ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Визначення теперішньої (поточної) вартості цінних паперів

 

У процесі здійснення фінансового інвестування в усіх його формах одним з найважливіших завдань є оцінювання інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів, що обертаються на ринку. Для ціього визначають перш за все поточну вартість окремих цінних паперів.

Оцінка поточної вартості привілейованих акцій пов’язана з приведенням доходів (фіксованих дивідендів) до поточної вартості і фактично може бути визначена за формулою

(10)

де Pa—поточна ринкова вартість акцій;

D— річна сума постійних дивідендів;

r — норма дохідності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).

Таким чином, найпростішим варіантом оцінки поточної вартості привілейованих акцій є співвідношення величини дивідендів та ринкової норми дохідності за акціями подібного класу ризику.

У деяких випадках відбувається емісія привілейованих акцій на умовах їх викупу в певний момент за відповідною ціною — ціною викупу. Тоді поточна ринкова вартість визначається за формулою

(11)

де Pmціна викупу акції;

n — кількість років використання акції.

За умови постійних виплат дивідендів поточна ринкова вартість простих акцій визначається як і з привілейованих акцій, тобто:

(12)

де Pa—поточна ринкова вартість акцій;

D— річна сума дивідендів;

r — норма дохідності акцій подібного класу ризику (десятковий дріб).

У разі змінного темпу приросту дивідендів (g ¹ const) поточна вартість акцій розраховується за формулою:

(13)

де Di — обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати в i-му періоді.

Інвестори не завжди мають в своєму портфелі постійні обсяги і види певних фінансових інструментів; під впливом цілей інвестування відбувається зміна цінних паперів. Коли інвестор заздалегідь прогнозує термін використання певних акцій, їх поточна ринкова вартість може бути оцінена за формулою

(14)

де Dt— обсяг дивідендів, які інвестор прогнозує отримати у t-му періоді;

Pr— прогнозна вартість реалізації акцій в кінці періоду її використання;

n— кількість періодів використання акції.

Для визначення вартості акцій застосовується й модифікована модель, яка враховує прибуток підприємства та напрями його використання:

(15)

де I — очікуваний прибуток наступного року;

b —частка прибутку, спрямованого на інвестування;

r — норма дохідності акцій даного типу (десятковий дріб);

k — дохідність вкладень в розвиток фірми (десятковий дріб).

Суть оцінки вартості облігації полягає в тому, що протягом періоду обігу облігації її власник має отримати ту саму суму, яку він уклав в облігацію, купуючи її. Проте сукупність платежів, які має отримати власник облігацій, розтягнуто у часі, і відповідно всі майбутні платежі необхідно привести до теперішньої вартості (моменту часу, на який здійснюється оцінювання) шляхом дисконтування.

Сума майбутніх грошових потоків за купонними облігаціями складається з процентів за фінансовим активом і ціни облігації на момент погашення. За оцінювання вартості купонної облігації враховуються такі показники: номінальна вартість, процентна ставка, строк до погашення, умови виплати процентів (періодичність виплат). Отже, поточна ринкова вартість купонних облігацій за умови, що протягом строку обігу облігації здійснюються періодичні виплати процентів, а в кінці строку виплачується номінал, розраховується за формулою

(16)

де Робл — поточна вартість облігації з періодичною виплатою процентів;

С — річні купонні виплати;

N — номінальна вартість облігації;

r — ринкова процентна ставка в n-му періоді (дохідність в альтернативному секторі);

t — кількість періодів, протягом яких здійснюються купонні виплати.

Ця формула є базовою математичною моделлю оцінки грошової вартості процентних облігацій.

У разі виплати всієї суми процентів під час погашення облігації формула (14) модифікується у формулу

(17)

де Сk — сума процентів за облігацією, яку буде нараховано під час її погашення за відповідною ставкою.

Для облігацій з нульовим купоном (дисконтних) поточна ринкова вартість визначається за формулою

(17)

де n — кількість років, через які відбудеться погашення облігації.

Якщо строк обігу дисконтних облігацій менший одного року, то поточна ринкова вартість облігації визначається за формулою

(18)

де Т — кількість днів до погашення облігації.

 

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає необхідність та сутність визначення вартості грошей у часі?

2. Назвіть види процентів та методи їх розрахунку.

3. Дайте визначення процеса компаундинування.

4. У чому сутність процесу дисконтування?

5. Що таке ануїтет і як визначається його поточна вартість?

6. Як визначається майбутня вартість ануїтету?

7. Для чого розраховують поточну вартість цінних паперів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти