ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Форми колективного обговорення професійних проблем

План

1. Мистецтво перемовин.

2. Збори як форма прийняття колективного рішення.

3. Нарада.

4. Педагогічна рада.

5. Педагогічні читання.

6. Науково-практична конференція.

7. Шкільний і проблемний семінари.

8. Рольова та ділова гра.

9. Огляд літератури за фахом.

10. Дискусія. Форми організації дискусії.

 

Основна література до теми:

1.Стахів М. Український комунікативний етикет. – К.: Знання, 2008. – С. 162– 186, 237 –240.

2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

3. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 – С. 168 – 171.

4. Волкотруб Г.В. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 201 – 206.

5. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 236 – 256.

Додаткова література до теми:

1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С. 271 – 272.

2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 377 –378.

3. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 47 – 51.

 

Практичні завдання:

1. Підготуйте й проведіть дискусію на тему “Сучасний учитель історії (географії), яким він має бути?”. Доберіть матеріал за темою дискусії; визначте переконливі аргументи як на захист, так і проти кожної з альтернативних тез; продумайте способи розгортання тієї чи іншої тези; оформіть майбутній виступ у вигляді певного жанру (репліка, судження, коментар, повідомлення, інформація, резюме); сформулюйте різні типи запитань до захисників тієї чи іншої тези; обміркуйте відповіді на можливі питання і заперечення.

 

2. Перекладіть українською мовою мовленнєві штампи, які використовують під час ділових бесід, нарад.

С чего мы начнем сегодня? Я считаю, мы начнем с обсуждения плана. Дело в том, что не все еще собрались. Это Вас устраивает? Да, вполне. Я думаю, вопрос можно считать решенным. Полностью с Вами согласен. Вьы правьы. Совершенно верно. Мы с Вами договорились? Вы в этом несколько ошибаетесь. Это не так. Зто противоречит нашей практике. Я с Вами не согласен. Повторите, пожалуйста, Ваш вопрос. У нас нет такой информации. У меня єсть замечания. Я в этом не уверен. Я хотел бы продолжить разговор позже. Я с удовольствием представляю Вам гостей.

 

 


Практичне заняття № 16

Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

План

1. Характеристика офіційно-ділового стилю.

2. Класифікація документів.

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

4. Вимоги до тексту документа.

5. Заява. Види заяв.

 

Основна література до теми:

1. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 201 – 219.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.229 –250.

3. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С. 151 – 175.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С. 32 – 63, 122 – 126.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 23 – 45.

6. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 265 – 299, 327 – 329.

Додаткова література до теми:

1. Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів. – К.: АЛЕРТА, 2004. – С. 11 – 16.

2. Ділова українська мова / За ред. О.Д. Горбула. – К.: Знання, 2000. – С. 13 – 43.

3. Погиба Л.Г., Грибінченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. – К.: Либідь, 2002. – С. 6 – 10, 128 – 129.

4. Українська мова: Енциклопедія / за ред. В.М. Русанівського. – К., 2004. – С. 467 – 468.

 

Практичні завдання:

1. Розкрийте значення поданих слів за «Словником іншомовних слів»: абзац, стандарт, штамп, реквізит, бланк, копія, діловодство, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.

 

2. Зредагуйте тексти заяв. Запишіть правильні варіанти.

 

1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформатики. Залік не складено вчасно через поважну причину.

2. Я, Ханенко Наталія Леонідівна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на навчання за спеціальністю «вчитель початкових класів».

3. Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривнів на 6 місяців.

4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20 червня 2011року.

5. Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні з 10 липня по 2 серпня 2012 року, для санаторного лікування.

6. Прошу прийняти мене на роботу вчителем з математики.

 

 


Практичне заняття № 17

Документація з кадрово-контрактних питань

План

1.Резюме.

2. Характеристика.

3. Рекомендаційний лист.

4. Автобіографія.

5. Особовий листок з обліку кадрів.

6. Наказ щодо особового складу.

7. Трудова книжка.

8. Трудовий договір. Трудова угода.

9. Контракт.

 

Орфографічний практикум: правопис прізвищ і географічних назв.

 

Основна література до теми:

1. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 201 – 219.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.229 –250.

3. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С. 176 – 181, 201 – 202.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С. 118 – 122, 126 – 128.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 54 – 61, 66 – 67, 73 – 85, 333 – 350.

6. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – С. 96 – 101.

7. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 315 – 327, 330 – 350.

Додаткова література до теми:

1. Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів. – К.: АЛЕРТА, 2004. – С. 117 – 124, 189 – 191.

2. Ділова українська мова / За ред. О.Д. Горбула. – К.: Знання, 2000. – С. 45 – 65.

3. Погиба Л.Г., Грибінченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. – К.: Либідь, 2002. – С. 129 – 138, 140 – 143.

Практичні завдання:

1. Напишіть автобіографію.

2. Виконайте вправу 154 (Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. –414 с.).

 


Практичне заняття № 18

 

Довідково-інформаційні документи

 

План

1. Прес-реліз.

2. Повідомлення про захід.

3. Звіт.

4. Службова записка.

5. Довідка.

6. Протокол, витяг з протоколу.

 

Основна література до теми:

1. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 219 – 238.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.272 –274.

3. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С. 192 – 206.

4. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С. 87 –106.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера ЛТД, 2003. – С. 206 –212, 273 – 274, 291 –295, 307 – 310.

6. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 361 – 381.

 

Додаткова література до теми:

1. Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів. – К.: АЛЕРТА, 2004. – С. 80 – 83.

2. Ділова українська мова / За ред. О.Д. Горбула. – К.: Знання, 2000. – С. 69 – 75, 85 – 95.

Практичні завдання:

1. Напишіть витяг з протоколу засідання студентського наукового гуртка, який ви відвідуєте, про: а) затвердження тем наукових робіт; б) рекомендацію наукових робіт до участі у студентській науковій конференції.


Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

 

 

Кафедра української мови та

української літератури

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

 

Плани практичних занять

для студентів ІІІ курсу

історичного факультету

 

 

Викладач: доц. Котух Н. В.

асист. Лукаш Н. М.

 

 

Полтава


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

Практичне заняття № 1 – 2

 

Термінологія обраного фаху

План

1. Вимоги до використання термінів у професійному та діловому мовленні.

2. Загальнонаукові терміни.

3. Вузькоспеціальні терміни.

4. Способи творення термінів.

5. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.

6. Фахові термінологічні словники.

7. Термінологічний мінімум спеціальності.

 

Орфографічний практикум (пунктуація): розділові знаки при однорідних членах речення.

 

Основна література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С.156 – 158.

2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.131 –143.

3. Волкотруб Г.В. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С. 76 – 77.

4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.:Вежа, 1994. – С. 119 – 126.

5. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 59 – 64.

6. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2007. – С. 57 – 62.

7. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 510 – 524.

8. Фахові термінологічні словники.

9. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – С. 301 – 315.

10. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 129 – 132; 142; 144; 146.

 

Додаткова література до теми:

1. Семеног О.М. Культура наукової української мови. – К.: Академія, 2010. – С. 5 – 28.

2. Українська мова: Енциклопедія / за ред. В.М. Русанівського. – К., 2004. – С. 682 – 684.

3. Ющук І.П. Українська мова. – К.:Либідь, 2004. – С. 215 – 218.

4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – Тернопіль: Навчальна книга, 2000. – 91 –96.

5. Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах. – К., 1993.

6. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Л., 1994.

 

Практичні завдання:

1. З’ясуйте значення іншомовних термінів, доберіть до них українські відповідники: ігнорувати, рентабельний, саміт, фіаско, імідж, ритуал, компенсація, асоціація, ажіотаж, ліміт, сурогат, еквівалентний, конденсувати, інфекційний, домінувати, сертифікат, форвард, структура, конфліктний, візит, спонсор, нюанс, вето, вестибюль, акомпанемент, спектакль, спікер, екземпляр, корпорація, інцидент, персона.

2. Випишіть зі словника 10 термінів іншомовного походження (відповідно до фаху). З’ясуйте їхнє значення та поясніть написання. Доберіть українські відповідники.

3. Виконайте вправи 459, 463, 468 (Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. –414 с.).


Практичне заняття № 3

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти