ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вказівки для розрахунку різців

По формі конструкції і виду обробки розрізняють токарні різці призматичного загального призначення і фасонні.

Призматичні токарні різці ділять проходні прямі (праві і ліві), упорні, розточувані для наскрізних і глухих отворів, підрзні. Відрізні, галтельні, різьбові і спеціальні.

Ріжуча частин різців в більшості випадків зображує собою пластинку з метало-керамічного сплаву, яку кріплять на різцях такими способами:

а) напайкою;

б) механічна;

в) за допомогою сил різання;

г) механічним кріпленням вставки з напаяною пластиною.

Геометричні параметри ріжучої частини визначають за літературою [3], [4].

Головні розміри токарних різців загального призначення з напаяними пластинами із твердого сплаву є в стандартах з ГОСТ 18877-73 до ГОСТ 18885-73, а з пластинами із швидкоріжучої сталі – в стандартах від ГОСТ 18870-73 до ГОСТ 18876-73.

Розміри спеціальних різців є у відповідних стандартах.

Технічні вимоги до різців, обладнаних пластинами з твердих сплавів, є в ГОСТ 5688-61, до різців із швидкоріжучої сталі є в ГОСТ 10047-62.

Переважає прямокутна форма перетину державки різців, при якій врізання пластини найменше послаблює державку.

Державки з квадратними формами перетину краще опираються деформаціями складного перегину і застосовується для розточувальних і автоматно-револьверних різців, а також коли відстань від лінії центрів верстату до опорної поверхні різця не дуже велика. Державки з круглою формою перетину застосовують для розточувальних, різьбових, токарно-потилочних та інших різців.

Розміри поперечного перерізу державки різця вибирають в залежності від сили різання, матеріалу державки, виліту різця та інших факторів по СТ СЄВ 153-75 (табл.12 ст.281)

Сторону b або діаметр d поперечного перерізу державки різця визначають по формулах:

Квадратний переріз h=b

Прямокутний переріз (h»1,6b)

Круглий переріз

Pz – сила різання, Н (кгс); l – виліт різця, м (мм):sн.д. – допустима напруга на перегин матеріалу державки, МПа (кгс/мм2); для державок із незагартованої вуглецевої сталі sн.д.=200¸300 МПа для державок з вуглецевої сталі, після термічної обробки за режимом швидкоріжучої сталі, sн.д. – максимальне збільшення в 2 рази, при поривчастому знятті стружки і швидкісному різанні sн.д.= 100¸150 МПа.

A-A
b
 
 
 

При розрахунку відрізних різців на міцність враховують, що небезпечним є місце переходу від головки різця до тіла. Для різців з відношенням розмірів перерізу ширина небезпечного перерізу (мал.1.)

 

Максимальне навантаження, допустиме міцністю різця, якщо є розміри перерізу державки.

Для різця прямокутного перерізу:

Для різця круглого перерізу:

Максимальне навантаження, допустиме жорсткістю різця, визначають з розрахунку стріли перегину різця:

f – допустима стріла перегину різця (при попередньому точінні f=0,1×10-3 м), при остаточному точінні f=0,05×10-3 м, Е – модуль пружності матеріалу різця (вуглецева сталь Е=1,9×1011¸2,5×1011 Па (19500¸21500 кгс (мм2))); І – момент інерції перерізу державки (для прямокутного перерізу , круглого 0,05×d4×l – відстань від вершини різця до небезпечного перерізу), м/мм

Необхідно, щоб сила Рz була менше максимально допустимих навантажень Рz.доп. та Рz. жорст.

Рz£ Рz.доп.; Рz£ Рz. жорст.

Після розрахунку інструменту складають його робоче креслення, на якому вказані всі дані, необхідні для виготовлення інструменту. Креслюнок повинен бути виготовлений за вимогами ЕСКД.

Приклад

Розрахувати і сконструювати токарний прохідний різець з пластинкою з твердого сплаву для чорнового обточування вала із сталі 45 з межею міцності sв.д.=750МПа діаметр заготовки D=80 мм, припуск на обробку (на сторону) h=3,5 мм, подача S= 0,2 мм/об, виліт різця l=60 мм.

Розрахунок

  1. Для державки різця вибираємо вуглецеву сталь 50 з sв=650 МПа і допустимою напругою на згин sн.д.=200 МПа
  2. Сила різання (417кгс)

де Кр=1 – поправочний коефіцієнт.

  1. Ширина прямокутного перерізу за умовою, що h~1,6b

мм

Приймаємо найближчий за стандартом СТ СЕВ 153-75 ([2] табл.28, додаток) більший переріз державки (b=16 мм).

Керуючись наведеними співвідношеннями, одержимо висоту державки різця =1,6=1,6×16=25,6 мм

Приймаємо h=25 мм

  1. Перевіряємо міцність і жорсткість державки різця:

а) максимальне навантаження, допустиме міцністю різця.

кгс

В одиницях СІ

Н

б) максимальне навантаження, допустиме жорсткістю різця

Н

де f=0,1×10-3 м (f=0,1мм) – допустима стріла перегину різця при попередньому точінні, Е=2×105 МПа = 20000 кгс, Е – модуль пружності матеріалу різця; l=60 мм – виліт різця І – момент інерції прямокутного перерізу державки:

мм4

або в одиницях СІ

м4

Різець має достатню міцність і жорсткість, так як

Рz.доп.> Рz< Рz. жорст. (5500>4170<5770)

  1. Конструктивні розміри різця беремо з СТ СЕВ 190-75:

а) загальна довжина різця L=140 мм. ( )

б) відстань від вершини по боковій поверхні в напрямку головної ріжучої кромки h=6 мм

в) радіус заокруглення вершини головки різця R=0,4 мм

г) пластина з твердого сплаву С=16мм; форма № 0239А по ГОСТ 2209-82.

  1. Геометричні параметри ріжучої частини різця вибираємо по карті 18 посібника [3].
  2. За ГОСТ 5688-61 приймаємо:

а) Параметри шорсткості передньої і задньої поверхонь ріжучої частини різця і опорної поверхні державки;

б) граничні відхилення габаритних розмірів різця;

в) марку твердого сплаву пластини і матеріалу державки;

г) вміст і місце маркировки.

  1. Виконуємо робоче креслення різця з вказаними головними технічними вимогами.

Приклад

Розрахувати і сконструювати токарний прохідний різець з пластиною з твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D=30 мм, припуск h=2 мм, виліт різця l=30 мм. Режим різання для даних вимог обробки визначити за нормативами [6]. Матеріал заготовки сталь СТЗ sв=400 МПа. Параметр шорсткості Rz=63, довжина заготовки 300 мм.

Розрахунок:

1. Матеріал для державки різця беремо вуглецеву сталь 50 з sв=650 МПа і допустимою напругою на згин sн.д=200 МПа.

2. Форма передньої поверхні – радіусна з фаскою j=45°, j1=45°, a=8°, g=10°, l=-5°, r=1мм [3]

3. Призначаємо максимальний режим різання:

t=h=2 мм; S=0,5 мм/об

Сv=350; x=0,15; y=0,35; m=0,2; T=60

4. Визначаємо силу різання:

Срz=300; x=1; y=0,75; n=0,15

Н

5. Визначаємо переріз державки різця з умови:

; ;

мм

мм

6. Одержані розміри заокруглюємо до стандартних значень (ст. 78, т.28 [2] додаток) Н=12 мм, b=8 мм.

7. Здійснюємо перевірку різця по мех. Навантаженню, визначеному з умови допустимої стріли згину різця.

мм4

8. Знаходимо максимальне навантаження, допускаєме міцністю різця.

;

 

 

 

 

1. Матеріал державки різця – сталь 50 за ГОСТ 1050 – 88.

2. Пластина ріжуча з твердого сплаву Т5К10 за ГОСТ 2209-82.

3. Матеріал припоя – латунь ЛБ8 чи іншої марки за ГОСТ 15527 – 70*. Товщина шару припоя 0,1 мм. Розрив шару припоя не повинен бути більшим 20% його загальної довжини.

4. Основні розміри різця повинні задовільняти стандартам СТ СЄВ 190 – 75.

5. Невказані граничні відхилення розмірів (ГОСТ 25347 - 82).

6. Маркувати марку твердого сплаву, розмір різця, товарний знак завода – виробника ( Т5К10 – 12 – 3 - 0);


ЗАВДАННЯ

Варіант №1

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 30 мм; припуск на сторону h = 2; параметр шорсткості Rz = 6,3; виліт різця l = 30мм; матеріал заготовки – Сталь Ст3; δв = 600 МПа.

Умови праці – довжина заготовки = 300мм.

Варіант №2

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 42 мм; припуск на сторону h = 3; параметр шорсткості Rz = 32; виліт різця l = 30мм; матеріал заготовки – Сталь Ст5; δв = 600 МПа.

Умови праці – довжина заготовки = 300мм.

Варіант №3

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 75 мм; припуск на сторону h = 5; параметр шорсткості Rа = 2; виліт різця l = 40мм; матеріал заготовки – Сталь 40Г; δв = 600 МПа.; НВ = 229 ;

Умови праці – довжина заготовки = 300мм.

Варіант №4

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 100 мм; припуск на сторону h = 6; параметр шорсткості Rz = 32; виліт різця l = 40мм; матеріал заготовки – Сталь 38ХА; НВ = 207; δв = 600 МПа.

Умови праці – довжина заготовки = 300мм.

Варіант №5

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 200 мм; припуск на сторону h = 8; параметр шорсткості Rz = 16; виліт різця l = 60мм; матеріал заготовки – Сталь 40ХН; δв = 1000 МПа.

Умови праці – ВПІД (СПИД) – недостатня.

Варіант №6

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 250 мм; припуск на сторону h = 8; параметр шорсткості Rz = 16; виліт різця l = 60мм; матеріал заготовки – Сталь ХГ; δв = 1100 МПа.

Варіант №7

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 50 мм; припуск на сторону h = 2; параметр шорсткості Rz = 32; виліт різця l = 60мм; матеріал заготовки – СЧ 30; НВ = 200.

Варіант №8

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 100 мм; припуск на сторону h = 3; параметр шорсткості Rа = 2; виліт різця l = 40мм; матеріал заготовки – СЧ 15; НВ = 175;

Умови праці – φ = 30º.

Варіант №9

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 50 мм; припуск на сторону h = 2; параметр шорсткості Rz = 63; виліт різця l = 30мм; матеріал заготовки – Сталь Ст3; δв = 600 МПа.

Варіант №10

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 60 мм; припуск на сторону h = 3; параметр шорсткості Rz = 16; виліт різця l = 30мм; матеріал заготовки – Сталь Ст5; δв = 600 МПа.

Умови праці – φ = 45º.

Варіант №11

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 70 мм; припуск на сторону h = 4; параметр шорсткості Rz = 32; виліт різця l = 40мм; матеріал заготовки – Сталь 40Г; δв = 750 МПа.

Варіант №12

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 80 мм; припуск на сторону h = 2,5; параметр шорсткості Rа = 2; виліт різця l = 40мм; матеріал заготовки – Сталь 40Х; δв = 750 МПа.

Умови праці – довжина заготовки = 200мм.

Варіант №13

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 65 мм; припуск на сторону h = 1,5; параметр шорсткості Rz = 32; виліт різця l = 30мм; матеріал заготовки – Сталь 40ХН; δв = 1000 МПа.

Умови праці – довжина заготовки = 300мм.

Варіант №14

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 100 мм; припуск на сторону h = 1; параметр шорсткості Rа = 2; виліт різця l = 40мм; матеріал заготовки – Сталь СЧ 30; НВ = 200.

Умови праці – φ = 30º.

Варіант №15

Розрахувати і сконструювати токарний складений прохідний різець з пластиною із твердого сплаву для обточування валу. Діаметр заготовки D = 100 мм; припуск на сторону h = 1; параметр шорсткості Rz = 16; виліт різця l = 30мм; матеріал заготовки –СЧ 15; НВ = 175.

Умови праці – φ = 45º.

Додаток [т. 28, с. 98 (2)]

28. Размеры сечений корпусов резцов, мм

     
4×4 5×5 6×6 8×8 10×10 12×12 16×16 20×20 25×25 32×32 40×40 50×50 63×63 80×80 – – 6×5 8×6 10×8 12×10 16×12 20×16 25×20 32×25 40×32 50×40 63×50 80×63 – – 6×4 8×5 10×6 12×8 16×10 10×12 26×16 32×20 40×25 50×32 63×40 80×50 – – 6×3 8×4 10×6 12×6 16×8 20×10 25×12 32×16 40×20 50×25 63×32 80×40
* При применении прямоугольных сечений корпусов это значение является предпочтительным.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти