ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ПЕСТИЦИДАМИ

Для зведення до мінімуму негативного впливу пестицидів на людей та довкілля систематично ведуться роботи щодо їх вдосконалення. До застосування не допускаються препарати без всебічного вивчення дії на теплокровних тварин, корисних комах, мікрофлору ґрунту, персистентності тощо. Розробляються правила щодо техніки безпеки при роботі з кожним препаратом та регламенти їх застосування.

Для уникнення можливого негативного впливу пестицидів на людину і навколишнє середовище необхідно суворо дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з ними, що викладені в “Инструкции по технике безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве” (М.: Агропромиздат, 1985. – 56 с)

Основні вимоги щодо техніки безпеки при роботі з пестицидами наведено нижче.

Відповідальність за охорону праці і техніку безпеки при роботі з пестицидами покладається на керівників господарств і організацій, що їх застосовують. Усі роботи з хімічного захисту рослин проводяться під керівництвом дипломованого спеціаліста із захисту рослин. Особи, що залучаються до роботи з пестицидами (постійно чи тимчасово), щорічно в обов'язковому порядку проходять медичний огляд та інструктаж із техніки безпеки, що реєструється у спеціальному журналі.

Керівник роботи зобов'язаний познайомити осіб, що залучаються до роботи з пестицидами, з їхньою характеристикою, особливостями дії на організм людини, заходами застереження, виробничої й особистої гігієни, дати інструктаж із техніки безпеки і правил пожежної безпеки, ознайомити із заходами надання першої долікарської допомоги при отруєнні пестицидами.

До роботи з пестицидами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні і жінки-годувальниці, а також особи, що мають медичні протипоказання (різні види хронічних захворювань, наведені в спеціальному переліку).

Тривалість робочого дня при роботі з високотоксичними пестицидами – 4 год. (з доопрацюванням 2 год. на роботах, що не зв'язані із пестицидами), із менш токсичними – 6 год.

Особи, що виконують роботи, пов'язані з контактом із пестицидами, обов'язково повинні користуватися засобами індивідуального захисту, якими їх забезпечує організація, що відповідає за виконання цих робіт. Підбір індивідуальних засобів захисту проводиться в кожному конкретному випадку залежно від властивостей препаратів, а також характеру роботи.

Для захисту організму від потрапляння пестицидів через шкіру, органи дихання, слизові оболонки тощо за кожним працюючим на період робіт відповідно до “Норм безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття, запобіжних пристосувань” закріплюють комплект індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття, респіратор чи протигаз, захисні окуляри, рукавиці. Адміністрація господарств забезпечує видачу, прання, знезаражування спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

При захисті організму від потрапляння пестицидів через органи дихання необхідно використовувати протигазові респіратори (РПГ-67) із відповідними патронами, універсальні (РУ – 60М), промислові протигази зі змінними коробками, протипилові респіратори (Ф – 62Ш, У – 2К, “Пелюстка”, “Астра”).

При обпилюванні, обприскуванні, протруюванні насіння високотоксичними препаратами (1-ї, 2-ї груп за показниками шкідливості, леткості) необхідно використовувати респіратори РУ-60М і РПГ-67 із протигазними патронами. Для захисту від ртутьорганічних препаратів — протигазний патрон марки “А”, для фосфор- , хлор- та інших органічних сполук – протигазний патрон марки “А” з герметичними окулярами типу ПО-2.

Щоденно після роботи гумові лицьові частини протигазів і респіраторів слід ретельно промити теплою водою з милом і продезінфікувати спиртом чи 5%-м розчином марганцевокислого калію, після чого їх промити чистою водою і висушити. Спецодяг необхідно очистити від пилу механічним способом і провітрити. Періодично його перуть у міру забруднення, але не раніше як через шість робочих змін. Не допускається зберігання спецодягу в житлових приміщеннях та на складах для пестицидів.

Не ближче, як за 200 м від місця роботи з пестицидами (з невітряного боку), слід обладнати майданчики для відпочинку, споживання їжі, бачком для питної води, умивальником, милом, шафкою для аптечки першої долікарської допомоги та індивідуальними рушниками.

При всіх видах робіт з пестицидами керівник робіт стежить за станом і самопочуттям працюючих. При першій скарзі працюючого він зобов'язаний звільнити його від подальшої роботи і надати першу допомогу, викликати лікаря.

Працюючі з пестицидами повинні суворо дотримуватися правил особистої гігієни. Під час робіт забороняється їсти, пити, курити, знімати засоби індивідуального захисту. Усе це можна робити на спеціально обладнаному майданчику після ретельного миття рук, порожнини рота й носа.

Пестициди необхідно застосовувати лише у разі необхідності, дотримуючись регламентів, рекомендованих «Переліком...» та рекомендаціями.

Обприскування рослин пестицидами в спекотну погоду необхідно проводити в ранню чи вечірню пору, коли утримується нижча температура, мала інсоляція, мінімальний вітер. Це дає змогу підвищити ефективність обробок, зменшити нецільові витрати пестицидів, їх знесення за межі площ, що обробляють, і розсіювання в атмосфері.

Не допускається обприскування посівів сільськогосподарських культур, розташованих з невітряного боку щодо площ, на яких вирощують овочі, фрукти, виконують ручні роботи чи збирають урожай. Санітарно-захисна зона в даному випадку повинна бути при наземному обприскуванні не меншою 300 м, авіаційному – 1000 м. Забороняється також авіаобприскування рослин у радіусі до 1000 м від населених пунктів, тваринницьких ферм, а також у радіусі 2000 м від водойм рибогосподарського користування. Обприскувати культури поблизу населених пунктів слід проводити при напрямку вітру від населеного пункту.

Важливим заходом профілактики отруєння є дотримання строків безпечного виходу людей на площі, оброблені пестицидами. Строки виходу людей на оброблені пестицидами площі для ручних і механізованих робіт з догляду за рослинами для кожного препарату наведено в “Переліку... ” та додатках до нього.

Для обмеження забруднення пестицидами рослинної продукції необхідно суворо дотримуватися встановлених для кожного препарату регламентів.

Для уникнення отруєнь населення і домашніх тварин проведення авіабробок лісів необхідно погоджувати з органами санітарного нагляду і місцевими Радами. При цьому встановлюється санітарно-захисна зона між оброблюваними насадженнями, населеними пунктами, водоймами, місцями відпочинку людей. На відстані 200 м від межі оброблюваного поля на вхідних і вихідних дорогах встановлюють попереджувальні знаки встановлених зразків, у яких вказуються допустимі строки випасання тварин, сінокосіння, відвідування лісу людьми, збирання ягід, грибів, лікарських рослин, строки можливого виконання робіт. Лісгоспи за 10 днів до початку проведення обробки повинні повідомляти про це через пресу, радіо, інші засоби оповіщення населення, заготівельні та інші організації, а також бджолярів.

Пестициди повинні надходити на склади в тарі, що відповідає нормативно-технічній документації, і мати необхідне маркування на кожній пакувальній одиниці: підприємство-виробник і його товарний знак; найменування препарату і вміст діючої речовини у процентах; група пестициду; знак небезпечності; маса нетто; номер партії; дата виготовлення; позначення нормативно-технічної документації; надпис “Вогненебезпечно” або “Вибухонебезпечно”, якщо препарат має ці властивості. На тарі повинна бути застережна смуга, відповідна групі пестициду: червона – гербіциди; біла – дефоліанти; чорна – інсектициди та нематициди; зелена – фунгіциди; синя – протруйник; жовта – зооциди. До кожної затарованої одиниці додається або наноситься на тару інструкція щодо застосування препарату.

Перед початком робіт на складі слід провести 30-хвилинне очищення повітря за допомогою вентилятора, а при його відсутності – провітрювання приміщення.

Робота на складах виконується обов'язково із застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають властивостям препаратів, які там зберігаються.

Обпилювання рослин наземною апаратурою допускається при швидкості вітру до 3 м/с; обприскування з використанням вентиляторних обприскувачів допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокраплинне) і до 4 м/с (великокраплинне), а із використанням штангових тракторних обприскувачів – при швидкості вітру до 4 м/с (дрібнокраплинне) та 5 м/с (великокраплинне). Авіаційне обприскування апаратурою допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокраплинне) і до 4 м/с (великокраплинне).

Робочі рідини слід готувати на спеціальних розчинних вузлах чи заправних майданчиках.

Перед початком робіт із приготування робочих рідин необхідно перевірити справність змішувачів, наявність у місткостях фільтрів, стан мішанок тощо.

Доставку пестицидів до місця призначення і заправки обприскувачів необхідно здійснювати за допомогою спеціально обладнаних або пристосованих заправників. Наповнювання місткостей контролюється рівнеміром. Забороняється відкривати люк і перевіряти заповнення місткості окомірно, а також наповнювати обприскувачі без наявності в них фільтрів.

При заповненні місткостей обприскувача, обпилювачів або іншої апаратури необхідно знаходитися з невітряного боку. Не можна допускати потрапляння пестицидів на взуття, одяг і відкриті частини тіла. При випадковому потраплянні на відкриті частини тіла пестицидів їх необхідно видалити за допомогою ватних тампонів, а потім обмити ці місця водою з милом.

Кількість препаратів на робочому майданчику не повинна перевищувати денної норми використання. Забороняється залишати без охорони пестициди, робочі рідини та тару.

При обробці поля пестицидами слід уважно стежити за роботою машин, якістю обробки. Не допускати огріхів, подвійних обробок, перевитрат препаратів тощо.

Концентрація пестицидів у робочій зоні не повинна перевищувати допустимої.

Насіння і садивний матеріал протруюють у спеціально призначених приміщеннях при наявності в них вентиляції. Пункти протруювання повинні бути розташовані не ближче як за 200 м від житлових та тваринницьких приміщень, джерел водозабезпечення, місць зберігання продуктів харчування, фуражу та споживання їжі і води. Насіння протруюють на спеціальних і справних машинах. Протруювати його ручним перелопачуванням і перемішуванням категорично забороняється.

Забороняється використовувати протруєне насіння для харчових потреб, на корм тваринам, птиці.

Затарювати і перевозити протруєне зерно до місця сівби дозволяється тільки у мішках з щільної тканини, синтетичної плівки, у крафтмішках з написом: “Протруєно”.

Категорично забороняється перевозити людей на транспортних засобах із протруєним зерном або тарою з-під нього.

У зв'язку з широким використанням пестицидів у приватних господарствах при їх застосуванні потрібно також дотримуватися вимог, що містяться у “Переліку...”, де вказуються регламенти їх використання. Застосовувати у приватному секторі препарати, не вказані у “Переліку...”, категорично забороняється. При придбанні пестицидів для приватного сектора слід дотримуватися розрахунків потреби, не створювати запасів. У разі їх залишків дуже важливо дотримуватися безпеки зберігання в домашніх умовах. їх треба зберігати у нежилих приміщеннях, під замком у недоступних для дітей місцях. Забороняється використовувати для зберігання пестицидів пляшки з-під алкогольних та інших напоїв. На тару, в якій зберігаються пестициди, наклеюють етикетку з зазначенням назви препарату, вмісту діючої речовини в процентах, призначення, норми витрати тощо.

Для обробки рослин на присадибній ділянці потрібно користуватися ранцевим обприскувачем, а також засобами індивідуального захисту.

При суворому дотриманні регламентів застосування пестицидів у народному господарстві, дотриманні вимог санітарних норм і правил при роботі з ними забезпечується не тільки захист рослин від шкідників, хвороб та бур'янів, а й охорона здоров'я населення і навколишнього середовища.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти