ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИМОГИ ДО АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ

Із суті безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків витікає головна умова – це збереженість насінників на рівні голівки коренеплоду коливається від 6-7° з тривалістю 7 і більше від 8-10° тривалістю більше двох діб, що відповідає середньодобовій температурі повітря 10-13 °С морозу при відсутності снігового покриву і 16-18 °С морозу при товщині його 10 см та промерзанні ґрунту на 40-60 см. Таким чином, критична температура вимерзання безвисадкових насінників є інтегральним показником сумісної дії температури повітря і снігового покриву. Зниження температури на рівні головки коренеплода нижче критичної приводить до загибелі не тільки верхньої частини, але і всього коренеплода, хоча на глибині хвостової його частини температура на 2-4° вища.

Дослідження, проведені в останні роки, показали, що найбільш сприятливі агрокліматичні умови (з погляду збереженості безвисадкових насінників) складаються в східній частині Криму (Нижньогірський, Совєтський, Кіровський, Білогірський райони) у порівнянні із західною і, особливо, північно-західною частиною (Первомайський, Роздольнянський, західна частина Сакського районів). Так, в середньому за 1996-2007, рр. збереженість у східній частині Криму (Совєтський район) становить 91,5% від зимуючих рослин. Аналіз багатьох експериментальних даних показує, що цілком гарантоване вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом можливе в зонах з теплими зимами, які характеризуються такими кліматичними показниками: середньодобова температура найхолоднішого місяця не нижче 4°, абсолютна мінімальна температура повітря – 24°С, середня температура із абсолютних річних мінімумів -18° морозу. Проте подальші дослідження показали, що у всіх зонах вирішальне значення має не тільки середньодобова температура повітря, але й температура ґрунту на рівні головки і її тривалість. Повна загибель зимуючих рослин (95% і більше) відмічена в роки, коли температура на рівні головки коренеплода знижувалась до 8-10° морозу протягом двох і більше діб. При тривалості температури 8-10° морозу до двох діб відмічено середню збереженість рослин (30-40%). Значне вимерзання рослин (70%) спостерігалось також при зниженні температури на рівні головки коренеплоду до 5-6 морозу і тривалості її більше двох діб. Зниження ж температури на рівні головки коренеплоду до 3-4° С морозу тривалістю до двох діб не приводило до загибелі рослин, більше двох діб приводило до незначної загибелі рослин (25-30%). На основі узагальнення багаторічних даних, одержаних у різних зонах, встановлено залежність між температурою на рівні головки коренеплоду, її тривалістю і збереженістю рослин у зимовий період.

Дослідження щодо збереженості безвисадкових насінників у зимовий період дозволили встановити деякі загальні закономірності між різними факторами (агротехнічними та метеорологічними) з одного боку і періодами з максимальним випаданням рослин у зимовий період – з другого. Безвисадкові насінники гинуть у основному в такі періоди:

- перший максимум випадання рослин відбувається в листопаді-грудні при перших морозах із пониженням температури до 8° морозу. В цей період гине, як правило, 15-25% рослин, в основному пізніх строків посіву;

- другий – у січні-лютому при стабільному зниженні температури до 20°С морозу, особливо при відсутності снігового покриву. В цей період гине найбільша кількість рослин (40-60%) усіх строків посіву. Але особливо ранніх та пізніх;

- третій період при останньому похолоданні в березні, коли температура знижується до 8-10°С морозу. Спостереження показують, що в роки з теплою зимою в третьому періоді гине максимум рослин.

Весняне відростання безвисадкових насінників у південних зрошуваних районах починається дуже рано (перша-друга декада березня), тому період їх перезимівлі становить 85-110 днів.

У південних районах, де весняний період тепліший, а день коротший, тривалість фази розетки складала 24-30 днів. Важливим у цьому зв'язку є початок і тривалість фази цвітіння насінників та достигання.

УІталії цвітіння триває в межах 10-15 днів, тоді як у північно-західній Європі воно може тривати до шести тижнів. Ця обставина, а також те, що в більшості районів бурякосіяння України при прохолодному і дощовому літі період цвітіння і достигання буває дещо довшим, а збирання пізнішим, ще раз підкреслює переваги безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків і перспективність його в південних зрошуваних районах.

За метеорологічними показниками в період проходження фаз розвитку безвисадкових насінників після перезимівлі показали, що цвітіння і достигання насіння в цій зоні проходять при високій середньодобовій температурі повітря і незначній кількості опадів. При цьому максимальна температура повітря в період цвітіння-достигання досягає 37-43°С, середньодобова – + 25-30°С, гідротермічний коефіцієнт (ГТК) – 0,5-0,7. За таких умов тривалість цього періоду становить 36-40 днів (табл.4.3). Для порівняння: тривалість його в західній підзоні Лісостепу України становить 55-60 днів. У цілому ж за багаторічними спостереженнями тривалість вегетаційного періоду безвисадкових насінників після перезимівлі в зрошуваних умовах півдня становить 100-120 днів.

 

Таблиця 4.3 Метеорологічні умови в період проходження фаз розвитку насінників (АРК, середньобагаторічне)

 

Фаза розвитку Трива- лість, днів Температура, С Опади, мм ГТК
сума середньо-добова max min
Розетка – стеблування 1,5
Стеблування – цвітіння 0,9
Цвітіння – достигання 0,5

 

У зрошуваних умовах зниження температури і підвищення вологості повітря в зоні насінника зумовлюється рядом факторів. До них насамперед слід віднести вегетаційні поливи, а також різну ширину міжрядь при вирощуванні сільськогосподарських культур. При цьому найбільш дієвим фактором є вегетаційні поливи (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 Мікроклімат поля безвисадкових насінників у період

достигання насіння

Показники До поливу Після поливу
Температура повітря, °С
Відносна вологість, %
ГТК 0,5 0,6

 

Дослідження проводились на висоті 1-1,5 м від поверхні грунту.

 

Дослідження, проведені у південних районах України, також показали, що найсприятливішими для формування врожаю і якості насіння цукрових буряків є такий розподіл тепла і вологи (не враховуючи зрошення), коли ГТК у період фази розетки-стеблування становить 1,5-2 одиниці, фази стеблеутворення-цвітіння – 0,9-1,0 та цвітіння-достигання – 0,5-0,6 одиниці. Південні райони характеризуються більш інтенсивною сонячною інсоляцією. Так, тривалість її в період формування насіння в південній частині Степу становить 298-329, у центральній підзоні Лісостепу – 253-257 годин, надходження сумарної радіації за рік, відповідно, – 100-122 і 85-92 кілокалорії на 1см2 плантації. При цьому вся сонячна радіація в травні і біля 100% у червні засвоюється листовою поверхнею безвисадкових насінників, у той час як у центральних районах бурякосіяння більш як половина кількості сонячної радіації потрапляє в грунт через слабо розвинену на цей час листкову поверхню.

Таким чином, висока середньодобова температура повітря, оптимальна вологість, яку досягають зрошенням, достатня кількість сонячної інсоляції і незначні опади в період формування насіння в південних зрошуваних зонах сприяють більш інтенсивному цвітінню і достиганню насіння порівняно з центральною і західною підзонами Лісостепу України. Це позитивно впливає на елементи продуктивності насінників, а в кінцевому результаті – на урожайність та якість насіння.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

5.1Показники, що характеризують ріст і розвиток безвисадкових насінників у онтогенезі, та їх значення, наведені в табл. 5.1.

 

Таблиця 5.1 Показники росту і розвитку безвисадкових насінників

Назва показника*) Значення
Вихідна густота, шт./м, не менше
Маса коренеплодів перед зимівлею, г від 7 до 16
Коренеплодів масою 7-16 г, %, не менше
Довжина коренеплоду, см від 18 до 20
Діаметр головки коренеплоду, см від 0,6 до 2,0
Кількість листків на рослині, шт від 10 до 12
Довжина листків, см від 28 до 30
Густота насінників після перезимівлі, шт./м, не менше
Висота насінників перед збиранням, см від 150 до 160
Пагонів 1-го порядку, шт. від 20 до 30
Пагонів 2-го порядку, шт. від 50 до 70

*) Всі показники взято за ширини міжряддя 45 см

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти