ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Побудова епюри крутних моментів.

Mк = MZ = = = 172 Н·м

Будуємо епюру крутних моментів, щодо осі Z (MZ , Н·м) на рис. 6.3.

 

 

Дано:

 


6.3.4. Визначення сумарних радіальних реакцій.

RA = = = 2098,1 Н

RB = = = 2014,6 Н

Визначення сумарних згинальних моментів

У найбільш навантажених перетинах.

MB = MYB = 132 Н·м

MK = = = 145,8 Н·м

Перевірочний розрахунок тихохідного вала на опір втоми і

Статичну міцність.

1) Вибираємо матеріал вала. Приймаємо сталь 45.

Таблиця 6.1. Механічні характеристики матеріалу вала.

Марка Механічні характеристики, МПа Твердість
σу σт τт σ-1 τ-1
Сталь 45 269…302

 

2) Визначаємо небезпечні переріз : одне – під колесом на 3-й ступені, інше – на 2-й ступені під підшипником опори.

3) На другій ступені – два концентратори напружень:

1. посадка підшипника з натягом;

2. ступінчастий перехід галтеллю r між 2-ю ступені і 3-ю ступені з буртиком t

t = h = – 0,25 = 3,75 мм , r = 1 мм

При дії в розрахунковому перетині двох джерел концентрації напружень враховують тільки найбільш небезпечний з них.

На третій ступені – шпонковий паз під колесом.

4) Визначаємо напруження в небезпечних переріз вала, Н/мм2

Нормальні напруження змінюються по симетричному циклі, при якому амплітуда напруженнь σа дорівнює розрахунковим напруженням вигину σі :

σа = σі = , де

М – сумарний згинальний момент у небезпечному перерізі

Wнетто – осьовий момент опору у небезпечному перерізі

Для перетину В:

Wнетто = 0,1d3 = 0,1·403 = 6,4·103 мм3 – при ступінчастому переході приймають менший із двох суміжних діаметрів

М = МB = 132 Н·м

σа = = 20,625 Н/мм2

Для перетину ДО:

М = МК = 145,8 Н·м , значення b і t1 знаходимо за табл. К42[3]

Wнетто = 0,1d3 = 0,1·483 = 9,61·103 мм3

σа = = 15,17 Н/мм2

5) Дотичні напруження змінюються за віднулевим циклом, при якому амплітуда циклу τа дорівнює половині розрахункових напружень кручення τдо

τа = = , де

Мк = 172 Н·м – крутний момент, на тихохідному валові

Wρ нетто – полярний момент опору перетину вала

Для перетину В:

Wρ нетто = 0,2d3 = 0,2·403 = 12,8·103 мм3

τа = = 6,72 Н/мм2

Для перетину К:

Wρ нетто = 0,2d3 = 0,2·483 = 20,67·103 мм3

τа = = 4,16 Н/мм2

6) Визначаємо коефіцієнти концентрації нормальних і дотичних напружень для розрахункового перетину вала (для валів без поверхневого зміцнення):

= =

По таблиці 11.2-4 [3] визначаємо для східчастого переходу:

= 2,225 = 1,75 = 0,85

для шпонкових пазів:

= 2,15 = 2,05 = 2,05 , де

Кσ, Кτ– ефективні коефіцієнти концентрації напружень

– коефіцієнт впливу абсолютних розмірів поперечного перерізу

= 1,5 – коефіцієнт, що враховує шорсткість поверхні

Для перетину В: Для перетину К:

 

= = 3,12 = = 3,12

= = 2,56 = = 3

7) Визначаємо границі міцності:

= =

Для перетину В: Для перетину К:

 

= = 121,8 Н/мм2 = = 121,8 Н/мм2

= = 85,9 Н/мм2 = = 73,3 Н/мм2

8) Визначаємо коефіцієнти запасу міцності по нормальних і дотичних напруженнях:

= =

Для перетину В: Для перетину К:

= = 5,9 = = 8

= = 12,8 = = 17,6

9) Визначаємо загальний коефіцієнт запасу міцності в небезпечних перерізах:

s =

Для перетину В: Для перетину К:

s = = 5,3≥[s] = 2 s = = 7,3≥[s] = 2 , де

[s] – коефіцієнт запасу міцності, що допускається, ([s] = 1,6…2,1)

Нерівність s ≥[s] виконується.

 

 

 

 

7. Перевірка підшипників по динамічній вантажопід’ємності.

 

Перевірка підшипника №305 на швидкохідному валі.

Вихідні дані для розрахунку: ω = 301,6 с-1, Cr = 22,5 кН , C0r = 11,4 кН

RA = 395,9 Н, RB = 341,3 Н, Fа = 153 Н

Придатність підшипника визначається умовами: Crp£Cr і L10hLh де

Crp – розрахункова динамічна вантажопід’ємність, кН

Cr – базова динамічна вантажопід’ємність, кН

L10h – базова довговічність, год.

Lh – необхідна довговічність, год.

Базова динамічна вантажопідє’мність підшипника Cr являє собою постійне радіальне навантаження, що підшипник може сприйняти при базовій довговічності, що складає 106 обертів внутрішнього кільця. Cr визначається по табл. К27[3].

Crp = RE , де

RE – еквівалентне динамічне навантаження, Н

ω – кутова швидкість вала

m – показник ступеня (m = 3 – для кулькових підшипників)

Визначаємо за табл. 9.1.[3]:

= = 0,39, де Ra = Fа , Rr = RA ,

V = 1 – коефіцієнт обертання

= =0,0134

Визначаємо за табл. 9.2.[3]:

e = 0,19 – коефіцієнт впливу осьового навантаження

Y = 2,3 – коефіцієнт осьового навантаження

При > e RE = (XVRr + YRa)KбKт ,де

X = 0,56 – коефіцієнт радіального навантаження

Kт = 1 – температурний коефіцієнт

Kб = 1,3 – коефіцієнт безпеки

RE = (0,56·1·395,9 + 2,3·153)·1,3·1 = 745,7 Н

Визначаємо Lh за табл. 9.4.[3]: Lh = 25 000 год.

 

Crp = 745,7 = 12 145£Cr = 22 500 Н

Визначаємо базову довговічність підшипника:

 

L10h = = = 158 953Lh = 25 000 год.

Підшипник придатний.

Перевірка підшипника №306 на проміжному валі.

Вихідні дані для розрахунку: ω = 75,4 з-1, Cr = 29,1 кН , C0r = 14,6 кН

RA = 1337,8 Н, RB = 1710,1 Н, Rа = Fа = 571,9 Н Rr = 1710,1 Н

= = 0,3344 = =0,039

e = 0,24 Y = 1,86

При > e RE = (XVRr + YRa)KбKт = (0,56·1·1710,1 + 1,86·571,9)·1,3·1 = 2628 Н

Визначаємо розрахункову динамічну вантажопідє’мність підшипника:

Crp = RE = 2628 = 26 963£Cr = 29 100 Н

Визначаємо базову довговічність підшипника:

L10h = = = 31 425Lh = 25 000 год.

Підшипник придатний.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти