ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Рівень безробіття на даний період, розрахований через ризик втрати роботи і середню тривалість безробіття

(5.8)

де и — рівень безробіття на даний період, %;

або:

(5.9)

де U— чисельність безробітних на даний період, осіб;

Е — чисельність зайнятих на даний період, осіб

10. Умови максимізації прибутку:

(5.10)

де — приріст обсягу виробництва в натуральному виразі;

— приріст чисельності найманих працівників, осіб;

р — індекс цін;

W— заробітна плата одного додатково найнятого працівника, грн.

11. Вигідність зростання чисельності найнятої робочої сили:

(5.11)

де MRLL — граничний продукт праці в грошовому виразі від останнього найнятого працівника, грн;

W— розмір часової ставки заробітної оплати праці одного додатково найнятого працівника, грн.

12. Показники рівнів міграції:

а) інтенсивність міграції за прибуттям:

(5.12)

де Мn — рівень інтенсивності міграції за прибуттям,%;

I—чисельність прибулих, осіб;

S — чисельність населення регіону, осіб;.

б) інтенсивність міграції за вибуттям:

(5.13)

де Мь — інтенсивність міграції за вибуттям, %;

Р — чисельність вибулих, осіб;

S — чисельність населення регіону осіб;

в) рівень участі населення в міграціях:

(5.14)

де М— рівень участінаселення в міграціях, %;

г) коефіцієнт результативності міграції:

(5.15)

де Кт — коефіцієнт результативності міграції;

д) розрахункове сальдо міграції:

' (5.16)

де Sт — розрахункове сальдо міграції, осіб;

Si- — чисельність населення на кінець періоду, осіб;

Si-1 — чисельність населення на початок періоду;

N— чисельність народжених, осіб;

Мn — чисельність померлих, осіб.

13. Розрахунок зниження рівня безробіття за рахунок зростання ВВП на підставі закону Оукена:

(5.17)

де — зниження рівня безробіття, %

— процентні пункти приросту ВВП;

2,7 % — приріст ВВП, необхідний для утримання безробіття на досягнутому рівні.

14. Відносна й абсолютна перевага в заробітній платі:

(5.18)

де R — відносна превага в заробітній платі, %

Wu — заробітна плата, підвищена під тиском профспілок на певній ділянці виробництва, грн;

Wn — заробітна плата на ділянці виробництва, на якій профспілки немає, грн.

(5.19)

де А — абсолютна превага в заробітній платі на ділянці, на який є профспілка, %;

Wu — підвищена заробітна плата в профспілковому секторі, грн;

W0 — заробітна плата в профспілковому секторі до підвищення, грн.

15.Показник інтенсивності використання робочої сили за певний період:

(5.20)

де — питома вага приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці, %;

Чпвп — приріст чисельності промислово-виробничого персоналу за період, %;

— приріст продукції за період, грн.

16. Порівняння інтенсивності використання робочої сили за певні періоди:

(5.21)

де Iпп — індекс продуктивності праці;

ППзв, ППбаз — продуктивність праці відповідно за звітний і базисний періоди, грн.

 

Приклади розв'язання задач

1. Потрібно знизити безробіття у планований період на 2 процентних пункти. На скільки треба підвищити ВВП в цьому разі відповідно до закону Оукена?

Розв’язання

Для збереження безробіття на наявному в базисному періоді рівні необхідний приріст ВВП на 2,7 % п.п.

Для скорочення безробіття на 2 % п.п. треба мати приріст ВВП 2x2 = 4% п.п., тобто 2,7 % + 4 % = 6,7 %.

Отже, необхідне загальне зростання ВВП — 6,7 %.

2. В області А рівень безробіття становить 7,3 %, тривалість безробіття — 3,2 місяця. В області Б щомісяця втрачають роботу 9,3 тис. громадян, економічно активне населення — 712,6 тис. громадян. В який області більший ризик залишитись без роботи?

Розв'язання

Отже, ризик залишитися без роботи більший в області А.

 

 

Завдання для домашньої контрольної роботи

Варіант № 1.

1.Умови виникнення та ефективність функціонування сучасного ринку праці в Україні.

2.Науково-дослідна установа має затверджений штатний розклад у кількості 75 працівників, серед яких 7 робітничих професій. Чи правильно діє керівник установи, відмовляючи бронювати місця громадянам, котрі користуються додатковими гарантіями зайнятсості? Обґрунтуйте свою відповідь на підставі законодавства України.

3.В районі зайнято економічною діяльністю 88 870 громадян. На обліку в центрі зайнятості перебуває 5340 безробітних громадян. У даному місяці 1230 громадян працевлаштувалось, а 1690 було взято на облік як безробітні. Визначте чисельність безробітних на кінець місяця, рівень безробіття, тривалість безробіття і ризик залишитися без роботи.

 

Варіант № 2.

1. Механізм функціонування сучасного ринку праці в Україні.

2.Чи включається період виплати матеріальної допомоги з безробіття до загального та безперервного трудового стажу?

3.В області на кінець звітного періоду на 18,3 тис. зросла чисельність економічно активного населення проти базисного періоду і становила 345,6 тис. громадян. Чисельність безробітних в обох періодах була 39,8 тис. громадян. Як змінився рівень безробіття у звітному періоді?

 

Варіант № 3.

1. Сегментація ринку праці в Україні.

2. Що таке перше робоче місце, яке надається молоді? На який строк надається перше робоче місце? На який строк укладається трудовий договір з молоддю, яка вперше шукає роботу?

3.У базисному році чисельність зайнятих економічною діяльністю становила 18,7 млн громадян, які виробили продукції на 128,3 млрд. грн. У звітному році чисельність зайнятих в економіці зросла на 0,3 млн, а обсяг продукції у порівняльних цінах зріс на 8,8 млрд грн. В якому році більш ефективно використовувалась якість робочої сили?

 

Варіант № 4.

1. Регулююча роль попиту та пропозиції на ринку праці.

2.Яку відповідальність несуть роботодавці за нелегальне використання іноземної робочої сили?

3. За даними державної служби зайнятості в базисному періоді в області налічувалось 26 тис. безробітних громадян і 10,0 тис. вільних робочих місць; на кінець звітного періоду — відповідно 34,5 і 11,4 тис. Визначте, як змінилось навантаження на одне вільне робоче місце? Зробіть висновки і дайте рекомендації.

 

Варіант № 5.

1. Ціна товару робоча сила.

2.З якими категоріями населення провадиться профорієнтаційна робота? Хто здійснює організацію роботи з питань професійної підготовки незайнятого населення?

3. У місті у звітному періоді було зафіксовано 12,4 тис. безробітних; рівень безробіття становив 3,2 %. Однак перевірка підприємств і організацій виявила, що за цей період у безоплатних відпустках з різних організаційних причин з ініціативи адміністрації перебувало ще 8,3 тис. працівників. Визначте, який рівень безробіття був у місті з урахування прихованого? Поясніть, чому, на вашу думку, приховане безробіття не було показано у звітності як часткове?

Варіант № 6.

1. Пряма та перехресна еластичність попиту на робочу силу.

2.Чи може підприємець, який звернувся до центру зайнятості, бути визнаний безробітним, якщо він не отримує доходів від своєї діяльності? Обґрунтуйте відповідь на підставі законодавства України.

3.Визначте, як змінилася структура витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, якщо його величина в базисному році становила 2000 млн грн, а у звітному зросла на 12 %. Витрати на фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг у базисному періоді були 1800 млн грн, а решта витрачалась на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду. У звітному періоді витрати на утримання виконавчої дирекції Фонду зросли на 5,0 млн грн.

 

Варіант № 7.

1. Індивідуальна пропозиція на ринку праці.

2. Чи можуть бути визнані безробітними громадяни, які мають право на пенсію за віком і звернулися до центру зайнятості з проханням визнати їх безробітними?

3.Витрати на заходи активної політики на ринку праці Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у звітному році збільшилися проти базисного року на 12,3 % і становили 24 % від усіх витрат Фонду. Яка питома вага витрат Фонду на заходи активної політики держави була в базисному році?

 

Варіант № 8.

1. Особливості товару робоча сила на ринку праці.

2. Який порядок надання громадянам статусу безробітних в центрах зайнятості? На підставі яких нормотворчих актів це робиться?

3. Визначте розрахункове сальдо міграції в місті за такими даними:

- чисельність населення на початок року — 475,6 тис. осіб;

- через відплив населення його чисельність на кінець періоду зменшилася на 3,2 тис. осіб;

- за рахунок перевищення народжуваності над смертністю чисельність населення збільшилася на 1,34 тис. осіб.

 

Варіант № 9.

1. Конкурентоспроможність робочої сили.

2.Чи поширюється на жінок, котрі мають дітей віком до 6 років і які закінчили вищий навчальний заклад, чинність Закону України «Про зайнятість населення» в галузі працевлаштування?

3.Протягом року з області, в який проживало на початок року*1928 тис. громадян, виїхали 7,98 тис. і одночасно в'їхали на постійне проживання і навчання з інших областей 8,62 тис. громадян. Крім того, у даному році в області смертність перевищила народжувальність на 1,25 тис. громадян. Визначте:

- рівень інтенсивності міграції за прибуттям;

- рівень інтенсивності міграції за вибуттям;

- рівень участі населення в міграції.

 

Варіант № 10.

1. Сукупна пропозиція на ринку праці.

2. Який розмір заробітної плати необхідно враховувати, пропонуючи підходящу роботу громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу?

3.З області протягом звітного року виїхало 1270 працездатних громадян і в'їхало на постійне місце проживання 1120 працездатних громадян. За цей період крім еміграції з різних причин чисельність населення області зменшилась на 2750 громадян і становила 1983 тис. осіб. Визначте рівень трудової міграції в області за прибуттям і вибуттям та загальний обсяг трудової міграції.

 

Варіант № 11.

1. Регіональний аспект пропозиції робочої сили в Україні.

2.Хто є платником страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття? Хто встановлює розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття?

3.Протягом року до міста з інших регіонів прибуло на постійне проживання 1270 громадян. Чисельність населення міста на початок року становила 572,3 тис. громадян, з яких 720 протягом року виїхали з міста. Крім того, за даний рік народжуваність у місті перевищила смертність на 775 осіб. Визначте рівень інтенсивності міграції за прибуттям.

 

Варіант № 12.

1. Індивідуальний попит на робочу силу.

2.Хто має право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку? Чи має право громадянин передпенсійного віку відмовитися від дострокового виходу на пенсію?

3.Щомісяця в області в середньому втрачають роботу 8615 осіб і перебувають у стані безробіття в середньому 5,7 місяця. Визначте середньомісячну чисельність безробітних, рівень безробіття та ризик залишитися без роботи, якщо чисельність економічно активного населення в області — 585 900 осіб.

 

Варіант № 13.

1. Коротко- та довгостроковий попит на робочу силу.

2.Кому надається допомога з безробіття тривалістю не більше ніж 180 календарних днів? В яких випадках допомога з безробіття припиняється?

3. У місті у звітному періоді було зафіксовано 12,4 тис. безробітних; рівень безробіття становив 3,2 %. Однак перевірка підприємств і організацій виявила, що за цей період у безоплатних відпустках з різних організаційних причин з ініціативи адміністрації перебувало ще 8,3 тис. працівників. Визначте, який рівень безробіття був у місті з урахування прихованого? Поясніть, чому, на вашу думку, приховане безробіття не було показано у звітності як часткове?

Варіант № 14.

1. Поняття зайнятості робочої сили на ринку праці. Види та форми зайнятості робочої сили.

2. Кому надається матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за направленням служби зайнятості? Яким категоріям громадян не надається матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації?

3. За даними державної служби зайнятості в базисному періоді в області налічувалось 26 тис. безробітних громадян і 10,0 тис. вільних робочих місць; на кінець звітного періоду — відповідно 34,5 і 11,4 тис. Визначте, як змінилось навантаження на одне вільне робоче місце? Зробіть висновки і дайте рекомендації.

 

Варіант № 15.

1. Структура і основні розділи Закону України “Про зайнятість населення”.

2.Чи повинні організації незалежно від форм власності подавати звіт про наявність вільних робочих місць (вакансій) на потребу в працівниках за формою № ПН-3, якщо таких вакансій немає?

3.За звітний рік відповідно до даних реєстрації в державній службі зайнятості рівень безробіття в області був 2,8 %, так само як і в базисному році. За допомогою закону Оу-кена визначте рівень прихованого безробіття, якщо за звітний рік в економіці області сталося падіння ВВП на 10,7 % проти базисного року.

 

Варіант № 16.

1. Завдання та функції Державної служби зайнятості.

2.Випускника загальноосвітньої школи зареєстровано у центрі зайнятості як такого, що шукає роботу і не відмовляється від проходження професійної підготовки. Центр зайнятості може направити його на навчання через місяць після реєстрації. Надається такій особі статус безробітного на восьмий день після реєстрації чи ні?

3.В області на кінець звітного періоду на 18,3 тис. зросла чисельність економічно активного населення проти базисного періоду і становила 345,6 тис. громадян. Чисельність безробітних в обох періодах була 39,8 тис. громадян. Як змінився рівень безробіття у звітному періоді?

 

Варіант № 17.

1. Економічна сутність та види безробіття. Статус безробітного в Україні.

2.Чи вважається підходящою робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника, але середня заробітна плата за останнім місцем роботи перевищує розмір заробітної плати на запропонованому для працевлаштування підприємстві і яка відповідає рівню, що склалася в галузі за минулий місяць?

3.До районного центру зайнятості протягом місяця звернулось 3270 громадян. З них на кінець звітного місяця 1320 громадян було зареєстровано як такі, що шукають роботу, а інші одержали статус безробітного. Як змінилась чисельність безробітних у районі, якщо на початок звітного місяця в районному центрі зайнятості на обліку було 3720 безробітних, 370 громадян, які на цей період шукали роботу, не знайшли її. Працевлаштовано за звітний місяць 2510 безробітних громадян.

 

Варіант № 18.

1. Закон Оукена. Природна норма безробіття. Безробіття та інфляція.

2.За рахунок яких коштів здійснюється професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації громадян, які зареєстровані у службі зайнятості як безробітні?

3.На початок року в області А економічно активне населення становило 975 тис. осіб, в області Б — 1120 тис. Відповідно зайнятих економічною діяльністю було 546 і 672 тис. осіб. На кінець року чисельність економічно активного населення в області А зросла на 25,0 тис. осіб, у т.ч. безробітних на 12,7 тис. В області Б чисельність економічно активного населення за даний рік не змінилась, а чисельність безробітних зросла на 6,7 тис. осіб. Визначте, в якій області протягом року був вищий рівень використання ресурсів праці?

 

Варіант № 19.

1. Державні гарантії соціального захисту безробітних.

2.Які послуги можна оплачувати з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття навчальним закладам під час навчання громадян за направленням державної служби зайнятості?

3.У місті налічується 825,3 тис. жителів, з яких 26,0 тис. — діти до 15 років, 23,2 тис. — особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15—70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 112 тис. незайнятих осіб, серед яких 70,8 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15—70 років 6,8 тис. школярів і студентів на денному навчанні, 91,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими, з них 1,2 тис. виявили бажання працювати на підприємствах міста.

Визначте:

1) чисельність і рівень економічно активного населення;

2) чисельність економічно неактивного населення;

3) рівень безробіття в місті.

 

Варіант № 20.

1. Основні напрями державних заходів щодо скорочення рівня безробіття.

2. Який орган з перелічених здійснює поточну діяльність Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття:

- Наглядова рада;

- Мінпраці України;

- правління Фонду;

- виконавча дирекція?

3.У місті 225 тис. осіб у віці від 15 до 70 років включно працюють у різних галузях економіки, 24,2 тис. — ведуть індивідуальну трудову діяльність. 16,4 тис. громадян даної вікової категорії зайняті не за найманням, а доглядом за дітьми та хворими; 48,3 тис. — незайняті, серед яких 24,6 тис. за даними щоквартального обстеження шукають роботу.

Визначте:

1) чисельність економічно активного населення;

2) рівень економічної активності населення;

3) рівень безробіття в місті.

 

Варіант № 21.

1. Аспекти гнучкості ринку праці: гнучкість витрат на робочу силу; форми зайнятості та режимів робочого часу; мобільність робочої сили.

2.Рівень безробіття в області тривалий час становить 6—8 %. В одному з гірських районів цієї області весь час рівень безробіття було 32—38 %. Який статус може одержати цей район:

- території критичного розвитку;

- території пріоритетного розвитку;

- території безперспективного розвитку?

3.В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15—70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. — школярі, студенти і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15—70 років зайняті економічною діяльністю.

Визначте:

1) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;

2) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;

3) рівень безробіття.

Варіант № 22.

1. Зайнятість з нестандартними режимами робочого часу, нестандартними робочими місцями та організацією праці, нестандартними організаційними формами.

2.Знайдіть помилку в даному визначенні: громадяни мають право на працевлаштування і вибір місця роботи через звернення до підприємства, установи, організації індивідуального селянського (фермерського) господарства і до іншого роботодавця або за платного сприяння державної служби зайнятості.

3.Відповідно до даних таблиці визначте, в якій області рівень безробіття та зайнятості населення вищий:

Область Чисельність громадян у віці 15—70 років, осіб Чисельність незайнятих громадян у віці 15—70 років, осіб
усіх незайнятих економічною діяльністю безробітних
А 582 300 198 700 25 400
Б 1 028 900 303 700 92 000
В 1 870 500 412 800 101 300

Варіант № 23.

1.Дисбаланс на внутрішньофірмовому ринку праці. Маркетинг внутрішньофірмового ринку праці.

2.Яка діяльність з наведеної заборонена для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування:

- забезпечення житлом;

- оплата професійної підготовки;

- надання платних довідок.

- комерційні послуги;

- оплата пошуку підходящої роботи?

3.У районі за даними обстеження робочої сили в першому кварталі року нараховувалось 108 тис. економічно активного населення та 12 тис. безробітних громадян. Обстеження робочої сили у наступному кварталі виявило відповідно 105,3 економічно активних громадян та 11,4 тис. безробітних. Який рівень безробіття був у першому півріччі?

Варіант № 24.

1. Інфраструктура ринку праці, інститути соціального партнерства.

2.Знайдіть помилку в наведеній ситуації: хлопець, який закінчив середню школу, ніде не працював і визнаний безробітним, отримує допомогу з безробіття в розмірі 75 % прожиткового мінімуму.

3.У базисному році чисельність населення області у віці від 15 до 70 років включно становила 683,2 тис. громадян, у тому числі 203,7 тис. усіх незайнятих, серед яких 48 тис. безробітних. У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 5,3 тис. осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис. осіб. Загальна чисельність незайнятих залишилась на тому самому рівні. Як змінилися рівень зайнятості та рівень економічної активності населення у звітному році?

 

Варіант № 25.

1.Територіальна структура державної служби зайнятості населення.

2.Обчисліть страховий стаж працівника за таких умов:

1990—1993 рр. — робота на державному підприємстві;

1994—1997 рр. — нерегламентована зайнятість;

1998—2004 рр. — робота на приватному підприємстві.

Обгрунтуйте відповідь.

3.Економічно активне населення міста на період попереднього обстеження домогосподарств становило 192,3 тис. осіб. За період, який передував наступному обстеженню, 3,8 тис. молодих людей залишили роботу на підприємствах і вступили до старших класів шкіл та вищих навчальних закладів на денну форму навчання; 12,2 тис. громадян припинили догляд за дітьми та хворими і почали активно шукати роботу.

Визначте чисельність економічно активного населення на період наступного обстеження.

Варіант № 26.

1. Інститути соціального страхування і пенсійного забезпечення найманих працівників.

2. Середньомісячна заробітна плата сталевара, який залишився без роботи, була 2120 грн. У галузях економіки даної області середня заробітна плата становила 842 грн. Яку допомогу з безробіття він має отримати, якщо страховий стаж у нього 11 років?

3.На початок року в економіці країни були зайняті матеріальним виробництвом 9,3 млн осіб і обслуговуванням населення 11,7 млн осіб. На кінець року чисельність зайнятих економічною діяльністю збільшилась на 2,2 %. Чисельність зайнятих у матеріальному виробництві зменшилась на 0,8 % від загальної чисельності населення.

Визначте, як змінилася структура зайнятості за видами економічної діяльності протягом даного року?

 

Варіант № 27.

1. Аспекти гнучкості ринку праці: гнучкість витрат на робочу силу; форми зайнятості та режимів робочого часу; мобільність робочої сили.

2.Рівень безробіття в області тривалий час становить 6—8 %. В одному з гірських районів цієї області весь час рівень безробіття було 32—38 %. Який статус може одержати цей район:

- території критичного розвитку;

- території пріоритетного розвитку;

- території безперспективного розвитку?

3.В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15—70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. — школярі, студенти і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15—70 років зайняті економічною діяльністю.

Визначте:

4) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;

5) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;

6) рівень безробіття.

 

Варіант № 28.

1. Основні методи дослідження ринку праці.

2.Порівняйте заборону дискримінації громадян відповідно до чинного законодавства України та Конвенції 111 МОП про дискримінацію в галузі праці й зайнятості та зробіть висновки, чи відповідає в даному разі законодавча норма України міжнародним трудовим нормам?

3.За 5 років зайнятість у промисловості країни змінилася відповідно до даних таблиці. Розрахуйте зміну структури зайнятості за даний період у промисловості й у кожній з галузей.

Показник Усього зайнято в промисловості, тис. осіб Паливно-енергетич-ний комплекс, тис. осіб Металургійний комплекс, тис. грн. Машинобудівний комплекс, тис. грн. Легка промисло- вість, тис. грн. Інші складові промисловості, тис. грн.
Зайнятість на початок першого року
Зайнятість на кінець п'ятого року

Варіант № 29.

1. Входження України в світовий ринок праці. Ступінь сформованості механізмів ринку праці.

2.У Рекомендації 169 МОП говориться: «У контексті загальної політики в галузі зайнятості державам-членам слід уживати заходів, що відповідають потребам усіх категорій осіб, які часто мають труднощі в пошуках стабільної роботи: деякі групи жінок та молодих трудящих, інвалідів і трудящих похилого віку, особи, які тривалий час не мали роботи, та трудящі мігранти, котрі перебувають на території цих країн. Такі заходи мають відповідати положенням міжнародних конвенцій про працю, які стосуються зайнятості цих груп, та умовам зайнятості, встановленим на основі національної законодавчої практики».

Які законодавчі і нормотворчі акти України відповідають наведеному?

3.У базисному році в країні чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю, становила 20,3 млн осіб, з яких 8,9 млн працювали у сфері матеріального виробництва, а решта — у сфері нематеріального виробництва. У звітному році загальна кількість зайнятих економічною діяльністю зменшилась на 0,4 млн громадян, у тому числі у сфері матеріального виробництва відбулося зменшення чисельності працівників, а у сфері нематеріального виробництва їхня чисельність залишилась на тому самому рівні. Визначте, як змінилася структура зайнятості у звітному році?

 

Варіант № 30.

1. Глобалізація та її вплив на ринок праці України.

2. Чи відповідають принципи державної політики зайнятості в Україні Конвенції 122 МОП? Порівняйте та зробіть висновки.

3. Щомісяця в області в середньому втрачають роботу 8615 осіб і перебувають у стані безробіття в середньому 5,7 місяця. Визначте середньомісячну чисельність безробітних, рівень безробіття та ризик залишитися без роботи, якщо чисельність економічно активного населення в області — 585 900 осіб.


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (іспиту) за 100-бальною шкалою.

Формами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:

- домашня контрольна робота;

- індивідуальне завдання.

Оцінювання знань студентівза результатами домашньої контрольної роботи здійснюється за 40-бальною шкалою.

Критерії оцінювання:

· точність виконання завдання – 15 балів.

· повнота виконання завдання – 15 балів.

· ступінь обґрунтованості відповіді – 10 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Індивідуальне завдання оцінюється за 20-бальною шкалою.

Критерії оцінювання:

· точність виконання завдання – 5 балів.

· повнота виконання завдання – 5 балів.

· ступінь обґрунтованості відповіді – 10 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

 

Формою підсумкового контролю є іспит. Іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційні завдання до іспиту складаються на основі програми навчальної дисципліни.

 

Питання до екзамену

1. Ринок праці в економічній системі. Елементи ринку праці.

2. Механізм функціонування сучасного ринку праці.

3. Функції ринку праці. Елементи та види кон’юнктури ринку праці.

4. Сегментація ринку праці.

5. Підходи до аналізу ринку праці: моделі .ринку праці.

6. Характеристика категорій ринку праці.

7. Регулююча роль попиту та пропозиції на ринку праці.

8. Монополія і монопсонія на ринку праці.

9. Пряма та перехресна еластичність попиту на робочу силу.

10. Індивідуальне пропонування на ринку праці.

11. Криві байдужості та бюджетна лінія.

12. Пропонування робочого часу. Ефект доходу та ефект заміщення.

13. Пропонування якості та інтенсивності праці.

14. Сукупне пропонування робочої сили на ринку праці. Джерела сукупного пропонування.

15. Фактори та напрямки впливу на обсяги сукупного пропонування робочої сили.

16. Структурно-функціональний аналіз пропонування робочої сили.

17. Індивідуальний попит на робочу силу.

18. Ринок робочих місць.

19. Циклічний характер попиту на робочу силу.

20. Сукупний попит на робочу силу.

21. Короткостроковий та довгостроковий попит на робочу силу.

22. Поняття, види та форми зайнятості робочої сили на ринку праці.

23. Повна та глобальна, примусова та добровільна зайнятість.

24. Закон України «Про зайнятість населення».

25. Самозайнятість та її основні напрямки. Заходи щодо сприяння самозайнятості.

26. Організація громадських робіт.

27. Визначення безробіття та його основні види.

28. Визначення рівня безробіття та визначення статусу безробітного в Україні.

29. Закон Оукена. Природна норма безробіття. Безробіття та інфляція.

30. Напрямки державної політики в соціальному захисті безробітних.

31. Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги та інші.

32. Поняття гнучкості та жорсткості ринку праці.

33. Аспекти гнучкості ринку праці.

34. Гнучкі форми зайнятості на ринку праці.

35. Мобільність робочої сили.

36. Дисбаланс на внутрішньофірмовому ринку праці.

37. Маркетинг внутрішньофірмового ринку праці.

38. Методи пристосування внутрішньофірмового пропонування робочої сили до економічних змін. Професійне навчання кадрів на виробництві.

39. Складові інфраструктури ринку праці.

40. Державна служба зайнятості та її основні завдання і функції.

41. Територіальні та загальнодержавні органи управління зайнятістю.

42. Інститути соціального страхування найманих працівників.

43. Сучасне трудове законодавство на ринку праці України.

44. Мета, завдання і напрямки аналізу ринку праці. Система показників аналізу ринку праці.

45. Аналіз зайнятості населення.

46. Основні методи дослідження ринку праці.

47. Прогнозування параметрів ринку праці.

48. Структурна перебудова економіки України та її вплив на формування ринку праці.

49. Ступінь сформованості механізмів ринку праці.

50. Входження України в світовий ринок праці.

Оцінювання знань та компетенцій студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі результатів поточного і підсумкового контролю – іспиту.


СПИСОК РекомендованОЇ літературИ

Основна

1. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. Рекомендовано МОН / В.С. Васильченко — К.: КНЕУ, 2003.—252 с.

2. Васильченко В.С.Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. Рекомендовано МОН / В.С. Васильченко, А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П.Керб — К.: КНЕУ, 2005. — 402 с.

3. Волкова О.В. Ринок праці: навч. посіб. Рекомендовано МОН / О.В. Волкова —К.: Центр учбової літератури 2007 — 624с.

4. Грішнова О.А.Економіка праці і соціально-трудові відносини. — К.: Знання, 2004. — 535 с.

5. Доценко А.П. Економічний аналіз ринкових відносин / А.П.Доценко, В.В.Оськіна - К.: КДУ, 2007 - 350 с.

6. Кодекс законів про працю України.

7. Конвенции и рекомендации / Междунар. организация труда: В 2 т. — Женева: МБТ, 1991.

8. Лібанова Е. Ринок праці. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 223 с.

9. Осавська Г.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. / Г.В. Осавська, О.В. Крушельницька - К.: Кондор, 2007. - 224 с.

10. Петюх В.М.Ринок праці: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Рекомендовано МОН — К.: КНЕУ, 2000. — 126 с.

Додаткова

11. Генеральна угода про регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових вiдносин в Українi на 2010-2012 роки

12. Інструкція по визначенню вартості робочої сили: затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 29. 05.97 № 131.

13. Кодекс законів про працю України. – К., 1997.

14. Колош A.M. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. / A.M. Колош - К.: К.НЕУ. - 2006. - 230 с.

15. Колош А М.Глобалізація економіки та її вплив на соціально-трудову сферу // Україна: аспекти праці. — К., 2001. — № 3.

16. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці, Т. 1, 2 – Женева: Міжнародне бюро праці, 1999.

17. Конспект лекцій з «Управління виробничими групами» / Уклад. В. М. Петюх. — К.: КНЕУ, 2006. — 152 с.

18. Конституція України. К.: ПП «ІГВІНІ», 2005. – 56 с.

19. Маршавін Ю, Ляміна Л., Фокас Л. та ін.Єдина технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості України. — К.: ІПК ДСЗ України, 2000. — 303 с.

20. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Междунарные отношения, 2006. - 250 с.

21. Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г. Молодіжний ринок України: проблеми та шляхи вирішення — К.: НАН України: РВПС України НАН України: Укр. ін-т соц. досліджень, 2003. — 159 с.

22. Петрова І. Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання: Монографія. - К.: Ін-т економіки, упр. та госп. права. - К., 2008. - 299 с.

23. Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. // Все про бухоблік. – 2004. - № 41-42.

24. Про державну службу зайнятості / Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII, зі змінами і доповненнями.

25. П

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти