ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Програма Партії Ренесансу України

Програма Партії Ренесансу України

 

Опис

 

Партія Ренесансу України виступає за побудову незалежної могутньої української держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу, на засадах соціальної та національної справедливості й громадянського економічно-духовного здорового суспільства. Побудова громадянського суспільства в Україні потребує мобілізації моральних і духовних сил нашого народу через політичну боротьбу за демократію, громадянську й державницьку солідарність через інтелектуалізацію й гуманізацію всього суспільного.

 

Програма Партії Ренесансу України – це документ, в якому викладено світоглядні засади, цілі, завдання Партії та шляхи їх досягнення.

 

Програма є синтезом традицій патріотичного руху українського народу 1990-х рр. XX ст., сучасних ідей національної демократії й найоптимальніших варіантів розвитку в економічному, політичному і духовно-етичному плані, яка враховує новітні світові тенденції в умовах глобалізації

 

Програма визначає ПРУ як:

 

· українську партію, світогляд якої ґрунтується на засадах національної демократії, що означає пріоритетність для партії національних інтересів України та її народу[1];

 

· народну партію, яка об’єднує громадян України незалежно від статі з різних регіонів держави, зацікавлених і готових згідно з чинним законодавством набути владних повноважень на всіх рівнях державної влади та місцевого самоврядування для реалізації цієї Програми;

 

· центристську партію, що сповідує християнські, гуманістичні, загальнолюдські цінності;

 

· концепції ПРУ – інтелектуалізм, патріотизм, поміркований націоналізм[2].

 

 

Наше гасло: «ЙДИ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!»

 

ПРУ прагне створити партію, ідеї якої б сприймалися в усіх регіонах України і готова до співпраці з іншими партіями, які сповідують близькі до наших ідеї та цінності або відверто не заперечують їх як у національному, так і міжнародному масштабі.

 

Програма

 

Партія Ренесансу України пропонує чіткий план негайних першочергових кроків.

 

1. Забезпечити швидкий розвиток країни і нейтралізувати деградація

І. Влада

 

1. Забезпечити спроможність влади дотримуватись взятих на себе зобов'язань;

2. Забезпечити відповідність організаційних управлінських форм світовим стандартам;

3. Забезпечити економічну і політичну стабільність та її позитивний вплив на інвестиційний імідж держави;

4. Знищити корупцію.

5. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих спеціалістів, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму та після підвищення кваліфікації, на спеціальних державних управлінських курсах.

6. Забезпечити ефективну реалізацію прав і свобод кожної людини, рівність чоловіків і жінок.

7. Організувати і провести Всенародний референдум щодо схвалення і прийняття нової Конституції України: форма правління (президентська чи парламентська держава), обрання суддів, ліквідації пільг та недоторканості, позбавлення депутатів-корупціонерів депутатських мандатів, розширення прав місцевого самоврядування, встановлення контролю над владою, спрощення процедури референдумів.

8. Створити спеціальну експертну комісію, що аналізуватиме всі проекти законів та нормативних актів на предмет корупційних ризиків.

9. Встановити обов'язкову перевірку держслужбовців та кандидатів на виборні посади з допомогою поліграфа («детектора брехні») на причетність до корупційних дій і співпраці з іноземними спецслужбами.

10. Ухвалити Закон про контроль доходів і видатків державних посадовців та членів їхніх сімей. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип «чим вища державна посада, тим вищий рівень відповідальності за скоєний злочин».

11. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення своїх програмних засад, дебатів тощо.

12. Провести перевірку політичної системи України (у т.ч. політичних партій і громадських організацій).

13. Зобов'язати кандидатів на всі виборні посади вказувати в офіційних біографіях національну приналежність, усі попередні (від радянських часів) партійні та державні посади, непогашені і погашені судимості. Знімати кандидатів з реєстрації через приховування біографічних фактів або позбавляти депутатів мандату, якщо приховування виявиться після виборів.

14. Розірвати злочинний зв'язок влади і капіталу, ліквідувати політико-економічну владу олігархічно-корумпованих сил, створити систему реального народовладдя, впровадити принципово нову кадрову політику спрямовану на зміну управлінської еліти та моральне очищення влади і суспільства в цілому.

15. Забезпечити рівну участь у виборчих комісіях представникам усіх політичних сил, що беруть участь у виборах.

16. Провести політичну реформу та внести зміни до Конституції, які встановлять чіткий розподіл гілок влади, збалансують їх права та обов'язки;

17. Провести адміністративну реформу, законодавчо впровадити ефективну систему антикорупційного контролю, особливо в органах виконавчої і судової влади, силових структурах, в системі вищої освіти, медицини.

18. Забезпечити незалежність судочинства від виконавчої і представницької влади й адміністративних органів.

19. Зробити правосуддя доступним для всіх громадян шляхом скасування судового мита та запровадження інституту безкоштовних, гарантованих державою адвокатських послуг для тих, хто цього потребує.

20. Реформа законодавства, забезпечити його стабільність і відсутність протиріч у ньому

21. Оптимізація роботи Верховної Ради України:

  • Скасувати депутатську недоторканість;
  • Скоротити кількість народних депутатів України у парламенті до 300;
  • Скоротити державні витрати на український парламент;
  • Запровадити голосування за відбитком пальця (з метою забезпечення особистої участі народних депутатів у роботі парламенту);
  • Заборонити збільшувати розмір заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам протягом чинності їхніх повноважень.

 

31. Забезпечити високу ділову культуру між контрагентами.

 

II. Суспільство

Загальні

1. Забезпечити створення громадянського суспільства і громадянської єдності;

2. Підняти рівень соціального забезпечення населення;

3. Нейтралізувати певну нелюб’язність між заходом та сходом;

4. Знищити тотальну байдужість в українському суспільстві, забезпечити знання населення про інструменти захисту своїх прав;

5. Нейтралізувати свавілля чиновників і бізнесменів.

6. Нейтралізувати дезорієнтацію українського суспільства у питаннях самоіндентифікації й світоглядних орієнтирів.

7. Нейтралізувати низький рівень культури українців й відсутність законослухняності

 

Дискусійні теми суспільства

Головна ціль – пошук консенсусу й істини в дискусійних темах суспільства, вирішення історичних, культурних проблем тощо.

Історичний контекст

 

Головна ціль – забезпечити и створити цілісну, правдиву, методологічно вивірену картину історичного минулого України; відтворити її у наукових монографіях, науково-популярних працях, енциклопедичних і довідкових виданнях.

 

1. Створити спеціальну інтелектуальну незалежну комісію для розслідування питання з приводу правонаступності сучасної України від Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Козацької Республіки, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України тощо.

2. Відкрити архіви ДПУ-НКВС-МДБ-КДБ, які зберігаються у Центральному та обласних архівах Служби безпеки України.

3. Детальне розслідування суті комуністичної ідеології і історичної пам’яті часів СРСР[3] (1922-1991) шляхом створення спеціальної інтелектуальної незалежної комісії з нейтральної точки зору;

4. Вирішення питання щодо використання комуністичних символів, відзначень дат, радянських пам'ятників.

5. Проведення детального розслідування стосовно діяльності Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстанської Армії (УПА) шляхом створення спеціальної інтелектуальної незалежної комісії.

6. Сприяти поверненню в Україну національних, культурних, історичних та інших цінностей, вивезених за кордон за часів СРСР і раніше.

1. Нейтралізувати суцільну дезорієнтацію суспільства в загальних питаннях самоіндентифікації і

 

Мовне питання. Статус російської мови та мов меншин.

ІІI. Економіка

Регіональний розвиток

 

Загальні

1. Ліквідувати значну зв'язаність економіки на колишніх республіках СРСР,

2. Забезпечити збалансованість збалансованість економіки;

3. Забезпечити максимальне використання експортного й транзитного потенціалу України. Див. детальніше «Транзитний потенціал України».

4. Забезпечити реалізацію й використання неактивованих, але готових, що знаходяться у сплячому режимі, незадействованных производственных мощностей.[4]

5. Максимально використовувати об’ємний внутрішній ринок.[5]

6. Забезпечити успішну інтеграцію в світову економіку, враховуючи національні інтереси України й принципи національної безпеки.

7. Забезпечити створення реалістичного фондового ринку, який покаже реальні дані й об’єктивні можливості українського бізнесу.

8. Максимально використовувати трудові ресурси України.

 

 

1. Зменшити економічний тиск держави на дрібне та середнє підприємництво, запровадивши прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки.

2. Домогтися максимального скорочення тіньового сектору економіки шляхом легалізації національного капіталу.

3. Ліквідувати незаконні податкові пільги олігархам та розширити базу оподаткування, законодавчо перекрити можливість ухилятися від сплати податків.

4. Зберегти в державній власності стратегічні для національної безпеки об'єкти, впровадити нову ефективну модель управління державною власністю та систему реєстрації власності й оподаткування нерухомого майна; домогтися справедливого розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами;

5. Знизити споживчі ціни на товари першої необхідності шляхом додаткового оподаткування предметів розкоші.

6. Обмежити законом лихварські відсотки за банківськими кредитами для населення та підприємств України.

7. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними шляхом стимулювання розвитку середнього класу (дрібні та середні підприємці, високооплачувані працівники).

8. Забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи та максимально спростити дозвільну систему.

9. Запровадити державну програму економічної просвіти громадян.

 

Промисловість

1. Розвивати конкурентоспроможні галузі української промислової та інноваційної діяльності (авіа-, судно-, верстатобудування, ВПК, енергетичне та сільськогосподарське машинобудування).

2. Стимулювати поетапну заміну імпортованої продукції на продукцію національного виробництва (насамперед – велика і мала сільськогосподарська техніка, легка промисловість, продукти харчування).

3. Запровадити комплексну державну програму переробки твердих побутових відходів.

4. Перевірити законність приватизації усіх великих підприємств. повернути у державну власність незаконно приватизовані.

5. Повертати у державну власність приватизовані підприємства, власники яких не виконують своїх соціальних зобов'язань.

6. Дозволяти передавати у власність об'єкти історично-культурної спадщини, з метою їх відновлення, збереження та ефективного функціонального використання, за умови виконання інвестором державних вимог реставраційних та інвестиційних зобов'язань. У разі їх невиконання повертати об'єкт у державну власність.

 

Енергетика

 

Альтернативна енергетика

 

1. Запровадити державну програму розвитку альтернативної енергетики.

2. Забезпечити реконструкцію та модернізацію діючих ТЕС,

3. Забезпечити реконструкцію та модернізацію теплової енергетики

4. Забезпечити впровадження нових, екологічно чистих технологій спалювання палива на основі диференційованого підходу до кожної ТЕС окремо: а) у залежності від марки й якості палива; б) від можливостей для розміщення устаткування в) від умов роботи тощо,

5. Забезпечити реконструкцію атомної енергетики на новій технологічній основі (у т. ч. створити енергоблоки, що використовують уран низького збагачення);

6. Забезпечити будівництво нових середніх за потужністю блоків атомних електростанцій під землею з великим рівнем екологічної безпеки.

7. Забезпечити використання технології «киплячого пару»;

8. Збільшити споживання бурого вугілля як сировини для хімічної промисловості та виробництва синтетичного палива.

 

Бізнес

 

1. Знищити бюрократизацію і зарегульованість створення і ведення бізнесу[6].

2. Зменшити адміністративний тиск на бізнес, уніфікувати і зменшити кількість органів контролю у сфері хозяйственной деятельности.

3. Зменшити високі часові і фінансові витрати на разрешительные процедуры. Забезпечити відповідальність чиновників, бездоганність разрешительные процедуры в будівництві, землі, використанні природних ресурсів.

4. Забезпечити прозорість разрешительные процедуры, зменшити ускладненість доступності до інформації, створити сайти більшості разрешительных центров і спеціалізовану структуру в органах державної влади, яка б представляла безкоштовні консультації з приводу механізмі разрешительных процедур.

5. Забезпечити укріплення інституціонального середовища, дієвість і ефективність правової системи, нейтралізувати правовий нігілізм.

6. Створити систему захисту фундаментального права частной собственности

7. Нейтралізувати перепони при вході на ринок і виході з нього

8. Забезпечити довіру між суб’єктами економічної системи

9. Забезпечити високу ефективність антимонопольного регулювання.

 

Аграрний потенціал України

 

Туристичний потенціал

IV. Реформи

 

Податкова реформа

 

Трудова реформа

 

1. Ухвалити новий Кодекс законів про працю – Трудовий кодекс України.

2. Розробити тарифікаційну шкалу погодинної оплати праці, встановивши її розмір на рівні середньоєвропейського.

3. Встановити розмір максимальної погодинної заробітної плати у працівників бюджетної сфери, яка б не перевищувала мінімальну більше ніж у 5 разів.

 

Пенсійна реформа

 

1. Ухвалити новий Пенсійний кодекс.

2. Встановити пряму залежність розміру пенсії від стажу роботи та допустиме п'ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною пенсією.

3. Надавати неповноправним громадянам та дітям-сиротам адресну допомогу у розмірі, не меншому ніж розмір прожиткового мінімуму коштом державного соціального страхування.

Судова реформа

 

1. Підвищити віковий ценз судді до 30 років. Обирати суддею можна громадянина України, який має досвід роботи в галузі права не менше 5 років, останні 10 років проживає в Україні, володіє державною мовою, є дієздатним і несудимим.

 

Наукова реформа. Наука

Освітня реформа. Освіта

 

Високий освітній і культурний рівень населення сприяє формуванню громадянської відповідальності і активності, адекватних життєвих стандартів і раціональних способів забезпечення життєвих потреб, зміцнює престиж і конкурентноздатність держави у різних вимірах.

 

1. Перевірити у фондах дитячо-юнацьких та публічних бібліотек спадщину радянської літератури на користь й інтелектуалізм.

2. Закуповувати коштом бюджету національні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно для поповнення фондів бібліотек, музеїв, фонотек, відеотек, репертуару театрів, музичних колективів тощо.

3. Перевірити відповідність мови викладання в навчальних та виховних закладах до офіційного статусу навчальних закладів.

4. Культивувати кращі традиції української педагогіки.

5. Розширювати мережу дошкільних освітніх закладів. Забезпечити кожній українській дитині доступ у дошкільний заклад. Відновити і зберегти систему позашкільних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

6. Ухвалити державну програму патріотичного виховання та гартування характеру молодого покоління.

7. Забезпечити активне дозвілля і оздоровлення дітей та юнацтва. Сприяти поширенню мережі дитячо-юнацьких та молодіжних патріотичних організацій, спортивних секцій, гуртків, літніх таборів для дітей та юнацтва.

8. Забезпечити рівний доступ до системи освіти всіх громадян незалежно від матеріального, соціального стану чи місця проживання.

9. Нейтралізувати моральний розпад підростаючого покоління.

10. Зупинити масовий відтік зі школи учительського складу, пов'язаний з низькім рівнем заробітної плати.

11. Підвищити науково-навчальний рівень ВУЗів.

12. Нейтралізувати дефіцит міст у дитсадках і переповненість груп, забезпечити

удовлетворительное отопление, питание, материально-техническое оснащение.

13. Нейтралізувати проблему критичного недофінансування наукових закладів, забезпечити якісне адміністрування у цьому питанні.

 

V. Громадянство й міграція

 

1. Сприяти масовому поверненню в Україну українців, у тому числі, українських заробітчан. Укласти двосторонні угоди про легалізацію заробітчан-українців. Здійснювати державний захист українців за кордоном.

2. Забезпечити конституційне право на житло кожній українській сім'ї.

3. Запровадити симетричний візовий режим з іншими країнами, дозволяти безвізовий в'їзд в Україну лише громадянам тих країн, які скасували візовий режим для громадян України.

4. Ухвалити закон про суворі антиімміграційні заходи, вдосконалення системи утримання і депортації чужоземців-нелегалів.

5. Посилити охорону державного кордону,

6. Перекрити канали нелегальної міграції.

7. Укласти з іншими державами, з територій яких нелегальні мігранти потрапляють в Україну, угоди про повернення нелегалів, крім тих, які своїм досвідом можуть допомогти Україні.

8. Здійснювати регулярні перевірки матеріалів реєстрації іноземців, що прибувають з навчальних закладів, зі списками студентів, які дійсно в них навчаються. Забезпечити своєчасний виїзд з території України студентів, яких відрахували з навчальних закладів.

V. Інформаційний простір

Загальні

1. Забезпечити розвиненість інфраструктури, особливо транспортної та телекомунікаційної мереж.

2. Відроджувати і розвивати національну культуру і мову, культури і мови національних меншин, які повинні стати головним чинником консолідації громадян України.

3. Проводити політику забезпечення свободи совісті, сприяти міжконфесійній згоді.

4. Позбавляти ліцензій ЗМІ, що поширюють дезінформацію. Визначити в Конституції України роль і місце засобів масової інформації як потужного інструменту формування людської свідомості, захистити їх незалежність, право на свободу слова.

5. Зобов'язати всі ЗМІ інформувати громадян про власників видань та каналів.

 

Національна безпека України

 

Програма Партії Ренесансу України

 

Опис

 

Партія Ренесансу України виступає за побудову незалежної могутньої української держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу, на засадах соціальної та національної справедливості й громадянського економічно-духовного здорового суспільства. Побудова громадянського суспільства в Україні потребує мобілізації моральних і духовних сил нашого народу через політичну боротьбу за демократію, громадянську й державницьку солідарність через інтелектуалізацію й гуманізацію всього суспільного.

 

Програма Партії Ренесансу України – це документ, в якому викладено світоглядні засади, цілі, завдання Партії та шляхи їх досягнення.

 

Програма є синтезом традицій патріотичного руху українського народу 1990-х рр. XX ст., сучасних ідей національної демократії й найоптимальніших варіантів розвитку в економічному, політичному і духовно-етичному плані, яка враховує новітні світові тенденції в умовах глобалізації

 

Програма визначає ПРУ як:

 

· українську партію, світогляд якої ґрунтується на засадах національної демократії, що означає пріоритетність для партії національних інтересів України та її народу[1];

 

· народну партію, яка об’єднує громадян України незалежно від статі з різних регіонів держави, зацікавлених і готових згідно з чинним законодавством набути владних повноважень на всіх рівнях державної влади та місцевого самоврядування для реалізації цієї Програми;

 

· центристську партію, що сповідує християнські, гуманістичні, загальнолюдські цінності;

 

· концепції ПРУ – інтелектуалізм, патріотизм, поміркований націоналізм[2].

 

 

Наше гасло: «ЙДИ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!»

 

ПРУ прагне створити партію, ідеї якої б сприймалися в усіх регіонах України і готова до співпраці з іншими партіями, які сповідують близькі до наших ідеї та цінності або відверто не заперечують їх як у національному, так і міжнародному масштабі.

 

Програма

 

Партія Ренесансу України пропонує чіткий план негайних першочергових кроків.

 

1. Забезпечити швидкий розвиток країни і нейтралізувати деградація

І. Влада

 

1. Забезпечити спроможність влади дотримуватись взятих на себе зобов'язань;

2. Забезпечити відповідність організаційних управлінських форм світовим стандартам;

3. Забезпечити економічну і політичну стабільність та її позитивний вплив на інвестиційний імідж держави;

4. Знищити корупцію.

5. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих спеціалістів, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму та після підвищення кваліфікації, на спеціальних державних управлінських курсах.

6. Забезпечити ефективну реалізацію прав і свобод кожної людини, рівність чоловіків і жінок.

7. Організувати і провести Всенародний референдум щодо схвалення і прийняття нової Конституції України: форма правління (президентська чи парламентська держава), обрання суддів, ліквідації пільг та недоторканості, позбавлення депутатів-корупціонерів депутатських мандатів, розширення прав місцевого самоврядування, встановлення контролю над владою, спрощення процедури референдумів.

8. Створити спеціальну експертну комісію, що аналізуватиме всі проекти законів та нормативних актів на предмет корупційних ризиків.

9. Встановити обов'язкову перевірку держслужбовців та кандидатів на виборні посади з допомогою поліграфа («детектора брехні») на причетність до корупційних дій і співпраці з іноземними спецслужбами.

10. Ухвалити Закон про контроль доходів і видатків державних посадовців та членів їхніх сімей. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип «чим вища державна посада, тим вищий рівень відповідальності за скоєний злочин».

11. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення своїх програмних засад, дебатів тощо.

12. Провести перевірку політичної системи України (у т.ч. політичних партій і громадських організацій).

13. Зобов'язати кандидатів на всі виборні посади вказувати в офіційних біографіях національну приналежність, усі попередні (від радянських часів) партійні та державні посади, непогашені і погашені судимості. Знімати кандидатів з реєстрації через приховування біографічних фактів або позбавляти депутатів мандату, якщо приховування виявиться після виборів.

14. Розірвати злочинний зв'язок влади і капіталу, ліквідувати політико-економічну владу олігархічно-корумпованих сил, створити систему реального народовладдя, впровадити принципово нову кадрову політику спрямовану на зміну управлінської еліти та моральне очищення влади і суспільства в цілому.

15. Забезпечити рівну участь у виборчих комісіях представникам усіх політичних сил, що беруть участь у виборах.

16. Провести політичну реформу та внести зміни до Конституції, які встановлять чіткий розподіл гілок влади, збалансують їх права та обов'язки;

17. Провести адміністративну реформу, законодавчо впровадити ефективну систему антикорупційного контролю, особливо в органах виконавчої і судової влади, силових структурах, в системі вищої освіти, медицини.

18. Забезпечити незалежність судочинства від виконавчої і представницької влади й адміністративних органів.

19. Зробити правосуддя доступним для всіх громадян шляхом скасування судового мита та запровадження інституту безкоштовних, гарантованих державою адвокатських послуг для тих, хто цього потребує.

20. Реформа законодавства, забезпечити його стабільність і відсутність протиріч у ньому

21. Оптимізація роботи Верховної Ради України:

  • Скасувати депутатську недоторканість;
  • Скоротити кількість народних депутатів України у парламенті до 300;
  • Скоротити державні витрати на український парламент;
  • Запровадити голосування за відбитком пальця (з метою забезпечення особистої участі народних депутатів у роботі парламенту);
  • Заборонити збільшувати розмір заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам протягом чинності їхніх повноважень.

 

31. Забезпечити високу ділову культуру між контрагентами.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти