ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРОГРАМУВАННЯ РОЗГАЛУЖЕНЬ. ОБ’ЄКТИ: ПОЛЯ РЕДАГУВАННЯ, ПЕРЕМИКАЧІ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мета роботи: Ознайомитися з такими об’єктами: поле редагування (Edit) та перемикачі (RadioButton) та їхніми основними властивостями. Створити форму „Переведення одиниць виміру”.

 

Теоретичні відомості

Об’єкт Edit використовують для введення користувачем рядка символів з клавіатури та для виведення результатів. У разі необхідності для перетворення одержаного рядка (властивість Text) у число і навпаки використовують стандартні функції Delphi StrToFloat та FloatToStr.

Об’єкти RadioButton використовують для створення у формі засобу для вибору однієї альтернативної можливості серед декількох. Основні властивості даного об’єкту: Checked(стан перемикача), TabOrder(порядок вибору об’єкта клавішею Tab).

 

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму два об’єкти типу RadioButton: RadioButton1 та RadioButton2 (рис.5). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і двічі клацнути мишею на піктограмі RadioButton.

4. Вставити у форму три текстових поля : Label1, Label2, Label3, (рис.5).

5. Вставити у форму два об’єкти типу Edit: Edit1 та Edit2 (рис.5). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і два рази клацнути мишею на піктограмі Edit. Очистити поля редагування Edit1 та Edit2. Для цього необхідно вилучити значення властивості Text.

6. Вставити у форму кнопки - об’єкти типу Button з назвами Button1 і Button2 (рис.5).

7. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу RadioButton, Label, Button (рис.6).

 

 

Рис.5 Рис.6

 

8. Запрограмувати кнопки RadioButton1 і RadioButton2 таким чином, щоб напрямок стрілки показував напрямок переведення одиниць виміру. Процедури матимуть такий вигляд:

Procedure TForm1.RadioButton1Click (Sender: TObject);

Begin

Label1.Caption:=’ => ’;

Edit1.SetFocus; {активізувати поле Edit1}

end;

Procedure TForm1.RadioButton2Click (Sender: TObject);

Begin

Label1.Caption:=’ <= ’;

Edit2.SetFocus; {активізувати поле Edit2}

end;

9. Запрограмувати кнопки Button1 і Button2. Процедури матимуть такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

{переведення миль у кілометри та навпаки}

Var

rez1,rez2:extended;

Begin

if RadioButton1.Checked=True then begin

rez1:=StrToFloat(Edit1.Text);

rez1:=rez1*1.61;

Edit2.Text:=FloatToStr(rez1);

end;

if RadioButton2.Checked=True then begin

rez2:=StrToFloat(Edit2.Text);

rez2:=rez2/1.61;

Edit1.Text:=FloatToStr(rez2);

end;

end;

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

Begin

Close;

end;

10. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

11. Виконати створену програму. Для переривання роботи програми у випадку неправильного введення вхідних даних необхідно виконати пункт головного меню Run => Program Reset.

12. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Як вставити у форму поле редагування? Які властивості має цей об’єкт?

2. Чим відрізняється поле редагування від текстового поля?

3. Яке призначення функцій StrToFloat та FloatToStr?

4. Опишіть призначення компонента RadioButton? Які властивості цього об’єкта ви знаєте?

5. Як запрограмувати кнопку?

6. Де використовується команда Close?

 

 

Лабораторна робота №3

ПРОГРАМУВАННЯ РОЗГАЛУЖЕНЬ. ОБ’ЄКТИ: БАГАТОРЯДКОВЕ ПОЛЕ РЕДАГУВАННЯ, КОМБІНОВАНИЙ СПИСОК

Мета роботи: Ознайомитися з новими об’єктами: багаторядкове поле редагування (Memo) та комбінований список (ComboBox) та їхніми основними властивостями. Створити форму „Пасажирські перевезення”.

 

Теоретичні відомості

Об’єкт Memo застосовують для створення багаторядкового редактора тексту. Для цього об’єкта можна задати такі властивості: ім’я, колір, шрифт, видимість, ScrollBars - задає наявність смуг прокручування, Lines – дає змогу ввести постійний текст у багаторядкове поле редагування тощо.

Об’єкт ComboBox використовують для створення випадаючого списку. Нові властивості даного об’єкту: DropDownCount - кількість рядків у випадаючому списку, які видимі без використання смуг прокручування, Sorted - впорядкування списку за алфавітом, Items – команди меню (задається у діалоговому вікні).

 

Хід лабораторної роботи

1. Завантажити середовище візуального програмування Delphi.

2. Задати властивості форми: Caption, Height, Width, Color.

3. Вставити у форму три текстових поля : Label1, Label2, Label3, (рис.7).

4. Вставити у форму багаторядкове поле редагування (об’єкт Memo). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і двічі клацнути мишею на піктограмі Memo. Для властивості Lines потрібно витерти значення Memo1.

5. Вставити у форму комбінований список (об’єкт ComboBox). Для цього необхідно обрати закладку Standard палітри компонентів і двічі клацнути мишею на піктограмі ComboBox. Очистити поле властивості Text компонента ComboBox1. У діалогове вікно властивості Items ввести назви трьох міст на вибір.

6. Вставити у форму один об’єкт типу Edit: Edit1 (рис.7). Очистити поле редагування Edit1.

7. Вставити у форму кнопки - об’єкти типу Button з назвами Button1 і Button2 (рис.7).

8. Змінити заголовки Caption на об’єктах типу Label, Button (рис.8).

 

 

Рис.7 Рис.8

 

9. Запрограмувати кнопки Button1 і Button2. Процедури матимуть такий вигляд:

Procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject);

Var

b,kol,sum: real;

{b – вартість квитку в залежності від напрямку; kol – кількість квитків; sum – загальна сума}

Begin

Memo1.Text:=’ ‘;

if ComboBox1.Text=’Львів’ thenb:=115.5;

if ComboBox1.Text=’Дніпропетровськ’ thenb:=130.75;

if ComboBox1.Text=’Бровари’ thenb:=30.5;

kol:=StrToFloat(Edit1.Text);

sum:=b*kol;

Memo1.Lines.Add(‘Напрямок: ’+ComboBox1.Text);

Memo1.Lines.Add(‘Загальна сума: ’);

Memo1.Lines.Add(FloatToStr(sum)+’ грн.‘);

end;

Procedure TForm1.Button2Click (Sender: TObject);

Begin

Close;

end;

10. Зберегти створену програму у своїй власній папці.

11. Виконати створену програму. Для переривання роботи програми у випадку неправильного введення вхідних даних необхідно виконати пункт головного меню Run => Program Reset.

12. Створити exe - файл програми. Закрити Delphi і запустити створену програму.

 

Контрольні запитання

1. Як задати спільні властивості для групи об’єктів?

2. Як вставити у форму багаторядкове поле редагування Memo?

3. Як у багаторядковому полі задати наявність смуг прокручування?

4. Які властивості багаторядкового поля редагування ви знаєте?

5. Як вставити у форму комбінований список ComboBox?

6. Які властивості має комбінований список?

 

 

Лабораторна робота №4

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти