ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основные размеры, мм, наружных инструментальных корпусов Морзе с лапкой (ГОСТ 25557-82)

   
Обозначение величины конуса Конусы Морзе
при конусности
1 : 19,212 = = 0,05205 1 : 20,047 = = 0,04988 1 : 20,020 = = 0,04995 1 : 19,922 = = 0,05020 1 : 19,254 = = 0,05194 1 : 19,002 = = 0,05263 1 : 19,180 = = 0,05214
D D1 d2 d3max l3max l4max a bh13 c cmax R R1   9,045 9,2 6,1 6,0 56,5 59,5 3,0 3,9 6,5 10,5 4,0 1,0 0,06   12,065 12,2 9,0 8,7 62,0 65,5 3,5 5,2 8,5 13,5 5,0 1,2 0,06   17,780 18,0 14,0 13,5 75,0 80,0 5,0 6,3 10,0 16,0 6,0 1,6 0,065   23,825 24,1 19,1 18,5 94,0 99,0 5,0 7,9 13,0 20,0 7,0 2,0 0,065   31,267 31,6 25,2 24,5 117,5 124,0 6,5 11,9 16,0 24,0 8,0 2,5 0,07   44,399 44,7 36,5 35,7 149,5 156,0 6,5 15,9 19,0 29,0 10,0 3,0 0,07   63,348 63,8 52,4 51,0 210,0 218,0 8,0 19,0 27,0 40,0 13,0 4,0 0,07
Примечания: 1. Размеры D1 и d2 являются теоретическими, вытекающими соответственно из диаметра D и номинальных размеров a и l3 (положение основной плоскости). 2. Допуски конусов Морзе – по АТ8 (ГОСТ 2848 – 75*). 3. Центровое отверстие – форма В (ГОСТ 14034 – 74*).

 

По СТ СЕВ 147-75 [т. 62 с. 189 (2)] вибираємо найближчий більший конус, тобто конус Морзе №1 з слідуючи ми основними конструктивними розмірами: D1=12,0 мм, d2=9,0 мм, l4=65,5 мм

 1. Визначаємо довжину свердла по ГОСТ 10903-77

L=150 мм, l0=110 мм, d1=D1-1,0=12,2

 1. Визначаємо геометричні та конструктивні параметри ріжучої частини свердла.

По нормативам (табл.44; стор.151, [2]) кут нахилу гвинтової канавки w=30°. Кути між ріжучими кромками 2g=118°; 2g0=170°. Кут нахилу поперечної кромки g=55°. Розміри підточки: А=1,5 мм; l=3 мм. Крок гвинтової канавки:

 1. Товщину d0 серцевини свердла в залежності від діаметру свердла вибирають в слідуючих межах:

D, мм ... 0,25-1,25; 1,5-12,0; 13,0-80,0

d0, мм ... (0,20-0,28)D; (0,19-0,15)D; (0,14-0,25)D

Приймаємо товщину серцевини у переднього кінця свердла рівною 0,14D

dср=0,14D=0,14×14=1,96 мм

Потовщення серцевини в напрямку до хвостовика 1,4-1,8 на 100 мм довжини робочої частини свердла. Приймаємо це потовщення рівним 1,5 мм.

 1. Зворотня конусність свердла (зменшення діаметра по напрямку до хвостовика) на 100 мм довжини робочої частини повинна знаходитись в межах 0,04-0,1. Приймаємо зворотну конусність рівною 0,08 мм.
 2. Ширину смужки f0 та висоту потилиці по спиці k вибираємо (по табл.63 [2] додаток). Відповідно з діаметром D свердла f0=1,2 мм, k=0,6 мм.
 3. Ширина пера: В=0,58D=0,58×14=8,12 мм
 4. Геометрія: елементи профілю фрези для фрезерування канавки свердла:

Великий радіус профілю

мм

При діаметрі фрези мм

Звідси слідує, R0=0,493×1=6,902 мм

Менший радіус профілю

, де

Звідси слідує Rk=0,191×14=2,674 мм

Ширина профілю В=R0+Rk=6,9+2,67=9,57 мм

 1. Встановлюємо основні механічні вимоги та допуски на свердло. Граничні відхилення діаметрів свердла по ГОСТ 885-64, D=14-0.13.Граничні відхилення розмірів конуса хвостовика встановлює ГОСТ 2848-67. Радіальне биття робочої частини свердла не повинно перебільшувати 0,15 мм. Граничне відхилення кутів 2j=118,2; 2j0=75+5. Граничне відхилення кута нахилу гвинтової канавки w=30-2.Граничне відхилення розмірів підточки ріжучої частини свердла +0,5 мм. Твердість робочої частини свердла HRC 32-45.
 2. Виконуємо робоче креслення.

Звіт складається із: теми, мети, літератури, завдання , розрахунку, робочого креслення.

Завдання

Розрахувати і спроектувати спіральне свердло діаметром D, для свердління в сталі 45ХН 207НВ, глибиною l; довжиною свердла L свердла; робочою частиною свердла l роб.:

 

Варіант
D
l
Lсвердла
l роб

 

 


Додаток

 

63. Рекомендуемые ширина ленточки (вспомогательной задней поверхности) и высота затылка по спинке спиральных сверл, мм

 

Диаметр сверла Ширина ленточки Высота затылка по спинке
0,55-0,75 0,8-1,0 1,1-2,0 0,2 0,3 0,4 0,1
2-5 5-8 8-10 0,6 0,7 0,8 0,15 0,2 0,3
10-12 12-15 0,9 1,0 0,4
15-20 20-25 25-30 1,2 1,6 1,8 0,6 0,7 0,8
30-35 35-40 1,8 2,0 0,9
40-45 45-50 50-80 2,3 2,6 3,0 1,0 1,2 1,5
Примечание. Сверла диаметром до 0,5 мм изготовляют без ленточек.

 


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для виконання розрахунково-графічної роботи №3

 

Тема: “Розрахунок та конструювання фрези”

 

з навчальної дисципліни:

“Основи обробки матеріалів та інструмент”

 

 

Автор - викладач: Дудчук М.М.

Розглянуто на засіданні циклової комісії

Спецдисциплін спеціальності 5.05050302

Схвалено і рекомендовано для використання

студентами спеціальності

протокол № __ від __________

 

 


РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА №3

 

ТЕМА: Розрахунок та конструювання фрези.

 

МЕТА: Навчитись здійснювати розрахунок та конструювання фрез.

 

ВИХОВНА МЕТА: Розвиток навиків самостійного мислення та бережного відношення до власності коледжу.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Нефедов Н.А., Осипов К.А. “Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту” М., Машиностроение, 1990г.

2. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования робот на металлорежущих станках. Часть 1, 1974.

3. Справочник технолога-машиностроителя. Том 2. Под ред. А.Г.Косиловой, 1985.

4. Алексеев Г.А., Аршинов В.А. “Конструирование инструмента”.

5. ГОСТ 9140-78

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

По конструкції фрези поділяються на суцільні та складені, з пластинами з твердих сплавів чи з швидкоріжучої сталі. Розрізняють фрези циліндричні (переважно з зубцями, розташованими по гвинтовій лінії), торцеві, дискові, трьохсторонні (пазові та інші), прорізні (шліцові та ін.), відрізні концеві (пальцьові), одно - та двохкутові, зубопрорезні, фасонні набірні, набори з декількох окремих фрез.

Основні розміри фрез, геометричні параметри та технічні вимоги приведені у відповідних стандартах та довідковій літературі. Геометричні параметри фрез можна вибрати по [2] карти 2-6 чи довіднику [З].

Форми та розміри пластин та кромок з твердого сплаву вибирають за ГОСТ2209-69. Марку твердого сплаву за ГОСТ 3882-74. Зовнішній діаметр фрези залежить від оправки, розмірів обробленої поверхні, припусків на обробку та інших факторів.

Взагалі при конструюванні фрез для визначення діаметру оправки та циліндричної фрези користуються наступними співвідношеннями: L=(2,5-3)d.

Зовнішній діаметр фрези вибирають за ГОСТ 201-75, елементи кріплення насадних фрез з циліндричним отвором - ГОСТ 9472-70, діаметри циліндричних хвостовиків - ГОСТ СЕВ 151-75, конусних хвостовиків Морзе та метричних - за СТ СЕВ 147-75. Оправки з хвостовиком конусністю 7/24 для насадних торцевих фрез вибирають за ГОСТ 137-85-68, ГОСТ 13786-68, ГОСТ 13787-68, ГОСТ 13788-68, ГОСТ 13789-68, ГОСТ 13798-68, ГОСТ 13790-68.

Приєднувальні розміри фрез, закріплених на фрезерних верстатах, а також кінцях шпинделів, вибирають за СТ СЕВ 200-75 табл. 84-85.

Коли на оправку встановлюють декілька фрез (набір), необхідно максимально збільшити діаметр оправки. Діаметр оправки(отвору фрези) можна розрахувати виходячи з сил, діючих на фрезу. Діаметр отвору під оправку:


Приклад.

Завдання: Розрахувати шпонкову фрезу.

Дано:

 1. Оброблюваний матеріал - сталь 40Х
 2. Твердість - sв=700МПа
 3. Розмір паза - h=7,5мм
 4. Шорсткість поверхні -
 5. Обладнання - шпоночно-фрезерний верстат 692А

Опис фрези:

Шпонкова фреза являє собою тіло обертання, яка складається із робочої та хвостової частини. Вони нормалізовані по ГОСТ 9140-78. Проектуюча фреза виконана з циліндричним хвостовиком і двоперою робочою частиною. Матеріал робочої частини - швидкоріжуча сталь по ГОСТ 19265-73. Циліндрична хвостова частина застосовується для кріплення фрези в цанговому патроні.

Конструювання і розрахунок:

1. Діаметр фрези

Діаметр робочої частини вибирається виходячи з розміру оброблюємого пазу:

dфрези=10 мм, за ГОСТ9140-78

2. Діаметр хвостовика. Приймається рівним:

dхвостовика=10 мм

3. Враховуючи глибину оброблюємого пазу h=7,5 mm назначаємо довжину робочої, хвостової частини та загальну довжину фрези по ГОСТ 9140-78.

Lзаг=70 мм

Lраб.част.=28 мм

Lхвост.=35 мм

4. Кількість пір'їв фрези приймаються рівним:

z=2

5. Заданий кут a визначається за формулою:

де С- постійний коефіцієнт, який приймаємо при обробці сталі С==0,21; чавуна - С=0,1 -[4];

amax - максимальна товщина стружки, яка відповідає подачі на зуб;

amax- Sz

Тоді: a=19°54¢; По ГОСТ9140-78 приймаємо a=20°

6. Передній кут приймається за нормативами: при обробці сталі 40Х рекомендується передній кут g=5°.

7. Кут нахилу гвинтових зубців для шпон очних фрез рекомендується рівним w=200 (Климов "Конструювання ріжучих інструментів"). Це відповідає ГОСТ 9140-78.

8. На задній поверхні зубців фрези допускається циліндрична стрічка шириною “f” не більше 0,05 мм. Інші параметри беремо конструктивно по ГОСТ 9140-78.

 

d d1 h r f f1 a Крок гвинтової канавки
8,4 3,0 0,5 1,0 1,0 20° 86,3

Перевірочний розрахунок

Визначаємо напруження в небезпечному перерізі фрези:

, де Мпр – приведений момент (Нм);

;

; Мпр=322,68 Н×м

;

Мзг – згинаючий момент, Н×мм;

;

;

Sz=0,086¸0,05 мм/зуб ст.284 таб.35 (3); Приймаємо Sz=0,07 мм/зуб; В=10 мм; t=1,5мм.

п=0,3 ст.264 табл.9 (1)

 

Cp - ст.291 таблиця 41 (3)
x - ст.291 таблиця 41 (3)
y - ст.291 таблиця 41 (3)
n - ст.291 таблиця 41 (3)
q - ст.291 таблиця 41 (3)
w - ст.291 таблиця 41 (3)

w- момент опору;

sоп<[s]

Висновок: міцність фрези по небезпечному перерізу достатня.

ЗАВДАННЯ

Розрахувати і сконструювати шпонкову фрезу для фрезерування паза шириною в; глибиною h; оброблює мий матеріал – сталь40Х із sв=750Мпа. Конструкцію фрези вибрати із ГОСТ9140-78 (довжина фрези ; робоча довжина фрези ).

 

Варіант
в 3,5
h 4,5
L
l

Звіт складається:

1. Тема, мета, література, завдання, розрахунок.

2. Креслення розрахованої шпонкової фрези.

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти