ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Стилістичні можливості складного речення

План

 

1. Особливості будови складного речення в науковому стилі.

2. Типи складних речень, що переважають у наукових текстах.

3. Зіставна характеристика простих та складних речень в офіційно-ділових матеріалах.

4. Складне речення в публіцистиці.

5. Складне речення в красному письменстві.

6. Типи складних речень, що переважають у художній літературі та в наближених до неї жанрах публіцистики.

 1. Пряма й непряма мова в тексті.
 2. Монологічне, діалогічне й полілогічне мовлення.

Література

 1. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 2. Кравець Л.В. Стилістика української мови. — К., 2004.
 3. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.
 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. — К., 1994.
 5. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.
 6. Сучасна українська літературна мова / За ред. О.Д.Пономарева. — К., 2000.

Завдання для самостійної роботи

 1. Порівняйте складнопідрядні і складносурядні речення, встановіть відмінності в їх структурі й стилістичному забарвленні.

 

 1. Кущі шелюги росли у воді, а тепер човен плив через їхню зелену отару. (Є.Гуцало.)
 2. У Верхній Хортиці стоїть і досі могутній запорозький дуб, і про нього існує чимало переказів та легенд.
 3. Гейзер спокійний. І ніщо зовні не нагадує про його над бурхливу діяльність.
Кущі шелюги росли у воді, й тому тепер човен плив через їхню зелену отару. У Верхній Хортиці стоїть і досі могутній запорозький дуб, про який існує чимало переказів та легенд.   Коли гейзер спокійний, ніщо зовні не нагадує про його над бурхливу діяльність.

 

2. Прочитайте. Випишіть складнопідрядні речення з кількома підрядними, визначте їх роль у тексті. Які мовні засоби використано в описі моря перед грозою?

 

В одному місці, де небо сходилось з морем, де білів легенький туман, з’явилась чорна пляма. Та пляма все більшала швидко і все наближалась, неначе сунулась морем якась темна копиця, котра ніби росла й ширшала. Микола почув, що тихе море задвигтіло під човном, неначе хтось торкнув море з дна. Темна копиця стала ніби здоровою скиртою та все сунула до берега. Тоненький край її заблищав проти сонця, неначе срібна каблучка. Білі вітрила на кораблі стали проти неї ще біліші й блищали, неначе проти чорного поораного поля. На небі раптом зашуміло й загуло, неначе сосновий ліс на вітрі, а чорна хмара так швидко росла й бігла, що можна було слідкувать за нею очима.

(І.Нечуй-Левицький.)

 

3. Прочитайте текст. Якими засобами автор досягає емоційно-експресивного забарвлення? Перекажіть текст, вживаючи непряму мову. Що від нього зміниться?

 

Воли і коні

У Криворівню приїхали львівські дачники, щоб побачити Коцюбинського. А він з Гнатюком сидить на веранді. Адвокат висловлює своє захоплення творчістю Коцюбинського:

– А прекрасні ваші твори ми добре знаємо. Наприклад, «Хіба ревуть воли...».

– Я не про воли, а про коні писав.

– Не розумію. Коні ж не ревуть?..

– Ну, і що з того? Коні не винні.

(З кн. «Цікаві бувальщини»)

 

4. Прочитайте спогади О.Гончара про своє фронтове життя. Як автор досягає виразності? Яку роль у тексті відіграють речення з прямою мовою.

 

Пізно вночі прибули товариші з дивізії, один з них приніс мені новину, котра, здавалася б, мала мене порадувати. «Є згода політвідділу забрати тебе на роботу до нас у дивізійну газету. Отже збирайся». При спокійнішій обстановці я, певно, пішов би в газету, в нашу дивізіонку, — там працювали славні хлопці. Але піти тепер...

Я подивився на своїх товаришів, зарослих, змучених. «Невже ти підеш ?» — запитували їхні очі, налиті смутком втоми, смутком невідомості перед завтрашнім днем. До болю близькі й дорогі були мені ці люди. «Це брати твої. Вони тобі найрідніші за всіх. Тому що в тебе з ними була одна доля, ти ділив з ними все, що випадає солдатові...»

Я залишився з ними. І поклявся: «Якщо лишуся живим, розповім про вас». І ось тепер, після війни, здається, настала можливість виконувати свою солдатську клятву — написати книгу про них, про трударів фронту, про людей великого подвигу.

 

 

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте типи складних речень.

2. Які стилістичні функції виконують різні види складних речень?

3. Які типи складних речень переважають у публіцистиці?

 1. Охарактеризуйте способи передачі чужої мови в офіційно-діловому, науковому та публіцистичному текстах.
 2. Якими стилістичними ознаками характеризуються різні форми прямої мови?
 3. За яких умов є доцільним використовувати діалогічне мовлення в текстах ЗМІ?

 

 

 

Модулі самостійної роботи:

Тема: Фразеологія в сучасній українській мові

 

План

 1. Типи фразеологічних одиниць за способом з’єднання компонентів.
 2. Використання фразеології в різних стилях мови.
 3. Контамінація фразеологізмів. Відтворення фразеологічних одиниць у перекладах з однієї мови на іншу.
 4. Номінативні функції фразеологізмів.
 5. Експресивно-емоційна роль фразеологічних зворотів на сторінках газет, у радіо- й телепередачах.

 

 

Література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо /Уклад. Я.Б.Тимошенко. — К., 1991.

2. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.

3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.

4. Коваль Л.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. — К., 1975.

5. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.

6. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

7. Сергєєв Ю.А. Прагматична функція усталених словосполучень у газетному тексті // Мовознавство. — 1986. — № 2. — С.54 — 57.

8. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. — К., 1973.

9. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. — К., 1988.

10. Українська мова: Енциклопедія — К., 2004.

11. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

 

Завдання для самостійної роботи

1. На прикладі текстів ЗМІ розкрийте стилістичні можливості фразеологічних одиниць. Поясніть, яку роль вони виконують, доведіть доцільність їх вживання.

2. Перекладіть 10 фразеологізмів (на вибір) із російської (англійської) мови на українську.

 

 

Контрольні запитання

1. Що таке фразеологічна одиниця?

2. Які стилістичні ефекти базуються на використанні фразеологізмів?

3. Яку роль виконують фразеологізми у текстах ЗМІ?

 


Рекомендована література

І. Обов’язкова

 

1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навчальний посібник. — Л., 2003.

2. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови. Використання морфологічних засобів мови: Навчальний посiбник. — К., 1998.

3. Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. — К., 2007.

 1. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української літературної мови. — К., 1987.
 2. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Навчальний посібник /За ред проф. Л.І. Мацько. — К., 2004.

6. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько.— К., 2003.

 1. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. — К., 1994.
 2. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник.— Тернопіль, 2000.

9. Сучасна українська літературна мова. Стилістика /За ред. І.К.Білодіда. — К., 1973.

 1. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. — К., 1962.
 2. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста. — Львів, 2004.

 

ІІ. Додаткова

 

 1. Абакумова Г.О. До питання про експресивність терміна //Мовознавство. — 1981. — № 3. — С. 85 — 88.
 2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо /Уклад. Я.Б.Тимошенко. — К., 1991.
 3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. — К., 1980.
 4. Бибик С.П., Сюта Г.М. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання /За ред. С.Я.Єрмоленко. — Харків, 2006.
 5. Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. — М., 1978.
 6. Великий тлумачний словник української мови /Упор. Т.В.Ковальова. — Харків, 2005.
 7. Величко Д. Емфатичний характер синтаксичних конструкцій у рекламних текстах /Д.Величко, О.В.Ємець //Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук.— 2005.— С. 127 — 128.

8. Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. — К., 1990.

 1. Винник В.О. Професіоналізм //Українська мова: Енциклопедія — К., 2004. — С. 537 — 538.
 2. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. — М., 1963.
 3. Волощак М. Неправильно — правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. — К., 2003.
 4. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. — К., 1985.
 5. Головащук С.І. Словник-довідник з правопису та слововживання /За ред. В.М.Русанівського. — К., 1989.
 6. Григораш Д. Г. Журналістика у термінах і виразах. — Львів, 1974.
 7. Єрмоленко С.Я. Норма мовна //Українська мова: Енциклопедія. — К., 2004. — С. 420 — 421.
 8. Ицкович В.А. Норма и ее кодификация // Актуальные проблемы культуры речи /Под ред. В.Г.Костомарова и Л.И.Скворцова. — М., 1970. — С. 9 — 40.
 9. Квитко И.С. Термин в научном документе. — Львов, 1976.
 10. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. — К., 1970.
 11. Коваль Л.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. — К., 1975.
 12. Коць Т. Лексична синонімія у ЗМІ й проблема кодифікації загальнолітературної норми //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.
 13. Культура української мови: Довідник /За ред. В.М.Русанівського. — К., 1990.
 14. Курбанова Т. Типи, стилі та жанри мовлення. Стилістичний аналіз тексту// Все для вчителя.— 2005.— № — 2.— С.29.
 15. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. — К., 2004.
 16. Ленець К. Деякі явища в лексичному складі мови преси //Українська мова: з минулого в майбутнє. 200-літтю «Енеїди» І.Котляревського присвячується. — К., 1998.
 17. Мова і час: Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. — К., 1977.
 18. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). — К., 1997.
 19. Непийвода Н.Ф. Науковий стиль як нейролінгвістичний код //Мовознавство. — 1997. — № 2 — 3. — С. 39 — 44.
 20. Орфографічний словник української мова: Близько 120 000 слів. — К., 1994.
 21. Особливості мови і стилю ЗМІ. — К., 1983.
 22. Панько Т.І. Номенклатура //Українська мова: Енциклопедія. — К., 2004. — С. 415 — 416.
 23. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Україське термінознавство. — Львів, 1994.
 24. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. — К., 1976.
 25. Пилинський М.М. Розвиток стилів сучасної української літературної мови //Стиль і час: Хрестоматія. — К., 1983.
 26. Піддубняк В.Г. Словник журналіста і видавця. — Херсон, 2005.
 27. Пономарів О.Д. Культура слова. — К., 1999.
 28. РROМОВА, або Де ми помиляємося ... /Відп. ред. Городенська К.Г. — К., 2006.
 29. Селігей П. Науковий жаргон: бар`єр між автором і читачем // Українська мова та література. — 2006. — №18. — С. 3 — 9.
 30. Семчук Д. Курс практичної стилістики та культури мовлення //Українська мова та література.— 2003. — №21—23. — С.1 — 61.
 31. Сербенська О.А. Мова преси в контексті вимог перебудови. — К., 1984.
 32. Симоненко Л.О. Термін //Українська мова: Енциклопедія. — К., 2004.
 33. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. — К., 1973.
 34. Словник синонімів української мови: В 2 т. /А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та інші. — К., 1999 — 2000.
 35. Словник труднощів української мови: Біля 15 000 слів / Гринчишин Д.Г., Капелюшний А.О., Пазяк О.М. та ін.: За ред. С.Я.Єрмоленко. — К., 1989.
 36. Солганик Г.Я. Лексика газеты (функциональный аспект). — М., 1981.
 37. Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціяція української мови. — К., 2005.
 38. Стиль і час: Хрестоматія. — К., 1983.
 39. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. — К., 1988.
 40. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів /За ред. Єрмоленко С.Я. — К., 2001.
 41. Чабаненко В.А. Норми словотворення і мовні експресія //Мовознавство. — 1980. — №2. — С. 13 — 20.
 42. Шелов С.Д. Терминология, профессионая лексика и профессионализмы: (К проблеме классификации специальной лексики) //Вопросы языкознания. — 1984. — №5. — С. 76 — 87.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти