ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Створення математичних формул з використанням Microsoft Equation в редакторі MS Word

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР10 — Створення формул.

1. Для полегшення роботи в Microsoft Equation ознайомтеся з довідкою щодо використання клавіатури (F1 – Справочные сведения – Использование клавиатуры).

2. Створіть математичні формули: і . У документі Word cкопіюйте їх і на основі копій створіть такі формули:

, , .

3. Відтворіть подані нижче формули, а також створіть подібні (які саме, вказано в дужках):

а)

б) (у копії приберіть другий рядок);

в) , ; г) ,

ґ) (інші точку, функцію); е) (не належить);

д) е) (іншу таблицю);

є) Для акуратного подання функції, заданої логічними залежностями, скористатися матрицею з вирівнюванням по лівому краю:

(на 2 рядки);

ж) (для перетину).

з) , , де

и) , (аналогічні формули);

і) (іншу частинну похідну);

ї) (визначений інтеграл)

й) .

Звіт з лабораторної роботи має включати:

Виконані завдання.


Лабораторна робота 6

Робота з таблицями в редакторі MS Word

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР11 — Робота з таблицями, варіант №.

1. Вставити таблицю 3Í6 (рядкиÍстовпчики. Заповнити таблицю осмисленою інформацією.

При виконанні наступних пунктів завдань копіюйте створену таблицю.

2. Як можна додати в таблицю рядки за допомогою кнопки Вставити таблицю панелі інструментів Стандартна; за допомогою команди з меню Таблиця чи з контекстного меню? Що буде, якщо встановити курсор в останню (праву нижню) клітинку таблиці і натиснути клавішу Tab?

3. Як можна додати в таблицю колонки за допомогою кнопки Вставити таблицю панелі інструментів Стандартна; за допомогою команди з меню Таблиця чи з контекстного меню?

4. Як з таблиці вилучити рядки, колонки, окремі клітинки, використовуючи команди з меню Таблиця чи з контекстного меню?

5. Що буде, якщо виділити рядки (з “клітинкою” поза таблицею справа і без неї), колонки, окремі клітинки таблиці і натиснути кнопку Del; комбінацію клавіш Ctrl+X?

6. Як змінюється ширина колонок таблиці, якщо перетягати мишкою розділяючу лінію і тримати натисненою клавішу Shift?

7. Як змінюються розміри колонок таблиці, якщо перетягати мишкою розділяючу лінію і тримати натисненою клавішу Ctrl?

8. Чи можна точно встановити ширину колонок і висоту рядків таблиці, якщо перетягати мишкою розділяючу лінію і тримати натисненою клавішу Alt? Як це зробити за допомогою команди Таблиця–Властивості таблиці?

9. Що буде, якщо виділити кілька суміжних клітинок з текстом і об’­єднати їх, натиснувши на панелі Таблиці і границі відповідну кнопку або вибравши відповідну команду з меню Таблиця чи з контекстного меню?

10. Як розподілиться текст, якщо виділити клітинку з кількома абзацами тексту і розбити її на кілька рядків чи колонок, натиснувши на панелі Таблиці і границі відповідну кнопку або вибравши відповідну команду з меню Таблиця чи з контекстного меню?

11. Що буде, якщо виділити кілька суміжних клітинок з текстом і розбити їх на іншу кількість рядків чи колонок, натиснувши на панелі Таблиці і границі відповідну кнопку або вибравши відповідну команду з меню Таблиця чи з контекстного меню?

12. Вставити таблицю так, щоб вона розміщувалася на двох сторінках, перший рядок заповніть інформацією. Виділити перший рядок таблиці і вибрати команду Таблиця – Заголовки; що при цьому відбулося? Що буде, якщо, крім першого рядка, виділити ще кілька рядків? Що буде, якщо виділити кілька рядків, серед яких немає першого рядка? Чи можливо внести правки в заголовки таблиці на наступній сторінці (сторінках)?

13. З якого рядка почнеться друга таблиця, якщо становити курсор у середині таблиці і вибрати команду Таблиця – Розбити таблицю? Як у подальшому об’єднати одержані таблиці?

14. Створити таблицю 3Í5. У першому стовпчику(а)/рядку(б) подати заголовки, а решту таблиці заповнити числами. Для транспонування таблиці застосувати такий алгоритм: виділити таблицю — якщо клітинки містять по кілька абзаців, то знаки абзаців замінити на 5 пробілів — перетворити таблицю в текст, вибравши роздільником знак абзацу — не знімаючи виділення з тексту, на панелі Стандартна клацнути по кнопці Додати таблицю — звузити одержану таблицю — виділяти потрібні блоки і перетягати в кінець таблиці —якщо треба, то 5 пробілів замінити на знак абзацу. Попробувати розробити свій алгоритм транспонування таблиці, використовуючи команди Таблиця – Перетворити таблицю в текст, Правка – Замінити, можливості виділення з клавішею Alt, комбінації Ctrl+X, Ctrl+V, команду Таблиця – Перетворити текст в таблицю. Алгоритм реалізувати на копії таблиці.

15. Написати будь-які 6 або більше питань(текст може бути неосмисленим), нумерація яких — напівжирні число з крапкою, і на кожне питання дати по 3 відповіді, нумерація яких — число з дужкою; одну правильну відповідь позначити + перед номером. Побудувати таблицю відповідей розміру 3Í4 (I стовпчик — номер питання, II — номер відповіді, III — номер питання, IV — номер відповіді), використовуючи такий алгоритм: команда Правка – Замінити (підстановочні знаки [+][1-3][)] на п/ж, звичайний на пробіл, підстановочні знаки [+][1-3][)] на звичайний, + на пробіл, дужку на пробіл, лишні пробіли на пробіл), Таблиця – Перетворити текст в таблицю(4 стовпчики, пробіл; або 2 стовпчики, а потім виділити і перетягнути). Попробувати розробити свій алгоритм. Алгоритм реалізувати на копії тексту.

Звіт з лабораторної роботи має включати:

1. Виконане завдання пункту 1.

2. Відповідь на питання першого і детальний алгоритм виконання другого вказаного пункту завдання і відповідні результати виконання завдань (номер варіанту відповідає номеру студента за списком групи):

Варіант
Номери завдань 2, 14а 3, 14б 4, 15 5, 14а 6, 14б 7, 15 8, 14а 9, 14б 10, 15 11, 14а 12, 14б 13, 15 3, 14а 4, 14б 5, 15 6, 14а 7, 14б 8, 15 9, 14а 10, 14б 11, 15 12, 14а 13, 14б 2, 15

При захисті лабораторної роботи будуть питання по всіх пунктах 1-15.


Лабораторна робота 7

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти