ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ DELPHI

Загальні положення

Об’єктно - орієнтоване програмування представляє собою відмінний від процедурного спосіб програмування, який нагадує процес мислення людини. В об’єктно - орієнтованому програмуванні головним при проектуванні програми є не процедура, не дія, а об’єкт. Об’єктно – орієнтоване програмування базується на трьох основних принципах: наслідування, інкапсуляція (об’єднання) і поліморфізм. Програма, яка побудована за цими принципами – це сукупність об’єктів та способів їх взаємодії. Прикладами об’єктів можуть бути елементи керування у вікні: кнопки, списки текстові поля тощо. Важливо навчитися вдало розташовувати ці елементи на формі з метою якнайкращого їхнього візуального сприйняття. Такі елементи в середовищі візуального програмування Delphi називаються об’єктами – компонентами.

Компоненти мають певні властивості (атрибути). Властивості можуть набувати значення з деякого фіксованого набору даних чи значення, придумані користувачем.

Для опрацювання числових та інших даних складають підпрограми – процедури, які називають методами об’єктів.

Середовище візуального програмування Delphi – це графічна автоматизована оболонка над об’єктно – орієнтованою версією мови Паскаль (Object Pascal).

Microsoft Excel - це досить могутня і найбільш популярна програма електронних таблиць. При формуванні таблиці виконують введення і редагування текстових і числових даних, а також формул. Наявність засобів автоматизації полегшує ці операції. Створена таблиця може бути виведена на друк.

Базовою основою програми Excel є застосування її вбудованих формул і функцій. Використання програми спрощує вирішення різних інженерних завдань, дозволяє будувати і використовувати діаграми, за допомогою зведених таблиць створювати бази даних і управляти ними, а також інтегруватися з іншими застосуваннями (Word, PowerPoint, Access), є можливість доступу Excel до баз даних і отримання даних з Internet.

 

 

Лабораторна робота №1

ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ DELPHI

 

Мета роботи: ознайомитись з середовищем Delphi, оволодіти навичками роботи з відповідними панелями інструментів. Ознайомитися з такими об’єктами: форма (Form), текстове поле (Label), зображення (Image), кнопка (Button) та їхніми основними властивостями: підпис (Caption), колір (Color), шрифт (Font), видимість (Visible), ширина (Width) та висота (Height). Створити форму „Моя візитна картка”.

 

Теоретичні відомості

Після запуску середовища Delphi на екрані отримуємо чотири вікна: вікно форми, вікно інспектора об’єктів, вікно коду і головне вікно, що містить головне меню, панель інструментів і палітру компонентів.

 

 

Панель інструментів Головне меню Палітра компонентів

 

Рис.1

 

Головне меню активізують клавішею F10. За допомогою головного меню можна створити нові проекти, форми, зберегти створені файли, закрити їх, змінити значення властивостей будь – якого компонента на формі.

На панелі інструментів розташовані кнопки, які дублюють найважливіші команди головного меню.

Палітра компонентів складається з закладок. На кожній закладці є набір компонентів. Компоненти (текстові поля, поля редагування, кнопки, меню тощо) зображені відповідними піктографічними кнопками.

Вікно інспектора об’єктів містить список компонентів поточної форми і дві закладки: список властивостей (Properties) вибраного об’єкта та список подій (Events). Кожна закладка складається з двох стовпців: лівий – містить назви властивостей або подій, а правий – їхні значення або назву процедури – реакції на подію. Активізувати вікно інспектора об’єктів можна за допомогою клавіші (F11) або миші. У вікні Object Inspector відображається список властивостей лише активного на даний момент об’єкта (рис.2).

 

 

Рис.2

 

Програма, створена користувачем у Delphi, називається проектом. Вона має вигляд набору підпрограм – процедур, які об’єднані у модуль (unit) користувача з назвою unit.pas. В цей модуль автоматично записується шаблони процедур, які складаються з заголовка процедури і стандартних слів begin та end. Шаблон заповнює користувач командами. Модуль закінчується власною командою end.

Коли конструювання розв’язку закінчено Delphi – проект запускають на виконання командою Run (F9) і отримують на екрані створену користувачем форму, на якій відображаються результати.

Активізувати форму чи перейти від редагування модуля до конструювання форми можна за допомогою клавіші (F12) або миші. Після виходу з середовища на диск будуть записані два основні файли: Unit1.pas та Project1.dpr , а також декілька допоміжних файлів. Усім файлам можна надавати інші імена.

Форма (Form) володіє властивостями вікна . На формі розташовують усі інші компоненти (елементи керування), такі як кнопки, текстові поля, малюнки тощо. Форма має власний набір властивостей: заголовок (Caption), ім’я (Name), колір (Color), розміри (Height - висота, Width - ширина), відступ від лівої межі екрана до форми (Left), відступ від верхньої межі (Top), шрифт (Font), BorderStyle - можливість змінювати чи не змінювати розміри вікна форми на етапі виконання програми – проекту. Розміри компонента і відступи задаються пікселями.

Заголовок (Caption) для форми задає користувач відповідно до змісту задачі. Він відображається у рядку заголовка вікна. Заголовок не слід путати з ім’ям об’єкту (Name). Ім’я – це системна назва об’єкта. Її можна змінювати, але це робити не рекомендується.

Текстове поле (Label) – це об’єкт, за допомогою якого на форму можна нанести різноманітні написи, тексти. Він має такі властивості: заголовок (Caption), ім’я (Name), колір (Color), розміри (Height - висота, Width - ширина), доступність (Enabled), видимість (Visible) тощо.

Зображення (Image) – компонент, призначений для вставляння графічних об’єктів з файлів типу *.bmp, *.emf, *.ico, *.wmf у форму. Окрім перерахованих вище властивостей слід звернути увагу на властивість Stretch. Її значення True забезпечує заповнення ділянки потрібного розміру відповідним зображенням.

Об’єкт Button використовують для створення кнопок на формі. Кнопки мають такі властивості: Visible, Width, Height, Font, Color, Name, Caption, Enabled, Left, Top та інші.

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму чотири текстових поля : Label1, Label2, Label3, Label4 (рис.3), для цього двічі треба клацнути на піктограмі Label на закладці Standard палітри компонентів головного вікна Delphi. Змінити заголовки Caption текстових полів (рис.4).

4. Вставити у форму два об’єкти типу Image: Image1 та Image2 один поверх другого (рис.3). Для цього необхідно обрати закладку Additional палітри компонентів і клацнути мишею на піктограмі Image. У потрібному місці на формі обвести контур майбутнього зображення. Активізувати об’єкт Image1 і у вікні Object Inspector вибрати властивість Picture. Далі треба клацнути на кнопці з трьома крапками. У діалоговому вікні Picture Editor клацнути на кнопці Load…, знайти на диску файл зі своїм зображенням або вибрати будь – який файл з розширенням *.bmp. Щоб зображення заповнило увесь контур, треба задати властивість Stretch як True. Аналогічно вставити у форму об’єкт Image2 (рис.4).

 

 

Рис.3 Рис.4

 

5. Вставити у форму кнопки - об’єкти типу Button з назвами Button1 і Button2 (рис.3). Для цього треба вибрати закладку Standard палітри компонентів і два рази клацнути мишею на піктограмі Button. Змінити заголовки (Caption) на кнопках (рис .4).

6. Запрограмувати кнопки Button1 і Button2. Для цього необхідно двічі клацнути на них лівою клавішею миші. У результаті активізується вікно тексту програми із заготовкою процедур Button1Click і Button2Click , які будуть опрацьовувати події клацання на кнопці Button1 і Button2. У заготовку необхідно вставити текст програми реакції на ці події. Процедури матимуть такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Begin

Image1.Visible:=True;

Image2.Visible:=False;

end;

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

Begin

Image1.Visible:=False;

Image2.Visible:=True;

end;

7. Зберегти створену програму у своїй власній папці. Для цього необхідно обрати елемент головного меню File => Save All.

8. Виконати створену програму.

9. Створити exe - файл програми. Для цього треба виконати команду головного меню Project => Build All.

 

Контрольні запитання

1. Які вікна відкриваються після запуску Delphi?

2. Як можна активізувати головне меню, інспектор об’єктів та форму?

3. Яке призначення сторінок Properties та Events у вікні Object Inspector?

4. Як розташувати компонент на формі?

5. Якими способами можна задати значення властивості компонента?

6. Яке призначення має компонент Label?

7. Які властивості має об’єкт Image?

8. Як зберегти створений проект на диску?

9. Чи можуть збігатися назви модуля та проекту?

10. Як створити exe– файл програми?

 

 

Лабораторна робота №2

Теоретичні відомості

Об’єкт Edit використовують для введення користувачем рядка символів з клавіатури та для виведення результатів. У разі необхідності для перетворення одержаного рядка (властивість Text) у число і навпаки використовують стандартні функції Delphi StrToFloat та FloatToStr.

Об’єкти RadioButton використовують для створення у формі засобу для вибору однієї альтернативної можливості серед декількох. Основні властивості даного об’єкту: Checked(стан перемикача), TabOrder(порядок вибору об’єкта клавішею Tab).

 

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму два об’єкти типу RadioButton: RadioButton1 та RadioButton2 (рис.5). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і двічі клацнути мишею на піктограмі RadioButton.

4. Вставити у форму три текстових поля : Label1, Label2, Label3, (рис.5).

5. Вставити у форму два об’єкти типу Edit: Edit1 та Edit2 (рис.5). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і два рази клацнути мишею на піктограмі Edit. Очистити поля редагування Edit1 та Edit2. Для цього необхідно вилучити значення властивості Text.

6. Вставити у форму кнопки - об’єкти типу Button з назвами Button1 і Button2 (рис.5).

7. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу RadioButton, Label, Button (рис.6).

 

 

Рис.5 Рис.6

 

8. Запрограмувати кнопки RadioButton1 і RadioButton2 таким чином, щоб напрямок стрілки показував напрямок переведення одиниць виміру. Процедури матимуть такий вигляд:

Procedure TForm1.RadioButton1Click (Sender: TObject);

Begin

Label1.Caption:=’ => ’;

Edit1.SetFocus; {активізувати поле Edit1}

end;

Procedure TForm1.RadioButton2Click (Sender: TObject);

Begin

Label1.Caption:=’ <= ’;

Edit2.SetFocus; {активізувати поле Edit2}

end;

9. Запрограмувати кнопки Button1 і Button2. Процедури матимуть такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

{переведення миль у кілометри та навпаки}

Var

rez1,rez2:extended;

Begin

if RadioButton1.Checked=True then begin

rez1:=StrToFloat(Edit1.Text);

rez1:=rez1*1.61;

Edit2.Text:=FloatToStr(rez1);

end;

if RadioButton2.Checked=True then begin

rez2:=StrToFloat(Edit2.Text);

rez2:=rez2/1.61;

Edit1.Text:=FloatToStr(rez2);

end;

end;

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

Begin

Close;

end;

10. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

11. Виконати створену програму. Для переривання роботи програми у випадку неправильного введення вхідних даних необхідно виконати пункт головного меню Run => Program Reset.

12. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Як вставити у форму поле редагування? Які властивості має цей об’єкт?

2. Чим відрізняється поле редагування від текстового поля?

3. Яке призначення функцій StrToFloat та FloatToStr?

4. Опишіть призначення компонента RadioButton? Які властивості цього об’єкта ви знаєте?

5. Як запрограмувати кнопку?

6. Де використовується команда Close?

 

 

Лабораторна робота №3

Теоретичні відомості

Об’єкт Memo застосовують для створення багаторядкового редактора тексту. Для цього об’єкта можна задати такі властивості: ім’я, колір, шрифт, видимість, ScrollBars - задає наявність смуг прокручування, Lines – дає змогу ввести постійний текст у багаторядкове поле редагування тощо.

Об’єкт ComboBox використовують для створення випадаючого списку. Нові властивості даного об’єкту: DropDownCount - кількість рядків у випадаючому списку, які видимі без використання смуг прокручування, Sorted - впорядкування списку за алфавітом, Items – команди меню (задається у діалоговому вікні).

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму три текстових поля : Label1, Label2, Label3, (рис.7).

4. Вставити у форму багаторядкове поле редагування (об’єкт Memo). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і двічі клацнути мишею на піктограмі Memo. Для властивості Lines потрібно витерти значення Memo1.

5. Вставити у форму комбінований список (об’єкт ComboBox). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і двічі клацнути мишею на піктограмі ComboBox. Очистити поле властивості Text компонента ComboBox1. У діалогове вікно властивості Items ввести назви трьох міст на вибір.

6. Вставити у форму один об’єкт типу Edit: Edit1 (рис.7). Очистити поле редагування Edit1.

7. Вставити у форму кнопки - об’єкти типу Button з назвами Button1 і Button2 (рис.7).

8. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label, Button (рис.8).

 

 

Рис.7 Рис.8

 

9. Запрограмувати кнопки Button1 і Button2. Процедури матимуть такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Var

b,kol,sum: real;

{b – вартість квитку в залежності від напрямку; kol – кількість квитків; sum – загальна сума}

Begin

Memo1.Text:=’ ‘;

if ComboBox1.Text=’Львів’ thenb:=115.5;

if ComboBox1.Text=’Дніпропетровськ’ thenb:=130.75;

if ComboBox1.Text=’Бровари’ thenb:=30.5;

kol:=StrToFloat(Edit1.Text);

sum:=b*kol;

Memo1.Lines.Add(‘Напрямок: ’+ComboBox1.Text);

Memo1.Lines.Add(‘Загальна сума: ’);

Memo1.Lines.Add(FloatToStr(sum)+’ грн.‘);

end;

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

Begin

Close;

end;

10. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

11. Виконати створену програму. Для переривання роботи програми у випадку неправильного введення вхідних даних необхідно виконати пункт головного меню Run => Program Reset.

12. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Як задати спільні властивості для групи об’єктів?

2. Як вставити у форму багаторядкове поле редагування Memo?

3. Як у багаторядковому полі задати наявність смуг прокручування?

4. Які властивості багаторядкового поля редагування ви знаєте?

5. Як вставити у форму комбінований список ComboBox?

6. Які властивості має комбінований список?

 

 

Лабораторна робота №4

Теоретичні відомості

За допомогою об’єкта MainMenu створюють головне меню програми. Для цього об’єкта можна задати такі властивості: Items, Tag (допоміжна змінна, яка використовується в тексті програми) тощо.

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму чотири текстових поля : Label1, Label2, Label3, Label4 (рис.8).

4. Вставити у форму багаторядкове поле редагування (об’єкт Memo) (рис.8). Задати вертикальну та горизонтальну смуги прокручування. Для цього необхідно увімкнути значення ssBoth для властивості ScrollBars. Для властивості Lines необхідно витерти значення Memo1 і ввести:

 

Результати:

x y

5. Вставити у форму головне меню (об’єкт MainMenu). Для цього необхідно обрати компонент MainMenu із закладки Standard палітри компонентів і перенести його на форму. Ввести назви команд головного меню. Для цього потрібно двічі клацнути лівою кнопкою миші на вставленому об’єкті MainMenu1. У вікні, що з’явиться вибрати мишею рамку для введення в неї тексту команди і ввести відповідне значення властивості Caption:

Обчислити Вихід Про програму

Протабулювати функцію

Очистити поле виведення

6. Вставити у форму три об’єкти типу Edit: Edit1, Edit2, Edit3 (рис.8). Очистити поля редагування Edit1, Edit2, Edit3.

7. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label (рис.9).

 

 

Рис.8 Рис.9

 

8. Запрограмуватикоманду„Протабулювати функцію”. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.N2Click (Sender: TObject);

Var

x,y,h,a,b: real;

s1,s2: string;

Begin

a:=StrToFloat(Edit1.Text);

b:=StrToFloat(Edit2.Text);

h:=StrToFloat(Edit3.Text);

x:=a;

while x<=b do begin

y:=sin(2*x) – 2*cos(x);

s1:=FloatToStrF(x, ffFixed,3,2);

s2:=FloatToStrF(y,ffFixed,7,4);

Memo1.Lines.Add(s1+’ ’+s2);

x:=x+h;

end;

end;

9. Запрограмуватикоманду„Очистити поле виведення”. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.N3Click (Sender: TObject);

Begin

Memo1.Clear;

end;

10. Запрограмувати команду „Вихід”.

11. Запрограмувати команду „Про програму” головного меню так, щоб під час її виконання на формі з’явилося прізвище автора програми.

12. Вставити поле редагування, створити у головному меню команду „Максимальне значення функції” та запрограмувати її відповідним чином.

13. Вставити поле редагування, створити у головному меню команду „Кількість додатних чисел” або команду „Сума від’ємних чисел” та запрограмувати її відповідним чином.

14. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

15. Виконати створену програму.

16. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Як вставити у форму головне меню MainMenu?

2. Як ввести назви команд у головне меню?

3. Які властивості багаторядкового поля редагування ви знаєте?

4. Як запрограмувати деяку команду головного меню?

5. Що означає команда Memo1.Clear?

Лабораторна робота №5

Теоретичні відомості

Об’єкт CheckBox використовується для створення незалежного дво-чи трипозиційного прапорця: увімкнено/вимкнено (/недоступний). Для цього об’єкта визначені такі дві нові властивості: AllowGrayed (наявність третьої позиції) та State (стан прапорця). Панель групи об’єктів GroupBoxпризначена для розміщення на ній групи із кількох об’єктів. Панель групи використовують для покращення дизайну вікна. Об’єкт StringGridпризначений для створення у формі двовимірної таблиці символьних рядків і має такі властивості: ColCount (кількість стовпців), RowCount(кількість рядків), FixedCols, FixedRows (кількість фіксованих стовпців та рядків таблиці, які не прокручуються ). Об’єкт BitBtn– кнопка з малюнком і визначеним типом дії. Цей об’єкт має такі властивості: Glyph(малюнок з файлу на кнопці) та Kind (тип стандартної дії).

 

Хід лабораторної роботи (частина перша)

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму два текстових поля : Label1, Label2 (рис.10).

4. Вставити у форму панель групи об’єктів (об’єкт GroupBox) (рис.10). Для цього необхідно обрати компонент GroupBox із закладки Standard палітри компонентів і перенести його на форму.

5. Вставити у панель два прапорці (об’єкти CheckBox). Для цього необхідно обрати компонент CheckBox із закладки Standard палітри компонентів.

6. Вставити у форму чотири об’єкти типу Edit: Edit1, Edit2, Edit3, Edit4 (рис.10). Очистити поля редагування Edit1, Edit2, Edit3, Edit4.

7. Вставити у форму кнопки - об’єкти типу Button з назвами Button1 і Button2 (рис.10).

8. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу BitBtn із закладки Additional палітри компонентів Delphi.

9. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label, GroupBox, CheckBox та Button (рис.11).

10. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

 

 

Рис.10 Рис.11

 

11. Перед тим, як програмувати кнопки Button1 і Button2, необхідно у розділі описування змінних задати змінні цілого типу n та i, де n – розмір масиву, а i – порядковий номер елемента масиву, а також m – динамічний масив цілих чисел.

Var

Form1: TForm;

n, i: integer;

m: array of integer;

12. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Begin

Randomize;

n:=StrToInt(Edit1.Text);

SetLength(m,n); {задати масиву m довжину n}

Edit2.Text:=’’;

for i:=1 to n-1 do begin

m[i]:=random(50)-10;

Edit2.Text:= Edit2.Text+’ ‘+IntToStr(m[i]);

end;

end;

13. Запрограмувати кнопку Button2. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

Var

sum, count: integer;

{sum - сума додатних чисел, count - кількість від’ємних чисел}

Begin

Edit3.Text:=’’;

sum:=0;

Edit4.Text:=’’;

count:=0;

for i:=0 to n-1 do begin

if CheckBox1.Checked then

if m[i]>0 then sum:=sum+m[i];

if CheckBox2.Checked then

if m[i]<0 then count:=count+1;

end;

if CheckBox1.Checked then Edit3.Text:= IntToStr(sum);

if CheckBox2.Checked then Edit4.Text:= IntToStr(count);

end;

14. Вставити поле редагування Edit та об’єкт типу CheckBox, змінити його заголовок Caption на „Максимальне значення масиву” та запрограмувати кнопку „Обчислити” відповідним чином.

15. Вставити поле редагування Edit та об’єкт типу CheckBox, змінити його заголовок Caption на „Добуток непарних чисел” та запрограмувати кнопку „Обчислити” відповідним чином.

16. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

17. Виконати створену програму.

18. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Хід лабораторної роботи (частина друга)

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму два текстових поля : Label1, Label2 (рис.12).

4. Вставити у форму об’єкт StringGrid (рис.12). Для цього необхідно обрати компонент StringGrid із закладки Additional палітри компонентів і перенести його на форму. Задати для властивостей ColCount і RowCount значення 5. Задати для властивостей FixedCols і FixedRows значення 1. Вибрати властивість Options і для її під властивостей goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine, goHorzLine, goRangeSelect, goDrawFocusSelected goEditing задати значення True.

5. Вставити у форму один об’єкт типу Edit: Edit1 (рис.12). Очистити поле редагування Edit1.

6. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу Button з назвою Button1 (рис.12).

7. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу BitBtn.

8. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label, та Button (рис.13).

9. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

10. Зафіксувати положення всіх компонентів на формі. Для цього необхідно в меню Delphi вибрати Edit=>Lock Controls.

 

 

Рис.12 Рис.13

 

11. Записати процедуру для підпису номерів рядків та стовпців матриці:

Procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);

Var

i,j: integer;

Begin

with StringGrid1 do begin

i:=0;

for j:=1 to RowCount-1 do

Cells[I,j]:=IntToStr(j);

j:=0;

for i:=1 to ColCount-1 do

Cells[I,j]:=IntToStr(i);

end;

end;

12. Для попередження помилки введення у вікно комірки нечислового значення необхідно ввести обробку натискання клавіші, щоб заборонити введення будь – яких символів, крім цифр від 0 до 9 та знаків „+” і „-”. Для створення процедури, яка обробляє подію натискання клавіші, потрібно вибрати у вікні Інспектора об’єктів компонент StringGrid1 і на сторінці Events (Події) двічі клацнути лівою кнопкою миші на пустому місці списку у події OnKeyPress, після чого з’явиться необхідна процедура. Вона повинна мати такий вигляд:

Procedure TForm1.StringGrid1KeyPress (Sender:TObject; var Key:Char);

Begin

if not (Key in [‘0’..’9’,’-’,’+’]) then Key:=#0;

end;

13. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

{ визначити суму парних елементів матриці }

Var

i,j,sum,n: integer;

Begin

with StringGrid1 do begin

sum:=0;

Edit1.Text:=’’;

for j:=1 to RowCount-1 do

for i:=1 to ColCount-1 do

if Cells[i,j]<>’’ then begin

n:=StrToInt(Cells[j,i]) mod 2;

if n=0 then sum:=sum+StrToInt(Cells[j,i]);

Edit1.Text:=IntToStr(sum);

end;

end;

end;

14. Вставити поле редагування Edit та текстове поле Label із заголовком „Добуток непарних чисел” та запрограмувати кнопку „Обчислити” відповідним чином.

15. Вставити поле редагування Edit та текстове поле Label із заголовком „Сума елементів головної діагоналі матриці” та запрограмувати кнопку „Обчислити” відповідним чином.

16. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

17. Виконати створену програму.

18. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Яке призначення панелі групи об’єктів типу GroupBox?

2. Як розмістити на цій панелі об’єкти типу CheckBox?

3. Які властивості панелі групи об’єктів ви знаєте?

4. Які властивості має об’єкт CheckBox?

5. Що означає команда SetLength(m,n)?

6. Яке призначення компоненту StringGrid?

7. Що вміщують його властивості Align, ColCount, FixedRows?

8. Як розмістити на формі кнопку BitBtn?

9. Що вміщує властивість Kind об’єкта BitBtn?

 

 

Лабораторна робота №6

РОБОТА З РЯДКАМИ

Мета роботи: Створити форму „Обробка рядків типу String”.

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму три текстових поля : Label1, Label2, Label3 (рис.14).

4. Вставити у панель три прапорці (об’єкти CheckBox).

5. Вставити у форму три об’єкти типу Edit: Edit1, Edit2, Edit3 (рис.14). Очистити поля редагування Edit1, Edit2, Edit3.

6. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу Button (рис.14).

7. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу BitBtn.

8. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label, CheckBox та Button (рис.15).

 

Рис.14 Рис.15

 

9. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

10. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Var

s: string;

n:byte;

Begin

n:=0;

Edit2.Text:=’’;

Edit3.Text:=’’;

s:=Edit1.Text;

if CheckBox2.Checked then

while Pos(‘a’,s)>0 do begin

n:=n+1;

s[Pos(‘a’,s)]:=’o’;

end;

if CheckBox3.Checked then

while Pos(‘ ’,s)>0 do begin

n:=n+1;

s[Pos(‘ ’,s)]:=’-’;

end;

if CheckBox1.Checked then Edit3.Text:= IntToStr(n);

Edit2.Text:=s;

end;

11. Вставити поле редагування Edit та об’єкт типу CheckBox, змінити його заголовок Caption на „Добуток непарних чисел” та запрограмувати кнопку „Обчислити” відповідним чином.

12. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

13. Виконати створену програму.

14. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Яке призначення функцій StrToInt та IntToStr?

2. Яке призначення процедур Delete та Insert?

3. Як працюють функції Concat, Pos, Length і Copy?

4. Яке призначення властивості Checked об’єкта CheckBox?

 

 

Лабораторна робота №7

Var

Form1: TForm;

f:textfile;

pr,im:string[12];

dn:string[10];

12. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Begin

assignfile(f,’f1.txt’);

reset(f);

read(f,pr,im,dn);

Edit1.Text:=pr;

Edit2.Text:=im;

Edit3.Text:=dn;

Button2.Enabled:=true;

Button3.Enabled:=true;

Button4.Enabled:=true;

end;

13. Запрограмувати кнопку Button2. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

Begin

reset(f);

while not eof(f) do begin

readln(f,pr,im,dn);

if (pr=Edit1.Text) and (im=Edit2.Text) then begin

readln(f,pr,im,dn);

if eof(f) then Button2.Enabled:=false;

Edit1.Text:=pr;

Edit2.Text:=im;

Edit3.Text:=dn;

break;

end;

end;

end;

14. Запрограмувати кнопку Button3. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button3Click (Sender: TObject);

Var

pr1,im1: string[12];

dn1: string[10];

Begin

reset(f);

readln(f,pr1,im1,dn1);

Button2.Enabled:=true;

while not eof(f) do begin

readln(f,pr,im,dn);

if (pr=Edit1.Text) and (im=Edit2.Text) then begin

Edit1.Text:=pr1;

Edit2.Text:=im1;

Edit3.Text:=dn1;

break;

end;

pr1:=pr; im1:=im;dn1:=dn;

end;

end;

15. Запрограмувати кнопку Button4. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button4Click (Sender: TObject);

Begin

reset(f);

while not eof(f) do begin

readln(f,pr,im,dn);

Edit1.Text:=pr;

Edit2.Text:=im;

Edit3.Text:=dn;

end;

16. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

17. Виконати створену програму.

18. Модифікувати проект „Мої друзі” для розв’язування задачі відшукування і виведення на форму даних про друзів, які: а) народилися у квітні; б) номер телефону починається з цифри 7.

19. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Хід лабораторної роботи (частина друга)

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму три текстових поля : Label1, Label2, Label3 (рис.18).

4. Вставити у форму три об’єкти типу Edit: Edit1, Edit2, Edit3 (рис.18). Очистити поля редагування Edit1, Edit2, Edit3.

5. Вставити у форму дві кнопки - об’єкти типу Button (рис.18).

6. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу BitBtn.

7. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label та Button (рис.19).

8. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

Рис.18 Рис.19

9. Перед тим, як програмувати кнопки Button1 і Button2 необхідно у розділі описування змінних задати змінні f, x, n, i, де f – типований файл,x – компонента файлу:

Var

Form1: TForm;

f:file of integer;

x,n,i:integer;

10. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Begin

assignfile(f,’f1’);

rewrite(f);

randomize;

n:=StrToInt(Edit1.Text);

for i:=1 to n do begin

x:=random(20);

Edit2.Text:=Edit2.Text+’’+IntToStr(x);

write(f,x);

end;

closefile(f);

end;

11. Запрограмувати кнопку Button2. Процедура матиме такий вигляд:

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

{визначення добутку непарних компонент файлу}

Var

p:integer;

Begin

reset(f);

p:=1;

while not eof(f) do begin

read(f,x);

if x mod 2<>0 then

p:=p*x;

end;

Edit3.Text:=IntToStr(p);

end;

12. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

13. Виконати створену програму.

14. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Яке призначення процедур AssignFile та CloseFile?

2. Чим відрізняються процедури Rewrite та Reset?

3. Які процедури та функції для роботи з текстовими файлами ви знаєте?

4. Яке призначення процедур Read та Write?

5. Які процедури та функції для роботи з типованими файлами ви знаєте?

6. Як створити exe - файл програми?

7. Як поновити на екрані випадково закриту форму?

8. Як увімкнути Object Inspector, якщо його немає на екрані?

 

 

Лабораторна робота №8

РОБОТА З ГРАФІКОЮ

Мета роботи: Створити форму „Побудова графіка функції”.

 

Теоретичні відомості

Канва (Canvas) має властивість Pen (Перо), яке визначає атрибути пера і використовується для рисування ліній і фігур. В свою чергу Pen має свої властивості: Color (колір рисунка), Width (ширина лінії), Style (вид лінії). Всі стилі ліній доступні тільки при Width=1, у протилежному випадку лінії рисуються як суцільні.

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму об’єкт типу Image: Image1 (рис.20).

4. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу Button (рис.20).

5. Вставити у форму кнопку - об’єкт типу BitBtn.

6. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Button (рис.21).

7. Змінити властивість Kind кнопки BitBtn на bkClose.

 

Рис.20 Рис.21

 

8. Запрограмувати кнопку Button1. Процедура матиме такий вигляд:

 

Procedure TFor

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти