ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не може перевищувати

А) 30 днів

Б) 10 днів

В) 15 днів,

Г) не має правильної відповіді.

Знайдіть вірне твердження стосовно пересилання громадянами товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

А) Громадяни мають право пересилати товари через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Б) Для цілей оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України, застосовується фактурна вартість цих товарів

В) При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів враховується вартість їх страхування та перевезення до моменту перетинання ними митного кордону України.

Г) все вірно

Які твердження щодо тимчасового вивезення громадянами-резидентами товарів за межі митної території України не є вірним

А) тимчасове вивезення здійснюється з наданням митному органу зобов’язання про зворотне ввезення.

Б) зобов’язання про зворотне ввезення поширюється на всі товари, не залежно від їх фактурної вартості.

В) Зобов’язання щодо зворотного ввезення цих товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 євро, може надаватися за бажанням громадянина.

Г) не має вірної відповіді

Не підлягають письмовому декларуванню та не є об’єктами оподаткування митними платежами

А) Товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення

Б) товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України,

В) все вірно

7. Ввезення на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів не допускається громадянами, які не досягли …

А) 16-річного віку;

Б)18-річного віку,

В) 21-річного віку

Г) не має вірної відповіді

 

Ситуаційні вправи

 

Рольова гра «Переміщення та пропуск через митний кордон України товарів та інших предметів».

Проводиться в парах (або мінігрупах в залежності від загальної кількості студентів). Кожен з учасників отримує картку з описом його ролі. На протязі 5-7 хвилин учасники готують діалог (або розмову), під час якої зясовується правомірність переміщення фізичної особи або дипломатичного представника через кордон України. По завершенню обговорення кожна пара (мінігрупа) має можливість виступу (до 3 хвилин на кожну пару (мінігрупу).

 

Приклад розподілу ролей:

 

МИТНИК 1 З’ясувати правомірність перетину кордону за обраним каналом згідно наданої громадянином інформації щодо мети виїзду за кордон, термін подорожі,перелік речей ГРОМАДЯНИН, що перетинає кордон «зеленим коридором» Обґрунтувати можливість переміщення через кордон України, використовуючи інформацію щодо мети виїзду за кордон, термін подорожі,перелік речей, які Ви намагаєтеся перевезти.

 

МИТНИК 2 З’ясувати правомірність перетину кордону за обраним каналом згідно наданої громадянином інформації щодо мети виїзду за кордон, термін подорожі,переліку речей. ГРОМАДЯНИН, що перетинає кордон «червоним коридором» Обґрунтувати можливість переміщення через кордон України, використовуючи інформацію щодо мети виїзду за кордон, термін подорожі,перелік речей, які Ви намагаєтеся перевезти.

 

 

МИТНИК 3 З’ясувати правомірність перетину кордону за обраним каналом згідно наданої громадянином інформації щодо мети виїзду за кордон, термін подорожі,переліку речей. ГРОМАДЯНИН, що незаконно перетинає кордон «зеленим коридором»Обґрунтувати можливість переміщення через кордон України, використовуючи інформацію щодо мети виїзду за кордон, термін подорожі,перелік речей, які Ви намагаєтеся перевезти.

 

МИТНИК 4 Надати інформацію щодо особливостей митного контролю та оформлення Консул республіки Польща з родиною, який перетинає кордон трьома автомобілями. Обґрунтувати можливість переміщення через кордон України, використовуючи інформацію щодо Вашого статусу, мети виїзду за кордон, терміну подорожі,перелік речей, які Ви намагаєтеся перевезти.

 

МИТНИК 5 Надати інформацію щодо особливостей митного контролю та оформлення Співробітник консульства республіки Польща на автомобілі Обґрунтувати можливість переміщення через кордон України, використовуючи інформацію щодо Вашого статусу, мети виїзду за кордон, терміну подорожі,перелік речей, які Ви намагаєтеся перевезти

 

Завдання

Надайте обґрунтовану відповідь на наступні практичні питання:

А) яку кількість пального додатково, крім пального у баку власного автомобіля, має право ввозити громадянин при поверненні на територію України?

Б) який порядок переміщення на митну територію України домашніх тварин?

В) який порядок переміщення громадянами (резидентами чи нерезидентами) готівки через митний кордон України?

Г) чи існують обмеження та заборони при ввезенні громадянами на т ериторію України харчових продуктів для спеціального харчування, в .т.ч. харчування спортсменів.

 

Методичні рекомендації до практичного заняття

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями. Під змішаним (комбінованим) перевезенням розуміється міжнародне перевезення вантажів щонайменш двома різними видами транспорту відповідно до договору змішаного (комбінованого) перевезення з місця в одній країні, де вантажі переходять у відання оператора такого перевезення, до визначеного місця доставки в іншій країні.

Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у: 1) вантажних відправленнях; 2) супроводжуваному багажі; 3) несупроводжуваному багажі; 4) ручній поклажі; 5) міжнародних поштових відправленнях; 6) міжнародних експрес-відправленнях.

Порядок переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України регламентовано розділом 6 МКУ гл.27-28.

Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами викладено у розділі 12 гл. 53-55 МКУ.

Варто враховувати існування певних відмінностей у процедурах пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами україни, що знаходяться за кордоном (розділ ХІІІ гл. 56. МКУ).

 

Рекомендована література

[1; 2; 3; 6; 7; 11; 13; 15; 19; 20; 28]

ТЕМА 4. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

План заняття

1. Організація, мета і форми митного контролю.

2. Здійснення митного контролю: огляд та переогляд транспортних засобів, товарів (предметів) і речей;

3. Митні режими: сутність, зміст, загальна характеристика.

4. Митне оформлення: мета, місце і час здійснення митного оформлення; взяття проб та зразків.

5. Декларування товарів та інших предметів: поняття та форми декларування; процедура декларування; допуск до декларування; обов’язки декларанта.

Навчальні цілі

закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички щодо порядку здійснення митного контролю та митного оформлення.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: завдання та методичні вказівки до практичного заняття, законодавчий та інструктивний матеріал, електронно-обчислювальні машини.

Тестові завдання

Митне оформлення – це

А) виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення

Б) заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України

В) сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своїх повноважень з метою забезпечення додержання норм МКУ, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти