ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення курсу "Основи програмної інженерії" студенти повинні:

·розробляти прості описи вимог;

·оцінювати переваги альтернативних наборів вимог і проектів для простих програм;

·систематично тестувати і відлагоджувати невеликі програми.

Завдання лекційних занять

Мета проведення лекцій полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами програмної інженерії, методів і засобів програмної інженерії як діяльності, націленої на створення програмних систем, що відповідають потребам замовників, з дотриманням планових термінів і бюджету.

Мета проведення лекцій полягає у:

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань основ програмування, звертаючи головну увагу на ефективність використання тих чи інших методів та засобів та необхідність і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності;

- сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу
"Основи програмної інженерії".

Завдання проведення лабораторних робіт

Мета проведення лабораторних робіт полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички розробки опису вимог та оцінки альтернативних вимог та проектів для простих програм.

Завдання проведення лабораторних робіт:

- засвоїти базові методи тестування і відлагодження ПЗ;

- засвоїти розробки опису вимог та оцінювати альтернативні вимоги та проекти для простих програм;

- - глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях засобами їх практичного використання.

Програма дисципліни

"Основи програмної інженерії"

Змістовий модуль 1. Основні поняття програмної інженерії.

Тема 1. Вступ.

Особливості індустрії ІТ в Україні та роль в ній програмної інженерії. Світові тенденції розвитку ПІ. Мета, завдання та предмет програмної інженерії. Структура курсу. Характеристика змістовних та залікових модулів.

Тема 2. Базові поняття програмної інженерії.

Поняття програмного забезпечення. Роль комп’ютерних наук у програмній інженерії. Структура витрат на створення ПЗ. Основні проблеми , які розв’язують фахівці по ПЗ. Професійні та етичні вимоги до фахівців по ПЗ.

Тема 3. Основи системотехніки обчислювальних систем та її роль в ПІ.

Властивості програмних систем. Особливості оточення програмних систем. Поняття про моделювання ПС. Функціональні компоненти.

Тема 4. Особливості процесів створення ПЗ.

Типи процесів та особливості їх вибору. Характеристика моделей процесів. Каскадна модель. Еволютивна модель. Особливості формальної розробки систем. Особливості специфікації ПЗ. Характеристика основних методів розробки ПЗ.

Тема 5. Основи інженерії вимог.

Інженерія вимог – як процес. Функціональні та не функціональні вимоги. Вимоги предметної області. Вимоги користувачів. Системні вимоги. Специфікації вимог. Концептуальне моделювання проблеми. Поняття про проблемні галузі-домени та їх онтології. Обєктно-орієнтована інженерія вимог. Методи інженерії вимог. Інженерія вимог С. Леєра та С. Меллора. Метод інженерії вимог І. Джекобсона. Моделі аналізу вимог.

Тема 6. Основи моделювання поведінки систем та процесів формування вимог.

Моделі системного оточення. Моделі поведінки. Поняття про моделі даних та кінцевих автоматів. Об’єктні та наслідкові моделі. Особливості засобів моделювання.

Змістовий модуль 2. Тестування та управління програмними проектами

Тема 7. Особливості тестування програм та систем.

Методи генерування програм. Статичні та динамічні методи тестування програм. Функціональне тестування. Методи доведення правильності програм. Об’єкти тестування. Класифікація відмов та помилок. Джерела помилок. Особливості процесу тестування. Поняття про автоматизоване тестування.

Тема 8. Особливості забезпечення якості ПЗ.

Поняття про якість ПЗ. Критерії якості ПЗ. Аналіз процесів досягнення якості ПЗ. Моделі якості ПЗ. Поняття про функціональність, надійність, супроводжуваність та ефективність ПЗ. Метрики якості та їх аналіз. Стандарти підтримки якості ПЗ. Методи оцінки надійності. Експериментальні методи оцінки надійності та якості ПЗ.

Тема 9. Проблеми проектування ПЗ.

Проектування як процес. Характеристика етапів проектування. Поняття про архітектурне, концептуальне та технічне проектування.

Тема 10. Поняття про процеси управління програмними проектами.

Особливості аналізу стану проекту. Планування. Поняття про ризики проекту. Оцінювання проекту.

Тема 11. Групові комунікації в програмній інженерії.

Особливості розподілу обов’язків в проекті. Персональна відповідальність. Роль комунікацій у проекті.

 

Структура залікового кредиту дисципліни

"Основи програмної інженерії"

 

Денна форма   Кількість годин
Лекції Лабораторні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовний модуль 1. Основні поняття програмної інженерії.
Тема 1. Вступ.    
Тема 2. Базові поняття програмної інженерії.  
Тема 3. Основи системотехніки обчислювальних систем та її роль в ПІ  
Тема 4. Процеси створення ПЗ.  
Тема 5. Основи інженерії вимог.
Тема 6. Вступ до моделювання поведінки систем та процесів формування вимог.  
Змістовний модуль 2. Тестування та управління програмними проектами.
Тема 7. Особливості тестування програм та систем
Тема 8. Особливості забезпечення якості ПЗ.
Тема 9. Проблеми проектування ПЗ.
Тема10. Поняття про процеси управління програмними проектами
Тема 11. Групові комунікації в програмній інженерії.  
Разом
           

 

 

Заочна форма   Кількість годин
Лекції Лабораторні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовний модуль 1. Основні поняття програмної інженерії.
Тема 1. Вступ. Тема 2. Базові поняття програмної інженерії. Тема 3. Основи системотехніки обчислювальних систем та її роль в ПІ Тема 4. Процеси створення ПЗ.   -
Тема 5. Основи інженерії вимог. Тема 6. Вступ до моделювання поведінки систем та процесів формування вимог. -
           

 

Змістовний модуль 2. Тестування та управління програмними проектами.
Тема 7. Особливості тестування програм та систем Тема 8. Особливості забезпечення якості ПЗ. -
Тема 9. Проблеми проектування ПЗ. Тема10. Поняття про процеси управління програмними проектами -
Тема 11. Групові комунікації в програмній інженерії. -
Разом -

 

Тематика лабораторних робіт

Лабораторна робота 1.Ознайомлення з сучасними середовищами розробки програмного забезпечення.

Лабораторна робота 2.Дослідження методів програмної інженерії.

Лабораторна робота 3.Дослідження особливостей середовищ до аналізу вимог до ПЗ.

Лабораторна робота 4.Дослідження особливостей проектування ПЗ.

Лабораторна робота 5.Дослідження середовищ тестування ПЗ.

Лабораторна робота 6.Дослідження процесів інсталювання та супроводу ПЗ.

Лабораторна робота 7.Виконання групового проекту із застосуванням структурного програмування.

6. Тематика самостійної роботи студентів

1. Особливості індустрії ІТ в Україні та роль в ній програмної інженерії.

2. Світові тенденції розвитку ПІ.

3. Мета, завдання та предмет програмної інженерії.

4. Структура витрат на створення ПЗ.

5. Основні проблеми , які розв’язують фахівці по ПЗ.

6. Професійні та етичні вимоги до фахівців по ПЗ.

7. Властивості програмних систем. Особливості оточення програмних систем. Поняття про моделювання ПС. Функціональні компоненти.

8. Типи процесів та особливості їх вибору.

9. Характеристика моделей процесів.

10. Каскадна модель.

11. Еволютивна модель.

12. Особливості формальної розробки систем.

13. Особливості специфікації ПЗ.

14. Характеристика основних методів розробки ПЗ.

15. Інженерія вимог – як процес.

16. Функціональні та не функціональні вимоги.

17. Вимоги предметної області.

18. Вимоги користувачів.

19. Системні вимоги.

20. Специфікації вимог.

21. Концептуальне моделювання проблеми.

22. Поняття про проблемні галузі-домени та їх онтології.

23. Обєктно-орієнтована інженерія вимог.

24. Методи інженерії вимог. Інженерія вимог С. Леєра та С. Меллора.

25. Метод інженерії вимог І. Джекобсона.

26. Моделі аналізу вимог.

27. Моделі системного оточення.

28. Моделі поведінки.

29. Поняття про моделі даних та кінцевих автоматів.

30. Об’єктні та наслідкові моделі.

31. Особливості засобів моделювання.

32. Методи генерування програм.

33. Статичні та динамічні методи тестування програм.

34. Функціональне тестування.

35. Методи доведення правильності програм.

36. Об’єкти тестування.

37. Класифікація відмов та помилок.

38. Джерела помилок.

39. Особливості процесу тестування.

40. Поняття про автоматизоване тестування.

41. Поняття про якість ПЗ.

42. Критерії якості ПЗ.

43. Аналіз процесів досягнення якості ПЗ.

44. Моделі якості ПЗ.

45. Поняття про функціональність, надійність, супроводжуваність та ефективність ПЗ.

46. Метрики якості та їх аналіз.

47. Стандарти підтримки якості ПЗ.

48. Методи оцінки надійності.

49. Експериментальні методи оцінки надійності та якості ПЗ.

50. Проектування як процес.

51. Характеристика етапів проектування.

52. Поняття про архітектурне, концептуальне та технічне проектування.

53. Особливості аналізу стану проекту.

54. Планування. Поняття про ризики проекту.

55. Оцінювання проекту.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти