ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. Нормативність і правильність фахового мовлення. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови.

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1.Дайте визначення поняття «мовні норми», назвіть їх види., наведіть приклади.

2.Відредагуйте подані речення відповідно до наукового або офіційно-ділового стилю та виправте помилки. Порушення яких мовних норм у них наявні.

А. 1. Перша прем'єра театра сталася на кінець року. 2. Ми за коротенький період часу успіли скінчити будівнитство комбіната. 3. Другий бік вулиці був дуже забудован. 4. Свою особисту думку можна виразити на протязі перерива. 5. Урешті разом з делегацієй всі присутні разом пішли у актовий зал. 6. Через три дня у відділення з кадрів поступила власноруч написана біографія. 7. У минулому місяці передовим авангардом був Запоріжський філіал. 8. Сього можна в З години ночі зупинити два аґрегата. 9. Важко рішитись й приняти це предложення. 10. Фірмі нужний освідчиний спіціаліст, щоб в цьому годі не понести великих втрат

Б. 1. По слідуючому питанню виступить голова комісії. 2. Необхідно додержуватись регламенту. 3. Представники делегацій заключили договір про співробітництво. 4. Цей тезис не суперечить раніше затвердженому рішенню. 5. Керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за представлені послуги. 6. Промовець, плануючи виступати, наближається до трибуни. 7. Ще одна стаття розходів нашого об'єднання — охорона оточуючого середовища. 8. У засіданні приймали участь представники вищестоящих організацій. 9. Не дивля­чись на тяжкі погодні умови, колгосп добився певних результатів. 10. Підвести підсумки дискусії про присвоєння вченої ступені поручили голові ВАК.

 

3. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке, на нашу думку, є найдоцільнішим у конкретному реченні. Обґрунтуйте важливість дотримання норм слововживання в професійному спілкуванні. Які мовні норми вами врегульовані?

1. Головуючий (відчинив, відкрив, розкрив, розгорнув) чергове посідання профспілкових зборів. 2. Сьогодні по телебаченню виступатиме (нинішній, чинний, діючий, теперішній, існуючий) президент. З. Я (рахую, вважаю, гадаю), що проект реконструкції старої частини міста затвердять. 4. (Відношення, відносини, взаємини, стосунки) цих двох керівників складалися протягом кількох років. 5. Безперечно, що ці два факти не можна (ув'язувати, пов'язувати, з'єднувати, поєднувати). 6. Зазначену суму треба негайно (перерахувати, перевести, переказати, передати) на наш розрахунковий рахунок. 7. У цих документах (зустрічаються, трапляються, попадаються) грубі граматичні помилки. 8. (Уздовж, на протязі, уподовж, протягом, упродовж) усієї подорожі нас жодного разу не потурбували. 9. На адресу фірми (прийшло, поступило, надійшло, прибуло) термінове повідомлення. 10. В університеті я (одержав, здобув, отримав, набув, дістав) вищу освіту. 11. Комп'ютери в нашому офісі (знаходяться, містяться, перебувають, розташовані) у великій наріжній кімнаті.

 

4. Що вивчає орфографія? Назвіть відомі вам принципи українського правопису. Наведіть приклади.

5. Що таке орфограма? Які типи орфограм ви знаєте? Дайте визначення поняття «орфографічні норми». Як зібрання конкретних правил написання загальних і власних назв, питомих і запозичених слів орфографічних норм знайшли відбиття у виданнях «Українського правопису»? Чи доречно робити кардинальні зміни у новому виданні українського правопису? Яким правописом ви користуєтеся?

 

6. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

6.1. Подані прізвища запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Благоеь, Литвинов, Лукьянов, Сухарев, Давьідов, Демьянов, Лучанинов, Георгиев, Рощин, Марцинкевич, Теркин, Шимчак, Гущин, Слепцов, Муромцев, Астафьев, Звягинцев, Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Миклошич, Душин, Сергеев, Едличка, Пергачов, Куницьщ, Лесков, Шитик, Мирошников, Андрианов, Елютин, Пугаче^, Зверев, Живков, Исаенков, Аргемов, .Алексеев, Макеев, Тимирязев

6.2. Провідміняйте за відмінками подані імена та прізвища.

Роман Панасюк, Михайло Скорина, Тетяна Квітка, Любов Шевченко

 

7. Правопис складних іменників та прикметників.

Напишіть складні шенпики разом або через дефіс і поясніть їх.

Інженер/механік, лісо/тундра, пів/хвилини, життя/буггя, зерно/елеватор, напів/сон, 10/річчя, пів/Європи, пішо/хід, радіо/фізик, пів/аркуяіа, Пуща/Водиця, тисячо/ліття, відео/телефон, ві це/президент, стоп/кран генерал/лейтенант, виставка/продаж, міні/сукня, прем'єр/міністр,Івано/Франківськ, тонно/кілометр, вет/лікарня, гідро/акустик, націонал/соціаліст, 125/річчя, сан/технік, водо/споживання, міні/комп'ютер, люби/мене.

 

8. .Повторіть тему «Закінчення в іменниках чоловічого роду ІI відміни». Запишіть іменники в родовому відмінку однини.

Промовець, Луцьк, Кривий Ріг, малюнок, іспит, четвер, радіус, комплекс, палац, канал, карниз, штаб, деканат, мільйон, дах, поверх, відділ, імпорт, синтез, родовід, опис, процес, залік, стрибок, теніс, яр, трикутник, опір, гектар, універмаг.

 

9 .Правопис прислівників.

Запишіть правильно слова. Визначте правило орфографії, якому підпорядковується кожна група слів.

1. З/розгону, в/цілому, з/боку, на/бік, рік/у\рік, кінець/кінцем, сам/на/сам, честь/честю.

2. По/друге, по/нашому, по/чесному, по/латині, по/доброму, по/французькому.

3. Видимо/невидимо, віч/на/віч, хоч/не/хоч, пліч/о/пліч, з давніх/давен,коли/не/коли, без кінця/краю.

4. На/сміх, з/гори, з/середини, з/молоду, с/повна, на/завжди, в/перше.

 

10. Що вивчає орфоепія?У чому суть орфоепічних мовних норм. Наведіть приклади. Виконайте тестові завдання.

1. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібненнязвуків.

1. Стіл, свято, звісно, щастя, весняний.

2. Чесно, тести, рясний, дзюрчати, хвоя.

3. Зчистити, розжарити, зшити, дочці, льотчик.

4. Вогко, книжка, грядка, списати, низько.

5. Слива, зняти, постіль, сонце, тиждень.

 

2. Укажіть, у якому рядку у всіх словах при словозміні чи словотворенні можливе чергування приголосних звуків.

1. Дробити, графити, берегти, брати, вимірювати.

2. Казати, робити, квасити, забарвити, любити.

3. Кликати, колихати, радити, терти, кидати.

4. Лазити, нагородити, ловити, завмерти, везти.

5. Скакати, відкусити, допомогти, жити, могти.

 

3. Виберіть рядок, у якому в усіх словах можливе чергування голосних звуків.

1. Черешня, брова, студент, орел, дрова.

2. Брати, промінь, закон, він, сидіти.

3. Пісок, радість, бетон, очерет, лікоть. .

4. Свідомість, Київ, щока, кінь, його.

5. Корінь, пасмо, атом, сон, сіль

 

4. У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ?

1. ...імн, ...ейм, ...ель, ...енний, ...ешефт.

2. ...едзь, ...аздиня, ...и...нути, ...лей, джи...ун.

3. ...ейзер, ...радус, ...арант, ...рунтомір, ...ел...іт.

4. ...армата, ...адка, ...удзичок, ...ріх, ...рім.

5. ...аркання, ...валтом, ...аразд, ...аряче, а...рус.

 

5. Визначте, який звук є спільним для всіх чотирьох слів.

1. Хвощ, горихвістка, нігті, порох.

2. Розчерк, межа, зштовхувач, дружба.

3. Праща, розшаровувати, зчіплювач, штурмовий.

4. Зчісувати, вищати, щедрувати, штурм.

5. Багатший, квітчати, обличчя, ніччю.

6. Книжці, помажся, розігрійся, взятии.

 

6. Запишіть фонетичною транскрипцією слова

Ящик, джміль, шістнадцять, піддашшя, сміються, туристський, анекдот, рюкзак, зважишся, просьба, міжбрів’я, роззброєння, зжувати.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9. Нормативність і правильність фахового мовлення. Морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови.

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Дайте визначення поняття «мовні норми», назвіть їх види., наведіть приклади. Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні.

2. Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв. Рід, число невідмінюваних іменників.

3. Особливості використання займенників у діловому мовленні.

4. Узгодження прикметників і іменником на означення певних професій.

5. Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. Безособові конструкції з дієслівними формами на –но, -то.

6. Прийменники в професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні.

7. Синтаксичні структури в професійному мовленні. Розповідна форма викладу матеріалу. Прямий порядок слів, уживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових зворотів, однорідних членів речення.

8. Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні. Складнівипадки керування та узгодження в професійному мовленні. Просте та складне речення.

Практичні завдання

Завдання 1До поданих іменників чоловічого роду доберіть спільнокореневі іменники жіночого роду, утворені суфіксальним способом. Окремо запишіть іменники, від яких такі відповідники не утворюються. Подумайте, чим це пояснюється. Усно утворіть із сними словосполучення з узгодженими означеннями, вираженими прикметниками.

Студент, піаніст, касир, мінер, солдат, танкіст, поет, каменяр, скляр, бондар біолог, педіатр, штангіст, скрипаль, доцент, мовознавець, лікар, співак, художник аспірант, футболіст, професор, велосипедист, шахіст, інженер, швець, кравець, машиніст патріот, учитель, фельдшер, прем’єр-міністр, шофер, стоматолог, офіціант, майстер, віце-адмірал, муляр.

Завдання 2Прочитайте речення, знайдіть у них слова — назви осіб за професією жіночого роду. Скажіть, у яких стилях мовлення вживаються таи іменники. Які із цих лексем вживаються тільки в розмовному стилі або є просторічними словами. Чи порушено норми літературної мови в поданих реченнях? Які саме? Відповідь обґрунтуйте.

1. Нараду провела заступник декана факультету Олена Нагірна. 2. Лист підписали старша викладачка Софія Шевчук і професор Інна Іваницька. 3. У концерті виступила народний артист України Марія Стеф’юк. 4. Першу партію рибної консерви відправили вчасно. 5. Виставка вражає асортиментами продукції. 6. За таку помірну ставку висловлюємо подяку нашому партнеру пану Петру Іванчуку. 7. Прошу як можна швидше надіслати листа-відповідь. 8.Оголошено догану секретареві Олегу Марченко. 9.Ваш проект самий цікавий. 10.Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає аудит. 11. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою.

Завдання 3.Наведені власні географічні назви, запишіть у родовому відмінку й складіть і ними речення.

Хорол, Байкал, Єнісей, Амур, Пирятин, Миргород, Новгород, Житомир,Чернігів, Конотоп, Кременчук, Гадяч, Коростень, Іванків. Васильків.

 

Завдання 4.Продовжіть речення. Визначте, до яких розрядів належать займенники,та в яких відмінках еони вжиті. Складіть 5 речень з даними словосполучення, враховуючи специфіку вашого майбутнього фаху.

Наші міркування щодо...; Питання, що...; Справи, які...; Ніщо так не вразило...; Свої підтвердження...; На його думку...; Кожний, хто прагне...; Деякий час...; Обґрунтував свою думку...; їх оцінка в...; Своя версія..,; 1 в такому розумінні...; Заміняє всіх...; Кваліфікація його дій...; Всі однозначно...; Він зобов'язався...; Наша вдача...; З кожним днем...; Вони відчули...; З цього приводу...; З ними можна погодитись...; Йому здається...; Його виступ оригінальний..; Він повинен доказати...; Такою, що верх бере...; Жодних проблем...; Чому ті чи інші...; В такому розумінні...; Кожне слово хороше...; Яка професія...; Своїми справами...; Прийшов зі мною...; Щоб ніхто...; Не хвали сам...

 

Завдання 5.1.Правильно поєднайте слова (де можливі варіанти, подайтеїх; де необхідно, утворіть збірні числівники).

2 (місяць), 3 (син), 6 (донька), 10 (учень ), 22 (професор), 7 (плита), 11 (лисеня), 17 (теля), 13 (варіант ), 7(друг), 34 (стілець), 5 (яблуко), 5 (жінка), 72 (чоловік).

5.2.Розкрийте дужки, виберіть потрібну форму числівника. Обґрунтуйте свій вибір.

1) На зустрічі глав держав були присутні (три, троє) міністрів... 2) Високих урядових нагород були удостоєні вчені країни, серед них (два, двоє) професор... 3) Золоту і срібну медалі вибороли на олімпіаді (шість, шестеро) наших спортсмен... 4) Прошу почекати (пару, кілька, декілька) хвилин. (Четверо, чотири) друз... зустрілися через десять років.

5.3. Поєднайте числівники з іменниками, поясніть вибір форми.

40,5 центнера/центнер; 17495 гривні/гривня/гривень; приблизно три з половиною мільярди/мільярда рублів; дві цілих п'ять десятих тонни/тонн; 6 1\4 грама/грамів; більше 32,7 відсотка/відсотків.

 

Завдання 6.Розкрийте дужки й запишіть словосполучення; де треба, вживайтеприйменники.

Пробачте (я), (я) болить, дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), ігнорувати (попередження), завдати (шкода), зазнати (невдача), зрадити (принципи), називати (ім'я), звернутися (адреса), відправити (пошта), прийшов (справа), комісія (складання екзамену), заходи (поліпшення), сталася (недбальство), один раз (місяць), ввести (склад), радіти (успіхи).

 

Завдання 7.Користуючись російсько-українським словником, перекладіть поданісловосполучення із прийменником по.

Комиссия по делам, по всем правилам, по вьіходньім дням, полупать по счету, по распоряжению администрации, начислить по приказу, командировка по служебнмм делам, работать по принуждению, ехать по городу.

 

Завдання 8. Які морфологічні норми української мови ви знаєте? Перекладіть іменники українською мовою, визначте рід.

Кризис, подпись, боль, запись, летопись, машинопись, рукопись, степень, продажа, ярмарка, посуда, поступь, шампунь, тюль, ваниль, колибри, Сибирь, опись, авеню, альма-матер, евро, Батуми, табло.

 

Завдання 9.Замініть особові дієслова в реченнях безособовими дієслівними формами на –но, -тою

Хліба скошені й обмолочені. Пшеницю звезли машинами з лану на тік. Поля зорали перед наступним обробітком грунту. У колгоспі визначилися з подальшим використанням звільнених площ.

 

Завдання 10.Перекладіть словосполучення українською мовою, визначте вид синтаксичного зв'язку слів у даних словосполученнях, уведіть дані словосполучення в самостійно складені речення.

I. Проездной документ, акты гражданского состояния, арендный договор, заказное письмо, командировочное удостоверение, расценочная ведомость.

II. Договор хранения, водительское удостоверение, штатное расписание, расторгнуть контракт, учредительские документи, принять во внимание, подвергнуть рассмотрению.

 

Завдання 11.Які основні, на вашу думку, причини порушення лексичних і синтаксичних норм у професійному мовленні? Відредагуйте й запишіть речення.

1. Комісія рахує, що даний проект більш прийнятний. 2. Ми з розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Необхідно постійно приймати міри по поліпшенню обслуговування населення. 4. Підприємству задано значних матеріальних збитків. 5. Ми уважно познайомилися з випискою з протоколу. 6. Виникла потреба підписатися на деякі періодичні видання. 7. Інформацію доведено для відома начальників відділів. 8. Дякуючи підтримці проректора по науковій роботі, студенти прийняли участь у конференції.

 

Завдання 12. Визначте, до якого синтаксичного типу належить кожне з речень.

1. Координаційна рада при директорі визначає, на чому слід зосередити зусилля колективу підприємства в нових умовах господарювання. 2. Назву організації чи установи, куди подається заява, зазначають (у)горі правої частини аркуша на останній третині рядка. 3. Для в'їзду до іноземної держави необхідно обов'язково отримати візу, як(що) інше непередбачено міжнародними угодами України. 4. Особисте доручення на одержання коштів може бути засвідчене організацією, де працює або навчається довіритель. 5. Перенесений на реєстраційну картку заголовок до тексту документа визначає рубрику картотеки, куди було вміщено діловий папір.

 

Завдання 13.Перепишіть речення. Поставте розділові знаки і поясніть їх. Знайдіть вставні та вставлені конструкції, інші способи ускладнення простого речення. Прокоментуйте поради для підготовки до виступу.

1. Більшість промовців припускаються подвійної хиби по-перше не посилюють голосу а по-друге говорять навіть тоді коли пишуть на дошці тобто відвернувшись від слухачів. 2. Слухачі оцінять вас ще до того як ви почнете говорити як урівноваженого досвідченого лектора що знає свою справу і стоячи за кафедрою чекає коли настане тиша. 3. Отже більшість знань нам опосередковано передали люди які були або є фахівцями у тій чи іншій галузі. 4. За­пам'ятайте критики роблять промовцеві різні закиди що він надто зарозумілий дуже багато говорить висловлюється за­надто по-науковому тощо але майже ніколи не дорікають йому за стислість викладу. 5. Звичайно людина яка завжди поводиться активно в товаристві підбере цікаві події і факти почуті останнім часом з тим щоб розповісти про них під час зустрічі (Іржі Томан. Мистецтво говорити).

 

Завдання 14. Проаналізуйте зміст професійного тексту. Виправте недоліки у використанні фактичного матеріалу. Відредагуйте текст. Поставте розділові знаки та поясніть їх уживання.

1. Весняно-польові роботи почалися 12 квітня на 5 днів пізніше минулого року, у зв'язку з заливними дощами, що почалися 4 квітня 1998 року. Станом на 30 квітня висіяно 130 т пшениці на площі 470 га (1997 р.—350 т, тобто 82%). Виконано передпосівну обробку на 421 га. Посаджено 25 га картоплі, що становить 35% загальної площі (1997 р.—120 га).

2. У порівнянні з 1960 роком зросло виробництво трак­торів до 18 000 одиниць з 12 300, що становить приріст 25%. Комплектуючі поставляють різні підприємства ХТЗ, "Світоч", "Юність", "Колос". Сівалок та причепів випущено на 10% менше (500 одиниць до 4500 у 1960 році).

 

 


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти