ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 1. Загальні положення митної справи в Україні

 

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ МИТНОЇ СПРАВИ

 

Історія розвитку митної справи в Україні. Митна політика: сутність та головні її напрямки. Поняття, предмет та принципи митної справи в Україні. Правові засади митної справи в Україні. Міжнародні договори України про митну справу. Митне регулювання. Принципи митного регулювання.

 

ТЕМА 2. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

 

Міністерство доходів та зборів України. Структура та організація діяльності митної служби України. Митні органи України і спеціалізовані організації: їх завдання та роль у забезпеченні ефективної діяльності митної системи. Характеристика основних елементів митної інфраструктури України. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів України.

Змістовий модуль 2. Організація митних операцій в Україні

 

ТЕМА 3. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

 

Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами. Умови ввезення (пересилання) та вивезення товарів громадянами. Заборони та обмеження щодо ввезення (вивезення) певних групп товарів. Особливості тимчасового ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування на митну територію України.

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами україни, що знаходяться за кордоном. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, главою дипломатичного представництва іноземної держави, членами дипломатичного персоналу представництва та членами їх сімей, членами адміністративно-технічного персоналу дипломатичного представництва іноземної держави та членами їх сімей.

 

ТЕМА 4. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

 

Організація митного контролю. Мета і форми митного контролю. Зони митного контролю. Період перебування товарів (предметів) під митним контролем. Документи, необхідні для митного контролю.

Здійснення митного контролю: огляд та переогляд транспортних засобів, товарів (предметів) і речей; особистий огляд; залучення спеціалістів та експертів організацій і установ, а також використання технічних та спеціальних засобів для здійснення митного контролю. Операції з товарами (предметами), що знаходяться під митним контролем. Митне забезпечення. Звільнення від митного контролю.

Митні режими: сутність, зміст, загальна характеристика.

Митне оформлення: мета, місце і час здійснення митного оформлення; взяття проб та зразків.

Декларування товарів та інших предметів: поняття та форми декларування; процедура декларування; допуск до декларування; обов’язки декларанта.

 

ТЕМА 5. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ

 

Відповідальність осіб, які вчинили порушення митних правил: порушення режиму зони митного контролю, неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, недоставлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до митного органу призначення, видача їх без дозволу митного органу або втрата, порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, перешкоджання посадовій особі митного органу в доступі до товарів, транспортних засобів, документів та інші.

Провадження у справах про порушення митних правил: порядок провадження у справах про порушення митних правил; протокол про порушення митних правил; проведення митних обстежень; адміністративне затримання; вилучення предметів та документів; постанови митного органу України.

Службові особи митних органів України. Правовий і соціальний захист працівників митних органів України.

Оскарження неправомірних дій митних органів України та службових осіб, які порушують права юридичних чи фізичних осіб.

 

Змістовий модуль 3. Митне оподаткування зовнішньоекономічних операцій

 

ТЕМА 6. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ МИТА. ТАРИФНІ ПІЛЬГИ ТА ПРЕФЕРЕНЦІЇ

 

Митні платежі. Загальна характеристика митних платежів: поняття та види; порядок нарахування та стягнення; пільги та преференції в митному оподаткуванні.

Види мита: адвалерне, специфічне, комбіноване, ввізне мито, сезонне мито, спеціальне мито, антидемпінгове мито, компенсаційне мито тощо.

Структура та застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Класифікація товарів.

Характеристика міжнародних умов поставки товарів INKOTERMS-2010.

Визначення контрактної та фактурної вартість.

Митна вартість: економічний зміст, поняття та обчислення митної вартості товарів. Методи визначення митної вартості.

Країна походження товарів: поняття та визначення країни походження товарів, підтвердження країни походження товарів. Сертифікати про походження товарів.

Ставки мита: преференційні, пільгові, повні. Порядок нарахування та сплати мита. Звільнення від сплати мита.

Тарифні пільги (преференції). Види пільг. Зниження рівня митного обкладання. Умовно повне звільнення та умовно-часткове звільнення від оподаткування ввізним митом. Повернення надміру стягненого, стягнення недобраного мита та занесення його на рахунок майбутніх платежів.

Порядок обкладання митом предметів, які вивозяться (ввозяться) або пересилаються громадянами.

Плата за виконання митних формальностей. Розміри плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.

 

Змістовий модуль 4. Митна статистика

 

ТЕМА 7. МИТНА СТАТИСТИКА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Сутність, роль та завдання митної статистики. Методологія ведення митної статистики зовнішньої торгівлі. Спеціальна митна статистика. Використання сучасних інформаційних технологій в організації митної справи.

 

МОДУЛЬ II.

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

 


ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Згідно з навчальним планом дисципліни окремі теми і питання програми викладаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямках:

- з питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час аудиторних занять, увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень законодавчих актів;

- з питань тем дисципліни, які повністю передбачені для самостійного вивчення, необхідно опрацювати та засвоїти матеріал у відповідності з навчальною програмою.

При самостійному вивчені матеріалу студентам слід керуватися рекомендованим списком літератури. Для надання необхідної допомоги студентам у самостійному вивчені окремих тем і питань нижче наводиться їх стисле викладення.

Після самостійного опрацювання тем дисципліни студенти повинні виконати завдання та дати відповіді на питання, які наведені після кожної теми.

Для закріплення теоретичних знань студентам необхідно розв’язати запропоновані для індивідуальної роботи практичні ситуації та підготуватися до перевірки засвоєння матеріалу шляхом тестування.

Завдання для самостійної роботи повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій. Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного контролю (на практичних заняттях), підсумкового модульного контролю.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти