ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості мови професійного спілкування

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

Плани практичних занять

для студентів ІІ курсу

історичного факультету

 

 

Викладач: доц. Котух Н. В.

асист. Лукаш Н. М.

 

 

Полтава


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Практичне заняття № 1-2

 

Теоретичні засади курсу.

Особливості мови професійного спілкування

План

1. Роль мови в житті суспільства. Основні функції мови.

2. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

3. Ознаки літературної мови.

4. Мовна норма та її суспільне значення. Види мовних норм.

5. Функції мови професійного спілкування.

6. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Основні компоненти мовної компетенції: лінгвістичний; етнокультурознавчий; функціонально-стилістичний; методологічний.

7. Шляхи формування мовної компетенції особистості.

8. Урок як основна форма професійного спілкування.

Орфографічний практикум: принципи правопису, правопис букв на позначення голосних звуків.

 

Основна література до теми:

1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С. 9 – 18.

2. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С.14 – 19, 43 – 48.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.5 – 36.

4. Пилинський М.М. Літературні норми. Їх типи і класифікація // Мовознавство. – 1974. – № 3. – С. 11 – 12.

5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2007. – С. 11 – 24, 53 – 57.

6. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа, 2008. – С. 4 – 8, 19 – 22, 67 – 72.

7. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 7–18.

8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 11 – 52.

Додаткова література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С. 3 – 15.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К.: Вища школа, 2003. – С. 3 – 6.

3. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – С. 12 – 18.

4. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 204 с.

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.:Вежа, 1994. – 240 с.

6. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Практичні завдання:

1. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, які норми сучасної української літературної мови порушено в поданих словосполученнях.

У відповідності до ст. 10 Конституції України; згідно чинного законодавства; у залежності від ухвали; по відношенню до представників бізнесу; не дивлячись на протести; у порівнянні з минулим місяцем.

Вірна відповідь; приймати (прийняти) міри; тимчасово призупинити співпрацю з партнером.

Існуюче законодавство; існуючі ціни; виконуючий обов’язки директора; страйкуючі на майдані люди; з наступаючим Новим роком; головуючий (зборів, засідання).

2. Від поданих слів утворіть стандартні словосполучення з прийменниками, введіть їх у речення.

Мати, мета; відповідно, закон; мати увага; взяти, увага; згідно, інструкція; заслуговувати, увага; ставити, мета.

3. Виконайте вправи 44, 117 (Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – 414 с.).

 


Практичне заняття № 3

 

Слово у мові професійного спілкування

План

1. Лексичне значення слова (багатозначність, синонімія, антонімія, паронімія).

2. Загальна характеристика лексики сучасної української мови:

за походженням;

за сферою вживання.

3 Особливості функціонування лексичних одиниць у професійному мовленні вчителя.

4. Лексичні норми у професійному спілкуванні.

 

Орфографічний практикум: передача на письмі приголосних звуків (позначення м’якості приголосних на письмі, уживання апострофа).

 

Основна література до теми:

1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С. 120 – 158.

2.Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 23 – 27.

3. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – С.45 – 49, 53 – 55.

4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 9 – 10, 20 – 22.

5. Волкотруб Г.В. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.46 –90.

6. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 23 – 32.

8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 27 – 36.

 

Додаткова література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С.75 – 158.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К.: Вища школа, 2003. – С. 116 – 132.

3. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 204 с.

4. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 – 239 с.

5. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

 

 

Практичні завдання:

1. Доберіть синоніми до поданих нижче слів, запам’ятайте їх. Поясніть правопис слів іншомовного походження.

Аргумент, пріоритет, стимул, експеримент, компенсація, авторитет, ідентичний, аванс, безапеляційно.

2. Запишіть 15-20 термінів, що стосуються Вашої спеціальності, поставте у них наголос.

3. Виконайте вправи 80, 95 (Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – 414 с.).

 


Практичне заняття № 4 – 5

 

Вибір граматичної форми у професійному спілкуванні

 

План

1. Нормативні аспекти вживання:

іменника,

прикметника,

займенника,

числівника,

дієслова.

2. Синтаксичні норми сучасної української мови:

порядок слів у реченні;

однорідні члени речення;

координація присудка з підметом;

складні випадки керування.

 

Основна література до теми:

1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С. 165 – 223.

2. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 36 – 55.

3. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С.207 – 236.

4. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – С.241 –246, 267 –274, 300 – 304.

5. Волкотруб Г.В. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.95 –200, 215 – 229.

6. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 – 239 с.

7. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 36 – 47, 51 – 55.

8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 37 – 45.

 

Додаткова література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С.240 –331.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К.: Вища школа, 2003. – С. 201 –293.

3. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С.175 – 291.

4. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 204 с.

 

 

Практичні завдання:

1. Виберіть із дужок один варіант слова, обґрунтуйте свій вибір.

Кожен народ, хоч (і, й) живе за законами загальнолюдського розуму, має право (й, і) повинен міркувати (наді, над) власними проблемами, які висуває (переді, перед) нами історія.

Такою непростою, болісною проблемою (у, в, на) Україні є мовна ситуація, що склалася (в, у) молодій суверенній державі.

Не будемо (з, зі) ораторським надривом говорити про цю ситуацію, бо стукіт наших небайдужих сердець може потьмарити розум. На часі – спрямовувати енергію (у, в) наукове, виважено зріле, історично реальне річище розв’язання проблем функціонування державної мови.

Не розрада (і, й) розпука, не звинувачення урбанізованого українства (у, в) втраті національної совісті, а велика освітня робота, надолужування втраченого за століття (у, в) культурі, мові повинні стати матеріальною силою національного відродження…

З величезною прикрістю доводиться констатувати, що досі юридичного підтвердження (у, в) законодавчих актах не одержала вимога про володіння мовою не на побутовому рівні, а на рівні професійному… (Ф. С. Бацевич).

2. Знайдіть українські відповідники до дієприкметників: агитирующий, бездействующий, взаимоисключающий, действующий (закон), заведующий, несоответствующий, последующий, предшествующий, потребляющий, рецензирующий, служащий.

3. Замініть кальки словами української літературної мови: приймати участь, люби'й, виключення, заключення, всезагальний, лишній, замужня, заказати, міроприємство, співпадати, співставляти, виясняти, шуткувати, бувший, витоки, таможня, учбовий, настоювати, слідуючий, єдинодушно, опасіння, подорожання, поставщик, по крайній мірі, приговор, прожиточний, профсоюз, казна', чистосердечно.

4. Виконайте вправи 422, 470 (Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – 414 с.).

 


Практичне заняття № 6

 

Основна література до теми

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С. 5 – 110.

2. Александров Д.Н. Риторика. – М., 2000. – С. 64 – 74, 89 – 101, 139 – 166, 209 – 216.

3. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. – К., 1997. – С. 152 – 274.

4. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003. – С. 6 – 90.

5. Мурашов А. А. Основы педагогической риторики. – М., 1996. – С. 3 – 41.

6. Сагач Г. М. Золотослів. – К., 1993. – С. 8 – 33, 46 – 50, 110 – 122.

7. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / Под ред. Т. А. Ладыженской и А. К. Михальской. – М., 1998.

8. Чибісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика. – К., 2003. – С. 4 – 25.

9. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – С. 91 – 96.

10. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 118 – 125.

11. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 190 – 196.

 

Мистецтво аргументації

План

1. Структура виступу.

2. Техніка і тактика аргументування, способи аргументації.

3. Види аргументів.

4. Прийоми ефективної аргументації.

5. Мовні засоби переконування.

 

Основна література до теми:

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика. – Львів, 2001. – С.155 – 168.

2. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика. – К., 2003. – С. 110 – 133.

3. Чибісова Н.Г., Тарасова О.І. Риторика. – К., 2003. – С. 68 –71.

4. Сагач Г.М. Золотослів. – К., 1993. – С.92 – 99.

5. Сопер П. Основы искусства речи. – Ростов-на- Дону, 2002. – С. 79 – 101.

6.Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1996. – С.199 – 209.

7. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Терман М.А. Основы риторики. – К., 1978. – С. 71 – 86.

8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 182 – 190.

9. Корнєва Л.М. Риторика. – Полтава, 2005. – 72 с.

 

Додаткова література до теми:

1. Глазова О. Плани-конспекти уроків практичної риторики // Диво слово. – 2002. – №3. – С. 33 – 40.

2. Рада І. Опорний конспект – метод навчання практичної риторики // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2004. – №2. – С. 85 – 91.

3. Саранді Н. Риторика як наука і мистецтво слова // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2002. – №4, 5.

4. Мацько Л., Мацько О. Аргументація як розділ риторики // Диво слово. – 2003. – №10. – С. 55 – 58.

5. Олійник О.Б. Риторика. – К.: Кондор, 2009. – 170 с.

Практичні завдання:

 

1. Доберіть і запишіть 3–4 аргументи, щоб підтвердити або спростувати такі думки:

– Мобільний телефон – потрібна кожному річ.

– Заздрити – шкодити своєму здоров’ю.

– Мати вищу освіту – нині престижно.

– Читати книжки корисніше, ніж дивитися телевізор.

– Поступливість – риса слабкої людини.

 

2. Визначте види наведених аргументів.

а) Той, хто вміє добре говорити, легше знаходить спільну мову з іншими людьми, йому вдається підтримувати добрі стосунки зі знайомими. Той, хто вміє встановлювати й підтримувати стосунки, досягає в житті успіху. Тому, щоб досягти успіху в житті, необхідно вчитися красномовству.

б) У свята люди вітають одне одного й виявляють одне до одного турботу. Тому на Різдво варто відвідати й привітати близьких людей.

в) Логіку створили логіки. Усі логіки – вчені. Усі вчені – люди. Отже, логіку створили люди.

г) Усі самостійні частини мови можуть виступати членами речення; іменник – самостійна частина мови, отже, іменник може виступати членом речення.

 

3. Розкрийте дужки, побудуйте словосполучення з підрядним зв’язком керування. Якщо необхідно, вживайте прийменники.

Додержати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), називати (ім’я), ввести (склад), радіти (успіхи), комісія (складання проекту), звернутися (адреса), надсилати (адреса), мешкати (адреса), спілкуватися (Інтернет), згідно (закон), півтора (рік), заплатити (проїзд), оплатити (проїзд), захворіти (грип).


Практичне заняття № 13

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

Плани практичних занять

для студентів ІІІ курсу

історичного факультету

 

 

Викладач: доц. Котух Н. В.

асист. Лукаш Н. М.

 

 

Полтава


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Практичне заняття № 1 – 2

 

Термінологія обраного фаху

План

1. Вимоги до використання термінів у професійному та діловому мовленні.

2. Загальнонаукові терміни.

3. Вузькоспеціальні терміни.

4. Способи творення термінів.

5. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.

6. Фахові термінологічні словники.

7. Термінологічний мінімум спеціальності.

 

Орфографічний практикум (пунктуація): розділові знаки при однорідних членах речення.

 

Основна література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С.156 – 158.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.131 –143.

3. Волкотруб Г.В. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 76 – 77.

4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.:Вежа, 1994. – С. 119 – 126.

5. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 59 – 64.

6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2007. – С. 57 – 62.

7. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 510 – 524.

8. Фахові термінологічні словники.

9. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – С. 301 – 315.

10. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 129 – 132; 142; 144; 146.

 

Додаткова література до теми:

1. Семеног О.М. Культура наукової української мови. – К.: Академія, 2010. – С. 5 – 28.

2. Українська мова: Енциклопедія / за ред. В.М. Русанівського. – К., 2004. – С. 682 – 684.

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.:Либідь, 2004. – С. 215 – 218.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга, 2000. – 91 –96.

5. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993.

6. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Л., 1994.

 

Практичні завдання:

1. З’ясуйте значення іншомовних термінів, доберіть до них українські відповідники: ігнорувати, рентабельний, саміт, фіаско, імідж, ритуал, компенсація, асоціація, ажіотаж, ліміт, сурогат, еквівалентний, конденсувати, інфекційний, домінувати, сертифікат, форвард, структура, конфліктний, візит, спонсор, нюанс, вето, вестибюль, акомпанемент, спектакль, спікер, екземпляр, корпорація, інцидент, персона.

2. Випишіть зі словника 10 термінів іншомовного походження (відповідно до фаху). З’ясуйте їхнє значення та поясніть написання. Доберіть українські відповідники.

3. Виконайте вправи 459, 463, 468 (Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. –414 с.).


Практичне заняття № 3

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

Плани практичних занять

для студентів ІІ курсу

історичного факультету

 

 

Викладач: доц. Котух Н. В.

асист. Лукаш Н. М.

 

 

Полтава


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Практичне заняття № 1-2

 

Теоретичні засади курсу.

Особливості мови професійного спілкування

План

1. Роль мови в житті суспільства. Основні функції мови.

2. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

3. Ознаки літературної мови.

4. Мовна норма та її суспільне значення. Види мовних норм.

5. Функції мови професійного спілкування.

6. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Основні компоненти мовної компетенції: лінгвістичний; етнокультурознавчий; функціонально-стилістичний; методологічний.

7. Шляхи формування мовної компетенції особистості.

8. Урок як основна форма професійного спілкування.

Орфографічний практикум: принципи правопису, правопис букв на позначення голосних звуків.

 

Основна література до теми:

1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С. 9 – 18.

2. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С.14 – 19, 43 – 48.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.5 – 36.

4. Пилинський М.М. Літературні норми. Їх типи і класифікація // Мовознавство. – 1974. – № 3. – С. 11 – 12.

5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2007. – С. 11 – 24, 53 – 57.

6. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа, 2008. – С. 4 – 8, 19 – 22, 67 – 72.

7. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 7–18.

8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 11 – 52.

Додаткова література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С. 3 – 15.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К.: Вища школа, 2003. – С. 3 – 6.

3. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – С. 12 – 18.

4. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 204 с.

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.:Вежа, 1994. – 240 с.

6. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Практичні завдання:

1. Знайдіть і виправте помилки. Поясніть, які норми сучасної української літературної мови порушено в поданих словосполученнях.

У відповідності до ст. 10 Конституції України; згідно чинного законодавства; у залежності від ухвали; по відношенню до представників бізнесу; не дивлячись на протести; у порівнянні з минулим місяцем.

Вірна відповідь; приймати (прийняти) міри; тимчасово призупинити співпрацю з партнером.

Існуюче законодавство; існуючі ціни; виконуючий обов’язки директора; страйкуючі на майдані люди; з наступаючим Новим роком; головуючий (зборів, засідання).

2. Від поданих слів утворіть стандартні словосполучення з прийменниками, введіть їх у речення.

Мати, мета; відповідно, закон; мати увага; взяти, увага; згідно, інструкція; заслуговувати, увага; ставити, мета.

3. Виконайте вправи 44, 117 (Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – 414 с.).

 


Практичне заняття № 3

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти