ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПМК З ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПМК З ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

Н.р.

1.Визначити та оцінити інтенсивність карієсу у дітей різного віку.

2.Визначити та оцінити індекс Грін-Вермільона та дати інтерпретацію його значень.

3. Визначити індекс Сілнес-Лоу та дати інтерпретацію його значень.

4.Визначити індекс Федорова-Володкіної та дати інтерпретацію його значень.

5. Визначити індекс РМА та дати інтерпретацію його значень.

6. Визначити індекс СРI та дати інтерпретацію його значень.

7.Визначити ТЕР-тест та дати інтерпретацію його значень.

8. Провести стоматологічне обстеження та визначити чинники ризику карієсу та захворювань пародонту.

9. Провести герметизацію фісур неінвазивним або інвазивним методом.

10. Покрити зуби фторвмісним лаком.

11. Провести аплікацію мінералізую чого засобу (фторвмісного гелю або кальційвмісного препарату).

12. Виконати глибоке фторування емалі.

13. Провести професійну гігієну порожнини рота

14. Продемонструвати стандартний метод чищення зубів.

15. Провести контрольоване чищення зубів.

16. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота дітям дошкільного віку.

17. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при карієсі та некаріозних уражень.

18. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при хронічному катаральному гінгівіті та його загостренні.

19. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при генералізованому пародонтиті.

20. Визначити групу стоматологічного диспансерного спостереження за результатами стоматологічного обстеження та стоматологічного статусу.

Зав. кафедрою дитячої

Терапевтичної стоматології і

Профілактики стоматологічних

Захворювань, професор Л.О. Хоменко


 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПМК З РОЗДІЛУ

“ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”

для студентів III курсу стоматологічного факультету за 2011/2012н.р.

 

1.Стоматологічне обстеження порожнини рота у дитини. Виявлення факторів ризику розвитку стоматологічних захворювань.

2.Мета і завдання епідеміологічних досліджень в стоматології. Етапи проведення епідеміологічного обстеження за методикою ВООЗ. Аналіз та оцінка результатів.

3.Карієсогенна ситуація: визначення поняття. Групи факторів, що призводять до її виникнення. Методика виявлення карієсогенної ситуації в порожнині рота.

4.Періоди розвитку тимчасових зубів. Строки закладки, початку мінералізації та прорізування тимчасових зубів. Фактори, що впливають на ці процеси.

5.Періоди розвитку постійних зубів. Строки закладки, початку мінералізації та прорізування постійних зубів. Фактори, що впливають на ці процеси.

6.Роль зубних відкладень в етіології і патогенезі карієсу зубів.

7.Роль зубних відкладень в етіології і патогенезі захворювань пародонту.

8.Зубна бляшка. Механізми утворення та патогенетичного впливу на тверді тканини зубів і тканини пародонту. Методика виявлення.

9.Механізми демінералізації емалі. Методика виявлення вогнищевої демінералізації емалі та її профілактика.

10. Гістологічна будова, хімічний склад та основні фізіологічні властивості емалі. Фактори, що на них впливають.

11. Карієсрезистентність емалі. Фактори, що її зумовлюють. Методика визначення карієсрезистентності емалі.

12. Гомеостаз твердих тканин зуба після прорізування. Механізми його підтримання.

13. Слина, її склад і властивості. Роль слини у підтриманні гомеостазу твердих тканин зуба.

14. Роль раціонального харчування в профілактиці карієсу зубів і захворювань пародонта.

15. Основні властивості незрілої емалі. Методи підвищення карієсрезистентності емалі в період вторинної мінералізації.

16. Гігієнічне навчання і виховання в організованих дитячих колективах. Стандартний метод чищення зубів. Методика контрольованого чищення зубів.

17. Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань. Основні елементи програми.

18. Рівні впровадження стоматологічної профілактики: державний, груповий, індивідуальний. Характеристика основних заходів.

19. Диспансеризація дітей у стоматолога як метод впровадження первинної стоматологічної профілактики. Етап диспансеризації, методика формування диспансерних груп.

20. Аналіз та оцінка ефективності первинної профілактики карієсу зубів і захворювань пародонта.

21. Ендогенна профілактика карієсу зубів препаратами фтору. Індивідуальне визначення дози фторовмісних препаратів, механізм дії фтору при ендогенному застосування.

22. Препарати кальцію, фосфору, вітаміну Д для ендогенної профілактики карієсу зубів. Методи призначення, механізм дії.

23. Застосування препаратів фтору для екзогенної профілактики карієсу зубів. Механізм карієспрофілактичної дії фтору при місцевому застосуванні.

24. Препарати кальцію для екзогенної профілактики карієсу зубів. Методики застосування, контроль ефективності.

25. Герметизація фісур постійних зубів у дітей. Обґрунтування методу, характеристика сучасних герметиків, методика проведення.

26. Індивідуальна профілактика захворювань пародонту. Професійне чищення зубів: методи, засоби.

27. Основні та допоміжні предмети для гігієнічного догляду за порожниною рота. Зубні щітки: види, критерії індивідуального добору.

28. Групи зубних паст. Характеристика протикаріозних зубних паст, показання до їх призначення.

29. Групи зубних паст. Характеристика протизапальних зубних паст, показання до їх призначення.

30. Вибір гігієнічних засобів для догляду за порожниною рота в залежності від віку та стоматологічного статусу.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

К ИМК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

КУРСА на 2012/2013 у.г.

1.Определить и оценить интенсивность кариеса у детей различного возраста.

2. Определить индекс Грин-Вермильена и дать интерпретацию его значений.

3. Определить индекс Силнес-Лоу и дать интерпретацию его значений.

4. Определить индекс Федорова-Володкиной и дать интерпретацию его значений.

5. Определить индекс РМА и дать интерпретацию его значений.

6. Определить индекс СРI и дать интерпретацию его значений.

7. Определить ТЕР-тест и дать интерпретацию его значений.

8. Провести стоматологическое обследование и определить факторы риска развития кариеса и заболеваний парадонта.

9. Провести герметизацию фиссур неинвазивным или инвазивным методом.

10. Покрыть зубы фторидсодержащим лаком.

11. Провести аппликацию минерализирующим средством (фторидсодержащим гелем или кальцийсодержащим препаратом)

12. Выполнить глубокое фторирование эмали.

13. Провести профессиональную гигиену полости рта.

14. Продемонстрировать стандартный метод чистки зубов.

15. Провести контролируемую чистку зубов.

16. Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта детям дошкольного возраста.

17. Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта при кариесе и некариозных поражениях.

18.Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта при хроническом катаральном гингивите или его обострении.

19. Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта при генерализованном парадонтите.

28. Определить группу стоматологического диспансерного наблюдения по результатам стоматологического обследования и стоматологического статуса.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

 

Зразок тестових завдань формату А

С) 4 рази на рік

D) 3 рази на рік

E) 1 раз на рік

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИМК ПО

Уч.год

 

1. Стоматологическое обследование полости рта ребенка. Определение факторов риска развития стоматологических заболеваний.

2. Цель и задачи эпидемиологических обследований в стоматологии. Этапы проведения эпидемиологического обследования по методике ВОЗ. Анализ и оценка результатов.

3. Кариесогенная ситуация: определение понятия. Группы факторов, которые приводят к ее возникновению. Методика выявления кариесогенной ситуации в полости рта.

4. Периоды розвития временных зубов. Сроки закладки, начала минерализации и прорезывания временных зубов. Факторы, влияющие на эти процессы.

5. Периоды развития постоянных зубов. Сроки закладки, начала минерализации и прорезывания постоянных зубов. Факторы, влияющие на эти процессы.

6. Роль зубных отложений в этиологии и патогенезе кариеса зубов.

7. Роль зубных отложений в этиологии и патогенезе заболеваний парадонта.

8. Зубная бляшка. Механизмы образования и патогенетического влияния на твердые ткани зубов и тканей парадонта. Методика выявления.

9. Механизм деминерализации эмали. Методика выявления очаговой деминерализации эмали и ее профилактика.

10. Гистологическое строение, химический состав и основные физиологические свойства эмали. Факторы, на них влияющие.

11. Кариесрезистентность эмали. Факторы, ее обуславливающие. Методика определения кариесрезистентности эмали.

12. Гомеостаз твердых тканей зуба после прорезывания. Механизмы его поддержания.

13. Слюна, ее состав и свойства. Роль слюны в поддержании гомеостаза твердых тканей зуба.

14. Роль рационального питания в профилактике кариеса зубов и заболеваний парадонта.

15. Основные свойства незрелой эмали. Методы повышения кариесрезистентности эмали в период вторичной минерализации.

16. Гигиеническое обучение и воспитание в организованных детских коллективах. Стандартный метод чистки зубов. Методика контролируемой чистки зубов.

17. Комплексная система профилактики стоматологических заболеваний. Основные элементы программы.

18. Уровны внедрения стоматологической профилактики: государственный, групповой, индивидуальный. Характеристика основных мероприятий.

19. Диспансеризация детей у стоматолога как метод внедрения первичной стоматологической профилактики. Этапы диспансеризации, методика формирования диспансерных групп.

20. Анализ и оценка эффективности первичной профилактики кариеса зубов и забалеваний парадонта.

21. Эндогенная профилактика кариеса зубов препаратами фтора. Индивидуальное определение дозы фторсодержащих препаратов, механизм действиях фтора при эндогенном применении.

22. Препараты кальция, фосфора, витамина Д для эндогенной профилактики кариеса зубов. Методики назначения, механизм действия.

23. Применение препаратов фтора для экзогенной профилактики кариеса зубов. Механизм кариеспрофилактического действия фтора при месном применении.

24. Препараты кальция для экзогенной профилактики кариеса зубов. Методики применения, контроль эффективности.

25. Герметизация фиссур постоянных зубов у детей. Обоснование метода, характеристика современных герметиков, методика проведения.

26. Индивидуальная профилактика заболеваний парадонта. Профессиональная чистка зубов: методы, средства.

27. Основные и дополнительные предметы для гигиенического ухода за полостью рта. Зубные щетки: виды, критерии индивидуального подбора.

28. Группы зубных паст. Характеристика противокариозных зубных паст, показания к их назначению.

29. Группы зубных паст. Характеристика противовоспалительных зубных паст, показания к их назначению.

30. Выбор гигиенических средств по уходу за полостью рта в зависимости от возраста и стоматологического статуса.

 

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

 

Практична навичка №17

Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при карієсі та некаріозних уражень зубів.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №16

Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота дітям дошкільного віку.

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Практична навичка №8

Провести стоматологічне обстеження та визначити чинники ризику карієсу та захворювань пародонту.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №9

Провести герметизацію фісур неінвазивним або інвазивним методом.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Практична навичка №5

Визначити індекс РМА та дати інтерпретацію його значень.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №13

Провести професійну гігієну порожнини рота.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №11

Провести аплікацію мінералізуючого засобу (фторвмісного гелю або кальціймісного препарату).

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №2

Визначити та оцінити індекс Грін-Вермільона та дати інтерпретацію його значень.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №10

Покрити зуби фторвмісним лаком.

 

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №19

Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при генералізованому пародонтиті.

 

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Практична навичка №4

Визначити індекс Федорова-Володкіної та дати інтерпретацію його значень.

 

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Практична навичка №15

Провести контрольоване чищення зубів.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №14

Продемонструвати стандартний метод чищення зубів

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №1

Визначити та оцінити інтенсивність карієсу у дітей різного віку.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Практична навичка №18

1. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при хронічному катаральному гінгівіті та його загостренні.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №12

Виконати глибоке фторування емалі.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

 

Практична навичка №3

Визначити індекс Сілнес-Лоу та дати інтерпретацію його значень.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Практична навичка№7

Визначити ТЕР-тест та дати інтерпретацію його значень.

 

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

Практический навык №20

Визначити групу стоматологічного диспансерного спостереження за результатами стоматологічного обстеження та стоматологічного статусу.

Зав. кафедрою дитячої

терапевтичної стоматології і

профілактики стоматологічних

захворювань, професор Л.О. Хоменко

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №7

Определить ТЕР-тест и дать интерпретацию его значений.

 

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №3

Определить индекс Силнес-Лоу и дать интерпретацию его значений.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №11

Провести апликацию минерализирующим средством (фторидсодержащим гелем или кальцийсодержащим препаратом).

 

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №12

Выполнить глубокое фторирование эмали.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №18

Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта при хроническом катаральном гингивите или его обострении.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №9

Провести герметизацию фиссур неинвазивным или инвазивным методом.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №1

Определить и оценить интенсивность кариеса у детей различного возраста.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №14

Продемонстрировать стандартный метод чистки зубов.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №8

Провести стоматологическое обследование и определить факторы риска развития кариеса и заболеваний пародонта.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №15

Провести контролируемую чистку зубов.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №20

Определить группу стоматологического диспансерного наблюдения по результатам стоматологического обследования и стоматологического статуса.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №6

Определить индекс СРI и дать интерпретацию его значений.

 

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №4

Определить индекс Федорова-Володкиной и дать интерпретацию его значений

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №19

Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта при генерализованном парадонтите.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №10

Покрыть зубы фторсодержащим лаком.

 

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №2

Определить индекс Грин-Вермильена и дать интерпретацию его значений

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №13

Провести профессиональную гигиену полости рта

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №5

Определить индекс РМА и дать интерпретацию его значений.

 

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №16

Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта детям дошкольного возраста.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца

Факультет стоматологический

Специальность стоматология

Курс III

Учебная дисциплина профилактика стоматологических заболеваний

Практический навык №17

Назначить средства для индивидуального гигиенического ухода за полостью рта при кариесе и некариозных поражениях зубов.

Зав. кафедрой детской

терапевтической стоматологии и

профилактики стоматологических

заболеваний, профессор Л.А. Хоменко

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПМК З ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

Н.р.

1.Визначити та оцінити інтенсивність карієсу у дітей різного віку.

2.Визначити та оцінити індекс Грін-Вермільона та дати інтерпретацію його значень.

3. Визначити індекс Сілнес-Лоу та дати інтерпретацію його значень.

4.Визначити індекс Федорова-Володкіної та дати інтерпретацію його значень.

5. Визначити індекс РМА та дати інтерпретацію його значень.

6. Визначити індекс СРI та дати інтерпретацію його значень.

7.Визначити ТЕР-тест та дати інтерпретацію його значень.

8. Провести стоматологічне обстеження та визначити чинники ризику карієсу та захворювань пародонту.

9. Провести герметизацію фісур неінвазивним або інвазивним методом.

10. Покрити зуби фторвмісним лаком.

11. Провести аплікацію мінералізую чого засобу (фторвмісного гелю або кальційвмісного препарату).

12. Виконати глибоке фторування емалі.

13. Провести професійну гігієну порожнини рота

14. Продемонструвати стандартний метод чищення зубів.

15. Провести контрольоване чищення зубів.

16. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота дітям дошкільного віку.

17. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при карієсі та некаріозних уражень.

18. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при хронічному катаральному гінгівіті та його загостренні.

19. Призначити засоби для індивідуального гігієнічного догляду за порожниною рота при генералізованому пародонтиті.

20. Визначити групу стоматологічного диспансерного спостереження за результатами стоматологічного обстеження та стоматологічного статусу.

Зав. кафедрою дитячої

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти