ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СІВБА ПІД ПОКРИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

 

Одержання оптимальних сходів при безвисадковому способі вирощування насіння цукрових буряків при сівбі в літній період і їх збереження в зимовий – займає одне із ведучих місць. У зв'язку з цим досить перспективним є весняна сівба цукрових буряків під покрив іншої сільськогосподарської культури, при якій сходи буряків з'являються дружно і встигають розвивати 2-4 пари справжніх листків, поки покривна культура їх не затіняє. При відростанні покривної культури ріст рослин цукрових буряків уповільнюється. Вирощеним в таких умовах рослинам цукрових буряків притаманна підвищена зимостійкість порівняно з рослинами, вирощеними за літньої чистої сівби. Збереженість їх, окрім того, підвищується в зв'язку з кращим снігозатриманням після збирання покривної культури. І, нарешті, відпадають такі технологічні операції як підготовка грунту, вологозарядковий і передпосівний поливи та інші.

Способи сівби по-різному впливали на динаміку появи сходів. Невисока середньодобова температура весною дещо стримувала інтенсивність появи сходів за підпокривної сівби порівняно з літньою чистою сівбою. Тому, коли сіяли в серпні (звичайна сівба) масова поява сходів відмічалась на 9-10 день, а при покривній сівбі (в квітні) – відповідно на 12-14 день. Проте, польова схожість завжди була вищою при весняному підпокривному посіві, ніж при літньому чистому. Пояснюється це тим, що під час сівби в третій декаді серпня в Криму стоїть жарка (середньодобова температура повітря 20-24°С) і суха (відносна вологість повітря 50-60%) погода. Волога, яка знаходиться в верхніх шарах ґрунту від вологозарядкового і сходовизивного поливів, швидко випаровується. Тому насіння буряків, що розміщене ближче до поверхні ґрунту (0-3 см), взагалі не проростає або наклюнувшись, в подальшому висихає від нестачі вологи.

Спостереження показали, що рослини, вирощені під покривною культурою, перед зимівлею були більш розвинені, ніж за літньої чистої сівби. Це пояснюється різною довжиною вегетаційного періоду за сівби під покрив і літньою (чистою) сівбою. При збільшенні маси коренеплоду (майже в 2 рази) при весняній підпокривній сівбі, збільшується також кількість (на 9-12 шт.) і довжина листків, (на 5-6 см), а також вміст сухих речовин в коренеплодах (на 4-5%) порівняно з літньою чистою сівбою.

Інтенсивність ростових процесів зумовлюється також нормою висіву насіння, тобто густотою безвисадкових насінників. Як видно із даних таблиці 7.36, збільшення норми висіву зворотно корелювало з показниками росту рослин і накопиченню в них пластичних речовин.

При збиранні покривної культури видаляється частина листкового апарата в основному листкова пластинка і частково черешки. Маса видаленого листкового апарата залежить від висоти зрізу, яка може бути в межах 12-18 см. У такому разі видаляється 10% листкової пластинки і 3-5% черешків.

 

Таблиця 7.36 Вплив способів сівби і норми висіву насіння на ступінь розвитку рослин перед зимівлею

 

 

Показники Звичайна сівба Підпокривна сівба
норма висіву насіння, шт./м норма висіву насіння, шт./м
Коренеплоди
Маса, г 16,7 19,5 27,3 35,4
Довжина, см 18,3 19,0 24,0 22,0
Сухих речовин, % 17,0 17,2 21,0 22,0
Коренеплодів масою 7-10 г 9,0 5,0 5,0 -
11-20 г 48,0 47,0 40,0 47,0
21-30 г 18,0 24,0 20,0 26,0
>30 г - 7,0 12,0 28,0
Листки
Кількість, шт. 13,0 14,0 22,0 26,0
Довжина, см 27,0 27,0 32,0 33,0
Асиміляційна поверхня, см2
           

При збиранні покривної культури також можливе ушкодження рослин цукрових буряків, головним чином, колесами автомашин та збиральними агрегатами. Підрахунки показали, що сильно ушкоджених рослин (роздавлених повністю або частково) було від 6 до 10%.

 

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ БЕЗВИСАДКОВИХ НАСІННИКІВ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Збереженість рослин у зимовий період зумовлюється як агрокліматичними умовами, насамперед температурним режимом, так і спрямованим вирощуванням рослин.

Вивчення мікроклімату поля в зоні окремої рослини в зимовий період показало, що більш сприятливі умови створюються за підпокривної сівби. За цього способу сівби як правило, висота снігового покрову (на 1-4 см), температура на рівні голівки коренеплоду (на 1,5-2,5°) були вищими порівняно із літньою чистою сівбою. На рівні хвостової частини при обох способах сівби температура в роки досліджень була стабільною і коливалась в межах – 0,5-2,0°С, проте різниця між варіантами склала 1-2,5°.

Густота за сівби під покрив була вища, ніж за літньої чистої. Ця закономірність стосовно густоти безвисадкових насінників збереглася після перезимівлі і перед збиранням. За весняної підпокривної сівби густота безвисадкових насінників перед збиранням була на 44 тис./га більшою, ніж за літньої чистої.

Залежно від способів сівби фази розвитку безвисадкових насінників після перезимівлі у весняно-літній період наступають в різний час. У всі роки більш раннє цвітіння і достигання насіння спостерігалось за підпокривної сівби, проте тривалість цих фаз була дещо більшою порівняно із звичайною (табл. 7.37).

 

Таблиця 7.37 Фази розвитку безвисадкових насінників і їх тривалість за різних способів сівби

 

 

 

 

Фази розвитку, тривалість, днів Літня (чиста) сівба (контроль) Підпокривна сівба
Норми висіву насіння, шт./м
Розетка початок 10.04 11.04 17.04 17.04
кінець 2.05 4.05 5.05 5.05
Тривалість
Стеблування початок 5.05 8.05 28.04 25.04
кінець 24.05 29.05 20.05 15.05
Тривалість
Цвітіння початок 25.05 30.05 22.05 27.05
кінець 10.06 18.06 14.06 25.06
Тривалість
Достигання початок 10.07 15.07 24.06 27.06
кінець 27.07 5.08 17.07 22.07
Тривалість

 

У цілому за багаторічними спостереженнями тривалість фази достигання у насінників підпокривної сівби становить 25-30 днів, літньої чистої – 15-20 днів, а тривалість всього вегетаційного періоду – відповідно 100-120 і 95-100 днів.

Неоднаковий ріст і розвиток безвисадкових насінників протягом онтогенезу при різних способах сівби по-різному позначились насамперед на елементах їх продуктивності: висоті насінників, кількості пагонів першого і, особливо другого порядків і, в результаті, на загальну кількість плодів. Так, при нормі висіву насіння 50 шт./м за звичайної чистої сівби висота насінників становить 160-170 см, пагонів першого порядку – 16-15, другого – 60-75 шт., плодів на одному насіннику 3-4 тис.шт., продуктивність – 40-45 г, за підпокривного – відповідно 150-160 см, 30-40 і 80-100 шт., 4,0-5,0 тис. шт. і 50-55 г.

При обох способах сівби зменшення норми висіву насіння з 50 до 25 шт./м супроводжувалось збільшенням кількості стебел, пагонів усіх порядків, щільності обнасінення (плодів на 10 см відрізку пагонів) і насіннєвої продуктивності.

За підпокривної сівби збільшується кількість багатостебельних і зменшується одностебельних насінників (табл. 7.38). Це пояснюється подовженим вегетаційним періодом за підпокривної сівби, завдяки чому у коренеплодах більше закладалось пазушних бруньок, із яких після перезимівлі виростали додаткові квітконосні пагони.

 

Таблиця 7.38 Морфологічні ознаки безвисадкових насінників

залежно від способів сівби

Показники Літня (чиста сівба) Підпокривна сівба
Норма висіву насіння, шт./м
Насінників, %: одностебельних багатостебельних        
Пагонів (шт.) 1-го порядку 2-го порядку 3-го порядку        

Особливості біології розвитку і росту безвисадкових насінників як в осінній, так і в весняно-літній вегетаційні періоди, їх підвищена збереженість у зимовий період за підпокривної сівби в кінцевому результаті сприяли підвищенню урожайності та якості насіння. У середньому за роки досліджень урожайність насіння за сівби безвисадкових насінників під покрив сільськогосподарських культур на 2,0-3,1 ц/га, схожість на 5-7%, маса 1000 плодів – на 0,6-1,8 г були вищими, ніж за літньої чистої сівби.

Таким чином, у зрошуваних умовах Криму цілком можливе вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом за сівби під покрив сільськогосподарських культур.

До групи культур, сходи яких не пригнічують проростання цукрових буряків, відноситься кукурудза, соняшник, сорго, суданська трава. У агротехнічному відношенні ці культури для даної зони рівноцінні.

Ураховуючи біологічні і економічні переваги підпокривної сівби, в насінницьких господарствах, поряд з літніми (чистими) посівами 50% площі повинні займати підпокривні.

 

СУМІСНА СІВБА

Сумісна сівба двох-трьох кормових культур вивчається давно і находить широке застосування в різних районах земної кулі. Встановлено, що такі посіви із біологічно сумісними компонентами є засобом не тільки збільшення збору протеіну, але й підвищення врожаю кормової маси.

Кожна рослина в ценозі виступає в ролі продуцента, донора фізіологічно активних речовин і їх споживача, акцептора або реципієнта.

Одною з моделей такої технології може бути сумісна сівба двох культур, при якій кожна рослина є одночасно донором і акцептором. Дослідження показали, що за сумісної сівби безвисадкових насінників, наприклад, з вівсом і ячменем польова схожість насіння цукрових буряків підвищувалась на 16-18%, збереженість рослин у зимовий період – на 21-22%, урожайність насіння – на 2,4-2,7 ц/га.

Базисне насіння цукрових буряків і іншої сільськогосподарської культури змішували у відповідних пропорціях і висівали одночасно в один рядок в третій декаді серпня овочевою сівалкою з міжряддями 70 см.

Більш дружна і рівномірна поява сходів у сумісних посівах забезпечила рівномірне розміщення рослин буряків у рядку. Так, оптимальних пропусків між рослинами (до 10 см) було 40-42%, більше 20 см – 9-12%, у чистих посівах (контроль) – відповідно 15 і 31%.

Ріст і розвиток рослин основної культури в осінній період, залежали від густоти стояння обох культур (табл. 7.39). Так, середня маса коренеплода на контролі була на 27,3% більшою, ніж за сумісної сівби з вівсом (вар.2), висота рослин (листкового апарата) на контролі становила 28,5 см, за сумісної сівби – 26-30 см. При зменшенні норми висіву насіння основної культури з 50-60 до 25-30 шт./м (за норми висіву сумісних культур 10-15 шт./м) маса коренеплода збільшувалась з 14,7 до 19-20 г; при зменшенні з 25-30 до 12-15 шт./м (норма висіву вівса 10-15 шт./м – відповідно з 20 до 22,5 г; збільшення норми висіву донора (вівса) супроводжувалось зменшенням маси коренеплода, кількості листків і в цілому висоти рослин.

 

Таблиця 7.39 Вплив різних сумісних культур на динаміку появи сходів, польову схожість насіння основної культури

Варіанти Сходів, % цукрових буряків, на день Польова схожість насіння цукрових буряків, % Рослин цукрових буряків з інтервалами, %
6-й 10-й 14-й до 10 см 10-20 см більше 20 см
Чиста сівба (контроль)
Сумісна сівба з вівсом
Сумісна сівба з ячменем
Сумісна сівба з кукурудзою
Сумісна сівба з соняшником

 

Стосовно росту і розвитку таких сумісних культур як кукурудза і соняшник, то їх сходи були відмічені на 10-13 день і вони дещо пригнічувались рослинами буряків, сходи яких були на 5-8 днів раніше. У наступні періоди, по мірі зниження температур, ріст кукурудзи і соняшника уповільнювався, а при перших заморозках і взагалі припинявся.

Дещо по-іншому проходив ріст та розвиток вівса і ячменю. Одночасна поява сходів цих культур із сходами цукрових буряків сприяла на перших етапах синхронному їх росту і розвитку. В третій декаді вересня відмічалось випередження росту вівса і ячменю над рослинами буряків і їх вихід у трубку.

На початку листопада висота вівса і ячменю була 45-52 см, що і 1,5-2 рази більше, ніж висота рослин цукрових буряків. Рослини злакових культур (овес, ячмінь) були добре розкущені, мали стійке стебло, а в ячменю було відмічено і появу колоса.

Узимку ці культури утворювали куліси, що сприяло кращому снігозатриманню. Це зумовило більш високу збереженість рослин порівняно з чистим посівом.

Аналіз розвитку насінників у весняно-літній вегетаційний період показав, що за сумісної сівби елементи їх продуктивності дещо відрізнялися в порівнянні з літнім чистим посівом. За сумісної сівби внаслідок більш рівномірного розвитку рослин як в осінній, так і весняно-літній вегетаційні періоди, безвисадкові насінники були більш компактні за формою і за кількістю продуктивних пагонів, значно перевищували контроль.

Найбільш продуктивний, з точки зору архитектоніки, тип насінника отриманий за сумісної сівби з вівсом (норма висіву буряків 25-30 шт./м, вівса – 10-15 шт./м). Тут висота рослин була в межах 160 см, продуктивних насінників – 95%, пагонів 1-го порядку – 45, 2-го – 68, 3-го – 5 шт. на одному насіннику. В цілому кількість пагонів 1-го і 2-го порядків за сумісної сівби було на 10-12% більше, ніж за чистої сівби.

Таким чином, у зрошуваних умовах південних районів одним із ефективних способів формування оптимальної густоти безвисадкових насінників протягом онтогенезу є сумісна сівба з іншою сільськогосподарською культурою. За такої сівби підвищується польова схожість насіння акцептора (алелопатична дія кореневих виділень донора), поліпшується мікроклімат поля в зимовий період (завдяки залишеному стеблостою), що підвищує збереженість безвисадкових насінників.

При визначенні необхідної глибини загортання насіння враховують розмір його фракції, гранулометричний склад та вологість грунту, погодні умови в період сівби. Чим дрібніше насіння, тим на меншу глибину його потрібно загортати. Навіть для великих фракцій насіння загортання його на велику глибину призводить до зрідженості сходів та значного зменшення урожайності.

Якість висівання насіння цукрових буряків визначають не менше трьох разів протягом зміни за показниками: фактична норма висіву на 1 метр рядка, глибина загортання насіння в ґрунт (для кожного сошника), ширина основних і стикових міжрядь, норма висіву добрив, прямолінійність сівби (табл. 7.40).

Сівба проводиться поперек напрямку оранки.

 

Таблиця 7.40 Агротехнічні вимоги до висівання насіння цукрових буряків

Показники Нормативи Допуски
Агрегати для сівби: трактор МТЗ-82 (100) сівалки ССТ-12В, СТВ-12, СКОН-4,2, СО-4,2, УСП-12, “Мультікорн”, “Оптіма”, “Unisem”    
Строки сівби 20-25.08 -
Глибина загортання насіння, см 2-4 залежно від стану грунту, зони, погодних умов 0,5
Норма висіву, шт./пог.метр     25-30 12-15   не перевищує 14% заданої норми
Вимоги до насіння, % схожість – не менше 95%, одноростковість – не менше 95%, енергія проростання – не менше 95%, вологість – не більше 14%  
Ширина міжрядь, см 45; 22,5 1 см
  стикових 50 см – 2,5 см
Прямолінійність сівби на довжині 50 м відхилення від основної лінії до 2,5 см  
Швидкість, км/год 5-7 0,5 км/год
Спосіб руху агрегату поперек напрямку оранки  
Розряд роботи VI  

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти