ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Елементи оформлення документу в редакторі MS Word

У середовищі текстового редактора Word виконати завдання:

Створити документ з 10 абзацами тексту українською мовою (у кожного студента текст має бути індивідуальним), при цьому абзаци з непарними номерами— це короткі абзаци-загаловки. Текст форматувати шрифтом Times New Roman, 12 пт, з одинарним міжрядковим інтервалом, вирівняти по ширині з відступом першого рядка 1,27 см без міжабзацних відступів. Виконати перевірку орфографії. Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля. Нумерацію сторінок продовжити. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ, група і ЛР13 — Елементи оформлення.

I. Автоматичне створення змісту —виконується за два етапи: підготовка абзаців, які ввійдуть у зміст, і безпосереднє створення змісту. Підготовку абзаців можна виконати одним із двох способів:

I спосіб — форматуванням заголовків стилями Заголовок 1 — головний заголовок, Заголовок 2 — підзаголовок, Заголовок 3 — підзаголовок нижчого рівня (команда Формат – Стилі і форматування чи список Стиль на панелі інструментів Форматування; щоб Ваше форматування шрифту й абзацу не змінювалися, модифікуйте використовувані стилі Заголовок). Чи треба при цьому повністю виділяти абзац-заголовок? Чи досить на абзаці встановити курсор?

II спосіб — встановленням рівнів абзаців Рівень 1 (Уровень 1) — головний заголовок, Рівень 2 — підзаголовок, Рівень 3 — підзаголовок нижчого рівня (команда Формат – Абзац). Чи змінюється при цьому форматування шрифту й абзацу?

На етапі створення змісту треба встановити курсор у те місце документа‚ де має бути зміст; вибрати команду Вставка – Посилання (Ссылка) – Зміст і покажчики (Оглавление и указатели) – вкладка Зміст‚ вибрати потрібні параметри змісту.

Для поновлення змісту (у разі корекції, додавання чи вилучення заголовків у тексті, при зміні нумерації сторінок) встановити курсор на змісті‚ натиснути клавішу F9 і в діалоговому вікні Поновлення змісту вибрати режим Поновити повністю.

Створіть зміст.

II. Виноски.Для створення виноски треба встановити курсор у ту позицію документа‚ до якої відноситься виноска (наприклад‚ після слова)‚ вибрати команду Вставка – Посилання (Ссылка) – Виноска (Сноска)‚ задати параметри виноски. При роботі в режимі перегляду розмітки сторінок виноска встановлюється в реальному місці її розташування. Вставте кілька виносок і наберіть їхні тексти. Чи можна змінити форматування мітки виноски (яка вставляється в тексті після слова)? Чи можна змінити тип і розмір шрифту в виносці? Чи можна у виносці змінити форматування абзацу?

Для переміщення чи копіювання виноски треба в тексті виділити її мітку і перетягнути на нове місце (якщо тримати натисненою клавішу Ctrl, то виконується копіювання) або скористатися буфером обміну Windows. Чи змінюється при цьому автоматично нумерація виносок? Для знищення виноски треба виділити мітку виноски і натиснути клавішу Del. Чи при цьому перенумеруються автоматично виноски, які залишилися? Чим відрізняються звичайні виноски від кінцевих? Чи можна почати нумерацію виносок з номера, відмінного від 1? Чи можна почати нову нумерацію виносок на кожній сторінці документа?

ІІІ. Роздільник сторінок. Щоб кожен логічний розділ документа оформляти з нової сторінки, треба вставити розрив сторінки — встановити курсор перед абзацом, який має починатися на новій сторінці, і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Enter або вибрати команду Вставка – Розрив – Нову сторінку – ОК (у подальшому при такому оформленні розділів з документом зручніше працювати, ніж при форматуванні абзацу-заголовка командою Формат – Абзац – вкладка Положення на сторінці – опція З нової сторінки). Між 4 і 5 абзацами вставте роздільник сторінок. Що буде, якщо текст до роздільника заповнить першу сторінку і перейде на другу? Як можна побачити роздільник сторінок Розрив сторінки? Як прибрати роздільник сторінок? Приберіть роздільник сторінок.

ІV. Колонтитули створюються або командою Вид – Колонтитули, або при вставці номера сторінки командою Вставка – Нумерація сторінок. Щоб колонтитули на першій сторінці і на парних і непарних сторінках відрізнялися, треба вибрати команду Файл – Параметри сторінки – вкладка Джерело паперу і відмітити потрібні опції. Як вийти з колонтитулів в основний текст документа? Чи можна в колонтитул вставляти кілька абзаців тексту? Чи можна в колонтитули вставляти графічні елементи, форматувати їх з вибором типу обтікання текстом (по контуру, за текстом тощо — панель інструментів Настройка зображення – кнопка Меню Обтікання текстом), розміщувати на сторінці поза колонтитулами? Чи можна в колонтитул вставити таблицю і чи можна розмістити її за текстом? Як знищити будь-які колонтитули?

VI. Нумерація сторінок.I спосіб — вибрати команду Вставка – Номери сторінок, задати параметри розміщення номера; кнопка Формат дає змогу вибрати формат номера сторінки (арабськими цифрами‚ буквами тощо)‚ а також почати нумерацію з будь-якого номера (поле Почати з). Створиться колонтитул з номером у графічному елементі типу Рамка. Як змінити шрифт і розмір номера сторінки? Чи можна змінити розміщення номера сторінки (зліва, справа, по центру, а також згори сторінки, знизу сторінки); чи можна його перенести, наприклад, на поле? Як прибрати нумерацію сторінок? Номери сторінок розмістіть збоку від тексту на правому полі.

II спосіб ― ввійти в колонтитул (команда Вид – Колонтитул або двічі клацнути по створеному раніше колонтитулу) на будь-якій сторінці встановити в нижньому чи верхньому колонтитулі курсор і на панелі Колонтитули натиснути кнопку Вставити поле номера сторінки; для форматування номера натиснути кнопку Формат номера сторінки. Чи розміщується при цьому номер у графічному елементі типу Рамка? Як змінити шрифт і розмір номера сторінки? Чи можна змінити розміщення номера сторінки (зліва, справа, по центру, а також згори сторінки, знизу сторінки); чи можна його перенести, наприклад, на поле? Як прибрати нумерацію сторінок? Що буде, якщо “номер сторінки” вставити вручну, набравши його з клавіатури?

 

Звіт з лабораторної роботи має включати:

Опрацьований текст.

При захисті лабораторної роботи запитання за розділами І-ІV

 


Лабораторна робота 9

Обробка даних в електронних таблицях Excel

У середовищі електронних таблиць Excel виконати завдання

Створити книгу з одним листком. У верхньому колонтитулі вказати: ПІБ і ЛР14 — Обробка даних в Excel, у нижньому — номери сторінок. Вибравши команду Файл-Властивості, заповнити на вкладці Документ потрібні поля.

I. Обчислення в таблицях Excel. Набір формули — клацнути мишкою в клітинці‚ в яку треба помістити результат обчислення; формулу можна набирати чи в цій клітинці чи в рядку формул. Формула завжди починається зі знака =. У формулу можуть входити константи‚ адреси клітинок‚ звернення до функцій‚ знаки операцій. Після закінчення набору формули треба натиснути клавішу Enter і в клітинці відобразиться результат обчислення.

Адреса клітинки утворюється з позначення колонки і рядка, а також може містити символ $ (наприклад‚ А3‚ В$8, $В8, $A$5). Адреси можуть бути відносними (А5 — при перенесенні формули в нове місце таблиці ці адреси не змінюються‚ а при копіюванні — перераховуються (як вони перераховуються?)) й абсолютними ($A$5 — при копіюванні формули ці адреси не перераховуються). Що буде при копіюванні формули з адресою, заданою у вигляді: А$5 або $А5? Якщо треба вказати блок суміжних клітинок‚ то задається діапазон‚ адреси в якому розділяються двокрапкою (А3:А5 — вказуються клітинки А3‚ А4‚ А5; В2:С4 — вказуються клітинки В2‚ В3‚ В4‚ С2‚ С3‚ С4). Чи можна в діапазоні вказувати абсолютні адреси?

Якщо двічі клацнути на клітинці з формулою‚ в якій використовуються адреси клітинок‚ то відповідні клітинки таблиці будуть виділені кольоровою рамкою.

Звернення до функціїмістить ім’я функції,після якого в круглих дужках вказуються аргументи‚ які розділяються крапкою з комою‚ наприклад СУММ(А4;8;В2:С5). Функція може мати до 30 аргументів; аргументами можуть бути й інші функції (глибина вкладення звернень до функцій — 7).

При введенні формул звернення до функцій можна записати вручну або вставити за допомогою команди Вставка – Функція. У діалоговому вікні Майстер функцій у списку Категорії треба вибрати потрібну категорію‚ у списку Функція — функцію (внизу діалогового вікна подається короткий опис вибраної функції) і ОК‚ після чого відкриється діалогове вікно для вводу аргументів. Аргументи можна вводити вручну чи клацаючи в таблиці.

Якщо результатом функції має бути масив, то перед зверненням до функції в таблиці треба виділити клітинки, які відповідають структурі результату. Після задання значень аргументів такої функції треба натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter (або Ctrl+Shift і ОК).

Знаки операцій. Математичні: + (додавання)‚ - (віднімання)‚ * (множення)‚ / (ділення)‚ % (відсоток)‚ ^ (піднесення до степеня; показник степеня може бути десятковим або звичайним дробом); логічні: = (дорівнює)‚ > (більше)‚ < (менше)‚ >= (більше-дорівнює)‚ <= (менше-дорівнює)‚ <> (не дорівнює); об’єднання тексту &. Для позначення порядку дій у формулах можна використовувати круглі дужки.

Відображення формул у клітинках таблиці — натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+~ чи Ctrl+~. При повторному натисканні даної комбінації знову відображаються результати.

При внесенні змін в дані всі формули перераховуються автоматично.

ІI. Прогнозування. Для прогнозування використовуються функціїТЕНДЕНЦИЯ, ПРЕДСКАЗ, ЛИНЕЙН,РОСТ, ЛГРФПРИБЛ(ознайомтеся з довідкою щодо використання цих функцій).

Можна виконати графічне прогнозування: за табличними даними побудувати графік (Вставка – Діаграма – Точкова); вибрати команду Діаграма – Додати лінію тренду, у діалоговому вікні Лінія тренду вибрати тип залежності (її встановлюють на око, відповідно до вигляду побудованого графіка), перейти на вкладку Параметри і задати в полі Прогноз кількість одиниць вперед чи назад, відмітити опцію Показувати рівняння на діаграмі.

Використовуючи деякі з вказаних функцій і графічне прогнозування, зробіть проноз, наприклад, щодо кількості населення України до 2050 року (якщо: 1993 — 52,24 млн.; 1994 — 52,11; 1995 — 51,73; 1996 — 51,3; 1997 — 50,82; 1998 — 50,37; 1999 — 49,92; 2000 — 49,43; 2001 — 48,92; 2002 — 48,46; 2003 — 48; 2004 — 47,62; 2005 — 47,28; 2006 — 46,9; 2008 — 46,3727; 2009 — 45,982; 2010 — 45,796.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти