ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Юридизація мовних конфліктів

1.Наведіть основні Закони та нормативно-правові акти України, у сферу дії яких включені мовно-мовленнєві конфлікти.

2.Підготуйте письмове повідомлення на тему „ ”.

Тема 3. Мовні конфлікти як правопорушення

1.Наведіть закони і нормативно-правові акти, що регулюють діяльність засобів масової інформації, їх лінгвістичні аспекти.

2.Підготуйте тези доповіді на науково-практичну конференцію за темою „Мова як об'єкт конституційно-правового регулювання в Україні”.

3.На підставі державного права й законодавства, що регулює статус мови в суспільстві, визначте, у чому може проявлятися перевищення влади в сфері "керування" мовою.

 

Тема 4. Лінгвістична експертиза

1.Підготуйте повідомлення для виступу на науково-практичній конференції за однією з тем:

1. Експертиза як дослідження та її сучасні тенденції.

2. Техніка експертної діяльності й оформлення результатів.

3. Значення експертизи для теоретичних і прикладних аспектів лінгвістики і юриспруденції.

2.Підготуйте реферат за однією з тем:

1. Правнича лінгвістика й лінгвістична конфліктологія.

2. Правнича лінгвістика й прагмалінгвістика.

3. Правнича лінгвістика й лінгвістична сугестологія.

4. Правнича лінгвістика й літературознавство.

5. Правнича лінгвістика й лексикографія.

3.Знайдіть лексичні помилки. Запишіть правильний варіант речень.

1. Відповідно до статті Кримінального кодексу України йому нічого не грозить. 2. Приведу деякі факти. 3. Таку довідку може видати любий лікар. 4. Громадянин К. одночасно являється директором кафе-бару на вул. Городоцькій. 5. Слідчий у той день так і не попав на прийом до прокурора. 6. Почастішали випадки підробки грошей. 7. Вимагательство на сьогодні найпоширеніший вид промислу цього угрупування. 8. В результаті удару в живіт стався крововилив в порожнечу малого таза. 9. Перед нами стоїть задача покращання криміногенної ситуації. 10. Профілактичні заходи у сфері злочинності серед підлітків спрямовані на викриття їх природніх обдарувань. 11. Між К. і В. ще у 1920 році встановилися дружні відношення. 12. На допиті директор часто путав імена своїх спільників. 13. У відділі кадрів він знайшов свій особистий листок.

Тема 5. Юридична мова й юридична термінологія

1.Підготуйте реферат за темою „Історія вивчення мови права у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці”.

2. Прочитайте мікротекст і назвіть риси функційного стилю, до якого він належить. Випишіть терміноодиниці групами за спільністю їх структурної організації. Визначте частиномовну приналежність терміноодиниць. Усно з'ясуйте правопис підкреслених слів та уживання розділових знаків. Знайдіть речення, в яких можливі варіанти у постановці розділових знаків. Обгрунтуйте

свою думку.

Зразок: Терміни-слова: підозрюваний (субстантивований дієприкметник).

Як різновиди показа..ь підозрюваного та обвинуваче..огоро..різняють повне або чаткове визна..я чи заперече..я ними своєї вини в ..нкримінованому їм злочині, самообмову й алібі.

Самообмовою є такі показа..япідозрюва..ого чи обвинуваче..ого, в яких він зізнаєт..ся у вчине..і злочину, якого не скоював, у більш тяжкому злочині, ніж вчинив, або ж бере лише на себе всю вину за вчинений злочин, хоч він є груповим, чи перебільшує свою роль у вчине..і злочину порівняно з тою, якою вона є насправді.

Обмова - це такі показання підозрюва..ого чи обвинуваче..ого, в яких він викриває (правдиво чи неправдиво) інших осіб (це можуть бути співучас..ники або ж сторонні особи ) у вчине..і ..нкримінованого

йому іншого злочину.

Алібі - це твердження підозрюва..ого чи обвинуваче..ого про те, що він не міг бути виконавцем ..нкримінованого йому злочину, бо в момент його вчине..я перебував в іншому міс..і.

 

Тема 6. Лінгвістичні аспекти юридичної техніки

1.Підготуйте повідомлення за однією з тем:

1. Текст закону як вища форма юридизації мови.

2. Протоколювання в юридичній практиці і його особливості.

3. Основні правила складання й оформлення юридичних документів.

4. Наявність мовних кліше як найважливіша ознака юридичних документів.

5. Юридична аргументація та її вимоги до мови юридичних документів.

2. Допишіть речення, вибравши з дужок потрібні варіанти.

1. У вчиненні розбою взяли участь (молоді люди, хлопці та дівчата віком 18 – 20 років, підлітки і молодь). 2. Преса повинна (описувати не лише те, хто і як скоює злочини, а й як вони розкриваються; не лише описувати те, хто і як скоює злочини, а й те, як їх розкривають). 3. Сусід забіг на подвір’я (збуджений і щоб щось схопити для бійки; збуджений, він мав на меті знайти щось для бійки). 4. Вважаємо, що міська влада радо (відгукнеться і підтримає заклик власників автомобілів; відгукнеться на те, щоб підтримати заклик власників автомобілів; відгукнеться на заклик власників автомобілів і підтримає їх). 5. Міліція повинна (наказувати не тільки правопорушників, карати зло, а й вести профілактичну роботу серед населення; не тільки наказувати правопорушників, карати зло, а й вести профілактичну роботу серед населення). 6. На етапі становлення молодого фахівця важливим є все: (і те, як до нього ставляться в колективі, та те, як він виконує доручення та вказівки керівництва, і те, як сприймається його ініціатива; і те, як до нього ставляться в колективі, і те, як він виконує доручення та вказівки керівництва, і те, як сприймають його ініціативу).

Тема 7. Мовно-мовленнєва культура фахівця правової сфери

1.Підготуйте повідомлення для між кафедрального науково-практичного семінару за однією з тем:

- Місце лінгвістичного аспекту тлумачення правових текстів серед інших аспектів: логічного, історичного, власне юридичного.

- Прояв основних властивостей мови в текстах правничого спрямування.

- Юридична герменевтика і її статус.

- Критерії істинності й правильності результатів тлумачення.

2. Прочитайте порядок проведення лінгвістичної експертизи документа.

1. Прочитати весь текст документа. Під час першого читання не варто щось виправляти. Бажано всі суперечності позначати на полях олівцем, наприклад, інформація, якої не вистачає для повноти змісту, може бути зафіксована лише одним-двома словами.

2. Перевірити, чи є всі реквізити аналізованого документа.

3. Перевірити дотримання орфографічних норм (правильність написання слів).

4. Перевірити весь фактичний матеріал наскрізно:

- власні назви, їх уніфікація (прізвища, ім’я, по батькові; топоніми, гідроніми та ін.);

- часові межі описуваних фактів, хронологічну послідовність викладу, цифрові дані зі словесним записом;

- цитати, покликання на нормативні акти.

5. Перевірити логічну послідовність у викладі фактичного матеріалу, інтерпретацію подій, явищ, нумерацію всередині тексту, нумерацію сторінок тощо.

6. Перевірити композицію за правилами логіки:

- чи всі частини викладу спів розмірні (чи всі елементи тексту складаються в одне ціле, чи трапляються зайві частини, які лише ускладнюють сприйняття змісту);

- чи немає дублювання змісту однієї частини іншою; чи наявні безпідставні повтори фактичних даних;

- чи деталізація опису фактів відбувається від найбільшого до найменшого, чи на перший план висунуто малозначущі факти й опущено важливі;

- чи немає двозначності тлумачення тексту. Якщо є, то з’ясувати, чим воно викликане;

- який зв’язок існує між частинами тексту, чи правильно розставлено сполучники.

 

Виконайте лінгвістичну експертизу поданого документа.

 

Виконуючому обов’язки

начальника Ленінського ЗМУ

ГУМВС України в Запорізькій обл.

Рапорт

 

Доповідаю Вам, що в травні місяці 2012 року я заступив на третій пост по охороні райвідділу. Зі мною заступили на зміну пр. Пінчук В.П. і Міщенко Р.Г. Приблизно 1.30 години ночі до мене і прап. Мигальського підійшли старший зміни пр. Пінчук В.П. і пр. Міщенко Р.Г. і сказали щоб ми йшли відпочити у клас служби і дав нам ключі від класу, і ми пішли в клас, через п’ять-десять хвилин я пішов подивитись що вони там роблять і побачив що Пінчук В.П. мав в руках якусь жалізну трубу і вони хотіли відкрити ворота де знаходився склад. Я підійшов і сказав що задзвоню до чергового і відмовлюсь нести з ними службу і вони відразу розійшлися і не підходили.

 

Помічник оперуповноваженого

Ленінського ЗМУ

ГУМВС України в Запорізькій обл.

прапорщик міліції С.Д.Гаркавий

 

07.05.2012 р.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1.Мова як вияв особливостей менталітету нації.

2.Політика і мова.

3.Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії.

4.Соціальний аспект культури мовлення.

5.Гендерний аспект культуромовної поведінки.

6.Особистісний аспект культуромовної діяльності юриста.

7.Мова і мовлення в житті та професійній діяльності людини.

8.Канцеляризми і штампи в сучасній українській літературній мові: особливості використання.

9.Проблема суржику в усному мовленні та його вплив на ефективність професійної комунікації.

10.Синтаксичні кальки в наукових текстах та юридичних документах.

11.Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації.

12.Професійне мовлення в генезі правової комунікації.

13.Механізми взаєморозуміння у професійному спілкуванні.

14.Мовленнєвий етикет різних регіонів України.

15.Культура спілкування і культура мовлення юриста.

16.Мовний етикет і мовна етикетна поведінка фахівця.

17.Культура мови й ефективність професійного спілкування.

18.Культура укладання фахових документів праводілової сфери.

19.Мовна норма і стиль.

20. Мовно-інформаційна культура юриста.

21. Поняття "норма" у словнику лінгвістичних і юридичних термінів: спільне й відмінне.

22. Поняття «мовленнєвий конфлікт» й способи його розв'язання.

23. Мова й мовлення як джерело конфліктних ситуацій.

24. Змістова й формальна структура термінів кримінального та цивільного права: порівняльний аспект.

25. Генетична характеристика термінів Цивільного процесуального кодексу України.

Рекомендована література: 2.1, 2.2., 2.6., 3.5., 3.12., 3.15., 3.16., 4.5., 5.3., 5.11., 5.20., 5.30.

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до відома студентів на початку вивчення дисципліни

Методи навчання

 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Правнича лінгвістика» застосовуються наступні методи навчання: індуктивно-дедуктивний,репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, проблемні, проблемно-пошуковий, дослідницький,застосування мультимедіа тощо.

Методи контролю

Контроль знань з модульного курсу «Правнича лінгвістика» викладач здійснює за кредитно-мо­дульною системою. Результати навчальної діяльності студентів магістратури оцінюють за 100-бальною шкалою.

Протягом семестру магістрантам при опануванні навчальної дисципліни “Правнича лінгвістика” передбачено проведення поточного тестування, виставляння оцінок за усні відповіді та виконання практичних завдань.

Курс завершується складанням заліку.

10. Розподіл балів, які отримують студенти магістратури:

Розподіл балів за різними формами контролю для дисциплін, з яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом семестру

Модуль (М) ЗАЛІК (З)
Поточний контроль (ПК) Модульний контроль (МК)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40
Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання заліку (П)=ПК+Е≤100 ≤40

 

Критерії оцінювання

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти