ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови.

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть правила правопису основи слова, чергування (§1-15). Запишіть правильно.

Г...рячий, ш...потіти, баталь...он, завм...рати, наш (у, в)читель, (у, в) саду, була (у, в) Львові, він (у, в)ажає, пісні (і, й) музика, (у, в) доповіді (і, й)деться, сім’я (з, із) семи чоловік, лист (з, зі, із) Сходу, (у, в) 2003 році, (ґ, г)ратчастий, (Ґ, Г)ете, (ґ, г)атунок, об(ґ, г)рунтування

2. Повторіть розділ “Двокрапка” (§120). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Пам’ятай що ти можеш утратити все честь повагу довір’я споконвічний зв’язок із родом з якого ти вийшов який дав тобі прізвище й ім’я. У всякого своя доля і свій шлях широкий той мурує той руйнує... Говори говори моя мила твоя мова співучий струмок.

ІІІ. Практикум з культури мови

Поясніть значення слів, два з них уведіть у речення.

Презентація, прес-реліз, ратифікація, чартер, істеблішмент, де-юре, де-факто, інжиніринг.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання

І. Підготуйте відповіді на запитання:

1. Поняття етики ділового спілкування як навчальної дисципліни.

2. Завдання курсу «Етика ділового спілкування»

3. Етика й культура спілкування в пам'ятках історії та літератури на сучасному етапі.

4. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії.

5. Ділове спілкування та його особливості.

6. Культура ділового спілкування.

7. Основні етапи та складові процесу спілкування.

8. Особливості усної та письмової ділової комунікації.

9. Монолог, діалог та полілог як основні форми комунікативної поведінки. Особливості їх побудови.

10. Значення культури ділового спілкування для обраної вами професії.

 

Література

1. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей. — К.: КМ Academia, 1997.

2. Етика та психологія ділових відносин: Навчальний посібник/ За редакцією проф. Андрєєвої Т.Є. – Харків: Бурун Книга, 2004.

3. Етика : Навчальний посібник/ За редакцією проф. В.О.Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

4. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навчальний посібник: 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005..

5. Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навчальний посібник з етикету для студентів. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2002.

6. Малахов В.А. Етика спілкування: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2006.

7. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник: 6-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007.

 

ІІ. Виконайте завдання:

 

1. Напишіть коротку промову на одну з запропонованих тем:

"Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити й доглядати" (М.Рильський).

"Чудова думка втрачає всю свою цінність, якщо вона погано висловлена" (Вольтер).

"Скажи будь-що, щоб я тебе побачив" (Сократ).

"О слів жорстока і солодка влада!" (Б. Олійник).

"Мрію я словами відмикати людське серце..." (Л. Забашта).

При цьому використайте приказки та приспів 'я, подані нижче: «Що маєш казати — наперед обміркуй», «Краще мовчати, ніж брехати», «Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже», «Слово — не горобець, вилетить — не піймаєш», «Шабля ранить тіло, а слово — душу».

 

2. Напишітьтекст рекламного оголошення про курси, на яких навчають мовленнєвій комунікації (укажіть, що саме тут буде вивчатися та яку користь це може принести в житті). Виберіть найбільш вдалий варіант реклами.

 

3.1. Прочитайте даний текст.

– Хто тут крайній?

–"Крайніх" тут немає, а є останній.

– Яка різниця! Можна подумати, Ви не зрозуміли, про що я питаю? (знизує плечима).

– Шановні! Ви обоє неправі... І взагалі — краще б думали про те, що через півгодини закінчують приймати аналізи, а нас тут стоїть ще п'ятнадцять осіб.

– Коли? Коли закінчують? У мене вдома маленька дитина, я не можу ходити сюди кожного дня! (робить великі очі й розма­хує руками).

– Ну, взагалі вони знахабніли! Ходи до них кожного дня, як на роботу!

– Що їм до Вашої дитини чи моєї старенької матусі, яку я мусила залишити, а стою я тут вже майже дві години.

– Куди Ви лізете без черги? Отак завжди — проводять знайомих, а ми — стій! (розлючено дивиться на двері й підносить догори кулак).

– Нумо, давайте зараз ми підемо до головного лікаря. Якщо він є на місці, звичайно...

 

3.2. Дайте відповіді на такі запитання:

— Яку форму комунікативної поведінки тут застосовано?

— Які етапи спілкування можна виділити в цьому тексті?

— Назвіть кількість мовленнєвих ходів.

— Наявний чи не наявний у даному комунікативному акті зворотний зв'язок?

— Чи були застосовані комунікантами парамовленнєві засоби спілкування?

 

4. Визначте типи поданих діалогів (фатичний, когнітивний, конфліктний).

когнітивний діалог(від лат. – пізнання), який має на меті обмін інформацією між учасниками;

конфліктний діалог,у плині якого комунікація між учас­никами руйнується; емоційний фон такого діалогу – різко негативний;

фатичний діалог(від лат. слова - нерозумний, про­стак), який має зазвичай чисто формальний характер і по­кликаний просто встановити контакт; фатичний діалог відбувається зазвичай у формі усної комунікації; це різноманітні етикетні формули;

А - Можна пройти?

- Що, хочеш завжди бути першим?

- Та ні, просто моя зупинка - наступна.

- Нічого, почекаєш.

- Але ж я пропущу свою зупинку.

- Це твої проблеми.

 

Б - Як тобі нове місце роботи?

- Ти знаєш, здається, нарешті я знайшов роботу, яка мене задовольняє і за родом діяльності, і зарплатнею.

- Дійсно? Що це за робота?

- Я працюю екскурсоводом у країнах ближнього зарубіжжя.

 

В - Як твої справи? Все о'кей?

- Дай Боже, щоби не гірше. А ти?

- У мене теж все гаразд.

 

5. Пригадайте мовленнєву ситуацію, коли у Вас не було "заготовлено" потрібного топіка. Як Ви вийшли з неї? Чи зверталися по допомогу? Якщо так, то наскільки корисною вона виявилася? (Топіки - це стандартні типи мовленнєвих ситуацій, з якими ми часто зустрічаємося в житті). Подумайте, чи існують такі мовленнєві ситуації, у яких ми навряд чи зможемо скористуватися чужими "топіками "? Якщо існують, то наведіть приклади.

 

6. У наведеному нижче полілозі знайдіть навідні питання. Яку роль вони тут відіграють?

- Думаю, майстре, Ви не будете сперечатися з тим, що робота виконана невчасно?

- Так, Дмитре Івановичу, але ми одразу ж вказали на те, що термін виконання дуже короткий.

- І крім того, Ви самі зізналися, що не могли знайти нікого, хто взявся б довести до пуття цей будинок.

- Ви не дотрималися умов контракту, в якому зазначалися терміни виконання робіт. Усні переговори я не хочу брати до ува­ги. Чи не здається Вам, що буде справедливим знизити оплату за Вашу працю?

- Навряд чи хтось інший зробив би Вам кращий ремонт усього лише за 2 тижні.

- Дмитре, ну чого ти до них причепився? Вони люди совісні - ми в цьому переконалися. Може, ви самі назвете нам суму, на яку ми зменшуємо Вам оплату праці?

- Не треба нам було й братися до цієї роботи! Я одразу ка­зав, що нічого доброго з цього не вийде!

 

7. Чия думка має вирішальне значення у поданому полілозі? Які фактори допомогли Вам визначити це?

Іван: - Чи не зайти нам до цієї кав'ярні?

Ігор: - Це все, що ти можеш придумати?

Михайло: - Ну...

Іван: - Так що "ну"?

Михайло: "Ну" означає, що я там був вчора і позавчора. Тре­ба коментарів?

Ігор: - Як ти вважаєш, що не треба, то не треба. Хто б сперечатися?

Іван: - Михайло, які твої пропозиції?

Михайло: - П'ятдесят метрів вниз є пристойне і недороге ка­фе. Ходімо?

Ігор: Як люди, так і я.

 

8. У поданому уривку знайдіть речення, за допомогою яких створюється прихований діалог з аудиторією.

"Отже, на цьому, з вашого дозволу, ми закінчуємо, шановні товариші, наш розділ "Гроші".

І ось, що ж ми бачимо, прочитавши все це з добросовісною увагою? Що ж ми бачимо, прочитавши цікаві новели зісторії тасмішні оповідання з нашого життя?

А ми бачимо, що гроші, як це не дивно, приносять людям велике засмучення. Але як це буває - ми не беремося стверджувати. Можливо, причиною цьому - злощасна якість грошей, а можливо, і навпаки - від сумних сторін наших [...]. Але, можливо, одне впливає на інше і якось так взаємно діє".(М. Зощенко. "Повернена молодість ").

 

 

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть правила вживання апострофа і м’якого знака (§6, 16, 17. - Тут і далі посилання на: Український правопис /АН України, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - К., 1993). Запишіть слова.

Св...ято, кур...єр, кур...йоз, дзв...якнути, кр...якати, без...ядерний, дит...ясла, роз...юшити, дез...інформація, торф...яний, багац...ко, волин...с...кий, т...охкати, в...язкий, матриц..., Натал...чин, Гал...чин, дон...чин, різ...б...яр.

2. Повторіть розділ “Кома в простому реченні” (§118). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Я прийшов утомлений розбитий мовчазний і ніби неживий не молить не плакать не просити а сказати тихо обігрій. Світе мій ніжний і ласкавий і жорстокий дай мені свій простір і неспокій. Над моєю долею пролітають дощами вмиті журавлі. А він орел шумить клекоче мов людям розказать щось хоче. Він працював на кінофабриці як режисер і очевидно не міг думати ні про що крім роботи.

II. Правописний практикум

1. Повторіть правила написання префіксів і суфіксів (§ 21-24), правопис прислівників і

службових частин мови (§30-33). Запишіть слова.

Пр...морозити, пр...мерзлий, ро...трусити, пр...дставник, пр...рва, пр...в’янути, (з, с)фотографувати, (з,с)цідити, не/здійсне(н,нн)ий, довгожда(н,нн)ий, не/сподіва(н,нн)ий, до/речі, по/правді, по/двоє, по/третє, час/від/часу, на/передодні, аби/коли, де/небудь, на/видноті, по/християнськи, не/мов/би/то, все/таки, з/під, на/при/кінці, адже/ж, не/порушно, ні/живий/ні/ мертвий, наче/б/ то.

2.Повторіть розділ «Розділові знаки при прямій мові» (§125). Перепишіть речення,

поставте розділові знаки.

1. Поклонюся я низько житам ви простіть мене блудного сина що я вас проміняв прогадав на сирени на брук на машини. 2. Дорожить людина тим писав Василь Сухомлинський у чому вона залишила часточку свого життя крихітку свого серця. 3. Гончар мав усі підстави сказати що Шевченко й Франко це справді ті два могутніх крила які винесли українську культуру на простори світові. 4. Посвята Івана Драча «Василеві Симоненкові» закінчується так

Пахне сонцем наше грішне небо

В сонці твоє полум’я руде

Всі ми прийдем на той світ до тебе

Тільки Україна хай не йде

 

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть правопис складних слів (§25-29). Запишіть слова разом, окремо або через дефіс.

Воле/любний, екстра/ординарний, свят/вечір, середньо/віччя, народно/господарський, глухо/німий, екологічно/чистий, аграрно/сировинний, супер/зірка, генерал/губернаторський, жовто/гарячий, хімічно/зв’язаний, радіо/комітет, пів/гривні, екс/чемпіон, абсолютно/досконалий, історико/літературний, людино/доза, радіо/фізичний, лісо/степ, міні/футбол, напів/автомат, дванадцяти/денка, авто/клуб, лікар/хірург, важко/хворий, пройди/світ, трохи/вище/зазначений, гідро/енергетика, прем’єр/міністр, суспільно/важливий, пів/ями, стерео/система.

2. Повторіть розділ “Дужки” (§123). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Де взяти часу гірка риторика щоб наздогнати втрачене. Відцвіли волошки облетіли маки польові рано вони зацвітають і швидко гаснуть але літо ще не скінчилося Гончар. Лінгвоцид мововбивство це свідоме цілеспрямоване нищення мови.

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть правопис слів іншомовного походження (§86-100). Запишіть слова, вставляючи пропущені літери (и, і тощо).

а) форт...с...мо, ч...пси, Корс...ка, Т...бет, Сканд...нав...я, Браз...ил...я, Сомал..., Ч...каґо, Мекс...ка, Ваш...нгтон, С...р...я, Цюр...х, Кембр...дж, Ч...л..., Кр...т, м...тропол...т, г...потеза, жур..., п...ан...с...мо, тр...атлон, д...зель, тр...умф, ...нц...дент, ...м...тац...я;

б) мадон...а, ап...еляція, барок....о, нет...о, коміс...ія, бравіс...имо, інтел...ект, контр...озвідка, тон...а, ін...овація, кол...ектив, сю...реалізм, осан...а, ван...а, ем...іґрація, ім...іґрація, грип..., піц...а, хоб...і, папарац...і, спагет...і, гол...андський, марок...анець, Ел...ада, Іл....я, Буд....а, Ліс..абон, Рус...о, Ал...ах, От...ава, Брюс...ель..

2. Повторіть розділ “Лапки” (§124). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Заговори і я тебе побачу казали древні мудреці. Щоб зрозуміти творчий світ Володимира Кузьмича варто пам’ятати його слова ...я білий напис на білому світі... Ви читали Перехресні стежки Івана Франка?

Практичні завдання

Завдання 1До поданих іменників чоловічого роду доберіть спільнокореневі іменники жіночого роду, утворені суфіксальним способом. Окремо запишіть іменники, від яких такі відповідники не утворюються. Подумайте, чим це пояснюється. Усно утворіть із сними словосполучення з узгодженими означеннями, вираженими прикметниками.

Студент, піаніст, касир, мінер, солдат, танкіст, поет, каменяр, скляр, бондар біолог, педіатр, штангіст, скрипаль, доцент, мовознавець, лікар, співак, художник аспірант, футболіст, професор, велосипедист, шахіст, інженер, швець, кравець, машиніст патріот, учитель, фельдшер, прем’єр-міністр, шофер, стоматолог, офіціант, майстер, віце-адмірал, муляр.

Завдання 2Прочитайте речення, знайдіть у них слова — назви осіб за професією жіночого роду. Скажіть, у яких стилях мовлення вживаються таи іменники. Які із цих лексем вживаються тільки в розмовному стилі або є просторічними словами. Чи порушено норми літературної мови в поданих реченнях? Які саме? Відповідь обґрунтуйте.

1. Нараду провела заступник декана факультету Олена Нагірна. 2. Лист підписали старша викладачка Софія Шевчук і професор Інна Іваницька. 3. У концерті виступила народний артист України Марія Стеф’юк. 4. Першу партію рибної консерви відправили вчасно. 5. Виставка вражає асортиментами продукції. 6. За таку помірну ставку висловлюємо подяку нашому партнеру пану Петру Іванчуку. 7. Прошу як можна швидше надіслати листа-відповідь. 8.Оголошено догану секретареві Олегу Марченко. 9.Ваш проект самий цікавий. 10.Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає аудит. 11. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою.

Завдання 3.Наведені власні географічні назви, запишіть у родовому відмінку й складіть і ними речення.

Хорол, Байкал, Єнісей, Амур, Пирятин, Миргород, Новгород, Житомир,Чернігів, Конотоп, Кременчук, Гадяч, Коростень, Іванків. Васильків.

 

Завдання 4.Продовжіть речення. Визначте, до яких розрядів належать займенники,та в яких відмінках еони вжиті. Складіть 5 речень з даними словосполучення, враховуючи специфіку вашого майбутнього фаху.

Наші міркування щодо...; Питання, що...; Справи, які...; Ніщо так не вразило...; Свої підтвердження...; На його думку...; Кожний, хто прагне...; Деякий час...; Обґрунтував свою думку...; їх оцінка в...; Своя версія..,; 1 в такому розумінні...; Заміняє всіх...; Кваліфікація його дій...; Всі однозначно...; Він зобов'язався...; Наша вдача...; З кожним днем...; Вони відчули...; З цього приводу...; З ними можна погодитись...; Йому здається...; Його виступ оригінальний..; Він повинен доказати...; Такою, що верх бере...; Жодних проблем...; Чому ті чи інші...; В такому розумінні...; Кожне слово хороше...; Яка професія...; Своїми справами...; Прийшов зі мною...; Щоб ніхто...; Не хвали сам...

 

Завдання 5.1.Правильно поєднайте слова (де можливі варіанти, подайтеїх; де необхідно, утворіть збірні числівники).

2 (місяць), 3 (син), 6 (донька), 10 (учень ), 22 (професор), 7 (плита), 11 (лисеня), 17 (теля), 13 (варіант ), 7(друг), 34 (стілець), 5 (яблуко), 5 (жінка), 72 (чоловік).

5.2.Розкрийте дужки, виберіть потрібну форму числівника. Обґрунтуйте свій вибір.

1) На зустрічі глав держав були присутні (три, троє) міністрів... 2) Високих урядових нагород були удостоєні вчені країни, серед них (два, двоє) професор... 3) Золоту і срібну медалі вибороли на олімпіаді (шість, шестеро) наших спортсмен... 4) Прошу почекати (пару, кілька, декілька) хвилин. (Четверо, чотири) друз... зустрілися через десять років.

5.3. Поєднайте числівники з іменниками, поясніть вибір форми.

40,5 центнера/центнер; 17495 гривні/гривня/гривень; приблизно три з половиною мільярди/мільярда рублів; дві цілих п'ять десятих тонни/тонн; 6 1\4 грама/грамів; більше 32,7 відсотка/відсотків.

 

Завдання 6.Розкрийте дужки й запишіть словосполучення; де треба, вживайтеприйменники.

Пробачте (я), (я) болить, дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), ігнорувати (попередження), завдати (шкода), зазнати (невдача), зрадити (принципи), називати (ім'я), звернутися (адреса), відправити (пошта), прийшов (справа), комісія (складання екзамену), заходи (поліпшення), сталася (недбальство), один раз (місяць), ввести (склад), радіти (успіхи).

 

Завдання 7.Користуючись російсько-українським словником, перекладіть поданісловосполучення із прийменником по.

Комиссия по делам, по всем правилам, по вьіходньім дням, полупать по счету, по распоряжению администрации, начислить по приказу, командировка по служебнмм делам, работать по принуждению, ехать по городу.

 

Завдання 8. Які морфологічні норми української мови ви знаєте? Перекладіть іменники українською мовою, визначте рід.

Кризис, подпись, боль, запись, летопись, машинопись, рукопись, степень, продажа, ярмарка, посуда, поступь, шампунь, тюль, ваниль, колибри, Сибирь, опись, авеню, альма-матер, евро, Батуми, табло.

 

Завдання 9.Замініть особові дієслова в реченнях безособовими дієслівними формами на –но, -тою

Хліба скошені й обмолочені. Пшеницю звезли машинами з лану на тік. Поля зорали перед наступним обробітком грунту. У колгоспі визначилися з подальшим використанням звільнених площ.

 

Завдання 10.Перекладіть словосполучення українською мовою, визначте вид синтаксичного зв'язку слів у даних словосполученнях, уведіть дані словосполучення в самостійно складені речення.

I. Проездной документ, акты гражданского состояния, арендный договор, заказное письмо, командировочное удостоверение, расценочная ведомость.

II. Договор хранения, водительское удостоверение, штатное расписание, расторгнуть контракт, учредительские документи, принять во внимание, подвергнуть рассмотрению.

 

Завдання 11.Які основні, на вашу думку, причини порушення лексичних і синтаксичних норм у професійному мовленні? Відредагуйте й запишіть речення.

1. Комісія рахує, що даний проект більш прийнятний. 2. Ми з розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Необхідно постійно приймати міри по поліпшенню обслуговування населення. 4. Підприємству задано значних матеріальних збитків. 5. Ми уважно познайомилися з випискою з протоколу. 6. Виникла потреба підписатися на деякі періодичні видання. 7. Інформацію доведено для відома начальників відділів. 8. Дякуючи підтримці проректора по науковій роботі, студенти прийняли участь у конференції.

 

Завдання 12. Визначте, до якого синтаксичного типу належить кожне з речень.

1. Координаційна рада при директорі визначає, на чому слід зосередити зусилля колективу підприємства в нових умовах господарювання. 2. Назву організації чи установи, куди подається заява, зазначають (у)горі правої частини аркуша на останній третині рядка. 3. Для в'їзду до іноземної держави необхідно обов'язково отримати візу, як(що) інше непередбачено міжнародними угодами України. 4. Особисте доручення на одержання коштів може бути засвідчене організацією, де працює або навчається довіритель. 5. Перенесений на реєстраційну картку заголовок до тексту документа визначає рубрику картотеки, куди було вміщено діловий папір.

 

Завдання 13.Перепишіть речення. Поставте розділові знаки і поясніть їх. Знайдіть вставні та вставлені конструкції, інші способи ускладнення простого речення. Прокоментуйте поради для підготовки до виступу.

1. Більшість промовців припускаються подвійної хиби по-перше не посилюють голосу а по-друге говорять навіть тоді коли пишуть на дошці тобто відвернувшись від слухачів. 2. Слухачі оцінять вас ще до того як ви почнете говорити як урівноваженого досвідченого лектора що знає свою справу і стоячи за кафедрою чекає коли настане тиша. 3. Отже більшість знань нам опосередковано передали люди які були або є фахівцями у тій чи іншій галузі. 4. За­пам'ятайте критики роблять промовцеві різні закиди що він надто зарозумілий дуже багато говорить висловлюється за­надто по-науковому тощо але майже ніколи не дорікають йому за стислість викладу. 5. Звичайно людина яка завжди поводиться активно в товаристві підбере цікаві події і факти почуті останнім часом з тим щоб розповісти про них під час зустрічі (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

 

Завдання 14. Проаналізуйте зміст професійного тексту. Виправте недоліки у використанні фактичного матеріалу. Відредагуйте текст. Поставте розділові знаки та поясніть їх уживання.

1. Весняно-польові роботи почалися 12 квітня на 5 днів пізніше минулого року, у зв'язку з заливними дощами, що почалися 4 квітня 1998 року. Станом на 30 квітня висіяно 130 т пшениці на площі 470 га (1997 р.—350 т, тобто 82%). Виконано передпосівну обробку на 421 га. Посаджено 25 га картоплі, що становить 35% загальної площі (1997 р.—120 га).

2. У порівнянні з 1960 роком зросло виробництво трак­торів до 18 000 одиниць з 12 300, що становить приріст 25%. Комплектуючі поставляють різні підприємства ХТЗ, "Світоч", "Юність", "Колос". Сівалок та причепів випущено на 10% менше (500 одиниць до 4500 у 1960 році).

 

 


ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть теми “Зміни приголосних при збігу їх”, “Спрощення груп приголосних”, “Подвоєння та подовження приголосних” (§18-20). Запишіть слова.

Козач...ина, Галич...ина, пі(сч,щ)аний, бря(зч,жч,щ)ати, боягу(зс,з)тво, бага(ц,ст,тст)во, аген(тст,ст)во, ву(жч,зч,щ)ий, соня(ч,ш)ний, яє(ч,ш)ня, виї(з,зд)ний, пес(тл,л)ивий, контра(стн,сн)ий, за(в,вв)ідділу, зако(н,нн)ий, розрі(с,сс)я, стара(н,нн)ий, довгожда(н,нн)ий.

2. Повторіть розділ “Тире” (§121). Перепишіть речення, поставте розділові знаки.

Найгірша помилка вважати неминуче за доцільне. Квітку метелик цілує обрій сонце ясне. Скрізь на вершечку гори на пагорбах і видолинках панувала тиша. Подивилась ясно заспівали скрипки. Посієш вчасно вродить рясно.

 

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть тему «Зміни приголосних при словотворенні» (§18-20). Утворіть від

іменників прикметники за допомогою суфікса –ськ-.

Прага, Черкаси, Камчатка, гігант, турист, Одеса, університет, Кривий Ріг, Золотоноша,

Мекка, Кавказ, Гамбург, місто, Полісся, Волинь, Галичина, Нью-Йорк, Киргизія, Рига, Париж, Санкт-Петербург, студент, Сиваш, юнак, чех, солдат, турок, парламент.

2. Повторіть розділ “Кома в простому й складному реченнях” (§118).

Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

Общее и наиболее характерное свойство всех докумен­тов заключается в том что

они являются источниками или носителями информации. Как но­сители информации они способствуют улучшению внут­ренней организации любого предприятия или учреждения служат основанием для принятия решений обобщений справочно-поисковой работы.

Документы обладают и рядом других важных свойств представляющих ценность

для управления. Они являются средством свидетельства доказательства определенных фактов и следовательно имеют большое правовое значе­ние. Кроме того документы все в большей степени служат материалом для обработки и извлечения необходимой ин­формации.

Благодаря названным свойствам документы широко используются при машинной

обработке цифровых данных планово-учетного характера.

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть тему «Правопис російських прізвищ». Запишіть прізвища українською мовою. Додайте 5 неукраїнських прізвищ ваших знайомих або 5 неукраїнських прізвищ відомих людей.

Гагарин, Голиков, Ананьев, Прокофьев, Мицкевич, Кузнецов, Титов, Сергеев, Ёлкин, Семёнов, Лихачёв, Мечников, Бледных, Ветров, Писарев, Горячёв, Тихомиров, Слепцов, Арефьев.

2. Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери й розділові знаки.

Ми давно звикли до того що ділова кор…спонденція це набір штампів і бе…барвних фраз за якими стоїть абстрактний «хтось» і «повідомляє про не/обхідність» «вимагає не/гайно» «уклін...о про­сить» чи «настійно рекомендує» звернути увагу на «вище/зазначене» або виконати «перелічене/нижче».

Звичайно ці слово/сполучення так часто вживают…ся у діловому листуван…і що насам/перед спадають на думку коли згадуємо про діловий лист. Але ні вони ні кіл…ка десятків інших затертих канц…ляризмів не/визначають суті стилю яким повинен бути написа­н…ий справжній діловий лист.

ІІ. Правописний практикум

1.Повторіть тему «Закінчення в іменниках чоловічого роду ІI відміни». Запишіть

іменники в родовому відмінку однини.

Промовець, Луцьк, Кривий Ріг, малюнок, іспит, четвер, радіус, комплекс, палац, канал, карниз, штаб, деканат, мільйон, дах, поверх, відділ, імпорт, синтез, родовід, опис, процес, залік, стрибок, теніс, яр, трикутник, опір, гектар, універмаг.

2. Перепишіть речення, вставляючи пропущені літери й розділові знаки.

Веден...я ділової кор....спонденції це справжнє мистецтво осягнути всі таємниці якого вдаєт...ся аж ніяк не/кожному і яке с...огодні на пр...великий жаль на наших теренах майже втрачене.

Відомий американський публіцист і маркетолог Рон Теппер гірко зауважує що в сучасному світі панують відео та усна мова а добре написан...і ділові листи й записки стають рідкіс...тю. І з ним можна цілковито погодитись. Адже зазвичай ми дбаємо лише про те щоб чітко викласти інформацію і забуваємо що ця кор...спонденція не/просто важлива частина бізнесу але й ваше облич...я. А якраз його за стандартними фразами про постачан...я г...нераторів чи нагадуван...ями про не/обхідність завершен...я будівельно/монтажних робіт і не/видно!

ІІ. Правописний практикум

1. Повторіть тему «Закінчення іменників І та ІI відміни». Подані словосполучення запишіть у давальному відмінку.

Академік Віталій Русанівський, секретар Олена, перекладач Петренко Лариса Андріївна, ректор Святослав Кравець, студентка Людмила Марчук, лаборант Олександр Ткачук, генеральний директор Максим Лобода, суддя Денис Діброва, адвокат Ярослав Токар, доцент Віктор Сердега, колега Світлана, аспірант Чернега.

 

2. Перекладіть речення українською мовою, запишіть, поставте пропущені розділові знаки.

В Украине как и во многих странах не хватает менеджеров. И нередко на руководя­щую должность назначают некомпетентного но при этом проверенного человека которым легко управлять. Но может ли такой руководитель стать настоящим лидером?

Если такой человек хочет стать настоящим лидером то пре­жде всего он должен заняться своим собственным развитием. Но многие руководители закоснели в своих способах действия и ничего не хотят менять. Они проявляют готовность к изменени­ям только тогда когда наступает кризис.

Когда речь идет о необходимости преобразовывать компа­нию нужно изменять не только технологические процессы но и способ мышления лю­дей.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови.

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Що таке мова? Які функції виконує мова? Яка з них, на ваш погляд, найважливіша?

2. Який зміст поняття “національна мова”, “державна мова”? Нормативні документи про державний статус української мови.

3. Що таке літературна мова? Назвіть ознаки літературної мови.

4. Дайте визначення поняття “мовний стиль”. Назвіть стилі української мови.

5. З’ясуйте, до яких стилів належать подані тексти. Визначте основні риси мовних стилів.

І. Валюта конвертована — національна грошова одиниця, що має здатність вільно (шляхом купівлі-продажу) обмінюватися на іноземні валюти, виконувати функції світових грошей. Конвертованість національної валюти забезпечується наявністю певної частини конкурентоспроможної продукції на світовому ринку, насиченістю товарною масою внутрішнього ринку, наявністю певного запасу вільно конвертованих валют, золота та іншими чинниками. Розрізняють дві основні форми конвертованості валюти: 1) вільно, або повністю, конвертована; 2) частково, або обмежено, конвертована (Економічний словник-довідник).

ІІ. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання та захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом (Конституція України).

ІІІ. Спробуймо уявити собі, як виглядала б російська культура й наука без своїх українських гілок, тобто без внеску українців (у літературі: Богданович, Гнідич, Наріжний, Капніст, Гоголь, Данилевський, Мордовцев, Мачтет, Короленко та багато-багато інших; у живопису: Левицький, Боровиковський, Трутовський, Куїнджі, Рєпін — так, так, Рєпін завжди підкреслював своє українське походження і свої українські симпатії — та багато-багато інших; у музиці: Бортнянський, Березовський, Стравинський; у різних галузях науки: Остроградський, Ушинський, Миклухо-Маклай, Гамалія, Лобачевський, М. Ковалевський, Овсянико-Куликовський, Вернадський та багато-багато інших, аж до наших днів). Немалий внесок зробили українці і в польську науку та культуру. Це слід би знати — не задля національної гордині, а для подолання власного комплексу неповноцінності та чужого нехтування. (Інша річ — чим це оберталося для самої української культури. Якось Драгоманов на питання про те, чому українська інтелігенція виглядає такою слабосилою, відповів: а як би виглядала французька інтелігенція, коли б третина її вважала себе німцями, третина англійцями і третина — італійцями) (І. Дзюба).

ІV. Державна мова — закріплена традицією або законодавством мова, уживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики. Термін з'явився у часи виникнення національних держав. В однонаціональних державах немає необхідності юридичного закріплення державної мови. В багатонаціональних країнах конституцією (законодавством) статус державної, як правило, закріплюється за мовою більшості населення. У деяких країнах відповідно до їхнього територіально-етнічного складу статус державних надано двом і більше мовам (напр., у Канаді — англійській і французькій). У демократичних країнах із статусом однієї мови як державної забороняється дискримінація громадян за мовною ознакою, носії інших мов мають право користуватися ними для задоволення своїх потреб (Українська мова. Енциклопедія).

V. Одного разу Дарці потрапила на очі стаття якогось американського ґендерного мудрагеля, де ледве не за аксіому стверджувалося, буцімто хлопчики більше “схильні до змагання”, а дівчатка, навпаки, більше “схильні до співпраці”. Тільки хлопчик міг з легким серцем зблягузкати таку дурницю. У чистому вигляді боротьба за владу — не за дивіденди у вигляді оцінок (еквівалент пізнішого фінансового успіху), не за увагу протилежної статі (та ще себе такою не усвідомила) і навіть не за зірвані оплески на шкільній ялинці (що насамперед тішать марнославство батьків і тільки в другу чергу нарощують м'язи твоєму власному), — а саме за владу як таку, в її майже-бездомішковій, мов той сухий спирт, і тим особливо наркотизуючій формі: за виключне й неподільне право вести за собою цілий клас — хоч з уроку на спортмайданчик, хоч після уроків — на котячий концерт під вікно неприємної тобі «жиропи» з першої парти, що на перервах знай жує принесені з дому бутерброди в проолієному папері, а потім лишає на підручниках гидкі масні плями, — байдуже, куди, байдуже, на добре чи на зле, бо різниці між добром і злом не існує, як взагалі не існує Її при всякій абсолютній владі, ця боротьба, окрім як у первісних племен, найчастіше подибується таки серед дівчаток — від восьми до дванадцяти років. Потім, хвалити Бога, в них з'являються інші, цивільніші клопоти (О.Забужко. Дівчатка).

6. Назвіть різновиди офіційно-ділового стилю. Яка сфера їх використання?

7. Окресліть зміст понять “норма літературної мови”, “культура мови”. Яке суспільне значення вони мають? Ознаки та аспекти культури мовлення. Мовленнєва культура – критерій професійності

8. Назвіть типи мовних норм. Заповніть таблицю.

№ пор. Тип мовних норм Регулюють правильність Приклади
Орфографічні написання слів Верховна Рада України, бароко

9. Прочитайте текст промови, з’ясуйте, які мовні недоліки в ній є. Створіть портрет автора на основі аналізу тексту виступу.

Шановний пан гольова!

Прошу всіх до уваги! Я хочу тут сказати слідуюче. Ми всі тут вмісті сидимо вже на протязі чотирьох років. Чотири роки ми вносимо і одобряємо предложення, приймаємо активну участь в розробці законів. Ми єдинодушно одобряємо всі програми уряду, хоча вони і не воплощаються в жизнь. Нам тут неплохо. Ми своєчасно ходимо в дві години на обід, систематично получаємо зарплату і гроші за командіровки. Ми всі тут навчилися гарно висказуватися. Але ми бачимо, що наше суспільство перебуває в тяжкому положенні. Вже шостий уряд маємо. І в ніякого уряду нічого не получається. Хіба я неправий? Останні дії уряду це лишній раз доказують. Мова йде про систему налогів. Обіщали, обіщали, а віз і нині там. Кому такі налоги можуть понравитися? Нікому. А тому я піднімаю питання про відставку уряду. Я рахую, що його бездіяльність у сфері налогової політики веде, чесно говоря, до підриву економіки, тормозить розвиток соціальної сфери. Вона наносить урон державі. Важко собі представити, але президент це спокійно наблюдає, мір ніяких не приймає. Ми повинні всі це добре уяснити і накінець поставити крапку. Державу треба якось спасати. Я лічно требую відставки. Всі должні піти у відставку, так як всі цього заслуговують: і уряд, і гольова Верховної Ради. Да, да...! І ви пан головуючий не улибайтесь і не лишайте мене слова. Ви постоянно порушуєте регламент. Слово даєте, кому хочете, а чиї погляди вам не нравляться, тому не даєте, а як дасте, то одразу перебиваєте. Я вніс предложення і настоюю на відкритому голосуванні. Нехай люди знають, хто тут за народ дбає, а хто попав сюда случайно.

Щодо цього мушу дати слідуючу справку. Я в двох словах. Я являюсь членом Коміте­ту у закордонних справах. Комітет уже дав своє заключення. Не виключайте мікрохвон, потому шо....

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. Літературна мова. Мовна норма. Культура мови.

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. З яких розділів складається правопис кожної мови?

2. Що ви знаєте про становлення українських графічних, орфографічних, пунктуаційних норм?

3. Яку значення “Українського правопису”, прийнятого 1928 року, в історії української мови? Яка його доля?

4. Які основні, на вашу думку, причини порушення лексичних і синтаксичних норм у професійному мов

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти