ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


IIІ. Форматування елементів діаграм.

Зміна форматування підписів даних на діаграмі — клацнути по будь-якому підпису (виділяться всі підписи) і на панелі інструментів Форматування вибрати потрібні значення шрифту, розміру, кольору, накреслення. При подвійному клацанні по будь-якому підпису відкриється діалогове вікно Формат підписів даних, у якому на різних вкладках можна вибрати різні параметри форматування.

Зміна форматування, зміна положення, знищення окремого підпису даних на діаграмі — клацнути по підпису (виділяться всі підписи), потім ще раз клацнути по цьому підпису (він виділиться окремою рамкою) і на панелі інструментів Форматування для нього вибрати потрібні значення шрифту, розміру, кольору, накреслення; для зміни положення підпису відтягнути мишкою рамку; якщо двічі клацнути по маркеру розміру рамки, то відкриється діалогове вікно Формат підписів даних; для знищення підпису натиснути клавішу Del.

Зміна заливки окремого елементу діаграми (для чорно-білого друку) — клацнути по елементу діаграми (виділиться весь ряд), потім ще раз клацнути по цьому елементу (він виділиться окремою рамкою), потім двічі клацнути по ньому і в діалоговому вікні Формат елемента даних на вкладці Вид вибрати чорний колір заливки і натиснути кнопку Способи заливки, у вікні Заливка перейти на вкладку Узор і вибрати узор.

Подвійним клацанням по відповідному елементу діаграми можна змінити заливку ряду елементів діаграми (для чорно-білого друку), форматувати підписи осі Х і осі Y тощо.

За табличними даними побудувати діаграми типів Гістограма звичайна, Кругова діаграма, Точкова діаграма і внести зміни у форматування їхніх елементів.

Звіт з лабораторної роботи має включати:

Виконати завдання пунктів I-ІII і знати відповіді на запитання для захисту роботи.


Лабораторна робота 10

Системи числення

Завдання.

Виконати такізавдання

1. Вибране ціле десяткове число подати в двійковій, шістнадцятковій і вісьмірковій системах числення. Перехід здійснити вручну і використовуючи функції електронних таблиць Excel (Dec2Bin, Dec2Hex, Dec2Oct або ДЕС.В.ВОСЬМ, ДЕС.В.ШЕСТН, ДЕС.В.ВОСЬМ).

2. Вибране десяткове число, яке містить цілу й дробову частини, подати в двійковій, шістнадцятковій і вісьмірковій системах числення. Перехід здійснити вручну і частково використовуючи функції електронних таблиць Excel (Dec2Bin, Dec2Hex, Dec2Oct або ДЕС.В.ДВ, ДЕС.В.ШЕСТН, ДЕС.В.ВОСЬМ);

3. Двійкові, шістнадцяткові й вісьміркові числа, які містять цілу й дробову частини, подати у вигляді десяткових чисел. Перехід здійснити вручну і частково використовуючи функції електронних таблиць Excel (Bin2Dec, Hex2Dec, Oct2Dec або ДВ.В.ДЕС, ШЕСТН.В.ДЕС, ВОСЬМ.В.ДЕС);

4. Шістнадцяткові й вісьміркові числа, які містять цілу й дробову частини, подати у вигляді двійкових. Перехід здійснити вручну і частково використовуючи функції електронних таблиць Excel (Bin2Hex, Hex2Oct або ДВ.В.ШЕСТН, ДВ.В.ВОСЬМ);

5. Подати в двійковій системі числення від’ємне ціле десяткове число, вважаючи, що під двійкове подання числа відводиться 16 бітів;

6. У двійковій системі числення виконати додавання, віднімання (імітуючи виконання цієї операції комп’ютером і вважаючи, що під двійкове подання числа відводиться 16 бітів), множення і ділення цілих додатних чисел.

Звіт з лабораторної роботи має включати:

Виконати завдання пунктів I-ІII і знати відповіді на запитання для захисту роботи.

 


Лабораторна робота 11

Поетапна розробка програми. Розробка плану тестування

Виділяють такі етапи розробки програми.

1. Постановка задачі (створюється технічне завдання).

2. Формалізація постановки задачі (побудова моделі).

3. Побудова працюючого алгоритму (включає розробку алгоритму і перевірку його правильності).

4. Оцінка ефективності алгоритму.

5. Реалізація алгоритму у вигляді програми.

6. Перевірка програми.

7. Розробка документації.

8. Модифікація і супровід програми на етапі експлуатації.

 

Завдання.

1. Розробити технічне завдання ефективного розв’язання відповідного завдання, враховуючи всі можливі випадки (некоректно подане, неповне тощо).

2. Розробити алгоритм, який буде враховувати всі можливі випадки розв’язання квадратного рівняння і діагностику помилок. Алгоритм подати:

а) словесно;

б) блок-схемою.

3. Розробити план і приклади тестування алгоритму, врахувавши необхідність проходження всіх гілок алгоритму.

Варіанти завдань

 

1. Спростити вираз ; .

2. Розв’язати рівняння: ; ; ; .

3. Розв’язати нерівність .

4. Задати функцію і обчислити її значення при .

5. Побудувати графік функції .

6. Побудувати графік функції двох змінних .

7. Побудувати графіки двох функцій і в декартовій системі координат.

8. Побудувати графік неявно заданої функції: .

9. Знайти скалярний добуток векторів .

10. Знайти добуток матриць .

11. Знайти матрицю, обернену до матриці і перевірити правильність її знаходження.

12. Обчислити визначник матриці A = .

13. Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь

14. Знайти границю: ; .

15. Знайти похідні першого і другого порядків від функції .

16. Знайти частинну похідну за змінною від функції .

17. Знайти перші 4 члени ряду Тейлора для функції у точці .

18. Дослідити на неперервність функцію

19. Знайти невизначений інтеграл .

20. Обчислити інтеграл .

21. Дослідити на збіжність інтеграл .

22. Знайти загальний розв’язок диференціального рівняння з відокремлюваними змінними ; .


Лабораторна робота 12

Створення власної web-сторінки

Завдання.

Створення власної web-сторінки, наприклад, на сервісі Google (sites.google.com).

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти