ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Уточнення фактичної міжосьової відстані

a = app =30,7·25,4 = 780 мм

Тому що ведена вітка ланцюга повинна провисати приблизно на 0,01а , то для цього при монтажу передачі передбачаємо можливість зменшення дійсної міжосьової відстані на 0,005а . Таким чином, монтажна міжосьова відстань ам :

ар = 0,995а = 0,995·780 = 776 мм

4.8. Визначення довжини ланцюга l , мм

l = lpp = 100·25,4 = 2540 мм

Визначення діаметрів зірочок , мм

Діаметри ділильних окружностей ведучих і веденої зірочок də1 , də2 :

də1 = = = 202,7 мм də2 = = = 412,6 мм

Діаметри окружностей виступів :

De1 = p = 25,4 = 216 мм

De2 = p = 25,4 = 426,8 мм, де

K = 0,7 – коефіцієнт висоти зубця

Kz – коефіцієнт числа зубців, Kz1 = ctg = =7,9 Kz2 = ctg = =16,2

λ = = =3,2 – геометрична характеристика зачеплення за табл. К32[3]

Діаметри окружностей западин :

Di1 = də1 – ( d1 – 0,175 ) = 202,7 – (14,27 – 0,175 ) = 191 мм

Di2 = də2 – ( d2 – 0,175 ) = 412,6 – (14,27 – 0,175 ) = 402 мм

4.10. Перевірка частоти обертання меншої зірочки n1 , об/хв

n1£[ n]1 , де

n1 = 202,82 об/хв – частота обертання тихохідного вала редуктора

[ n]1 = = = 590,55 об/хв – частота обертання, що допускається

Умова виконується.

4.11. Перевірка числа ударів ланцюга U , c-1

U£[U] , де

U = = = 3,38 – розрахункове число ударів

[U] = 508/р = 508/25,4 = 20 – число ударів, що допускається

Умова виконується.

4.12. Визначення фактичної швидкості ланцюга v , м/c

V = = = 2,15 м/с

4.13. Визначення окружної сили, що передається ланцюгом Ft , Н

Ft = = = 1700 Н , де

P1 – потужність на ведучій зірочці

4.14. Перевірка тиску в шарнірах ланцюга pц , Н/мм2

рц = = = 21,25£[ рц] = 24,8 Н/мм2 , де

А – площа опорної проекції шарніра ,мм2 за табл. 9.1.[5] ГОСТ 13568-75

[ рц] – тиск, що допускається, у шарнірах ланцюга, Н/мм2 за табл. 9.4.[5]

Умова виконується.

Перевірка міцності ланцюга

S£[S] , де

[S] = 8,3 – коефіцієнт запасу, що допускається, міцності для роликових ланцюгів за табл. 5.9.[3]

S – розрахунковий коефіцієнт запасу міцності

S = = = 23 , де

Fр = 50 000 Н – руйнівне навантаження ланцюга , залежить від кроку ланцюга, за табл. 9.1.[5]

F0 – попередній натяг від провисання відомої галузі (від її сили ваги) , Н

F0 = Kfqag = 6·2,6·0,78·9,81 = 119,4 Н , де

Kf = 6 – коефіцієнт провисання (для горизонтальних передач)

q = 2,6 кг/м – маса 1 м ланцюга за табл. К32[3]

a – міжосьова відстань, м

g – прискорення вільного падіння, м/с2

FV – натяг ланцюга від відцентрових сил, Н

FV = qV2 = 2,6·2,152 = 12 Н , де

V – фактична швидкість ланцюга, м/с

Умова міцності виконується.

4.16. Визначення сили тиску ланцюга на вал Fоп , Н

Fоп = kвFt + 2F0 = 1,15·1700 + 2·119,4 = 2200 Н , де

кв = 1,15 – коефіцієнт навантаження вала PF табл. 5.7.[3]

Основні параметри ланцюгової передачі визначаємо в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Параметри ланцюгової передачі, мм

Параметр Значення
Тип ланцюга ПР-25,4-6000
Крок ланцюга р 25,4
Міжосьова відстань а 780
Довжина ланцюга L 2540
Число ланок Lp 100
Число зубців зірочки ведучої z1 25
веденої z2 51
Сила тиску ланцюга на вал Fоп , Н 2200
Діаметр ділильної окружності зірочки ведучої də1 202,7
веденої də2 412,6
Діаметр окружності виступів зірочки ведучої De1 216
веденої De2 426,8
Діаметр окружності западин зірочки ведучої Di1 191
веденої Di2 402

4.18. Приводимо ескіз ланцюгової передачі на рис. 4.1.

 
 

 


5. Ескізне проектування

Після визначення міжосьових відстаней, діаметрів і ширини зубчастих коліс приступаємо до розробки конструкції редуктора.

Першим етапом є розробка ескізного проекту, що включає:

– визначення розташування деталей передач

– відстаней між ними

– діаметрів ступіней валів

– типів підшипників кочення

Визначення відстані між деталями передач.

.

Щоб поверхні деталей що обертаються не зачіпали стінок редуктора визначаємо зазор “а”:

а = + 3 = + 3 = 9,5 мм ,де

L – найбільша відстань між деталями

передач aw1 і aw2

L = aw1 + aw2 + + =

= 80 + 100 + + = 275,5 мм

Приймаємо а = 10 мм

b0/4a = 4·10 = 40 мм

Рис. 5.1. Відстань між деталями Відстань між торцями зубчатих

передач. Коліс дорівнює с=(0,3...0,5) =5мм

 

 

5.2. Визначення діаметрів ступенів валів.

Швидкохідний вал.

 

Рис. 5.2.(а) Ескіз швидкохідного вала

Діаметри ступіней валів округлюємо в найближчу сторону до стандартних величин відповідно до нормального ряду лінійних розмірів по таблиці 13.15.[3]

Діаметр хвостовика d1 під муфту визначаємо по формулі d1 = (0,8…1,2)dед:

d1 = 0,8 dед = 0,8·28 = 22,4 мм Приймаємо d1 = 22 мм

l1 = 36 мм – за ГОСТ 12080-66 табл. 10.8.[3]

d2 = dп = d1 + 2t = 22 + 2·2 = 26 мм Приймаємо d2 = 25 мм

l2 = 1,5 d2 = 1,5·25 = 37,5 мм Приймаємо l2 = 38 мм

Значення r і t беремо за табл. 7.1.[3]

Призначаємо підшипник кульковий, радіальний, однорядний №305 середньої серії за табл. К27[3]. Указуємо фрагмент таблиці й ескіз підшипника:

Позначення Розміри, мм Вантажопідйомність, кН
d D B r Cr C0r
22,5 11,4

 

 

Рис. 5.2.(б) Ескіз підшипника.

d3 = d2 + 3,2t = 25 + 3,2·2 = 31,4 мм Приймаємо d3 = 30 мм

5.2.2. Проміжний вал.

 

 

Рис. 5.3. Ескіз проміжного вала

 

d1 = = = 25 мм, де

Мк = Т2 – момент, що крутить, дорівнює обертаючому моментові на проміжному валі

[t]до = 10…20 Н/мм2 – напруження, що допускаються, на кручення. При цьому менші значення – для швидкохідних валів, більші – для тихохідних.

d2 = d4 = dп = d1 + 2t = 25 + 2·2,2 = 29,4 мм Приймаємо d2 = 30 мм

l2 = l4 = У = 19 мм

Призначаємо підшипник кульковий, радіальний, однорядний №306 середньої серії за табл. К27[3]. Указуємо фрагмент таблиці:

Позначення Розміри, мм Вантажопідйомність, кН
d D B r Cr C0r
29,1 14,6

d3 = dк = d2 + 3,2r = 30 + 3,2·2 = 36,4 мм Приймаємо d3 = 36 мм

d5 = dбк = d3 + 3f = 36 + 3·1,2 = 39,6 мм Приймаємо d5 = 40 мм

Тихохідний вал.

Рис. 5.4. Ескіз тихохідного вала

 

d1 = = = 35 мм, Приймаємо d1 = 36 мм

Мк = Т3 – крутний момент, дорівнює обертаючому моменту на тихохідному валі

[t]до = 20 Н/мм2 – напруження, що допускається, на кручення

l1 = 58 мм – за ГОСТ 12080-66 табл. 10.8.[3]

d2 = d4 = dп = d1 + 2t = 36 + 2·2,5 = 41 мм Приймаємо d2 = 40 мм

l2 = 1,5 d2 = 1,5·40 = 60 мм Приймаємо l2 = 60 мм l4 = У = 23 мм

Призначаємо підшипник кульковий, радіальний, однорядний №308 «середньої» серії за табл. К27[3]. Указуємо фрагмент таблиці:

Позначення Розміри, мм Вантажопідйомність, кН
d D B r Cr C0r
2,5 41,0 22,4

d3 = dк = d2 + 3,2r = 40 + 3,2·2,5 = 48 мм Приймаємо d3 = 48 мм

d5 = dбк = d3 + 3f = 48 + 3·1,6 = 52,8 мм Приймаємо d5 = 53 мм

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти