ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 

Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності.

Ґрунтуючись на Декларації про державний суверенітет України (55-12) та Акті проголошення її незалежності, Закон стверджує інформаційний суверенітет України і визначає правові форми міжнародного співробітництва в галузі інформації.

 

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення інформації

Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Стаття 2. Мета і завдання Закону

Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає особу та суспільство від неправдивої інформації.

Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на інформаційні відносини, які виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства і держави при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації. ( Офіційне тлумачення до статті 3 див. в Рішенні Конституційного Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97)

Стаття 4. Законодавство про інформацію

Законодавство України про інформацію складають Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, законодавчі акти про окремі галузі, види, форми і засоби інформації, міжнародні договори та угоди, ратифіковані Україною, та принципи і норми міжнародного права.

Стаття 5. Основні принципи інформаційних відносин

Основними принципами інформаційних відносин є:

- гарантованість права на інформацію;

- відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;

- об'єктивність, вірогідність інформації;

- повнота і точність інформації;

- законність одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

 

3.Випишіть із "Словника іншомовних слів" десять юридичних термінів різної частиномовної належності. Поставте наголос. Подайте етимологічну довідку до них і коротке пояснення. Усно з'ясуйте правопис цих слів. Складіть із ними термінологічні словосполучення за моделлю "прикметник + іменник" і запишіть їх.

Зразок: а) Нотаріальний (лат.) - засвідчений у нотаріуса; той, що потребує засвідчення органами нотаріату. Нотаріальний акт, нотаріальна контора.

Проаналізуйте пропоновані тексти юридичного спрямування. Класифікуйте їх за функцією, ступенем юридизації й структурою. Назвіть підстави їх класифікації.

Рекомендована література до теми 5: 2.4.,2.6.,2.9., 3.1., 3.2., 3.7., 3.20., 4.2., 4.4., 4.8., 4.14., 5.4., 5.7., 5.8., 5.12.

 

 

Тема 6. Лінгвістичні аспекти юридичної техніки

 

1.За словниково-довідниковою літературою з’ясуйте сутність понять «логіка», «юридичної логіка», подавши їх наукове визначення. Проілюструйте особливості їх мовного втілення.

2.Проаналізуйте різні види юридичної документації й лінгвістичні вимоги до її складання.

3.Здійсніть коригування пропонованих текстів: а) назвіть основні помилки при складанні юридичних текстів; б) виправте мовно-мовленнєві неточності й помилки як джерела конфлікту.

а).Заявниця звернулась до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючих документів, мотивуючи тим, що 28 лютого 1989 року вона була прийнята на роботу в колгосп “Прапор комунізму” та 1 липня 1989 року їй було видано трудову книжку на ім’я Кравець. В подальшому заявниця уклала шлюб з гр.Опанаско та їй було присвоєно прізвисько Опанаско. В трудову книжку у відповідності з діючим законодавством було внесено відповідний запис про зміну прізвиська.

б).Суд вважає, що всі викладені факти в статті, а також наведені цитати не принижують честь та гідність зазначеної особи А., так як в статті йдетьсямова не про особу А., а про причини та про реалії, які існували на той час, які передували появі кореспонденції. Щодо ілюстрації до кореспонденції та підпису «Скажіть, це у вас можна недорого придбати дитячий табір»?, суд вважає, що дана ілюстрація не має ніякого відношення до особи А.

Рекомендована література до теми 6: 2.8., 2.9., 3.16., 3.17.

Тема 7. Мовно-мовленнєва культура фахівця правової сфери

 

1.На прикладі дібраних самостійно фахових текстів схарактеризуйте лінгвістичні особливості тих, що функціонують у суді (тексти додати до відповіді).

2.За словниково-довідниковою літературою з’ясуйте значення понять «термін», «юридичний термін», «правничий термін», подавши їх визначення.

3.Прочитайте речення. Виявіть, арґументуючи, орфографічні, лексичні, граматичні, пунктуаційні та стилістичні помилки. Запишіть правильні (без помилок) варіанти речень.

а) 7 вересня 1996 рока слідчим слідчого відділа Шевченківського РУ ТУ МВС України в м.Запоріжжі капітаном міліції Бороденка А.А. пред'явлено звинувачення Вовченко М.М. в тому що вона неодноразово скупувала в магазинах міста промислової товари, які потім продавала за зависченими цінами.

б) Селін Б.Р. за попередньою змовою с Якуш М.М. та Погуляйлом О.М., на ніч на 1 листопаду 1996рока з автомашини яка, належить на праві особової власності Зварич Валерію Васильевичу, таємно украли запасне колесо з диском вартістю 200 карбованців.

в) Підозрюваний Сименко І.В. був захоплен дільничним уповноваженим Конотопского Р.В. капітаном міліції Кондратенко П.С. при вчиненні крадіжки продовольчих товаров та спиртних напоїв із крамниці N 16 по вул. Лісній в м.Конотопі.

3.Проведіть юридичну лінгвістичну експертизу пропонованого "конфліктогенного" юридичного тексту. Поясніть, у чому полягають її особливості.

Вівторок, 18 травня 2010, 11:20

http://www.pravda.com.ua/columns/2010/05/18/5050708/

 

Рашизм

Остап Кривдик

Победим, наша сила несметна,

Гений Сталина в бой нас ведет.

Наша армия в битвах бессмертна,

Как бессмертен cоветский народ.

 

Тези цієї статті не є результатом моєї творчості. Усе вже було багато разів проговорено іншими авторами, і просто зібрано тут в одне ціле.

Рашизм - це ідеологія й практика правлячого режиму Російської Федерації, яка базується на ідеї зверхності "російських співвітчизників", їхньої "особливій цивілізаційній місії", антидемократизмі й неоколоніалізмі радянсько-імперського типу, використанні православ'я як моральної доктрини, та на геоекономічних інструментах, у першу чергу, енергоносіях.

 

Паралелі з нацизмом напрошуються самі собою. Обидва режими, мімікруючи й використовуючи слабкість світового порядку, витікаючи з бажання реваншу, граючи на конфліктах між гравцями-державами, змогли достатньо окріпнути й кинути виклик усьому світові. Обидва вони базувалися на неподоланій моральній спадщині своїх попередників-імперій.

Втім, теперішня РФ оперує набагато більшим людським і збройним потенціалом, аніж Німеччина кінця 30-х. Чого вартує тільки ядерна зброя.

Термін "рашизм" - неідеальний, бо вже містить у собі закид росіянам. Але словосполучення "німецький нацизм" міцно закріпилося в усьому світі. Адже більшість німців підтримало його, або принаймні пасивно прийняло. Тож тепер саме від росіян залежатиме, чи отримає таку ж етнічну конотацію режим сучасного Кремля.

4. Повторіть і систематизуйте матеріал попередніх тем.

5. Підготуйтесь до практичних завдань модульної контрольної роботи.

Рекомендована література до теми 7: 2.1, 2.2., 2.6., 3.5., 3.15., 4.5., 5.3., 5.11., 5.20., 5.30.

 

 

Індивідуальні завдання

Тема 1. Правнича лінгвістика як наука і навчальна дисципліна

1.Ознайомтесь із Законом „Про мови в УРСР” (1989), Законом України „Про заса́ди держа́вної мо́вної полі́тики” (2012), ст.10 Конституції України, рішенням Конституційного суду України щодо мовної політики держави. Визначте політику держави в галузі мови.

2.Опрацюйте питання щодо мовної політики у державах Європи. Вкажіть чи є відмінності порівняно з політикою України.

3.Підготуйте письмове повідомлення на тему „Мовна політика у державах із кількома мовами”.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти