ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інститут філології та журналістики

Інститут філології та журналістики

Кафедра журналістики

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Дисципліна ПРАКТИЧНА СТИЛІСТИКА

Курс, група ІІІ

Спеціальність/напрям Журналістика

підготовки

Модуль 1,2

Викладач Коваль Т.Л.

 

 

2012-2013 н.р.

Практичне заняття № 1

Тема: Практична стилістика як наука і навчальна дисципліна.

План

1. Стилістика як лінгвістична дисципліна.

2. Стилістична система української мови як предмет стилістики.

3. Методи стилістики.

4. Структура стилістики: стилістика мови і мовлення, описова, функціональна, зіставна, практична та ін.

5. Зв’язок стилістики з іншими дисциплінами.

6. Коротка історія стилістичної науки. Стилістика в Україні

 

 

Література

 1. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови: Навчальний посібник. — К., 1998.
 2. Ицкович В.А. Норма и ее кодификация // Актуальные проблемы культуры речи /Под ред. В.Г.Костомарова и Л.И.Скворцова. — М., 1970. — С. 9 — 40.
 3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 4. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Навчальний посібник /За ред проф. Л.І. Мацько.— К., 2004.
 5. Культура української мови: Довідник. — К., 1990.
 6. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник /Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько. — К., 2003.
 7. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. — К., 1977.
 8. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. — К., 1976.

9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. — Тернопіль, 2000.

Завдання для самостійної роботи

Підготувати доповіді на тему: «Історія стилістичної науки»; «Етапи становлення української стилістики як науки».

 

Контрольні запитання

 1. Що є об’єктом вивчення стилістики?
 2. У чому відмінність стилістики від інших галузей мовознавства?
 3. Які методи стилістичного аналізу застосовують найчастіше?
 4. Якою є роль курсу «Практична стилістика» у формуванні фахівців-журналістів?

Практичне заняття № 2

Тема: Основні поняття стилістики

План

1. Визначення стилю.

2. Стилі мови і стилі мовлення.

3. Поняття стилістичної норми.

4. Стилістичні помилки як порушення стилістичних норм.

5. Стилістичне значення.

6. Стилістема як мовна одиниця, стилістичний засіб, стилістичний прийом.

Література

1. Бабич Н.Д. Практична стилістики і культура української мови. – Львів, 2003.

2. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2002. – С. 136 – 140.

3. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч.посібник. – К., 2005.

4. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навч.посібник. – Львів, 2007.

5. Кулик Б.М., Масюкевич О.М. Збірник вправ з стилістики. – К., 1978. – С. 270 – 283.

6. Особливості мови і стилю ЗМІ. – К., 1983.

7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 1992.

8. Сучасна українська літературна мова: Стилістика. – К., 1973.

9. Чередниченко І.Г.Нариси з загальної стилістики сучасної української мови.– К.: Рад.школа,1962.– с.3-40.

10. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста: Навч.пос. – Львів, 2004.

Завдання для самостійної роботи

1. Пригадайте різновиди стилів сучасної української мови, їх характерні риси та особливості, розкрийте класифікаційні ознаки кожного стилю та засоби їх вираження.

2. Доберіть зразки функціональних стилів. На прикладі підібраних текстів назвіть лексичні, фразеологічні, морфолого-синтаксичні, орфоепічно-акцентуаційні засоби, притаманні кожному стилю.

3. Підготуйтесь до тестового контролю з цієї теми.

Практичне заняття № 3

Тема: Стилістичні можливості засобів словотвору та морфології

 

План

1. Стилістичні можливості засобів словотвору.

2. Афіксація та суфіксально-префіксальний словотвір з лексичного та стилістичного погляду.

3. Словоскладання й основоскладання в художніх, нехудожніх та фольклорних текстах. Виражальні та емоційно-експресивні властивості.

 1. Морфологічні засоби в стилістичному плані. Особливості стилістичного використання категорії роду, форм числа та відмінків іменників.

5. Стилістичні особливості прикметника.

6. Стилістичний потенціал займенника.

7. Стилістичне використання форм особи й числа дієслова. Синонімія цих форм. Синонімія часових форм та способу.

8. Типові помилки в мовностилістичному використанні іменників, прикметників, займенників, дієслів.

Література

 1. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови: Навчальний посiбник.— К., 1998.
 2. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 3. Кравець Л.В. Стилістика української мови. — К., 2004.
 4. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.
 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.
 6. Пронин Е.И. Выразительные средства журналистики. — М., 1980.
 7. Сербенська О.А. Активні словотвірні процеси в мові сучасної преси // Вісник Львівського університету. — 1980. — Вип. 11. — С. 89 — 95.
 8. Чабаненко В.А. Норми словотворення і мовна експресія // Мовознавство. — 1980. — № 2. — С. 13 — 20.

 

Завдання для самостійної роботи

 1. Доберіть зразки текстів різних стилів. Проаналізуйте виражальні та емоційно-експресивні властивості засобів словотвору.

 

 1. Складіть текст ЗМІ про красу природи, використовуючи різні частини мови, що мали б емоційно-експресивний характер.

 

 1. На прикладі тексту ЗМІ охарактеризуйте стилістичні можливості словотвірних афіксів, обґрунтуйте доцільність їх використання.

Собаки бувають кусючі...

(В одному з мікрорайонів Івано-Франківська бродячий пес покусав восьмирічного хлопчика)

Дитина саме поверталася зі школи, зайшла у під’їзд будинку, як раптом ззаду накинувся розлючений пес. Тварина роздерла одяг та кілька разів вкусила малого. Можливо, укусів було би більше, але хлопчика захистила груба куртка.

Як стверджують мешканці багатоповерхівки, де живе постраждалий, винні у всьому вони самі. Бо протягом кількох місяців люди підгодовували неподалік дому чотирьох бездомних собак, а тепер тварини знайшли прихисток у під’їзді.

За словами Надії Сподарик, заступника голови правління «Автотранспортного підприємства 0928», кілька місяців тому від мешканця «собачого» будинку надійшла скарга про те, що ці собаки накинулися на нього і покусали. Комунальники приїхали на місце і хотіли забрати небезпечних тварин, проте мешканці квартир №38 та №37 по вулиці Сухомлинського, 2-а, не дозволили цього зробити. Вони сказали, що всю відповідальність за собак беруть на себе. Пса, який покусав хлопчика, забрали та незабаром присплять.

(газета «Експрес» 12 – 13 жовтня 2007 р.)

 

4. Прочитайте текст. Визначте його стиль. Яку стилістичну роль виконують власні й загальні іменники, числівники, прикметники, дієслова у цьому тексті?

Якої погоди чекати

(Ранній мороз і буревій заскочили херсонців зненацька. Якої ж погоди очікувати надалі?)

На Півдні України синоптики прогнозують коливання температури: вночі від 0 до 4 морозу, а вдень від 0 до 10 тепла. 17-го — без опадів, вночі 1 – 7 морозу, вдень від 3 морозу до 3 тепла. Температура 18-го листопада відносно не зміниться, в подальшому відбуватиметься підвищення температури: вночі від –3 до +3, а вдень від 2 до 8 тепла.

На Херсонщині, за словами заступника начальника Херсонського Гідрометеоцентру Віктора Капіноса, в найближчі дні слід чекати не дуже холодної погоди. Вдень близько 5 градусів тепла, вночі +2 за Цельсієм. Синоптиками прогнозується помірний вітер, невеликі опади.

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Валерій Калушин повідомив про штормове попередження. 16 листопада протягом доби очікується різке погіршення погодніх умов: вітер посилиться до 15 – 20 м/с, місцями пориви 25 – 30 м/с, мокрий сніг, дощ, на дорогах ожеледиця.

(газета «Вгору», №46/95 від 15.11.2007)

Практичне заняття № 4

Тема: Стилістичне використання багатозначності слова. Тропи

План

1. Стилістичне навантаження слова.

2. Стилістична диферернціація лексичного складу української мови: стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика.

 1. Диференціація лексики української мови за стилістичними ознаками.
 2. Багатозначність і омонімія (зіставна характеристика). Помилки, пов’язані з неправильним уживанням багатозначних слів.
 3. Пряме і переносне значення слова.
 4. Види тропів. Тропи в нехудожніх та художніх текстах.

 

 

Література

 

1. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.

2. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985.

3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.

4. Культура української мови: Довідник /За ред. В.М.Русанівського. — К., 1990.

5. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.

6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

7. Українська мова: Енциклопедія — К., 2004.

8. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів /За ред. Єрмоленко С.Я. — К., 2001.

 

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. На прикладі текстів ЗМІ розкрийте експресію і роль слів із переносним значенням.

 1. Доберіть приклади використання в газетних текстах загальномовної та індивідуальної (авторської) метафори, поясніть доцільність їх вживання.

 

Контрольні питання

 

 1. Як розрізнити багатозначність і омонімію?
 2. Що таке троп? Які види тропів Ви знаєте?
 3. Що таке загальномовна метафора? Яка її роль у нехудожніх текстах?

 

Практичне заняття № 5

План

 

 1. Шляхи виникнення омонімів у мові. Повна та часткова омонімія.
 2. Стилістичні можливості омонімів різних типів. Каламбур.
 3. Паронімія як стилістичне явище і як вада стилю. Паронімія в газеті.
 4. Синоніми в мові та мовленні. Типи синонімів.
 5. Евфемізми, перифрази, ампліфікація, градація як стилістичні засоби.
 6. Антонімія як лексичне явище. Стилістичні функції антонімів у текстах різного плану. Антитеза, епітет-оксиморон, антонімічна іронія.

 

Література

1. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.

2. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.

3. Коць Т. Лексична синонімія у ЗМІ й проблема кодифікації загальнолітературної норми //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.

4. Культура української мови: Довідник /За ред. В.М.Русанівського. — К., 1990.

5. Курбанова Т. Типи, стилі та жанри мовлення. Стилістичний аналіз тексту// Все для вчителя. — 2005. — №1-2. — С.29.

6. Ленець К. Деякі явища в лексичному складі мови преси //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.

7. Особливості мови і стилю ЗМІ. — К., 1983.

8. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

9. Словник синонімів української мови: В 2 т. /А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та інші. — К., 1999 — 2000.

10. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. На прикладі текстів ЗМІ розкрийте стилістичні можливості омонімів, паронімів, синонімів, антонімів.

2. У газетних текстах знайдіть евфемізми, ампліфікацію, градацію. Поясніть, яку роль виконують ці стилістичні засоби, доведіть доцільність їх вживання.

 

 

Контрольні питання

 

1. Які стилістичні ефекти базуються на використанні паронімії?

 1. Розкрийте значення термінів «загальномовні синоніми», «стилістичні синоніми», «контекстуальні синоніми».
 2. За якими принципами будується антитеза?
 3. Що об’єднує такі стилістичні явища, як антитеза, епітер-оксиморон, іронія?

 

Практичне заняття № 6

Та діалектної лексики

План

 1. Термінологічна лексика в різних стилях мови.

2. Межі поширення термінів у газетних матеріалах.

 1. Професіоналізми. Їх типи, способи творення, можливості використання.
 2. Жаргонізми й арготизми (зіставна характеристика), особливості вживання в окремих функціональних стилях.
 3. Розмовна лексика за складом та характером.
 4. Порівняльна характеристика розмовної та просторічної лексики. Стилістичні можливості.
 5. Діалектизми в номінативній та стилістичній функції. Межі використання розмовних, просторічних та діалектних елементів у літературній мові, зокрема в засобах масової інформації.

 

 

Література

 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. — К., 1980.

2. Великий тлумачний словник української мови /Упор. Т.В.Ковальова. — Харків, 2005.

3. Винник В.О. Професіоналізм //Українська мова: Енциклопедія — К., 2004. — С. 537 — 538.

4. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.

5. Григораш Д. Г. Журналістика у термінах і виразах. — Львів., 1974.

6. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.

7. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.

8. Піддубняк В.Г. Словник журналіста і видавця. — Херсон, 2005.

9. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

10. РROМОВА, або Де ми помиляємося ... /Відп. ред. Городенська К.Г. — К., 2006.

11. Селігей П. Науковий жаргон: бар`єр між автором і читачем // Українська мова та література. — 2006. — №18. — С. 3 — 9.

12. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціяція української мови. — К., 2005.

13. Шелов С.Д. Терминология, профессионая лексика и профессионализмы: (К проблеме классификации специальной лексики) //Вопросы языкознания. — 1984. — №5. — С. 76 — 87.

14. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

 

Завдання для самостійної роботи

 

1. Опрацюйте будь-яку статтю в журналі «Телекритика». Знайдіть знайомі і незнайомі терміни. Спробуйте дати самостійне тлумачення незнайомим термінам.

2. Доберіть різнотипні газетні матеріали. На основі їх аналізу встановіть: а) кількість термінів у різних типах газетних текстів; б) їх характер (належність до певної галузі науки, поширеність, загальнозрозумілість); в) спосіб уведення термінів у тексти.

3. Наведіть 10 журналістських професіоналізмів. Спробуйте дати самостійне тлумачення цим лексемам.

4. Наведіть 10 діалектизмів вашого міста (району, села). Спробуйте дати самостійне тлумачення цим лексемам.

 

Контрольні питання

 

 1. Назвіть основні ознаки термінів.
 2. Як розрізнити термін і номен?
 3. Які стилістичні можливості термінів?
 4. Назвіть причини появи професіоналізмів.
 5. У яких функціональних стилях є доцільним вживання професіоналізмів, жаргонізмів, арготизмів, діалектизмів?
 6. Які причини використання розмовної лексики у текстах ЗМІ?

 

 

Практичне заняття № 7

План

 1. Порядок слів з погляду стилістики.
 2. Способи вираження підмета й присудка.
 3. Типи простих речень. Односкладні та двоскладні речення.
 4. Активні, пасивні й безособові конструкції.
 5. Однорідні члени речення. Стилістичні аспекти однорідності в нехудожніх текстах.
 6. Відокремлення та його стилістичні можливості.

Література

 1. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 2. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.
 3. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. — К., 1994.
 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.
 5. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К., 2000.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Прочитайте вірш. Визначте порядок слів і логічний наголос у кожному реченні. Яку стилістичну роль відіграє тут інверсія?

Васильки

Васильки у полі, васильки у полі,

і у тебе, мила, васильки з-під вій,

і гаї синіють ген на видноколі,

і синіє щастя у душі моїй.

 

Одсіяють роки, мов хмарки над нами,

і ось так же в полі будуть двоє йти,

але нас не буде. Може, ми квітками,

може, васильками станем — я і ти.

 

Так же буде поле, як тепер синіти,

і хмарки летіти в невідомий час,

і другий, далекий, сповнений привіту,

з рідними очима порівняє нас.

(В.Сосюра)

 

2. Прочитайте тексти. Виділіть двоскладні й односкладні поширені й непоширені речення. В якому стилі синтаксична будова тексту характеризується різноманітністю речень і чому?

 

Ювілей інституту

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України 12 — 13 жовтня відзначатиме 60-річний ювілей. Урочистості та святковий концерт з нагоди ювілею навчального закладу відбудуться 12 жовтня у Національному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької. А 13 жовтня в рамках святкування в центральній частині пройде парад пожежно-рятувальної техніки і складання присяги на вірність українському народові першокурсників університету.

(З газети)

* * *

Вода чиста і прозора. Сонце її пронизує зверху аж до самого дна. Вас так і потягло до чистої хвилі. Шубовсь! Заклекотіла — потемніла прозора товща. Широкі круги знялись по верху, розходячись на всі боки. Покотили один за другим, здіймаючи невеличкі бульки. Ви виринаєте з-під хвилі. Раді та веселі, струшуючи воду, розплющуєте очі. Перевівши дух, обдивляєтесь кругом себе. Вам стає гарно серед тієї різкої прохолоди.

(За Панасом Мирним)

Контрольні питання

1. Яку роль у стилістиці відіграють синтаксичні засоби?

2. Чи впливають члени речення на смислове і стилістичне забарвлення тексту? Наведіть приклади.

3. Якими стилістичними особливостями виділяються односкладні і неповні речення?

Завдання для самостійної роботи

 1. Доведіть, що текст публіцистичного стилю. Якими засобами автор досягає зацікавлення мистецтвом? Як впливають на стиль тексту речення з однорідними членами?

 

Чарівна сила мистецтва

Пам’ятники видатним діячам, картини, романи, вірші, танці, архітектурні споруди, кінофільми, килими, ілюстрації в книжках, театральні вистави — усе це твори різних мистецтв. Яке розмаїття! Яке все це відмінне: «Війна і мир» Л.Толстого і українська народна пісня, Київський Софіївський собор і фільми О.Довженка... Що їх єднає? Та хоч би те, що всі ці твори справляють враження, мають велику притягальну силу. Чому, в який спосіб твори мистецтва примушують хвилюватися, вражають уяву, захоплюють, підносять? Колись це здавалося чудом.

Довго люди не могли повірити в силу свого власного розуму і всі знання, будь-які вміння вважали дарунком вищих, всемогутніх істот.

(П.Білецький)

2. Напишіть невеликий твір-роздум «На човні», використовуючи однорідні члени речення.

 

Довідка: Херсонський гідропарк. Зелений острів у пониззі Дніпра. Розсікаєш на човні могутні плечі ріки. Милуєшся мальовничими берегами Дніпра. Дихаєш свіжим повітрям. Почуваєш себе бадьорим і сильним. Дивишся на красу і велич Дніпра-Славути.

 

 

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте стилістичні аспекти однорідності в текстах різних стилів.

2. Як впливають на стилістичне забарвлення речень однорідні члени?

3. Назвіть принципи побудови однорідного ряду.

4. Які стилістичні фігури базуються на принципах однорідності?

 

Завдання для самостійної роботи

 

 1. Прочитайте текст. Знайдіть відокремлені і невідокремлені означення і прикладки. Яку роль вони виконують в реченнях? Поясніть розділові знаки; визначте стиль тексту. Доведіть, що це роздум.

 

Скільки несподіванок, гідних подиву, сповнених цікавого змісту, захоплюючого матеріалу для роздумів, ховається на кожному кроці і серед усього, створеного силами природи і генієм людини, часом найскладнішими, найтаємнішими бувають звичайні слова — назви. Ми говоримо звичайні, коли це слово може підійти для власних географічних назв, або, як їх ще називають, топонімів.

Хіба найменування славнозвісної Говерли — найвищої точки української землі, окраси карпатської Чорногори є звичайне? А зубчата гора Ай-Петрі, що гордо піднеслася над блакиттю з Понту Евксінського? А таємниче слово Бескиди, що вживається для гір — мовчазних свідків народження не тільки українського народу, а можливо, й слов’ян узагалі. А Блакитна і Кришталева печери Тернопільщини? Перлинна Печера — у підземеллях Закарпаття, Червона у нетрях Тавриди? А Нафтуся, що поєднала в одному імені багатства української землі і милозвучність українського слова? Що не назва, то загадка, проблема, розв’язання якої має жагуче пізнавальне значення. Воно й дає ключ до розуміння краси рідного краю, його мови, історії — ключ до відкриття підземних скарбів, нових для сучасників природних ресурсів.

(О. Стрижак)

 

2. Прочитайте речення, визначте відокремлені прикладки. Чи впливають вони на стилістичне забарвлення речень? В якому стилі можуть бути використані ці речення?

 

1. На землю впав туман — земна хмара. Вона, як і небесна хмара, складається з міріадів дрібнесеньких кристалів. 2. Ла-Манш, або Англійський канал, —протока, яка відділяє європейський континент від острова Великобританія. 3. Ще в давні часи помітили, що блискавка найчастіше б’є в найвищі предмети, які стоять на землі, — дзвіниці, вежі, опори, дерева. На вікових деревах (особливо дубах) іноді можна побачити свіжі рани чи шрами від удару, завданого вогненною стрілою. 4. Міраж, як і всі інші оптичні явища, люди в минулому тлумачили по-різному. Скількох мандрівників вабило до себе це чудесне видіння, жорстокий оптичний обман. 5. Вогні Ельма, як і блискавки, — продукт грозової діяльності. Це тихі розряди електрики, які виникають звичайно перед початком чи в розпал грози, коли в тому чи тому місці атмосфера дуже наелектризована.

(З творів О.Муранова)

 

Завдання для самостійної роботи

1. Виберіть із дужок найбільш вдалі для цього стилю вставні слова і речення, поясніть свій вибір.

 

Учених дуже цікавить, чому немає гранітної оболонки на дні океанів. (може, можливо, мабуть) вона була розірвана у ті часи, коли величезний праматерик, з якого утворилися всі сучасні материки, розповзався по поверхні Землі?

А (може, можливо, мабуть), (як вважають деякі дослідники, на думку деяких дослідників, як думають деякі дослідники, як здається деяким дослідникам), якимсь небесним тілом, силами тяжіння від Землі було відірвано чималий шмат її поверхні і з нього утворився супутник Землі Місяць? (Можливо, може, мабуть), були й інші якісь причини. (Та так чи інакше, інакше кажучи, іншими словами), гранітної оболонки на дні океанів немає. Тут лежать базальти.

(В.Уткін)

 

2. Прочитайте. Введіть у текст слова і речення, подані в довідці. Як вони впливають на його зміст? Визначте стиль тексту.

 

Є у творах О.Гончара герої, про яких він пише, ... з найбільшою симпатією і теплотою. Це — молодь (...).

«Бригантина» — повість про те, як важливо і як непросто — ще з дитинства не втратити людину, підтримати в ній все найкраще. Інакше — загроза емоційної глухоти, бацили бездуховності, цинізму, поширеність яких, ... , і пояснюється допущуваним легковаженням потребами душі людини. ..., в однієї її подруги навіть неприємності свого часу були за те, що дала учням провідміняти слово «душа»: їй нагадали, що душі немає ... Це в минулому, хоча, ... , і в «наш час душа теж водиться не в кожного». І особливо, коли нівечиться вона в дитині ...

(А.Погрібний)

Довідка. Може; на думку завуча Ганни Остапівни; як розповідає вона; запевняє Ганна Остапівна.

 

Контрольні питання

1. Що таке власне звертання і риторичне звертання?

2. Які функції вставних слів у текстах різних стилів?

3. Як впливають на стилістичне забарвлення речень звертання, вставні слова, вставлені конструкції?

Практичне заняття № 8

План

 

1. Особливості будови складного речення в науковому стилі.

2. Типи складних речень, що переважають у наукових текстах.

3. Зіставна характеристика простих та складних речень в офіційно-ділових матеріалах.

4. Складне речення в публіцистиці.

5. Складне речення в красному письменстві.

6. Типи складних речень, що переважають у художній літературі та в наближених до неї жанрах публіцистики.

 1. Пряма й непряма мова в тексті.
 2. Монологічне, діалогічне й полілогічне мовлення.

Література

 1. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 2. Кравець Л.В. Стилістика української мови. — К., 2004.
 3. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.
 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. — К., 1994.
 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.
 6. Сучасна українська літературна мова / За ред. О.Д.Пономарева. — К., 2000.

Завдання для самостійної роботи

 1. Порівняйте складнопідрядні і складносурядні речення, встановіть відмінності в їх структурі й стилістичному забарвленні.

 

 1. Кущі шелюги росли у воді, а тепер човен плив через їхню зелену отару. (Є.Гуцало.)
 2. У Верхній Хортиці стоїть і досі могутній запорозький дуб, і про нього існує чимало переказів та легенд.
 3. Гейзер спокійний. І ніщо зовні не нагадує про його над бурхливу діяльність.
Кущі шелюги росли у воді, й тому тепер човен плив через їхню зелену отару. У Верхній Хортиці стоїть і досі могутній запорозький дуб, про який існує чимало переказів та легенд.   Коли гейзер спокійний, ніщо зовні не нагадує про його над бурхливу діяльність.

 

2. Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з кількома підрядними, визначте їх роль у тексті. Які мовні засоби використано в описі моря перед грозою?

 

В одному місці, де небо сходилось з морем, де білів легенький туман, з’явилась чорна пляма. Та пляма все більшала швидко і все наближалась, неначе сунулась морем якась темна копиця, котра ніби росла й ширшала. Микола почув, що тихе море задвигтіло під човном, неначе хтось торкнув море з дна. Темна копиця стала ніби здоровою скиртою та все сунула до берега. Тоненький край її заблищав проти сонця, неначе срібна каблучка. Білі вітрила на кораблі стали проти неї ще біліші й блищали, неначе проти чорного поораного поля. На небі раптом зашуміло й загуло, неначе сосновий ліс на вітрі, а чорна хмара так швидко росла й бігла, що можна було слідкувать за нею очима.

(І.Нечуй-Левицький.)

 

3. Прочитайте текст. Якими засобами автор досягає емоційно-експресивного забарвлення? Перекажіть текст, вживаючи непряму мову. Що від нього зміниться?

 

Воли і коні

У Криворівню приїхали львівські дачники, щоб побачити Коцюбинського. А він з Гнатюком сидить на веранді. Адвокат висловлює своє захоплення творчістю Коцюбинського:

– А прекрасні ваші твори ми добре знаємо. Наприклад, «Хіба ревуть воли...».

– Я не про воли, а про коні писав.

– Не розумію. Коні ж не ревуть?..

– Ну, і що з того? Коні не винні.

(З кн. «Цікаві бувальщини»)

 

4. Прочитайте спогади О.Гончара про своє фронтове життя. Як автор досягає виразності? Яку роль у тексті відіграють речення з прямою мовою.

 

Пізно вночі прибули товариші з дивізії, один з них приніс мені новину, котра, здавалася б, мала мене порадувати. «Є згода політвідділу забрати тебе на роботу до нас у дивізійну газету. Отже збирайся». При спокійнішій обстановці я, певно, пішов би в газету, в нашу дивізіонку, — там працювали славні хлопці. Але піти тепер...

Я подивився на своїх товаришів, зарослих, змучених. «Невже ти підеш ?» — запитували їхні очі, налиті смутком втоми, смутком невідомості перед завтрашнім днем. До болю близькі й дорогі були мені ці люди. «Це брати твої. Вони тобі найрідніші за всіх. Тому що в тебе з ними була одна доля, ти ділив з ними все, що випадає солдатові...»

Я залишився з ними. І поклявся: «Якщо лишуся живим, розповім про вас». І ось тепер, після війни, здається, настала можливість виконувати свою солдатську клятву — написати книгу про них, про трударів фронту, про людей великого подвигу.

 

 

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте типи складних речень.

2. Які стилістичні функції виконують різні види складних речень?

3. Які типи складних речень переважають у публіцистиці?

 1. Охарактеризуйте способи передачі чужої мови в офіційно-діловому, науковому та публіцистичному текстах.
 2. Якими стилістичними ознаками характеризуються різні форми прямої мови?
 3. За яких умов є доцільним використовувати діалогічне мовлення в текстах ЗМІ?

 

 

 

Модулі самостійної роботи:

Література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо /Уклад. Я.Б.Тимошенко. — К., 1991.

2. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.

3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.

4. Коваль Л.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. — К., 1975.

5. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.

6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

7. Сергєєв Ю.А. Прагматична функція усталених словосполучень у газетному тексті // Мовознавство. — 1986. — № 2. — С.54 — 57.

8. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. — К., 1973.

9. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. — К., 1988.

10. Українська мова: Енциклопедія — К., 2004.

11. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

 

Завдання для самостійної роботи

1. На прикладі текстів ЗМІ розкрийте стилістичні можливості фразеологічних одиниць. Поясніть, яку роль вони виконують, доведіть доцільність їх вживання.

2. Перекладіть 10 фразеологізмів (на вибір) із російської (англійської) мови на українську.

 

 

Контрольні запитання

1. Що таке фразеологічна одиниця?

2. Які стилістичні ефекти базуються на використанні фразеологізмів?

3. Яку роль виконують фразеологізми у текстах ЗМІ?

 


Рекомендована література

І. Обов’язкова

 

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навчальний посібник. — Л., 2003.

2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови: Навчальний посiбник. — К., 1998.

3. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. — К., 2007.

 1. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 2. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Навчальний посібник /За ред проф. Л.І. Мацько. — К., 2004.

6. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.

 1. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. — К., 1994.
 2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

9. Сучасна українська літературна мова. Стилістика /За ред. І.К.Білодіда. — К., 1973.

 1. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. — К., 1962.
 2. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

ІІ. Додаткова

 

 1. Абакумова Г.О. До питання про експресивність терміна //Мовознавство. — 1981. — № 3. — С. 85 — 88.
 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо /Уклад. Я.Б.Тимошенко. — К., 1991.
 3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. — К., 1980.
 4. Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання /За ред. С.Я.Єрмоленко. — Харків, 2006.
 5. Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. — М., 1978.
 6. Великий тлумачний словник української мови /Упор. Т.В.Ковальова. — Харків, 2005.
 7. Величко Д. Емфатичний характер синтаксичних конструкцій у рекламних текстах /Д.Величко, О.В.Ємець //Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.— 2005.— С. 127 — 128.

8. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. — К., 1990.

 1. Винник В.О. Професіоналізм //Українська мова: Енциклопедія — К., 2004. — С. 537 — 538.
 2. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963.
 3. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.
 4. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985.
 5. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання /За ред. В.М.Русанівського. — К., 1989.
 6. Григораш Д. Г. Журналістика у термінах і виразах. — Львів, 1974.
 7. Єрмоленко С.Я. Норма мовна //Українська мова: Енциклопедія. — К., 2004. — С. 420 — 421.
 8. Ицкович В.А. Норма и ее кодификация // Актуальные проблемы культуры речи /Под ред. В.Г.Костомарова и Л.И.Скворцова. — М., 1970. — С. 9 — 40.
 9. Квитко И.С. Термин в научном документе. — Львов, 1976.
 10. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. — К., 1970.
 11. Коваль Л.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. — К., 1975.
 12. Коць Т. Лексична синонімія у ЗМІ й проблема кодифікації загальнолітературної норми //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.
 13. Культура української мови: Довідник /За ред. В.М.Русанівського. — К., 1990.
 14. Курбанова Т. Типи, стилі та жанри мовлення. Стилістичний аналіз тексту// Все для вчителя.— 2005.— № — 2.— С.29.
 15. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. — К., 2004.
 16. Ленець К. Деякі явища в лексичному складі мови преси //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.
 17. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. — К., 1977.
 18. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). — К., 1997.
 19. Непийвода Н.Ф. Науковий стиль як нейролінгвістичний код //Мовознавство. — 1997. — № 2 — 3. — С. 39 — 44.
 20. Орфографічний словник української мова: Близько 120 000 слів. — К., 1994.
 21. Особливості мови і стилю ЗМІ. — К., 1983.
 22. Панько Т.І. Номенклатура //Українська мова: Енциклопедія. — К., 2004. — С. 415 — 416.
 23. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Україське термінознавство. — Львів, 1994.
 24. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. — К., 1976.
 25. Пилинський М.М. Розвиток стилів сучасної української літературної мови //Стиль і час: Хрестоматія. — К., 1983.
 26. Піддубняк В.Г. Словник журналіста і видавця. — Херсон, 2005.
 27. Пономарів О.Д. Культура слова. — К., 1999.
 28. РROМОВА, або Де ми помиляємося ... /Відп. ред. Городенська К.Г. — К.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти