ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word

Лабораторна робота 1

Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Вибравши команду Файл – Властивості, заповнити на вкладці Документ поля Назва: Лабораторна робота 5, Тема: Створення блок-схем, Автор: ПІБ, Керівник: Кузьменко, Відомство: КПІ-ТЕФ-АПЕПС-ТВ11/12. У нижній колонтитул вставити нумерацію сторінок. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР2: Створення блок-схем —, варіант №.

елементи– кнопка Малювання – Вирівняти/Розподілити.

1. Нарисувати зважений граф (відповідно до варіанту):

а) б)

 

 

2. Нарисувати блок-схему (див. рис.), в якій обов’язково є блоки початку, кінця, розриву, процесу, підпрограми, даних, вирішення, циклу.

 
 

Звіт з лабораторної роботи має включативиконані завдання (для непарних варіантів — відповідно до номера за списком — 2а, 3; для парних варіантів — 2б, 3).


Лабораторна робота 2

Лабораторна робота 3

Лабораторна робота 4

Лабораторна робота 5

Створення математичних формул з використанням Microsoft Equation в редакторі MS Word

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР10 — Створення формул.

1. Для полегшення роботи в Microsoft Equation ознайомтеся з довідкою щодо використання клавіатури (F1 – Справочные сведения – Использование клавиатуры).

2. Створіть математичні формули: і . У документі Word cкопіюйте їх і на основі копій створіть такі формули:

, , .

3. Відтворіть подані нижче формули, а також створіть подібні (які саме, вказано в дужках):

а)

б) (у копії приберіть другий рядок);

в) , ; г) ,

ґ) (інші точку, функцію); е) (не належить);

д) е) (іншу таблицю);

є) Для акуратного подання функції, заданої логічними залежностями, скористатися матрицею з вирівнюванням по лівому краю:

(на 2 рядки);

ж) (для перетину).

з) , , де

и) , (аналогічні формули);

і) (іншу частинну похідну);

ї) (визначений інтеграл)

й) .

Звіт з лабораторної роботи має включати:

Виконані завдання.


Лабораторна робота 6

Робота з таблицями в редакторі MS Word

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР11 — Робота з таблицями, варіант №.

1. Вставити таблицю 3Í6 (рядкиÍстовпчики. Заповнити таблицю осмисленою інформацією.

При виконанні наступних пунктів завдань копіюйте створену таблицю.

2. Як можна додати в таблицю рядки за допомогою кнопки Вставити таблицю панелі інструментів Стандартна; за допомогою команди з меню Таблиця чи з контекстного меню? Що буде, якщо встановити курсор в останню (праву нижню) клітинку таблиці і натиснути клавішу Tab?

3. Як можна додати в таблицю колонки за допомогою кнопки Вставити таблицю панелі інструментів Стандартна; за допомогою команди з меню Таблиця чи з контекстного меню?

4. Як з таблиці вилучити рядки, колонки, окремі клітинки, використовуючи команди з меню Таблиця чи з контекстного меню?

5. Що буде, якщо виділити рядки (з “клітинкою” поза таблицею справа і без неї), колонки, окремі клітинки таблиці і натиснути кнопку Del; комбінацію клавіш Ctrl+X?

6. Як змінюється ширина колонок таблиці, якщо перетягати мишкою розділяючу лінію і тримати натисненою клавішу Shift?

7. Як змінюються розміри колонок таблиці, якщо перетягати мишкою розділяючу лінію і тримати натисненою клавішу Ctrl?

8. Чи можна точно встановити ширину колонок і висоту рядків таблиці, якщо перетягати мишкою розділяючу лінію і тримати натисненою клавішу Alt? Як це зробити за допомогою команди Таблиця–Властивості таблиці?

9. Що буде, якщо виділити кілька суміжних клітинок з текстом і об’­єднати їх, натиснувши на панелі Таблиці і границі відповідну кнопку або вибравши відповідну команду з меню Таблиця чи з контекстного меню?

10. Як розподілиться текст, якщо виділити клітинку з кількома абзацами тексту і розбити її на кілька рядків чи колонок, натиснувши на панелі Таблиці і границі відповідну кнопку або вибравши відповідну команду з меню Таблиця чи з контекстного меню?

11. Що буде, якщо виділити кілька суміжних клітинок з текстом і розбити їх на іншу кількість рядків чи колонок, натиснувши на панелі Таблиці і границі відповідну кнопку або вибравши відповідну команду з меню Таблиця чи з контекстного меню?

12. Вставити таблицю так, щоб вона розміщувалася на двох сторінках, перший рядок заповніть інформацією. Виділити перший рядок таблиці і вибрати команду Таблиця – Заголовки; що при цьому відбулося? Що буде, якщо, крім першого рядка, виділити ще кілька рядків? Що буде, якщо виділити кілька рядків, серед яких немає першого рядка? Чи можливо внести правки в заголовки таблиці на наступній сторінці (сторінках)?

13. З якого рядка почнеться друга таблиця, якщо становити курсор у середині таблиці і вибрати команду Таблиця – Розбити таблицю? Як у подальшому об’єднати одержані таблиці?

14. Створити таблицю 3Í5. У першому стовпчику(а)/рядку(б) подати заголовки, а решту таблиці заповнити числами. Для транспонування таблиці застосувати такий алгоритм: виділити таблицю — якщо клітинки містять по кілька абзаців, то знаки абзаців замінити на 5 пробілів — перетворити таблицю в текст, вибравши роздільником знак абзацу — не знімаючи виділення з тексту, на панелі Стандартна клацнути по кнопці Додати таблицю — звузити одержану таблицю — виділяти потрібні блоки і перетягати в кінець таблиці —якщо треба, то 5 пробілів замінити на знак абзацу. Попробувати розробити свій алгоритм транспонування таблиці, використовуючи команди Таблиця – Перетворити таблицю в текст, Правка – Замінити, можливості виділення з клавішею Alt, комбінації Ctrl+X, Ctrl+V, команду Таблиця – Перетворити текст в таблицю. Алгоритм реалізувати на копії таблиці.

15. Написати будь-які 6 або більше питань(текст може бути неосмисленим), нумерація яких — напівжирні число з крапкою, і на кожне питання дати по 3 відповіді, нумерація яких — число з дужкою; одну правильну відповідь позначити + перед номером. Побудувати таблицю відповідей розміру 3Í4 (I стовпчик — номер питання, II — номер відповіді, III — номер питання, IV — номер відповіді), використовуючи такий алгоритм: команда Правка – Замінити (підстановочні знаки [+][1-3][)] на п/ж, звичайний на пробіл, підстановочні знаки [+][1-3][)] на звичайний, + на пробіл, дужку на пробіл, лишні пробіли на пробіл), Таблиця – Перетворити текст в таблицю(4 стовпчики, пробіл; або 2 стовпчики, а потім виділити і перетягнути). Попробувати розробити свій алгоритм. Алгоритм реалізувати на копії тексту.

Звіт з лабораторної роботи має включати:

1. Виконане завдання пункту 1.

2. Відповідь на питання першого і детальний алгоритм виконання другого вказаного пункту завдання і відповідні результати виконання завдань (номер варіанту відповідає номеру студента за списком групи):

Варіант
Номери завдань 2, 14а 3, 14б 4, 15 5, 14а 6, 14б 7, 15 8, 14а 9, 14б 10, 15 11, 14а 12, 14б 13, 15 3, 14а 4, 14б 5, 15 6, 14а 7, 14б 8, 15 9, 14а 10, 14б 11, 15 12, 14а 13, 14б 2, 15

При захисті лабораторної роботи будуть питання по всіх пунктах 1-15.


Лабораторна робота 7

Лабораторна робота 8

Лабораторна робота 9

Обробка даних в електронних таблицях Excel

У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання

Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР14 — Обробка даних в Excel, у нижньому — номери сторінок. Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля.

I. Обчислення в таблицях Excel. Набір формули — клацнути мишкою в клітинці‚ в яку треба помістити результат обчислення; формулу можна набирати чи в цій клітинці чи в рядку формул. Формула завжди починається зі знака =. У формулу можуть входити константи‚ адреси клітинок‚ звернення до функцій‚ знаки операцій. Після закінчення набору формули треба натиснути клавішу Enter і в клітинці відобразиться результат обчислення.

Адреса клітинки утворюється з позначення колонки і рядка, а також може містити символ $ (наприклад‚ А3‚ В$8, $В8, $A$5). Адреси можуть бути відносними (А5 — при перенесенні формули в нове місце таблиці ці адреси не змінюються‚ а при копіюванні — перераховуються (як вони перераховуються?)) й абсолютними ($A$5 — при копіюванні формули ці адреси не перераховуються). Що буде при копіюванні формули з адресою, заданою у вигляді: А$5 або $А5? Якщо треба вказати блок суміжних клітинок‚ то задається діапазон‚ адреси в якому розділяються двокрапкою (А3:А5 — вказуються клітинки А3‚ А4‚ А5; В2:С4 — вказуються клітинки В2‚ В3‚ В4‚ С2‚ С3‚ С4). Чи можна в діапазоні вказувати абсолютні адреси?

Якщо двічі клацнути на клітинці з формулою‚ в якій використовуються адреси клітинок‚ то відповідні клітинки таблиці будуть виділені кольоровою рамкою.

Звернення до функціїмістить ім’я функції,після якого в круглих дужках вказуються аргументи‚ які розділяються крапкою з комою‚ наприклад СУММ(А4;8;В2:С5). Функція може мати до 30 аргументів; аргументами можуть бути й інші функції (глибина вкладення звернень до функцій — 7).

При введенні формул звернення до функцій можна записати вручну або вставити за допомогою команди Вставка – Функція. У діалоговому вікні Майстер функцій у списку Категорії треба вибрати потрібну категорію‚ у списку Функція — функцію (внизу діалогового вікна подається короткий опис вибраної функції) і ОК‚ після чого відкриється діалогове вікно для вводу аргументів. Аргументи можна вводити вручну чи клацаючи в таблиці.

Якщо результатом функції має бути масив, то перед зверненням до функції в таблиці треба виділити клітинки, які відповідають структурі результату. Після задання значень аргументів такої функції треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter (або Ctrl+Shift і ОК).

Знаки операцій. Математичні: + (додавання)‚ - (віднімання)‚ * (множення)‚ / (ділення)‚ % (відсоток)‚ ^ (піднесення до степеня; показник степеня може бути десятковим або звичайним дробом); логічні: = (дорівнює)‚ > (більше)‚ < (менше)‚ >= (більше-дорівнює)‚ <= (менше-дорівнює)‚ <> (не дорівнює); об’єднання тексту &. Для позначення порядку дій у формулах можна використовувати круглі дужки.

Відображення формул у клітинках таблиці — натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+~ чи Ctrl+~. При повторному натисканні даної комбінації знову відображаються результати.

При внесенні змін в дані всі формули перераховуються автоматично.

ІI. Прогнозування. Для прогнозування використовуються функціїТЕНДЕНЦИЯ, ПРЕДСКАЗ, ЛИНЕЙН,РОСТ, ЛГРФПРИБЛ(ознайомтеся з довідкою щодо використання цих функцій).

Можна виконати графічне прогнозування: за табличними даними побудувати графік (Вставка – Діаграма – Точкова); вибрати команду Діаграма – Додати лінію тренду, у діалоговому вікні Лінія тренду вибрати тип залежності (її встановлюють на око, відповідно до вигляду побудованого графіка), перейти на вкладку Параметри і задати в полі Прогноз кількість одиниць вперед чи назад, відмітити опцію Показувати рівняння на діаграмі.

Використовуючи деякі з вказаних функцій і графічне прогнозування, зробіть проноз, наприклад, щодо кількості населення України до 2050 року (якщо: 1993 — 52,24 млн.; 1994 — 52,11; 1995 — 51,73; 1996 — 51,3; 1997 — 50,82; 1998 — 50,37; 1999 — 49,92; 2000 — 49,43; 2001 — 48,92; 2002 — 48,46; 2003 — 48; 2004 — 47,62; 2005 — 47,28; 2006 — 46,9; 2008 — 46,3727; 2009 — 45,982; 2010 — 45,796.

Лабораторна робота 10

Системи числення

Завдання.

Виконати такізавдання

1. Вибране ціле десяткове число подати в двійковій, шістнадцятковій і вісьмірковій системах числення. Перехід здійснити вручну і використовуючи функції електронних таблиць Excel (Dec2Bin, Dec2Hex, Dec2Oct або ДЕС.В.ВОСЬМ, ДЕС.В.ШЕСТН, ДЕС.В.ВОСЬМ).

2. Вибране десяткове число, яке містить цілу й дробову частини, подати в двійковій, шістнадцятковій і вісьмірковій системах числення. Перехід здійснити вручну і частково використовуючи функції електронних таблиць Excel (Dec2Bin, Dec2Hex, Dec2Oct або ДЕС.В.ДВ, ДЕС.В.ШЕСТН, ДЕС.В.ВОСЬМ);

3. Двійкові, шістнадцяткові й вісьміркові числа, які містять цілу й дробову частини, подати у вигляді десяткових чисел. Перехід здійснити вручну і частково використовуючи функції електронних таблиць Excel (Bin2Dec, Hex2Dec, Oct2Dec або ДВ.В.ДЕС, ШЕСТН.В.ДЕС, ВОСЬМ.В.ДЕС);

4. Шістнадцяткові й вісьміркові числа, які містять цілу й дробову частини, подати у вигляді двійкових. Перехід здійснити вручну і частково використовуючи функції електронних таблиць Excel (Bin2Hex, Hex2Oct або ДВ.В.ШЕСТН, ДВ.В.ВОСЬМ);

5. Подати в двійковій системі числення від’ємне ціле десяткове число, вважаючи, що під двійкове подання числа відводиться 16 бітів;

6. У двійковій системі числення виконати додавання, віднімання (імітуючи виконання цієї операції комп’ютером і вважаючи, що під двійкове подання числа відводиться 16 бітів), множення і ділення цілих додатних чисел.

Звіт з лабораторної роботи має включати:

Виконати завдання пунктів I-ІII і знати відповіді на запитання для захисту роботи.

 


Лабораторна робота 11

Поетапна розробка програми. Розробка плану тестування

Виділяють такі етапи розробки програми.

1. Постановка задачі (створюється технічне завдання).

2. Формалізація постановки задачі (побудова моделі).

3. Побудова працюючого алгоритму (включає розробку алгоритму і перевірку його правильності).

4. Оцінка ефективності алгоритму.

5. Реалізація алгоритму у вигляді програми.

6. Перевірка програми.

7. Розробка документації.

8. Модифікація і супровід програми на етапі експлуатації.

 

Завдання.

1. Розробити технічне завдання ефективного розв’язання відповідного завдання, враховуючи всі можливі випадки (некоректно подане, неповне тощо).

2. Розробити алгоритм, який буде враховувати всі можливі випадки розв’язання квадратного рівняння і діагностику помилок. Алгоритм подати:

а) словесно;

б) блок-схемою.

3. Розробити план і приклади тестування алгоритму, врахувавши необхідність проходження всіх гілок алгоритму.

Варіанти завдань

 

1. Спростити вираз ; .

2. Розв’язати рівняння: ; ; ; .

3. Розв’язати нерівність .

4. Задати функцію і обчислити її значення при .

5. Побудувати графік функції .

6. Побудувати графік функції двох змінних .

7. Побудувати графіки двох функцій і в декартовій системі координат.

8. Побудувати графік неявно заданої функції: .

9. Знайти скалярний добуток векторів .

10. Знайти добуток матриць .

11. Знайти матрицю, обернену до матриці і перевірити правильність її знаходження.

12. Обчислити визначник матриці A = .

13. Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь

14. Знайти границю: ; .

15. Знайти похідні першого і другого порядків від функції .

16. Знайти частинну похідну за змінною від функції .

17. Знайти перші 4 члени ряду Тейлора для функції у точці .

18. Дослідити на неперервність функцію

19. Знайти невизначений інтеграл .

20. Обчислити інтеграл .

21. Дослідити на збіжність інтеграл .

22. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння з відокремлюваними змінними ; .


Лабораторна робота 12

Створення власної web-сторінки

Завдання.

Створення власної web-сторінки, наприклад, на сервісі Google (sites.google.com).

 

 

Лабораторна робота 1

Графічні елементи і блок-схеми в документації в редакторі MS Word

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Вибравши команду Файл – Властивості, заповнити на вкладці Документ поля Назва: Лабораторна робота 5, Тема: Створення блок-схем, Автор: ПІБ, Керівник: Кузьменко, Відомство: КПІ-ТЕФ-АПЕПС-ТВ11/12. У нижній колонтитул вставити нумерацію сторінок. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР2: Створення блок-схем —, варіант №.

елементи– кнопка Малювання – Вирівняти/Розподілити.

1. Нарисувати зважений граф (відповідно до варіанту):

а) б)

 

 

2. Нарисувати блок-схему (див. рис.), в якій обов’язково є блоки початку, кінця, розриву, процесу, підпрограми, даних, вирішення, циклу.

 
 

Звіт з лабораторної роботи має включативиконані завдання (для непарних варіантів — відповідно до номера за списком — 2а, 3; для парних варіантів — 2б, 3).


Лабораторна робота 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти