ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розв’язування елементарних задач

Мета роботи:навчитись розв’язувати елементарні задачі в середовище Microsoft Excel.

 

Хід лабораторної роботи

1. Заповніть показаний на рис. 23 робочий аркуш наступними даними:

- Числ1, Числ2, Числ3, Числ4 - довільні числа;

- текст Назва - довільні найменування приміщень (офіс, кімната, складське приміщення…);

- формула Фор1 - добуток чисел Числ3 і Числ4 у тому ж рядку;

- формула Фор2 - добуток Фор1 з того ж рядка на числа Числ1 і Числ2;

- формула Фор3 - сума всіх значень Фор1 у стовпці;

- формула Фор4 - сума всіх значень Фор2 у стовпці;

Таблиця повинна містити не менше 6 рядків даних і не мати порожніх стовпців.

2. Відрегулюйте ширину стовпців таблиці.

3. Введіть у перший рядок таблиці формулу Фор1 для розрахунку площі приміщення, а потім, за допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу у всі комірки стовпця Площа.

4. Введіть у другий рядок таблиці формулу Фор2 для розрахунку вартості оренди, звернувши увагу на необхідність використання абсолютних посилань на комірки, що містять числа Числ1 і Числ2.

5. За допомогою маркера заповнення, скопіюйте цю формулу у всі комірки стовпця Вартість оренди.

6. У перші два рядки стовпця № п/п введіть цифри 1 і 2. Виділіть ці дві комірки, і за допомогою маркера заповнення одержіть в наступних рядках числа 3, 4, 5, ...

7. За допомогою кнопки «Автосуммирование» визначте загальну орендовану площу і вартість оренди.

8. Привласніть імена Вартість_метра і Курс_долара коміркам, що містять числа Числ1 і Числ2. У формулі Ф2 замініть посилання на координати цих комірок посиланнями на їхні імена.

9. Збережіть отриманий файл.

 
 

Контрольні запитання

1. Що таке відносні, абсолютні і змішані посилання та як вони вводяться?

2. Як виділити всі комірки рядка, стовпця, робочого аркуша?

3. Що таке маркер заповнення і як він використовується?

Лабораторна робота №11

Розв’язування задач з використанням відсотків

Мета роботи:навчитись розв’язувати задачі з відсоткової залежністю, додавати, об’єднувати комірки в середовище Microsoft Excel.

 

Хід лабораторної роботи

1. Зробіть таблицю:

№ п/п   Район містеа Кандидати на посаду мера, місто Київ
Таран Б.Є. Віслюк І.А Зозуля К.У.
Оболонь 23% 21% 33%
Троєщина 37% 15% 22%
Академмістечко 17% 34% 25%
Печерськ 27% 31% 24%
Святошин 33% 33% 34%
Виноградарь 21% 21% 21%
Борщагівка 19% 34% 28%
Русанівка 25% 14% 41%

В таблиці доведено відсоткове співвідношення виборців, що проголосували після підрахунку голосів по районах міста. Потрібно виявити, хто переміг з існуючих кандидатів (підрахувати їх відсоткове співвідношення).

2. Додайте (якщо вважаєте за необхідність) комірки з кількістю мешканців по районах:

Район міста Кількість Кандидати на посаду мера
Таран Б.Є.
Оболонь 23%
Троєщина 37%
Академмістечко 17%
Печерськ 27%
Святошин 33%
Виноградарь 21%
Борщагівка 19%
Русанівка 25%

 

3. Додайте комірки для кількості виборців, що проголосували за свого кандидата і зробіть в них підрахунок, для кожного кандидата по районах:

Кандидати на посаду мера
Таран Б.Є.
23% 59050,89
37% 70220,08
17% …..
27% …..

 

 

4. Підрахуйте загальну кількість мешканців міста, і виборців кожного кандидата (сума в колонці), для чого додайте рядок «Всього», додайте також рядок «Всього відсотків» і підрахуйте для кожного кандидата відсоткове співвідношення:

 

Русанівка 25% ? 14% ? 41% ?
Всього: «сума» - «сума» - «сума» - «сума»
Всього відсотків: 100% ?% ?% ?%

5. Виявіть активність виборців по районах і по місту в цілому (зробіть додаткові комірки справа).

6. За допомогою «майстра діаграм» на панелі інструментів побудуйте діаграму (кругову, або іншу…за завданням викладача).

7. Збережіть отриманий файл.

 

Контрольні запитання

1. Як можна об'єднати декілька комірок в одну і скасувати це об'єднання?

2. Як можна задати вирівнювання й орієнтацію тексту?

 

 

Лабораторна робота №12

Розв’язування системи лінійних рівнянь

Мета роботи:навчитись працювати з «Пошуком рішень» в середовище Microsoft Excel на прикладі розв’язування систем лінійних рівнянь.

Хід лабораторної роботи

1. Запишіть систему лінійних рівнянь.

Наприклад:

2х – 4у = 5

3х + 2у = 4.

2. Виділіть комірки для значень Х і У, привласнити їм нульові значення:

Х = У =

 

3. Внесіть до вільних комірок коефіцієнти рівняння:

-4 А
В

 

У сусідні справа комірки введіть формули підрахунку, для А:

2х – 4у,

причому вводити потрібно не числа, а посилання на відповідні комірки з числовими значеннями, для В:

3х + 2у.

Зарезервуйте для цільової функції будь-яку вільну комірку, занесіть

х + у.

4.

 
 

Запустить «пошук рішення» (рис. 24)

 

5. Встановіть посилання на цільову комірку і дорівняйте її до максимального значення;

6. Запропонуйте для зміни комірок комірку із значеннями Х і У;

7.

 
 

Додайте два обмеження, де комірки з вільним членом рівняння (без змінної) повинні бути рівні коміркам А і В (посилання на комірку) відповідно (рис.25):

 

8. Кликнете «виконати».

Якщо всі параметри введені правильно і система має одне рішення (рівняння не подібні), то в осередках Х і У матимуть місце коріння рішення системи.

Наприклад:

  Розв'язування системи лінійних рівнянь
    2х - 4у = 5 3х + 2у = 4    
         
       
          Ціл. Функція
Х= 1,625 у= -0,44   1,1875
           
Коефіцієнти рівняння   А, В  
-4    
   

 

9. Аналогічно вирішіть систему рівнянь:

 
 


3х – 2у + 4z = 5

х + 2у – 6z = 11

2х + у + 3z = – 7

 

 

10. Збережіть отриманий файл.

 

 

Контрольні запитання

1. Які ще завдання можна виконувати за допомогою «пошуку рішень» (наведіть приклади)?

2. Чи можна вирішувати завдання оптимізації?

 

 

Лабораторна робота №13

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти