ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Абразивний інструмент. Зернистість, зв'язка і твердість інструменту.

Зернистість є важливою характеристикою абразивного інструменту. Від розміру зерен абразиву залежать продуктивність і якість обробки. За розмірами абразивні зерна поділяють на 26 номерів зернистості і на такі групи: шліфзерна зернистістю 200...16, шліфпорошки 12...З, мікропорошки М40...М5. Для шліфзерен і шліфпорошків крупність основної фракції визначається розмірами вічка двох суміжних контрольних сит, що засто­совуються для аналізу. Номер зернистості означає розмір у сотих частках міліметра вічка сита, на якому основна фракція затримується. Розміри зе­рен мікропорошків визначають лінійним вимірюванням у мікрометрах. Зернистість алмазних зерен позначають дробом, в якому чисельник відпо­відає найбільшому, а знаменник - найменшому розміру основної фракції.

1. Зв'язка. При виготовленні абразивного інструменту абразивні зерна з'єднують в одне ціле за допомогою неорганічних, органічних і метале­вих зв'язок. Завдяки значній міцності, водостійкості (що дає змогу пра­цювати із застосуванням охолодної рідини) і жаростійкості набув переваж­ного поширення абразивний інструмент на керамічній зв'язці (К). На цій зв'язці виготовляють до 90 % шліфувальних кругів.

Абразивний інструмент на органічній зв'язці - бакелітовій (Б), вулканітовій (В) - має більшу міцність і пружність, але Низьку теплостійкість. На цих зв'язках роблять шліфувальні круги для чистових обробних ро­біт, а також тонкі відрізні круги. Металеві зв'язки застосовують переваж­но в алмазних кругах.

3. Твердість абразивного інструменту - це опір зв'язки вириванню аб­разивних зерен. Встановлена шкала, в якій є сім Класів твердості: М -м'який, СМ - середньом'який, Т - твердий та ін.

У крузі підвищеної твердості зерна, які затупилися, продовжують утри­муватися, що порушує його нормальну роботу, спричинює його засалю­вання і появу припікань на поверхні деталі. У надто м'якому крузі зерна, які не втратили своєї гостроти, передчасно вириваються, що призводить до надмірного його спрацювання. Отже, чим м'якіший оброблюваний матеріал, тим твердішим вибирають круг, і навпаки . Виняток з загально­го правила - м'які і пластичні метали (мідь, алюміній, латунь).

4. Структура абразивного інструменту. В абразивному інструменті не
весь його обсяг заповнений зернами і зв'язкою, між ними є пори. Наяв­ність пор позитивно впливає на різальні властивості інструменту, сприяє охолодженню під час роботи, зменшує забиття його стружкою. Структу­рою абразивного інструменту називають співвідношення обсягів, зайня­тих в ньому абразивними зернами, зв'язкою і порами. Змінюючи ці спів відношення, одержують круги різної структури, які розрізняють за номе­рами. Меншій пористості круга відповідає більший номер структури.

5. Правка шліфувальних кругів. У міру спрацювання або засалювання шліфувальні круги треба правити, видаляючи при цьому дефектний по­верхневий шар. Правку виконують зернами алмазу, алмазно-металевими олівцями, іноді шарошками, правочними кругами з карбіду силіцію, обточувальними дисками з термокорунду і твердих сплавів. Найбільш поши­рені алмазно-металеві олівці, в яких дрібні алмазні зерна (0,01 ...0,20 кара­та) зв'язані між собою сплавом вольфраму, міді, алюмінію. При правлен­ні спрацьовується переважно зв'язка олівця і виступні алмазні зерна зрі­зають шар круга.

6. Маркування шліфувальних кругів враховує основні характеристи­ки, в тому числі геометричну форму, розміри та ін. Наприклад, марка ПП250 х 16 х 32; 14А 25Д СМ6К5; 35 м/с розшифровується так: ПП - форма круга (плоский прямий); 250 - зовнішній діаметр; 16 - ширина; 32 - діаметр отвору; 14А - абразивний матеріал (електрокорунд нормаль­ний); 25Д - зернистість; СМ - твердість; 6 - номер структури; К5 - вид зв'язки; 35 м/с - допустима колова швидкість.

Алмазні круги складаються з металевого або полімерного корпусу, на якому укріплено алмазоносний шар завтовшки 0,5...3,0 мм. До маркуван­ня їх крім літери А на початку марки входять додатково геометричні пара­метри алмазоносного шару (товщина). Круги випускають з 25-, 50-, 100-і 150 %-ною концентрацією алмазного порошку. Стопроцентною концен­трацією вважають вміст його, який становить 0,878 мг/мм3 алмазоносно­го шару.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти