяться у міжнародних договорах;

2. відомості, що містяться у вантажних митних деклараціях;

3. відомості про розрахунки між суб’єктами ЗЕД;

4. відомості, що містяться у акті експертизи при митному огляді.

4. Які товари не підлягають включенню у митну статистику?

1. товари , які піддані достатній переробці на митній території України;

2. товари , що перевозяться у багажу громадян;

3. товари, що заводяться дипломатичними особами для особистого використання;

4.товари, які переміщуються транзитом через територію України, тимчасово ввозяться чи вивозяться.

5. Який принцип покладено в основу формування митних тарифних ставок?

1. принципи стягнення найбільших податків;

2. принцип взаємодопомоги економічно нерозвинутим країнам;

3. чим більший ступінь промислової обробки товару, тим більшим митом він обкладається;

4. принцип того, з якої держави надійшов товар.

6. Скільки товарних позицій нараховувала Гармонізована система?

1. 10000 товарних позицій;

2. 25000 товарних позицій;

3. 150 товарних позицій;

4. 1240 товарних позицій.

7. Скільки назв товарів об’єднувала Гармонізована система опису та кодування товарів?

1. 4900 назв;

2. 10000 назв;

3. 100 назв;

4. 25000 назв.

8. Який з перелічених класифікаційних рівнів містить найбільш загальний опис товару?

1. товарний розділ;

2. товарна група;

3. товарний знак;

4. 4.товарна позиція.

9. Назвіть характерні ознаки ставок мита, що визначалися «Єдиним митним тарифом» України, який було затверджено у 1993 році;

1. занадто великі відсоткові ставки мита, що доходили до 70%

2. велику різноманіття різних видів мита, що становило труднощі при їх визначені;

3. помірні ставки мита, які стимулювали ввезення імпортних товарів;

4. 4.майже однакові ставки мита на зазначені тарифні товари.

10.Які принципові відміні ознаки нової тарифної номенклатури Митного тарифу України від існуючої у перші роки незалежності України?

1. тим, що збільшилась кількість зарахованих до нього товарів та зменшились ставки мита;

2. тим, що товар можна було перевозити через кордон під новою номенклатурою;

3. 3.тим, що її можна вважати дуже близькою до Брюссельської номенклатури за ставками мита;

4. 4.тим, що її було створено на сучасній Гармонізованій системі опису та кодування товарів, що дозволило встановити ставки мита по 9 і 10 значних товарних позиціях.

11. В якому році і в якому місяці було затверджено нині діючу в Україні товарну номенклатуру?

1. у квітні 2001 р;

2. у березні 2008 р;

3. у травні 1994 р;

4. у квітні 2008 р.

12. Які види митних ставок застосовано у митному тарифі України?

1. компенсаційні, адвалерні, сезонні;

2. адвалерні, специфічні, комбіновані;

3. специфічні, комбіновані, компенсаційні;

4. 4.адвалеррні, сезонні, компенсаційні, лімітовані.

13. У яких грошових одиницях подаються специфічні ставки у митному тарифі?

1. у Євро;

2. у гривні;

3. у доларах;

4. всі перелічені відповіді вірні.

14. На скількох знаках побудовано код у Європейській Гармонізованій системі опису та кодування?

1. на шести знаках;

2. на чотирьох знаках;

3. на десяти знаках;

4. на восьми знаках.

15. Що не включає номенклатура ГС та митного тарифу України?

1. електричний струм;

2. наркотики;

3. зброю;

4. 4.послуги.

16. Який принцип використано при утворенні груп у товарній номенклатурі ?

1. принцип хімічного складу товару;

2. принцип послідовності обробки товару - від сировини до отримання напівфабрикатів;

3. принцип класифікації за функціями товару;

4. принцип градації товару за пакуванням.

17. Єдиний митний тариф, зміни і доповнення до нього повинні бути офіційно надруковані в засобах масової інформації не пізніше ніж ... до дати введення їх в дію:

1. 15 днів;

2. 30 днів;+

3. 45 днів;

4. 50 днів.

18. Єдиний митний тариф України затверджується:

1. Верховною Радою України;

2. Кабінетом Міністрів України;+

3. президентом України;

4. Державною митною службою України.

19. Коли Рада митного співробітництва прийняла Гармонізовану систему опису та кодування товарів?

1. у червні 1993 р;

2. у червні 1983 р;

3. у червні 2003 р;

4. у червні 1973 р.

 

Тема 4. Правила інтерпретації. Визначення товарних позцій та категорій

Рекомендована література: [1]; [2]; [3]; [4]; [7]; [14]; [18]; [19]; [24]; [26]; [27]; [29]

Міні-лексікон:

Ключові слова: правила інтерпритації, класифікація товарів, рівні деталізаціїя, розділи, групи, товарні позиції, підпозиції, категорії і підкатегорії, кошикові угруповання, система пунктуації.

Умовні скорочення:

УКТ ЗЕД- Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

КН- класифікаційна номенклатура

ЄС-Євро-Союз

ГС-гармонізована система (опису та кодування товарів)

ТН-товарна номенклатура

Методичні вказівки

 

Студентам необхідно знайти, що являє собою гармонізована система переліку товару. Коли була створена ГС.

Вивчити три невід’ємні складові, що являє собою гармонізована система переліку товару. Коли була створена ГС.

Вивчити три невід’ємні складові, що характеризують ГС.

Яке значення має ГС при створенні класифікації товарів та товарної номенклатури. Скільки знаків має товарний код за ГС.

Описати, що включає товарна номенклатура як ГС, так і КН ЄС.

Знати основні складові товарної номенклатури.

Вивчити на чому базується рівні угрупування товарів в УКТ ЗЕД.

Засвоїти, що найбільшими рівнями товарів в товарній номенклатурі є розділи та групи.

За якими ознаками згруповано товари у розділи як вони обозначаються.

Яку нумерацію мають товарні групи та як деталізуються товари на їх рівні.

Знайти порядок подальшої деталізації товарів на рівні товарних позицій, під позицій, категорій і підкатегорій які ознаки деталізації використовуються при їх побудові.

Слід уяснити яке значення системи пунктуації та система знаків.

Мати уявлення, що являють собою «кошикові» угрупування, для чого існують примітки до розділів.

Уяснити, що невід’ємною частиною товарної номенклатури є основні правила інтерпретації.

Вивчити порядок застосування правил інтерпретації та їх зміст.

Знати як класифікуються товари, що поступають у наборах.

Навчитися самостійно визначити код різних видів товарів і знати, що згідно з вимогами ТН класифікація (кодування) товару (виробу) здійснюється наступним чином: спочатку, згідно з першим правилом Основних правил інтерпретації класифікації товарів, визначається відповідна товарна позиція (перші чотири знаки товарного коду), в текстовому описі якої описано класифікований товар. При цьому необхідно перевірити, чи не існує відповідна примітка до розділу або групи, яка регламентує класифікацію цього товару. Після визначення відповідної товарної позиції визначаються послідовно підпозиція, категорія та підкатегорія, текстовий опис яких відповідає товару.

Також при класифікації товару необхідно мати відповіді на наступні запитання:

1. Що це за товар?

2. Із якого матеріалу (чи речовини) виготовлено?

3. Для чого використовується?

4. В якому вигляді використовується?

5. Чи єдине це угруповання, в якому воно описано?

 

Контрольні запитання

 

1. Назвіть основні рівні деталізації в УКТ ЗЕД?

2. Що є найвищим рівнем класифікації в УКТ ЗЕД?

3. Назвіть основні правила інтерпритації?

4. Назвіть правила застосування правил інтерпритації?

5. Скільки цифр входить до Українського коду згідно до УКТ ЗЕД?

6. Як позначені розділи в УКТ ЗЕД?

7. Як правильно класифікувати товари, що продаються у наборах?

Контролюючі тести:

 

1. Які невід’ємні складові має Українська товарна номенклатура?

1. ставки мита, основні правила інтерпретації, коди товарних угрупувань;

2. основні правила інтерпретації, примітки до розділів та груп, десятинний код, назву товаруодиниці вимірювання товару;

3. назви розділів та груп, зміст розділів та груп, десятинний код;

4. ставки мита, десятинний код, зміст розділів та груп.

2. Скільки колонок включає структура УКТ ЗЕД?

1. 1 колонку;

2. 2 колонки;

3. 3 колонки;+

4. 4 колонки.

3. Скільки цифр має кожен товар в УКТ ЗЕД?

1. 7;

2. 8;

3. 10;+

4. 12.

4. Що являють собою правила інтерпритації?

1. сукупність положень, які являють собою заяву про наміри оформити товар й той чи інший митний режим;

2. сукупність положень, в яких зазначені особливості оформлення ВМД;

3. сукупність обов'язкових нарахованих положень, які регламентують засоби митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

4. сукупність обов'язкових правових положень, які встановлюють порядок однозначного віднесення будь-якого товару до конкретної товарної позиції та категорії. +

5. Що означають «:» при застосуванні у текстовому описі товарних угрупувань?

1. розмежування товарів;

2. об’єднання групи товарів;

3. що починається новий опис іншого товару;

4. продовженні деталізації товарного угрупування на іншому рівні.

6. Особливість товарної номенклатури, що передбачає зазначення певної кількості рисок (дефісів) перед текстовим найменуванням деталізованих угрупувань являє собою:

1. дефісну систему;

2. систему пунктуації;

3. систему нумерації;

4. систему підпорядкування.

7. Яку назву мають угрупування з текстовим описом «інші»?

1. товарна під категорія;

2. «кошикове» угрупування;

3. дефісна система;

4. «зайві» угрупування.

8. Провести чіткий розподіл між різними товарними позиціями та визначити їх пріоритети при класифікації певних видів товарів дозволяють…:

1. правила інтерпретації ;

2. товарні групи;

3. примітки до розділів;

4. додаткові одиниці вимірювання.

9. Який принцип застосування правил інтерпретації?

1. принцип послідовності застосування кожного наступного правила допускається тільки при неможливості застосування попереднього;

2. принцип обмежування інформації у кожному із шести правил;

3. принцип переходу від більш простого до більш складного;

4. принцип розв’язання та визначення коду товару при послідовному взаємовиключні.

10. Укажіть, якому рівню деталізації відповідають перші два знаки товарного коду?

1. другому правилу інтерпритації;

2. номеру товарної позиції;

3. номеру товарного підрозділу;

4. номеру товарної групи.

11. Яка основна одиниця виміру товарів прийнята в Україні при здійсненні операцій ЗЕД?

1. літри;

2. тони;

3. кг;

4. метри.

12. Які ознаки використовують при групуванні товарів в УКТ ЗЕД?

1. призначення, вид початкового матеріалу;

2. походження, хімічний склад;

3. призначення, хімічний склад;

4. призначення, вид початкового матеріалу, походження, хімічний склад.

13. Якою кількістю цифр визначаються підкатегорія в УКТ ЗЕД?

1. 10;

2. 4;

3. 6;

4. 9.

14. Що означають перші чотири цифри десятизначного коду за УКТ ЗЕД?

1. розділ;

2. товарну позицію;

3. товарну категорію;

4. субпозицію.

15. Скільки правил інтерпретації включає в себе УКТ ЗЕД?

1. 4;

2. 7;

3. 6;

4. 10.

16. Які рівні деталізації в УКТ ЗЕД позначаються дефісом «- », «--»?

1. товарні підпозиції;

2. товарні співпозиції;

3. товарні групи;

4. товарні розділи.

17.Яку товарну групу має молочна сироватка?

1. 0403;

2. 0405;

3. 0404;

4. 0406.

18. Визначте код коропу прісноводного.

1. 0301 93 0000;

2. 0302 69 1100;

3. 0302 64 4500;

4. 0301 93 1000.

19.Яку підпозицію має вершкове масло та інші молочні жири?

1. 040501;

2. 040500;

3. 040510;

4. 040520.

20.Вкажіть товарну позицію сиру:

1. 0406;

2. 0405;

3. 0404;

4. 0403.

21.Які живі тварини слід віднести до товарної позиції 0106 00 ”Інші

тварини живі”?

1. самки великої рогатої худоби, воли;

2. мули, лошаки;

3. віслюки, коні, кози;

4. домашні кролі, голуби.

22.Який код має йогурт з вмістом жиру не більше 3%?

1. 0403 10 9100;

2. 0403 10 1100;

3. 0403 10 6600;

4. 0430 10 51000.

23. Який товар значиться у категорії 0507 1000?

1. відходи рибні;

2. бивні та ікла;

3. кінський волос;

4. кістки.

24. Укажіть до якої групи необхідно віднести м'ясо та харчові м'ясні

субпродукти :

1. група 6;

2. група 10;

3. група 32;

4. група 2.

25. До якої групи та категорії відносяться фотоплівки для кольорових фотографій (поліхромні)?

1. група 37; категорія 37023100;

2. група 37; категорія 36023200;

3. група 36; категорія субпозиція 36023100;

4. група 37; категорія субпозиція 37033200.

26. Які товарні позиції не включаються до групи 3 “Риба та ракоподібні,

молюски та інші водні безхребетні”?

1. товарні позиції 0106, 0208, 0210;

2. товарні позиції 0407, 0208, 0210;

3. товарні позиції 1205, 0508;

4. товарні позиції 0106, 0508, 0210.

27. В якій товарній позиції класифікується сушений, дроблений чи

молотий перець роду Capsicum чи роду Pimenta?

1. 0710;

2. 0904;

3. 0811;

4. 0706.

28. В якому розділі знаходяться алкогольні та безалкогольні напої?

1. 4;

2. 12;

3. 10;

4. 8.

29. Який товар значиться під субпозицією 3306 10 000?

1. лосьйон для волосся;

2. речовина для чистки зубів (рідкі, у вигляді пасти та порошку);

3. шампуні;

4. всі відповіді вірні.

30. До якої підкатегорії необхідно віднести засоби, які використовуються до

та після гоління?

1. 3307 10 0000;

2. 3307 20 0000;

3. 3307 10 2000;

4. 3307 10 0100.

31. Який товар необхідно віднести до товарної позиції 1105?

1. крохмаль;

2. пластівці та гранули;

3. борошно, крупа, пластівці та гранули картопляні;

4. борошно рисове.

32. До якої групи необхідно віднести м'ясо та харчові м'ясні субпродукти?

1. група 6;

2. група 10;

3. група 32;

4. група 2.

33. Які товарні позиції не включаються до групи 3 “Риба та ракоподібні,

молюски та інші водні безхребетні”?

1. товарні позиції 0106, 0208, 0210;

2. товарні позиції 0301;

3. товарні позиції 0302;

4. товарні позиції 0306.

34. Укажіть , які з перелічених товарних груп мають у складі підгрупи:

1. 1 та 2;

2. 4 та 5;

3. 71 та 74;

4. 10 та 20.

35. До якого розділу відносять мате?

1. продукти тваринного походження;

2. продукти рослинного походження;

3. мінеральні речовини;

4. пластмаси та вироби з них.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Довідник: У 2т./ За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НТЦ „Леонорм – стандарт”, 2001. – Т.1. – 282с. (Серія „Нормативна база підприємства”).

2. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). [Текст] / 2-ге вид. – К., 2004. – 323с.

3. Новый таможенный тариф Украины по состоянию на февраль 2006 года. – [електронна версія], доповнено абзацом згідно із
Законом України від 07.07.2005 р. N 2775-IV. – <ЕТТ.htm.ua>. – 271с.

4. Дюкарева Г.І. Збірник опорних конспектів лекцій з дисципліни “Товарна номенклатура ЗЕД”/ Г.І. Дюкарева, В.О. Акмен // опорний конспект лекцій. – Харків : ХДАТОХ., 2007. – 180с.

5. Пашко П.П. Применение таможенных режимов в Украине: теорія, практика, рекомендации / П.П. Пашко, В.Науменко. – К : Знання, 2005. – 430с. рус/

6. Дмитріенко Ю.М. Сучасна митна справа в Україні: проблеми і перспективи. / Ю.М. Дмитріенко // Навч. — методичний посібник. – Харків: Курсор, 2004. – 265 с. Укр

7. Митний кодекс України. Прийнято 1 січня 2004 року за № 92-IV / ТОВ «Одіссей» –Х., 2007. – 2008 с. ISBN 966-633-556-5

.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

8. Науменко В. Мінімізація ризиків при митному оформленні К.: ЗАТ «АВГУСТ», 2003.-224с.укр

9. Пашко П.В. Основи митної справи в Україні / За ред.. 0-75 П.В. Пашка // Навчальний посібник– К. : «Знання», 2004. – 732с. – (Митна справа в Україні)

10. О.П. Гребельник. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. К.: ИНЛ, 2005. – 695с.

11. Дубиніна А.А. Основи митної справи в Україні / А.А.Дубиніна, С.В. Сорокіна // Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004, с. – 173-180.

12. С.П. Коломацька. Зовнішньо – економічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. К. Професіонал, 2004. 287с.

13. Буланий О.О. Світовий досвід сучасного митно - тарифного регулювання та застосування його в Україні // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2006.- № 9.- C.7-15.

14. Виноградова О. Наближення України до світових митних стандартів // Економіка. Фінанси. Право (укр.).- 2004.- № 2.- C.32-34.

15. Мельник Т.М. Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні (укр.).- 2005.- № 11.- C.110-118.

16. Пашко П.В., Скороход О.І. Оцінка митної безпеки держави // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 2.- C.101-106.

17. . Рум`янцев А.П., Рум`янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2004.- 384 c.

18. Ващенко В.В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України (укр.).- 2005.- № 3.- C.40-47.

 

НОРМАТИВНО ПРАВОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

19. Наказ Державної митної служби України«Про внесення змін до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД» від04 липня 2008 р.№717

20. Лига БізнесІнформ повідомляє [Електронний ресурс] <http://www.liga.net>

21. Нормативна правова база Держмитслужби України [Текст] / Прес-служба

Держмитслужби від 07.09.2008 | 14:18 |

22. Пресс-служба Государственной таможенной службы Украины [Електронний ресурс] <http://www.from-ua.com/news/427243934e4f4.html>

23. Наказ Держмитслужби України вiд 07.08.2007 р. N 667 "Про затвердження Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України"

24. Лист Державної митної служби України "Щодо порядку заповнення періодичної митної декларації" від 03.09.2008 N 11/2-15/9732-ЕП

25. Наказ Держмитслужби N 725 від 14.11.2001 «Про порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів»( Із змінами, внесеними згідно з ( У тексті Порядку та додатка 3 назву "ТН ЗЕД" замінено складноскороченою назвою "УКТ ЗЕД" згідно з Наказом Держмитслужби N 725 від 14.11.2001 ).

26. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Перелiку товарiв групи "ризику" та "прикриття", митне оформлення яких здiйснюється iз застосуванням заходiв особливого порядку митного оформлення» від 18 вересня 2008р N 597

27. Митна справа в Україні:12.1. Загальний порядок провадження у справах про порушення митних правил [Електронний ресурс]. – режим доступу <http://www.from-ua.com/news/427243934e4f4.html>

28. Наказ Державної митної служби України. Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи від 03.10.2005 р. № 29/1-7/5204 –еп «Щодо проведення обов'язкової лабораторної перевірки товарів»

 

Навчальне видання

 

 

Укладачі: ДЮКАРЕВА Галина Іванівна

АКМЕН Вікторія Олександрівна

 

Методичні вказівки

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти