ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тести поточного контролю знань по темі 17

1. Перший період розвитку вітчизняного ринку праці почався:

а) в дореволюційній Росії;

б) в роки радянської влади;

в) із прийняттям першого радянського кодексу законів про працю;

г) із встановленням права людини на працю та права безробітного на отримання матеріальної допомоги.

 

2. Початок другого періоду розвитку ринку праці відноситься до:

а) прийняття першого радянського кодексу законів про працю;

б) встановлення права людини на працю та право безробітного на отримання матеріальної допомоги;

в) отримання права місцевих рад народних депутатів трудящих примусово залучати незайнятих людей до суспільної праці;

г) монополізації Державними органами влади функцій регулювання
відносин праці та реєстрації безробітних.

 

3. Третій період розвитку ринку праці пов'язаний з:

а) прийняттям першого радянського кодексу законів про працю;

б) переходом до НЕПу та провалом воєнного комунізму;

в) прийняттям нового кодексу праці;

г) отриманням права місцевих рад народних депутатів трудящих примусово залучати незайнятих людей до суспільної праці.

 

4. Четвертий період розвитку ринку праці пов'язаний із:

а) прийняттям нового кодексу праці;

б) переходом до НЕПу та провалом воєнного комунізму;

в) встановленням права людини на працю та право безробітного на отримання матеріальної допомоги;

г) оголошення безробіття як повністю ліквідованого.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Вплив глобалізаційних процесів на національні ринки праці.

2. Використання зарубіжного досвіду в управлінні зайнятістію в Україні.

Бібліографічний список до теми

11, 12, 14, 17, 31

 


Методичні рекомендації до практичних занять

Модуль 1. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти ринку

Змістовий модуль 2. Роль держави в процесі забезпечення ефективного функціонування ринку праці

Практичне заняття № 1

Тема 3. Активна і пасива політика держави на ринку праці.

Мета заняття: поглиблення, узагальнення та систематизація знань щодо державної політики на ринку праці, засвоєння теоретичних засад щодо взаємодії методів регулювання зайнятості.

 

План заняття

1. Цілі активної і пасивної політики держави на ринку праці.

2. Джерела забезпечення заходів активної і пасивної політики.

3. Напрямки аналізу раціональності витрат на активні і пасивні заходи.

4. Оцінка ефективності реалізації державної і регіональної програм зайнятості.

 

Питання для обговорення

1. Як на зайнятість впливають субсидії, трансферти та оподаткування доходу фізичних осіб?.

2. Доведіть, що всі види інвестування в людський капітал від усіх суб'єктів (індивід, підприємець, суспільство) вигідні і для особи, і для суспільства

3. Проаналізуйте в цілому по Україні за даними обстежень на економічну активність населення за минулий рік:

1) основні причини безробіття за віковими категоріями безробітних громадян;

2) які вікові категорії безробітних громадян переважають; які ваші висновки з цього;

3) чи можна зробити опосередкований висновок зі складу безробітних громадян за віком і статтю щодо наявності дискримінаційних елементів на ринку праці України?

 

Ситуація для аналізу

(Приклад конкретної практичної ситуації та її розв'язання)

Умова

У селищі міського типу (СМТ) на державному підприємстві — заводі «Електроприлад», котрий є містотвірним підприємством, передбачається вивільнення 820 працівників. Це призведе до масового безробіття, через те що безробітних у СМТ вже 670 осіб, а вільних робочих місць і вакансій лише 125. їіотрібно прийняти рішення щодо запобігання масовому безробіттю.

Для розв'язання завдання районному центру зайнятості необхідні такі дані:

1) містечко розташовано в районі переважно сільскогосподарської спеціалізації з розвинутими овочівництвом і садівництвом;

2) чисельність населення СМТ — 12,7 тис; у т. ч. чисельність економічно активного населення — 5300 осіб;

3) в СМТ — 5,3 тис. осіб, що працюють;

4) в СМТ будується фабрика з виробництва харчових продуктів на 380 робочих місць, яка має запрацювати у грудні ц. р.;

5) коштів на додаткову сплату допомоги з безробіття вивільнюваним районний центр зайнятості не має;

6) працюючих пенсіонерів з числа вивільнюваних — 90 осіб;

7) СМТ має інфраструктуру: лікарню, крамниці, овочеву базу, майстерню з ремонту сільгосптехніки, майстерню з ремонту побутової техніки, школи, ресторан, кав'ярні, перукарні, хімчистку;

8) середній розмір допомоги з безробіття в СМТ — 237 грн на місяць;

9) фонд допомоги з безробіття в СМТ на місяць — 110 тис. грн.

Кінцева мета даного завдання — допомогти студентам засвоїти теоретичні засади щодо взаємодії методів регулювання зайнятості на віртуальному прикладі, максимально наближеному до реальної ситуації, і розвинути організаційні здібності.

Розв'язання

Одержавши офіційне повідомлення (форма № ПН-4) щодо вивільнення працівників із заводу «Електроприлад», директор центру зайнятості призначає групу фахівців, які в тижневий термін повинні проаналізувати ситуацію на підприємстві та встановити причини масового звільнення.

Аналіз виявив, що скорочення чисельності працівників на заводі є наслідком падіння попиту на продукцію заводу через її неконкурентоспроможність. Останнє є результатом низької якості продукції через застарілі технологію та устаткування, на заміну яких потрібно не менш як рік. Відповідних заходів керівництво заводу не вживає. Отже, безробіття буде економічногохарактеру.

Робиться висновок: для запобігання масовому безробіттю в СМТ і негативним наслідкам від цього треба призупинити вивільнення працівників із заводу «Електроприлад» на термін 6 місяців відповідно до ст. 19 Закону України «Про зайнятість населення».

Директор райцентру зайнятості готує відповідне подання до районної державної адміністрації, в якому на підставі проведеного аналізу обґрунтовує необхідність затримки вивільнення працівників із заводу на термін 6 місяців та надає пропозиції щодо посилення керівництва підприємства, яке не спромоглося витримати конкурентну боротьбу, що й спричинило масове звільнення працівників. Подається розроблений центром зайнятості проект постанови районної державної адміністрації з даного приводу. До проекту постанови райдержадміністрації додається проект заходів, яких треба вжити у зв'язку з вивільненням працівників. Ці заходи мають бути погоджені із суб'єктами — їх виконавцями.

Якщо окремі необхідні заходи не вдалося погодити з виконавцями, то можна подати тільки аргументацію призупинення вивільнення працівників зі стислим переліком заходів по району. Після прийняття райдержадміністрацією позитивного рішення стосовно призупинення вивільнення, необхідні заходи розробляються в повному обсязі, погоджуються з виконавцями та подаються на затвердження до райдержадміністрації. Заходи передбачають:

- можливість запровадження в організаціях СМТ гнучких форм зайнятості;

- організацію створення нових робочих місць;

- організацію перепідготовки для них працівників, які вивільнюються з підприємства;

- перекваліфікацію наявних безробітних на вільні робочі місця і вакансії;

- сприяння самозайнятості;

- сприяння відкриттю власної справи;

- організацію громадських робіт з урахуванням господарського спрямування сільгоспвиробництва району;

- контроль за накресленими заходами.

Питання стосовно посилення керівництва заводу райдержадміністрація вирішує окремо.

Після прийняття позитивного рішення райдержадміністрацією щодо призупинення вивільнення працівників з підприємства на термін 6 місяців і затвердження розроблених районним центром зайнятості заходів директор центру визначає необхідність конкретної організаційної, матеріальної і фінансової допомоги на здійснення окремих заходів та направляє відповідне клопотання до обласного центру зайнятості. Директор районного центру зайнятості розробляє і підписує наказ щодо організації і контролю виконання затверджених райдержадміністрацією заходів. Наказом затверджуються внутрішні заходи (додаються).

Для розробки заходів необхідно провести розрахункичисельності та рівня безробіття в разі вивільнення працівників з підприємства з виробництва електроприладів:

 

(3.1)

 

де и — рівень безробіття, %;

670 — чисельність безробітних у районі на останнє обстеження, осіб;

820 — очікуване звільнення працівників із заводу «Електроприлад», осіб;

90 — чисельність вивільнюваних пенсіонерів, осіб;

5300 осіб + 670 — чисельність економічно активного населення в районі.

Виходячи з розрахунку по 237 грн на місяць на одного безробітного потрібно буде: 237 грн х 1400 осіб = 331 800 грн на місяць. Таких коштів район для СМТ не має. Рівень безробіття — п'ята частина економічно активного населення — неприпустимий, оскільки може викликати соціальний вибух. Тому у зв'язку з вивільненням працівників з заводу «Електроприлад» треба вжити заходів щодо максимально можливого працевлаштування наявних безробітних та підготовки до зайнятості вивільнюваних працівників.

На який час може розрахувати райцентр зайнятості? Лист щодо звільнення працівників та їх перелік датовано 2 березня плюс два місяці, через які працівники будуть звільнені, плюс шість місяців затримки — усього вісім місяців. Тобто з 2 листопада працівники «Електроприладу» будуть звільнені.

Розрахунки і пошуки можливостей працевлаштування тривають. Дані інших установ і організацій інфраструктури СМТ свідчать про створення додатково 140 робочих місць протягом першого півріччя року. Треба дати безробітним первинну професійну підготовку і перепідготовку вивільнюваним для працевлаштування на вільні й нові робочи місця і вакансії. Це дасть можливість працевлаштувати 125 + 140 = 265 осіб, де 125 — вільні робочі місця і вакансії, котрі були раніше.

У цьому разі залишиться без роботи до вивільнення працівників із заводу «Електроприлад» 670 - 265 = 405 осіб.

Ураховуючи сільськогосподарський профіль району, цілком імовірно для безробітних організувати громадські роботи зі збирання врожаю. Для цього працівники центру зайнятості з'ясували, що за рахунок роботодавців на таких роботах можна зайняти у травні—липні 270 громадян, а в серпні—вересні — 220 громадян. Тож незайнятими будуть у цей період лише 185 громадян.

Крім того, береться до уваги те, що 108 осіб, які на опитуванні заявили себе як безробітні, насправді не зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні і тому отримувати допомогу не можуть.

Тепер треба взятися до підготовки до прийняття вивільнюваних з підприємства «Електроприлад» з 2 листопада. У райцентрі зайнятості розробляються відповідні заходи, до яких включається виявлення громадян в інших організаціях, котрі в період до листопада:

—виходять на пенсію;

—ідуть до Збройних сил за призовом;

—виїжджають у зв'язку зі зміною місця проживання та звільнюються з інших причин.

Відповідно встановлено 38, 16, 25 громадян. Це дає можливість отримати 38 + 16 + 25 = 79 вільних робочих місць і вакансій. Крім того, з 1 грудня починає працювати фабрика харчових продуктів на 380 місць. На 1 грудня можуть бути забезпечені робочими місцями 90 + 79 + 380 = 549 осіб з тих, які вивільнюються. Отже, на 1 грудня залишається безробітних громадян: 405 + + (820 - 549) = 676 осіб.

Це — кількість безробітних на рівні березня, і безробіття не є масовим. Водночас передбачаються заходи щодо перепідготовки тієї частини вивільнюваних, котрі йдуть на нові та звільнені робочі місця. Уточнюється, хто має підходящу (аналогічну) професію або спеціальність з тих працівників, які вивільнюються. Працівники райцентру через відділ кадрів підприємства виявили, що аналогічну професію або спеціальність мають 287 осіб. Необхідно перепідготувати на інші професії і спеціальності 549 - 287 = = 262 особи.

Уточнюється, скільки перепідготують підприємства й організації за свій кошт. Це становить 116 осіб. За рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) необхідно перепідготувати на нові професії і спеціальності 262 -116 = = 146 осіб.

З'ясовується, які це професії і спеціальності, скільки буде робочих місць кожної, які терміни перепідготовки кожної професії (спеціальності) та витрати, що їх потребує з Фонду кожна одиниця перекваліфікації на конкретну професію або спеціальність; робляться відповідні розрахунки на середню вартість перекваліфікації одного працівника, а саме:

 

(3.2)

 

де Вс — середня вартість перекваліфікації одного працівника, грн;

В, — вартість перекваліфікації одного працівника на /-ту професію, грн;

Ч,- — чисельність працівників, яких треба перекваліфікувати на /-ту професію, осіб;

Ч — загальна чисельність працівників, котрих треба перекваліфікувати.

Виявилось, що необхідно перекваліфікувати:

- на слюсаря-складальника — 16 осіб, по 1200 грн на особу;

- слюсаря-водопровідника — 14 осіб, по 920 грн на особу;

- монтажника устаткування — 75 осіб по 1150 грн на особу;

- кочегара котельні — 10 осіб, по 850 грн на особу;

- перукаря — 2 особи, по 1300 грн на особу;

- вантажника — 15 осіб, по 720 грн на особу;

- оператора устаткування — 11 осіб, по 1220 грн на особу;

- лаборанта-хіміка — 3 особи по 900 грн на особу.

 

Якщо районній службі зайнятості не вистачає своїх коштів для професійної перепідготовки вивільнюваних, вона звертається до обласного центру зайнятості.

Після розрахунків витрат на підготовку одного працівника за окремою професією або спеціальністю виявляється, що середня вартість підготовки одного працівника— 1071 грн. На професійну підготовку та перепідготовку працівників у СМТ райцентр зайнятості має тільки 85,0 тис. грн, що забезпечує перепідготовку лише 85 000 / 1071 = 79 працівників. Різницю 156 350 - 85 000 = = 71 350 грн доведеться запросити як допомогу з резерву обласного центру зайнятості.

У заходи включається також проведення співбесіди з усіма вивільнюваними та з тими, хто звільнюється із сезонних громадських робіт з 1 жовтня (120 громадян) у зв'язку з бажанням відкрити власну справу, зайнятися індивідуальною трудовою діяльністю, вести домашнє підсобне господарство або фермерство, перейти на роботу за гнучким графіком. Виявилося, що мають бажання:

- відкрити власну справу — 25 осіб;

- зайнятися індивідуальною трудовою діяльністю — 42 особи;

- вести домашнє підсобне господарство — 15 осіб;

- стати фермером — 7 осіб;

- перейти на роботу з поділом робочого місця — 22 особи. За кожним видом діяльності розраховуються витрати з Фонду,

зіставляються з наявними коштами на ці цілі й у разі нестачі грошей запрошується допомога з обласного центру зайнятості. Усі перелічені дії включаються до складу заходів.

Отже, громадян, які потребують працевлаштування і які дали згоду зайнятися переліченими вище справами, на 1 грудня може виявитись лише 676 - 25 - 42 - 15 - 7 - 22 = 565 осіб. Однак у СМТ з 1 січня нового року здійснюється реконструкція і модернізація заводу «Електроприлад», для якої спочатку потрібно 150 працівників, а після її завершення — 200 працівників на постійну роботу. І знову треба повторити всі необхідні з'ясування і розрахунки стосовно балансу робочої сили, первинної кваліфікації тих, хто вступає у працездатний вік, перекваліфікації, відкриття власної справи тощо.

Усе перелічене зводиться в окремі внутрішні заходи щодо забезпечення виконання рішення райдержадміністрації щодо призупинення вивільнення працівників із заводу з виробництва електроприладів, які затверджуються наказом за наведеним зразком. За виконанням цих заходів здійснюється постійний контроль. Наказ — форма розпорядчого документа, за допомогою якого керівник суб'єкта господарювання здійснює керівні функції.


 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти