ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вихідні дані для складання оперативного бюджету

компанії на 2010 рік

Види затрат Виріб А Виріб В
Матеріал 111 12 кг 12 кг
Матеріал 112 6 кг 8 кг
Затрати праці 14 год. 20 год.

Додаткова інформація для складання оперативного бюджету на наступний рік наведена у табл. 2.

Таблиця 2

Додаткові вихідні дані для складання оперативного

бюджету компанії на 2010 рік

  Готова продукція Сума
  А В  
Передбачуваний обсяг продажів, од.
Ціна одиниці продукції, грн. 105.40 164,00
Продовження таблиці 2
Запаси на кінець періоду, кг  
Запаси на початок періоду, кг
Запаси на початок періоду, грн. 14 480
  Основні матеріали  
   
Запаси на початок періоду, кг  
Запаси на кінець періоду, кг  

 

Для спрощення допускаємо відсутність незавершеного виробництва.

З метою досягнення очікуваного обсягу продажів слід провести наступні витрати (табл. 3).

Таблиця 3

Перелік загальновиробничих, комерційних та адміністративних витрат на 2010 рік компанії

Види затрат Сума, грн.
Загальновиробничі витрати:  
— допоміжні матеріали 30 000
— непряма зарплата 70 000
— інші витрати (доплата) 25 000
— енергія (змінна частина)
— обслуговування (змінна частина) 20 000
— амортизація 25 000
— податок на власність
— страхування власності (майна)
— супервайзор (базова ланка управління) 20 000
— енергія (постійна частина)
— обслуговування (постійна частина)
Всього 208 000
Комерційні та адміністративні витрати:  
— комісійні 20 000
— реклама
— зарплата торговельним працівникам 10 000
— транспортні витрати
— зарплата службовцям 10 000
— допоміжні матеріали
— адміністративні витрати 21 000
— інші
Всього 75 000

 

На основі цих даних необхідно скласти адміністративний бюджет на наступний рік, який включає в себе такі елементи:

Бюджет продажів;

Бюджет виробництва в натуральних одиницях;

Бюджет основних матеріалів;

Бюджет робочого часу;

Кошторис виробничих накладних витрат;

Бюджет запасів на кінець року;

Бюджет виробничої собівартості;

Кошторис комерційних і адміністративних витрат.

При складанні бюджетів скористайтесь наступними таблицями.

Таблиця 4

Бюджет продажів на 2010 рік

Крок 1 Кількість од. Ціна, грн. Сума продаж, грн.
Продукт (Виріб) А      
Продукт (Виріб) В      
Всього      

Таблиця 5

Бюджет виробництва в одиницях на 2010 рік

Крок 2 Продукція
А В
Плановий обсяг продажів (Крок 1)    
Задані залишки на кінець періоду    
Загальна потреба    
Мінус залишок на початок періоду    
Виробнича програма    

Таблиця 6

Бюджет основних матеріалів (виробнича потреба)

на 2010 рік

Крок ЗА Матеріали Сума
Виріб А (6000 од.) 12 кг і 6 кг      
Виріб Б (1000 од.) 12 кг і 8 кг      
Загальна потреба в основних матеріалах, кг      
Ціна за 1 кг, грн.      
Загальна сума, грн.      

 

Таблиця 7

Бюджет основних матеріалів (придбання) на 2010 рік

Крок 3 Б Матеріали   Сума  
   
Виробнича потреба (Крок 3 А) у кг      
Заплановані залишки на кінець періоду, кг      
Загальна потреба      
Загальна потреба мінус залишки матеріалів на початок періоду, кг      
Необхідно придбати, кг      
Ціна за 1 кг, дол.      
Затрати на придбання, грн.      

Таблиця 8

Трудовий бюджет на 2010 рік

Крок 4   Кількість одиниць Затрати часу на один., год. Всього годин Трудові затрати (2,05 грн. за год.)
Виріб А        
Виріб В        
Всього        

Таблиця 9

Бюджет виробничих накладних витрат на 2010 рік

Крок 5 Кошторис затрат на 104 000 години, грн.
Допоміжні матеріали  
Непрямі затрати праці  
Доплата  
Енергія (змінна частина)  
Обслуговування (змінна частина)  
Сума змінних накладних витрат  
Амортизація  
Податок на власність (майно)  
Страхування власності (майна)  
Енергія (постійна частина)  
Обслуговування (постійна частина)  
Супервайзор (базова ланка управління)  
Сума постійних накладних витрат  
Всьогонакладних витрат  

Таблиця 10

Бюджет запасів на 2010 рік

Крок 6 Кількість, кг Ціна за 1 кг, грн. Сума, грн.
Основні матеріали      
Готова продукція Виріб А Виріб В      
Всього      

Таблиця 11

Розрахунок затратна одиницю готової продукції

(виробів А і В)

  Затрати на Виріб А Виріб В
Назва 1 кг або 1 год. роботи кіль­кість сума кіль­кість сума
Матеріал 111          
Матеріал 112          
Основна зарплата          
Загальновиробничі витрати          
Всього          

Таблиця 12

Бюджет виробничої собівартості на 2010 рік

Крок 7 За даними кроків Сума, грн.
Залишок готової продукції на початок періоду    
Основні матеріали  
Основна зарплата виробничих робітників  
Загальновиробничі витрати  
Виробнича собівартість    
Затрати на продукцію, яка готова до реалізації    
Залишок готової продукції на кінець періоду  
Собівартість реалізованої продукції    

1


Таблиця 13

Бюджет комерційних і адміністративних витрат на 2010 рік

Крок 8 Сума, грн.
Комісійні  
Витрати на рекламу  
Зарплата торговим агентам  
Транспортні витрати  
Загальні комерційні витрати  
Зарплата службовцям  
Допоміжні матеріали  
Зарплата працівникам адміністрації  
Інші витрати  
Загальні адміністративні витрати  
Загальні комерційні та адміністративні витрати  

Таблиця 14

Бюджет прибутку на 2010 рік

Крок 9 За даними кроків Сума, грн.
Виторг  
Собівартість реалізованої продукції  
Валовий прибуток (gross margin)    
Комерційні та адміністративні витрати  
Операційний прибуток    

 

Зробіть висновки.

 

Завдання 6.3:

Фактичні витрати з виготовлення 7600 одиниць продукції компанії склали:

1. Матеріали (прямі) 32000*2,10=67 200 грн.

2. Заробітна плата (пряма) 1860*6,65=12369 грн.

3. Виробничі накладні витрати (НВ):

- змінні 11660 грн.

- постійні 13200 грн.

Загальна сума витрат 104129 грн.

У процесі виробництва можуть мати місце відхилення стандартних витрат. Переважна більшість відхилень – це відхилення прямих витрат, тобто прямих матеріалів і прямої заробітної плати. Проте, існують і відхилення виробничих накладних витрат.

Скориставшись даними табл.. 1 та фактичні витрати на весь випуск продукції розрахуйте відхилення. Дані занесіть у табл.. 2.

Скоригований показник (стандартні витрати н фактичний випуск) називається гнучким бюджетом. Показники гнучкого бюджету для змінних затрат розраховуються таким чином:

 

Загальна сума = Фактичний * Норма витрат * Стандартна

планових витрат випуск на одиницю ціна

 

Таблиця 1

Стандартні витрати на одиницю продукції

№№ з/п Назва Кількість Ціна за одиницю, грн. Сума
Прямі матеріали 4 од. 2,20 8,80
Пряма зарплата ¼ год. 6,40 1,60
Виробничі накладні витрати: - змінні - постійні   ¼ год.   5,60   1,40 1,75
  Стандартна собівартість одиниці продукції     13,55

Таблиця 2

Розрахунок відхилень

№№ з/п Назва Стандартні витрати на фактичний випуск Фактичні витрати Відхилення
5 (3-4)
Прямі матеріали      
Пряма зарплата      
Виробничі накладні витрати: - змінні - постійні      
  Всього      

Зробіть висновки.

 

 

ТЕМА 7.

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ ПРОГРАМИ.

 

Семінарське заняття 7

 

Мета заняття: Вивчити методику комплексного аналізу фінансового стану підприємства; розглянути основні напрямки комплексного аналізу фінансових результатів діяльності та методику факторного аналізу абсолютних та відносних показ­ників прибутковості підприємств; з'ясувати особливості ана­лізу витрат підприємства; узагальнити методику аналізу мож­ливостей формування виробничої програми, аналізу виконан­ня договірних зобов'язань, пошуку й оцінки резервів вироб­ництва та реалізації продукції.

 

Час:1 год.

Література: [3 c.224-235], [4 c.191-222].

 

Зміст теми:

1. Зміст стратегії організації фінансів.

2. Платоспроможність і ознаки банкрутства підприємства.

3. Аналіз ефективності використання господарських засобів.

4. Вибір стратегії запобігання банкрутства.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

Фінансовий стан підприємства характеризує виробничо-господарську та фінансову діяльність підприємства та визнача­ється сукупністю параметрів, які виражають наявність, розмі­щення та ефективність використання фінансових ресурсів. Ос­новним завданням аналізу фінансового стану є виявлення при-чинно-наслідкових зв'язків між виробничою та фінансовою ді­яльністю підприємства з метою підвищення конкурентоспро­можності підприємства та продукції на ринку та забезпечення зростання фінансових результатів діяльності підприємства.

Інформаційні облікові потоки, які формуються за вимога­ми НП(С)БО і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємств, є основним джерелом ін­формації для здійснення аналізу фінансового стану підпри­ємства.

Основними напрямками аналізу фінансового стану є:

1) аналіз майна підприємства та джерел його утворення;

2) аналіз фінансової незалежності підприємства від зов­нішніх джерел фінансування;

3) оцінка платоспроможності підприємства;

4) аналіз грошових потоків тощо.
Аналіз майна підприємства передбачає:

1) оцінку стану, структури та динаміки зміни активів;

2) виявлення причин, позитивних і негативних тенденцій зміни активів;

3) оцінку впливу зміни активів на зміну фінансових ре­
результатів діяльності;

4) аналіз ефективності використання (функціонування) активів.

Аналіз джерел утворення майна підприємства включає оцінку обсягу, структури і динаміки власного капіталу; оцінку ефективності використання власного основного та оборотного капіталу, залученого капіталу. При аналізі пасивів обов'язково дають оцінку співвідношення власних і залучених коштів, виз­начаючи "ефект важеля".

Фінансовий стан підприємства характеризується також його фінансовою стійкістю, тобто незалежністю від зовнішніх джерел фінансування. Фінансова стійкість оцінюється за су­купністю абсолютних та відносних показників.

Платоспроможність підприємства є одним із ключових по­казників фінансового стану. Платоспроможність - це здат­ність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язан­ня. Рівень платоспроможності підприємства визначається лік­відністю активів.

З метою оцінки здатності підприємством генерувати гро­шові кошти в обсягах та за строками здійснення необхідних планових платежів здійснюють аналіз грошових потоків. Гро­шові потоки підприємства - це сукупність розподілених у ча­сі надходжень і виплат коштів, які генеруються його господар­ською діяльністю.

Завданнями аналізу фінансових результатів є оцінка мож­ливостей досягнення запланованого рівня прибутковості, оцін­ка зміни показників прибутку та рентабельності з визначенням факторного впливу на них, аналіз ефективності використання прибутку, пошук і оцінка резервів зростання прибутку. Аналіз фінансових результатів здійснюється поетапно:

1) оцінка динаміки і виконання плану з прибутку в цілому
та за видами діяльності, за структурними підрозділами;

2) горизонтальний та вертикальний аналіз абсолютних по­казників фінансових результатів;

3) факторний аналіз прибутку за видами діяльності;

4) оцінка внутрішніх і зовнішніх резервів прибутковості;

5) аналіз розподілу і використання прибутку.

При аналізі прибутку (збитку) операційної діяльності здійснюють факторний аналіз прибутку від реалізації продук­ції за такими чинниками:

- зміни ціни і собівартості продукції;

- зміни обсягу та асортименту реалізації.

Відносними показниками фінансових результатів є показ­ники рентабельності, які характеризують ступінь прибутко­вості вкладеного капіталу, здійснених витрат чи отриманих доходів. Виділяють такі показники рентабельності: рентабель­ність вкладеного капіталу; рентабельність продажу; рента­бельність окремих видів продукції. Факторний аналіз цих по­казників здійснюється на основі використання методів елімі­нування.

Завданням економічного аналізу витрат підприємства є створення інформаційного забезпечення для обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень щодо оптимізації витрат, що дозволить знизити собівартість продукції, вико­ристовувати гнучке ціноутворення, обґрунтовувати коштори­си витрат, загалом підвищити конкурентоспроможність про­дукції та підприємства.

Для досягнення цілей управління витратами, визначення методики та організації аналізу витрат їх поділяють за різними класифікаційними ознаками (за ступенем впливу зміни обся­гу виробництва на рівень витрат; за економічним змістом; за статтями калькуляції; за ступенем залежності від прийняття рішення тощо).

Аналіз витрат доцільно здійснювати поетапно:

1) оцінка обґрунтованості та виконання кошторису витрат операційної діяльності;

2) аналіз відхилень прямих витрат від передбачених стан­дартів;

3) аналіз виконання бюджету накладних витрат;

4) аналіз собівартості окремих видів продукції;

5) оцінка впливу зміни витрат на фінансові результати діяльності підприємства.

Аналіз прямих витрат передбачає оцінку зміни прямих ма­теріальних витрат за рахунок зміни ціни на матеріали і раціо­нального їх використання, а на зміну витрат на оплату праці впливає зміна використання робочого часу та ставки оплати. Також визначають сумарний вплив цих факторів на відповід­ні прямі витрати.

Для контролю та аналізу накладних витрат складають їх кошториси за центрами витрат і центрами відповідальності в розрізі окремих статей накладних витрат. Аналіз виконання бюджетів накладних витрат за центрами витрат здійснюється з використанням двох, трьох та чотирьох факторних функціо­нальних залежностей. Аналіз виконання бюджету за центрами відповідальності дозволяє виявити резерви зниження витрат за рахунок підвищення активності керівників на відповідних рів­нях. Величина значної частини накладних витрат визначається економічною політикою адміністрації підприємства та умовами зовнішнього економічного середовища. Тому при їх аналізі да­ється оцінка доцільності та ефективності таких витрат.

Аналіз собівартості окремих видів продукції передбачає порівняння фактичної та планової калькуляції собівартості продукції.

При визначенні впливу змін витрат на фінансові результа­ти діяльності застосовують методику аналізу взаємозв'язку "витрати - обсяг діяльності - прибуток", в основі якого є маржинальний підхід.

Основним завданням аналізу виробничої програми є визна­чення оптимальних параметрів (обсяг, структура, асортимент, якість, ціна тощо) виробництва і реалізації продукції при ефективному використанні зовнішніх та внутрішніх умов се­редовища господарювання підприємства.

Для досягнення цього завдання економічний аналіз здій­снюється за такими основними напрямками:

1) аналіз можливостей здійснення виробничої діяльності підприємством, формування портфеля договорів на поставку продукції;

2) аналіз виконання договірних зобов'язань;

3) аналіз резервів виробництва і реалізації продукції.

При здійсненні досліджень за першим напрямком визнача­ються індикативні параметри виробничої програми на основі аналізу ситуації на ринку (попит на продукцію; ємність та на­сиченість ринку; конкурентоспроможність продукції та фір­ми); аналізу економіко-правових регуляторів підприємниць­кої діяльності (умови кредитування та інвестування, митна та податкова політика, діюче законодавство); аналізу виробничо­го потенціалу підприємства (наявна техніка та технологія, ор­ганізація виробництва і праці, система менеджменту). Крім то­го, оцінюється критична маса продажу продукції, можливий діапазон коливань договірних цін, напруженість виробничої програми тощо.

Аналіз виконання договірних зобов'язань передбачає оцінку обґрунтованості та виконання договорів поставки за всіма умовами договору; аналіз причин та наслідків невиконання договірних зобов'язань.

Аналіз резервів виробництва і реалізації продукції здійсню­ється в кілька етапів: пошук і оцінка зовнішніх і внутрішніх ре­зервів, екстенсивних та інтенсивних резервів, резервів організа­ції виробництва і збільшення виручки від реалізації продукції.

 

Питання для роздуму, самоперевірки, повторення

1. Перерахуйте і дайте характеристику якісним методам прогнозування.

2. Які кількісні методи прогнозування Ви можете назвати ?

3. Як потрібно проводити аналіз часових рядів ?

4. Охарактеризуйте методи рухомого середнього та експоненційного згладжування.

5. У чому полягає зміст регресійного аналізу? Як з допомогою лінійної регресії отримати прогноз на наступний період?

6. Що таке економетричне моделювання?

7. Що таке Z-рахунок Альтмана? Які його позитивні і негативні риси?

8. Поясніть, як розраховується коефіцієнт Таффлера.

9. У чому переваги і недоліки R-моделі Іркутської державної економічної академії? Чи можна з її допомогою прогнозувати імовірність банкрутства вітчизняних компаній?

Практичне заняття 7

Час –1 год.

Завдання, вправи, тести

Завдання 7.1:

Виберіть правильний варіант відповіді на питання.

1. Зміст аналізу фінансового стану полягає у:

а) вивченні активу і пасиву балансу в цілому і по статтях;

б) вивченні платоспроможності підприємства; виявлення шляхів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів; стану фінансової дисципліни в розрахунках з іншими підприємствами; результатів виробничої діяльності; ефективність використання каналів реалізації продукції;

в) вивченні розміщення й використання засобів виробництва; платоспроможності підприємства; забезпеченості власними оборотними коштами; стану виробничих запасів та власних і позичених джерел їх утворення; стану фінансової дисципліни в розрахунках з іншими підприємствами, організаціями, державою; використання коштів господарства за призначенням; виявлення шляхів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів;

г) забезпеченості власними оборотними коштами; стану виробничих запасів та власних і позичених джерел їх утворення; використання коштів господарства за призначенням; вивченні платоспроможності підприємства; виявлення шляхів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів; результатів виробничої діяльності; ефективність використання каналів реалізації продукції.

2. Самофінансування – це:

а) вкладення у виробництво та реалізацію продукції власних коштів;

б) забезпечення потреб підприємства у фінансових ресурсах по формуванню та ефективному використанню всіх господарських засобів за рахунок залучених фінансових ресурсів за умови своєчасного погашення кредиту;

в) забезпечення потреб підприємства у фінансових ресурсах по формуванню та ефективному використанні всіх господарських засобів, як основних так і оборотних, розширенню виробництва і покращенню соціально-культурної сфери за рахунок грошових надходжень від реалізації своєї продукції, робіт і послуг;

г) забезпечення потреб підприємства у фінансових ресурсах по формуванню та ефективному використанню всіх господарських засобів за рахунок тільки власних коштів.

3. Платоспроможність це:

а) можливість своєчасно здійснювати чергові платежі та дотримуватись грошових зобов’язань за рахунок наявних грошей в касі та на рахунках підприємства;

б) можливість своєчасно здійснювати чергові платежі та дотримуватись грошових зобов’язань за рахунок наявних грошей і товарних запасів;

в) можливість своєчасно здійснювати чергові платежі та дотримуватись грошових зобов’язань за рахунок наявних грошей і грошових засобів і активів, які швидко мобілізуються;

г) можливість своєчасно здійснювати чергові платежі та дотримуватись грошових зобов’язань за рахунок швидкомобілізуємих грошових засобів і активів.

4. Негативним є коефіцієнт ліквідної платоспроможності, коли він:

а) від’ємний;

б) менше одиниці;

в) більше одиниці;

г) більше нуля.

5. Про неблагополуччя фінансового стану підприємства не свідчить:

а) ріст заборгованості робітникам і службовцям;

б) ріст заборгованості підприємства своїм постачальникам;

в) ріст заборгованості підприємства своїм кредиторам;

г) старіння кредиторської заборгованості;

д) ріст собівартості продукції і витрат виробництва.

6. Рівень функціонування капіталу визначається:

а) як відношення загальної суми активів за мінусом короткострокових і довгострокових інвестицій до загальної суми активів балансу;

б) як відношення джерел власних засобів + довгострокові кредити до основних засобів та інших вкладень;

в) шляхом поділу оборотного капіталу на суму необоротного капіталу;

г) шляхом поділу суми власних засобів на суму валюти балансу.

7. Норматив оборотних засобів являє собою:

а) оптимальний їх розмір;

б) мінімальних їх розмір;

в) обсяг, достатній для здійснення розширеного відтворення;

г) максимальний їх розмір.

8. Які засоби виробництва відносяться до ненормованих:

а) товарні запаси в коморі, оборотні засоби виробництва;

б) кредиторська заборгованість, витрати по незавершеному виробництву;

в) грошові кошти, розрахунки по товарах відвантажених, дебіторська заборгованість;

г) розмір власних оборотних засобів, розмір страхових запасів.

9. До захисної реакції на кризовий стан не відноситься:

а) продаж або ліквідація окремих підрозділів або галузей підприємства;

б) скорочення й продаж обладнання чи майна;

в) різке скорочення витрат;

г) звільнення персоналу;

д) пошук нових ринків збуту;

е) зниження ринкових цін;

є) скорочення обсягів збуту продукції.

10. До наступальної стратегії не відноситься:

а) модернізація обладнання;

б) ефективний маркетинг;

в) запровадження нових технологій;

г) підвищення цін;

д) розробка і запровадження прогресивної стратегічної концепції планування і управління;

е) усунення причин браку продукції.

Завдання 7.2:

Необхідно проаналізувати динаміку продажу компанією виробів 0113 і 0122 за дванадцять місяців 2009 року і розрахувати щомісячні прогнози реалізації за кожним виробом, заповнивши таблицю:

Продаж виробів 0113 і 0122 був досить нерівномірний, але сезонної ком­поненти виявити не вдалося. Тому для висвітлення загальної тенденції було вирішено застосувати прийом рухомого середнього з тримісячним (квартальним) інтервалом. Необхідні для розрахунків дані наведені нижче:

Таблиця 1

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти