ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Проектування організації роботи автомобільного транспорту.

 

9.1. Принципи визначення середніх відстаней перевезення вантажів.

Інформація про середні відстані перевезення кожного виду вантажу – і (де і – вид вантажу, коли і = 1, 2, . . . , n) використовується на різних етапах проектування організації роботи транспортних засобів на лінійних об’єктах. В цілому розглядають три можливі варіанти визначення середніх відстаней перевезення вантажів – Lсер.і, кожний із яких визначається умовами “виходу” на лінійний об’єкт – дорогу шляхів перевезення вантажу:

Варіант 1 – шлях перевезення вантажу примикає до початку чи кінця дороги (рис.9.1).

Варіант 2 – шлях перевезення вантажу примикає до якоїсь проміжної точки на дорозі (рис.9.2).

Варіант 3 – існує кілька постачальників одного вантажу, а шляхи його перевезення примикають до дороги в різних сполученнях (рис.9.3).

При першому варіанті визначення середньої відстані перевезення вантажів їх значення розраховується слідуючим чином:

Lсер.і = Lі + ½ Lо, км (9.1)

де – відстань від місця постачання вантажу до дороги, км;

– довжина дороги, км.

 


Постачальник вантажу

 

 

Li

 

 

Lo

 

 

Рисунок 9.1 - Схема визначення середньої відстані перевезення вантажу за варіантом 1.

 

В другому варіанті визначення середньої відстані перевезення вантажів (рис.9.2) розрахунки виконуються в такому порядку:

- спочатку визначаються ділянки дороги, які розподіляються точкою “виходу” шляху перевезення вантажу – Lп. та .;

- визначаються середні відстані перевезення вантажів – Lсер.п. та Lсер.л. за формулами:

Lсер.п. = Lі + ½ Lп., км (9.2)

Lсер.л. = Lі + ½ Lл., км (9.3)

 

 

Постачальник вантажу

 

Lі

 

 

Lсер.л Lсер.п

 

 

L л. L п.

 

Lo

 

Рисунок 9.2 - Схема визначення середньої відстані перевезення вантажу за варіантом 2.

 

В третьому варіанті визначення середніх відстаней перевезення вантажу існує кілька постачальників, наприклад, два постачальники – рис.9.3. В цьому випадку ділянка дороги – розподіляється на три відрізки:

, який визначає відстань від початку траси до точки “виходу” шляху постачання вантажу від першого постачальника – а;

Lб, який визначає відстань від кінця траси до точки “виходу” шляху постачання вантажу від другого постачальника – б;

, який визначає відстань між точками “виходу” шляхів постачання вантажу від першого та другого постачальника.

Визначання середніх відстаней перевезення вантажів розпочинається із розрахунку так званої границі перевезення вантажів, яка визначається точкою о , а її суть визначається слідуючим відношенням:

L1 + (Lв. - X) = L2 + X, (9.4)

де L1 - відстань перевезення вантажу від першого постачальника, км;

L2 - відстань перевезення вантажу від першого постачальника, км.

Із відношення (9.4) слідує, що:

Х = (Lв. + (L1 – L2)) / 2. (9.5)

Далі визначаються середні відстані перевезення вантажів для першого та другого постачальників.

Для першого постачальника:

Lсер.11 = L1 + ½ Lа, Lсер.12 = L1 + ½ (Lв. – Х). (9.6)

Для другого постачальника:

Lсер.21 = L2 + ½ Х, Lсер.22 = L2 + Lб. (9.7)

 

Визначені вище варіанти розрахунку середніх відстаней перевезення вантажів використовуються в залежності від конкретної схеми розташування постачальників по відношенню до дороги та їх кількості.

 

9.2 Визначення обсягів транспортної роботи та кількості транспортних засобів.

Транспортна робота – ТР вимірюється шляхом визначення суми множення відстаней перевезення кожного типу вантажу – j (де j – тип вантажу, коли j = 1, 2, . . . , m) на обсяги перевезення цього вантажу по кожному, і – му, маршруту – Vіj, тобто:

 

(9.8)

 

де Lсер.ij – середня відстань перевезення j –го вантажу по і –му маршруту, км;

Vij – обсяги перевезення (як правило, змінні обсяги) перевезення j –го вантажу

по і – му маршруту, т.

 

 

 
 


Постачальник 1 Постачальник 2

 

 

L сер. 1.1. L 1 L сер. 1.2 L сер. 2.1 L 2 L сер. 2.2

 

а 0 б

 
 


(Lв-х) х

 

La Lв Lб

 

Lo

 

Рисунок 9.3 - Схема визначення середньої відстані перевезення вантажу за варіантом 3.

 

В свою чергу середня зважена відстань перевезення вантажів одним типом транспортних засобів – Lсер.зв. визначається з використанням інформації про змінні обсяги перевезення кожного типу вантажу по кожному маршруту:

 

(9.9)

 

З використанням інформації про обсяги транспортної роботи та значення середньої зваженої відстані перевезення вантажів можливо знайти кількість транспортних засобів – А. Проміжними даними для цього виступає продуктивність одного автомобіля за зміну - П, яка визначається за формулою (9.10):

 

(9.10)

 

де В – вантажопідйомність автомобіля, т;

Т – час однієї зміни, год.;

К1, К2, К3 і так далі – коефіцієнти, які враховують умови використання транспортних засобів, наприклад, К1 – коефіцієнт готовності парка; К2 – коефіцієнт завантаженості автомобіля; К3 – коефіцієнт використання робочого часу і так далі. Як правило, значення цих коефіцієнтів близько до одиниці;

Vн., Vх – відповідно швидкість руху навантаженого та порожнього автомобіля, яка визначається у відповідності із діючими положеннями ДСТУ, км/год.;

Tн.-р. – час навантаження та розвантаження автомобіля, який визначається типом транспортного засобу, типом навантажувача і приймається у відповідності із діючими положеннями ДСТУ, год

Тоді кількість транспортних засобів визначається за формулою (9.11):

А = ТР / П, шт. (9.11)

 

 

9.3 Складання графіка організації роботи транспортних засобів.

 

Найбільш розповсюдженими варіантами побудови графіків організації роботи транспортних засобів є їх слідуюче визначення:

- в календарному вигляді, коли графік роботи транспорту має такий же вигляд, як і календарний графік виконання трудових процесів, але замість визначення трудових процесів в цьому графіку проставляються види перевезення вантажів:

- в лінійному вигляді (рис.9.4), коли кількість транспортних засобів визначається на певний фронт робіт.

В верхній частині цього документу формується схема перевезення вантажів та позначаються їх середні відстані. Складена схема перевезення вантажів визначає кількість так званих характерних точок. Характерна точка на схемі перевезення вантажів відповідає:

- місця початку та закінчення робіт на об’єкті;

- точки “виходу” маршрутів перевезення вантажів на дорогу;

- границі перевезення вантажів;

- границі зміни змінної потреби у вантажах.

Із визначених на схемі перевезення вантажів характерних точок опускаються перпендикулярні лінії, які перетинають власне графік у змінній потребі в транспортних засобах та сітку графіка.

В нижній частині, так званій сітці графіку, для кожної характерної точки наносяться інформаційні пакети про перевезення вантажів. Кожен інформаційний пакет визначає характеристики перевезення окремого вантажу, а саме:

- відстань перевезення до конкретної точки, км;

- потребу у вантажі за зміну, т/зміна;

- продуктивність одного автомобіля, яка визначається за формулою 9.10 у відповідності із відстанню перевезення, т/зміну;

- кількість автомобілів, що визначається шляхом поділу змінної потреби у вантажі на продуктивність одного автомобіля.

Приклад оформлення інформаційних пакетів для характерних точок кожного вантажу наведено в додатку 4.

В середній частині графіку роботи транспорту в масштабі будуються графіки потреби в транспорті для кожного виду вантажу, а потім – і графік загальної потреби в автомобільному транспорті. Далі на цей графік наноситься лінія середньої потреби в автомобільному транспорті - А, яка була визначена за формулою (9.11). Вважається, що графік роботи транспорту побудовано правильно, коли лінія середньої потреби в автомобільному транспорті розподіляє лінію його сумарної потреби в такій пропорції, що умовні “від’ємні” площі будуть рівними ( з певною точністю) “позитивним” площам.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти