ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Відповідність діючій програмі

Зміст

1.1. Відповідність діючій програмі

1.2. Врахування вікових особливостей, попередньої підготовки учнів

1.3. Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу

1.4. Спрямованість навчального матеріалу на формування:

• науково-теоретичного мислення

• мотивації навчання

• світоглядних позицій

1.5. Використання інноваційних педагогічних технологій

1.6. Послідовність, логічність викладу матеріалу

1.7. Відповідність підручника принципом логічній послідовності, органічність поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу

1.8. Якість і доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, фотографії)

1.9. Використання засобів виразності та образності мови для посилення емоційного впливу навчального тексту

 

2. МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ

2.1. Відповідність системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти

2.2. Наявність завдань різного ступеня складності

2.3. Різноманітність і оригінальність завдань

2.4. Спрямованість на:

• розвиток логічного мислення

• творчі здібності

• пізнавальну активність

3. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИКОНАННЯ

3.1. Якість естетичного оформлення

3.2. Спрямованість на розвиток естетичного смаку

3.3. Дотримання гігієнічних, поліграфічних вимог

4. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

5. ВИСНОВКИ

 


Відповідність діючій програмі

 

Підручник «Українська мова» під редакцією О. В. Заболотний і В. В. Заболотний складений відповідно до програми з української мови 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зміст підручника відповідає сучасному стану змісту курсу української мови, узгодженість з основними положеннями програми навчання.

 

Врахування вікових особливостей, попередньої підготовки учнів

 

Підручник складений з урахуванням вікових особливостей учнів та попередньої їх підготовці в 1-4 класах. Матеріал підручника систематизовано в предметному, логічному і психологічному плані.

 

 

Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.
Навчальний матеріал підручника спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

Однією з переваг аналізованого підручника є його відповідність навчальній програмі. Мовна змістова лінія реалізується в семи розділах:

· «Повторення вивченого в початкових класах» (параграфи 1-7);

· «Відомості із синтаксису і пунктуації» (параграфи 8-22);

· «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (параграфи 23-40);

· «Лексикологія» (параграфи 41-48);

· «Будова слова. Орфографія.» (49-54);

· «Повторення та узагальнення в кінці року» (параграфи 55-58);

· «Уроки розвитку зв’язного мовлення» (22 теми).

 

Структура кожного параграфа однотипна. У першу частину входить матеріал повторення вивченого матеріалу у початкових класах( іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник).

Теоретичний матеріал структуровано на підрозділи із зазначенням ключових понять, деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що сприяє запам’ятовуванню інформації. Принцип особистої зорієнтованості навчання реалізовано через такі форми роботи, як дослідження, робота в групах, самооцінювання. Значна увага приділяється завданням на доведення, спостереження, обґрунтування думки, порівняння. Інтерактивні завдання, тематичні рубрики збагачують зміст підручника, активізують навчальну діяльність п’ятикласників. Пропонуються завдання, що спонукають учнів висловлюватися на теми, пов’язані з їхнім життєвим досвідом. Окремі вправи надають учням можливість вибору того чи іншого варіанта завдання, способу його виконання, теми висловлювання залежно від здібностей та уподобань. Підручник створює умови для самовираження, саморозвитку і самопізнання учнів.

Вправи розміщені в послідовності ускладнення: від більш простого до складного. Завдання диференційовані: теоретичні відомості, завдання з розвитку зв’язного мовлення, завдання з елементами дослідження, завдання конкурсного характеру, завдання для роботи зі словником, мовна розминка, робота в парах. Велика увага в підручнику приділено повторення вивченого в попередніх класах.

У розділі з розвитку зв’язного мовлення багато цікавих завдань: «Попрацюйте в парах», «Зверни увагу!», «Пригадаймо», «Міркуймо», «Поспілкуйтеся». Також після цих вправ пропонується рубрика «Моя сторінка», що містить веселі вікторини, усмішки, інформацію, де діти можуть прочитати цікаві історичні відомості про Рідну мову, про письменників і учених, визначні пам'ятки, культурну спадщину і т.д.

Велику увагу приділено допоміжним рубриками: «Позмагайтеся», «Культура мовлення», «Цікаво знати», «Життєва ситуація», «Самооцінка». Рубрика «Проект» залучає учнів до проектної діяльності, що є сучасною тенденцією розвитку сучасної людини.

Після проходження теми відводиться розділ: «Повторення вивченого», де діти повторюють та закріплюють вивчений матеріал. Далі, йдуть завдання щодо перевірки здобути знань з розділу: «Запитання і відповіді для самоперевірки», «Готуємося до тематичного оцінювання».

Слід зазначити, що завдання підвищеної складності мають підказки і відповіді в кінці підручника («Відповіді до тестових завдань»; «Відповіді до веселих вікторин», «Перевір себе» - скорочені відповіді до вправ).

В підручнику дуже доречно розміщений «Додаток», в якому містяться: «Орфоепічний словник», «Словничок наголосів», «Словничок синонімів»

 

 

Спрямованість навчального матеріалу на формування науково-теоретичного мислення, мотивації навчання, світоглядних позицій

 

Весь навчальний матеріал підручника спрямований на формування науково-теоретичного мислення, мотивацію навчання, розширення світогляду учнів. Зміст навчального матеріалу сприяє розвитку інтересу учнів, відповідає віковим можливостям школярів. Мається матеріал, що спирається на життєвий досвід учнів. В структурі змісту підручника реалізовані основні принципи методики розумової діяльності. На жаль, для учнів із середнім рівнем успішності такі завдання не завжди вдається вирішити та деякі вправи викликають труднощі. Наприклад завдання з розвитку зв’язного мовлення: «ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про кого в народі кажуть: «На язиці медок, а на думці льодок»? Як, на вашу думку, розпізнати справжню щирість?».

 

Використання інноваційних педагогічних технологій

 

Використання інноваційних педагогічних технологій в підручнику немає, але на матеріалі багатьох вправ і теоретичного матеріалу можна підготувати тестові завдання, картки-«пастки», орфографічні і орфоепічні «капкани».

 

Послідовність, логічність викладу матеріалу

 

При складанні підручника автори приділяють велику увагу послідовності і логічності викладу навчального матеріалу. Тема синтаксис і пунктуація починається з теоретичного матеріалу і з самого початку, потім кожній темі відводиться певний час. Дуже вдало розподілено повторення по всіх розділах української мови відповідно досліджуваній темі. Наприклад: Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Після вивчення теми - «Повторення вивченого».

 


Відповідність підручника принципом логічній послідовності, органічність поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу

Підручник «Українська мова» для 5 класу відповідає принципу послідовності і зв'язку з попередніми навчальними виданнями курсу української мови. Необхідно відзначити, що для найбільшої результативності навчання слід з

1-го класу працювати за підручниками даних авторів. Іноді буває так, що в 1 класі один видавець, а далі інший. У такому випадку порушуються всі вимоги послідовності.

 

 

Використання засобів виразності та образності мови для посилення емоційного впливу навчального тексту

Вже було сказано, що в підручнику всі тексти заслуговують високої оцінки. Але все ж хочеться відзначити використання авторами методів виразності та образності мови для посилення емоційного впливу тексту.


МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИКОНАННЯ

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

Визнаючи абсолютно справедливою думку про те, що дати остаточну оцінку шкільного підручника можна лише визначивши його вплив на результат процесу навчання, не можна ігнорувати той суттєвий факт, що перш ніж стати складовою частиною цього процесу, підручник проходить довгий і складний шлях, протягом якого він неодноразово піддається аналізу та оцінці.

Підручник належить до категорії спеціальних засобів навчання. І питання про те, якою мірою і як цей засіб виконує своє призначення в досягненні максимальних результатів навчального процесу, є вирішальним при оцінці кожного підручника.

 


Висновок

1. Підручник допомагає учням зробити свою мову виразнішою.

2. Вчить добре говорити і писати, доречно використовувати мовні одиниці в різних мовних ситуаціях спілкування.

3. Дає можливість повторити раніше вивчений матеріал, удосконалює оволодіння учнями усної і письмової промови.

4. Багато цікавих і повчальних рубрик. Коментарі до текстів також розширюють світогляд учнів.

5. У підрозділі з розвитку мовлення безліч цікавих і тематично згрупованих текстів. Вправи розподілені на тренувальні та творчі.

6. Є фото, ілюстрації та малюнки. Якість ілюстративного матеріалу на достатньому рівні.

8. Всі вправи підручника відповідають стандартам загальної середньої освіти. Мають різні і оригінальні завдання, спрямовані на розвиток логічного мислення, творчих здібностей, пізнавальної активності.

9. Підручник добре оформлений, надрукований доступним шрифтом, важлива інформація виділена іншими кольоровими відтінками.

 

Зміст

1.1. Відповідність діючій програмі

1.2. Врахування вікових особливостей, попередньої підготовки учнів

1.3. Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу

1.4. Спрямованість навчального матеріалу на формування:

• науково-теоретичного мислення

• мотивації навчання

• світоглядних позицій

1.5. Використання інноваційних педагогічних технологій

1.6. Послідовність, логічність викладу матеріалу

1.7. Відповідність підручника принципом логічній послідовності, органічність поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу

1.8. Якість і доцільність ілюстративного матеріалу (схеми, таблиці, малюнки, фотографії)

1.9. Використання засобів виразності та образності мови для посилення емоційного впливу навчального тексту

 

2. МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ

2.1. Відповідність системи питань, завдань, вправ вимогам державних стандартів загальної середньої освіти

2.2. Наявність завдань різного ступеня складності

2.3. Різноманітність і оригінальність завдань

2.4. Спрямованість на:

• розвиток логічного мислення

• творчі здібності

• пізнавальну активність

3. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИКОНАННЯ

3.1. Якість естетичного оформлення

3.2. Спрямованість на розвиток естетичного смаку

3.3. Дотримання гігієнічних, поліграфічних вимог

4. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

5. ВИСНОВКИ

 


Відповідність діючій програмі

 

Підручник «Українська мова» під редакцією О. В. Заболотний і В. В. Заболотний складений відповідно до програми з української мови 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зміст підручника відповідає сучасному стану змісту курсу української мови, узгодженість з основними положеннями програми навчання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти