ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Інститут біотехнології та здоров’я тварин

Біотехнологічний факультет

Кафедра нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин

Методичні рекомендації

до лабораторних занять та самостійної роботи

з морфології сільськогосподарських тварин

 

(РОБОЧИЙ ЗОШИТ)

 

Розділ. Основи цитології, ембріології та загальної гістології.

Апарат руху. Загальний шкірний покрив.

 

 

(для студентів біотехнологічного факультету

ОКР: бакалавр, повного та скороченого терміну навчання)

 

 

Студента ________________________

 

Групи ___________________________

 

 

Викладач: ________________________

Дніпропетровськ – 201_


УДК 611.013/018.1 (07)

 

Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи з морфології сільськогосподарських тварин (робочий зошит). Розділ. Основи цитології, ембріології та загальної гістології. Апарат руху. Загальний шкірний покрив (для студентів біотехнологічного факультету, освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», повного та скороченого терміну навчання / Дніпропетровський державний аграрний університет: Дніпропетровськ. – 2012. – 78 с.

 

Методичні рекомендації складені згідно типової програми для підготовки бакалаврів за напрямом 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації, затвердженої Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики України 21 травня 2007 року та згідно освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра. Об’єм матеріалу відповідає кількості годин, відведених на них навчальним планом.

 

 

Укладач:кандидат ветеринарних наук, доцент Тішкіна Н.М.

 

Рецензенти:

кандидат ветеринарних наук, доцент Лєщова М.О.

кандидат ветеринарних наук, доцент Оліяр А.В.

 

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин:

Протокол № 11 від «18» квітня 2012 р.

 

Навчальне видання розглянуто та схвалено до друку науково-методичною радою біотехнологічного факультету ДДАУ:

Протокол № 4 від «24» квітня 2012 р.

 


МОДУЛЬ І

 

Дата _________ Лабораторна робота №

Будова та правила роботи з мікроскопом. Техніка виготовлення гістологічних препаратів.

1. Позначити основні частини мікроскопу:

 
 


1 - основа штатива,

2 - колонка штатива,

3 – тубусотримач,

4 - похилий тубус,

5 – окуляр,

6 - револьверна система,

7 - об’єктиви,

8 - столик мікроскопу,

9 - конденсор з ірисовою діафрагмою,

10 - гвинт конденсора,

11 - макрометричний гвинт,

12 - мікрометричний гвинт,

13 - дзеркало.

 

 

Правила роботи з мікроскопом.

1. Вивчення гістопрепарата на слабкому збільшенні __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Вивчення гістопрепарата на великому збільшенні _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Будова клітини (плазмолема, цитоплазма та її компоненти, ядро). Репродукція клітин.

 

1. Схема ультрамікроскопічної будови клітини. Позначити:

1 – плазмолема,

2 – ядро,

3 – ядерця,

4 – гіалоплазма,

5 – центросома,

6 – мітохондрії,

7 – ендоплазматична сітка,

8 – комплекс Гольджі,

9 – лізосоми,

10 – рибосоми,

11 – мікротрубочки,

12 – мікрофіламенти.

 

 

Г.п. 1. Пластинчастий апарат у нервових клітинах спінального ганглію кішки (заб. чотириокисом осмію або імпрегнація азотнокислим сріблом):

Замалювати та позначити:

1 – ядро клітини,

2 – ядерце,

3 – пластинчастий апарат (комплекс Гольджі).

 

 

Г.п. 2. Мітоз (каріокінез) у рослинних клітинах (заб. залізним гематоксиліном):

Замалювати та позначити:

1 – інтерфаза,2 – профаза,

3 – метафаза,

4 – анафаза,

5 – телофаза,

Завдання для самостійної роботи

 

 

1. Будова клітинної мембрани (схема).Позначити:

__ подвійний шар молекул ліпідів,

___ інтегральні білки,

___ периферійні білки,

___ напівінтегральні білки,

___ надмембранний комплекс (глікокалікс),

___ підмембранний комплекс,

___ мікрофіламенти і мікротрубочки.

Загальна ембріологія. Прогенез, запліднення,

Схема овогенезу і сперматогенезу.

Позначити:

1 – період розмноження,

2 – період росту,

3 – період дозрівання,

4 – період формування,

5 – сперматогонії та овогонії,

6 – сперматоцити (овоцити) І порядку,

7 – сперматоцити (овоцити) ІІ порядку,

8 – сперматиди,

9 – спермії,

10 – залишкові тільця,

11 – яйцеклітина.

Типи дроблення

Позначити:

1 – часткове (дискоїдальне) дроблення,

2 – повне рівномірне дроблення,

3 – повне нерівномірне дроблення,

4 – повне асинхронне дроблення.

Типи гаструляції (схема) Позначити:

 
 


а - _______________,

б - _______________,

в – _______________,

г – _______________.

 

Стереограма зародка амфібії Позначити:

1 – ектодерма,

2 – мезодерма,

3 – нервова трубка,

4 – хорда, 5 – дерматом, 6 – міотом, 7 – склеротом, 8 – спланхнотом,

9 - вісцеральний листок спланхнотома,

10 – парієтальний листок спланхнотома,

11 - кишкова трубка,

12 – нефрогонадотом,

13 – соміт,

14 – мезенхіма.


Схема дроблення зародка ссавців.

Позначити та замалювати: 1 – блискуча оболонка (жовта),

2 – полярні тільця (чорні),

3 – бластомери,

4 – світлі бластомери, що утворюють трофобласт (сині),

5 – темні бластомери, що утворюють ембріобласт (червоні),

6 – зародковий вузлик.

Кров ссавців

Позначити і зафарбувати:

1 – еритроцити,

2 – сегментоядерні нейтрофіли,

3 – еозинофіл,

4 – базофіли,

5 – малий лімфоцит,

6 – великий лімфоцит,

7 – моноцит,

8 – кров’яні пластинки.

Схема кровотворення (за Н.А. Юріною).

 
 

 


Позначити: 1 – стовбурова кровотворна клітина, 2 – поліпотентна клітина-попередниця мієлопоезу, 3 – поліпотентна клітина-попередниця лімфоцитопоезу, 4 – уніпотентні клітини-попередниці, 5 – бласти: а) монобласт, б) мієлобласти, в) мегакаріобласт, г) еритробласт, д) лімфобласти, 6 – промоноцит, 7 – промієлоцити і мієлоцити, 8 – промегакаріоцит і мегакаріоцит, 9 - проеритробласт і еритробласти, 10 – пролімфоцити, 11- моноцит, 12 - гранулоцити, 13 – тромбоцити, 14 – еритроцит, 15 – лімфоцити.


Еластична хрящова тканина

Вушної раковини

 

Позначити:

1 - ______________________________

2 - ______________________________

3 - ______________________________

4 -_______________________________

5 - _______________________________

Будова кісткових клітин

Позначити:1 – остеобласт: а – ядро, б – цитоплазма,

в – гранулярна ендоплазматична сітка;

2 – остеоцит: г –ядро, д – відростки, е – цитоплазма з органелами;

3 – остеокласт: є –ядра, ж – гофрована

облямівка.

Схема будови гладенької м’язової тканини

Позначити:

1 - __________________________

2 - __________________________

3 - __________________________

4 - __________________________

5 - __________________________

 

 

Схема будови нейрона

 

Позначити: 1 – перикаріон, 2 – дендрити, 3 – ядро, 4 – ядерце, 5 – аксон,

6 – нервове волокно, 7 – кінцеві гілочки аксона.

 
 


Позначити і вказати функцію клітин нейроглії:

 

1 – астроцит __________________

_____________________________

2 – епендимоцити _____________

_____________________________

3 – олігодендроцит ____________

_____________________________

4 – мікрогліоцити _____________

Дата _________ Лабораторна робота №

 

Кількісний склад хребців

  №       Вид тварин Відділи хребтового стовпа Всього
Шийний Грудний Поперековий Крижовий Хвостовий
1. Велика рогата худоба            
2. Кінь            
3. Свиня            
4. Собака            

ОСЬОВИЙ СКЕЛЕТ. ХРЕБЦІ

Шийні хребці – ……………………………………

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 1, що відповідають підрисунковим підписам.

 

 

 

Рис. 1. Перший (А) та другий (Б) шийний хребець великої рогатої худоби

(атлант –............................... , осьовий–……………………………..)

А) Б)

1 – вентральна дуга 1 – тіло епістрофея
2 – дорсальна дуга 2 – зуб
3 – крило атланта 3 – суглобова поверхня
4 – дорсальний горбок 4 – дорсальний гребінь
5 – вентральний горбок 5 – поперечний відросток
6 – міжхребцевий отвір 6 – поперечний отвір
7 – криловий отвір 7 – міжхребцевий отвір
8 – краніальна суглобова ямка 8 – каудальна хребцева вирізка
9 – каудальна суглобова ямка 9 – каудальні суглобові відростки
10 – хребцевий отвір 10 – вентральний гребінь
11 – поперечний отвір  
12 – крилова вирізка  

 

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 2, що відповідають підрисунковим підписам.

 

Рис. 2. Типовий (середній) шийний хребець великої рогатої худоби: 1 – тіло хребця; 2 – голівка хребця; 3 – поперечний відросток; 4 – реберний відросток; 5 – поперечний отвір; 6 – вентральний гребінь; 7 – остистий відросток; 8 – краніальний суглобовий відросток; 9 – сосочковий відросток; 10 – каудальний суглобовий відросток; 11 – краніальна хребцева вирізка; 12 – каудальна хребцева вирізка.

Грудний хребець –……………………………………………….

 

Завдання:допишіть до національної міжнародну термінологію та підрисункові підписи , що відповідають цифровим позначенням на рисунку 3.

 

 

Рис. 3. Грудний хребець:а – коня; б –великої рогатої худоби; в – свині; г – собаки.

 

 

1.
2.  
3.  
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 4, що відповідають підрисунковим підписам.

 

Рис. 4. Реберна кістка (А) та груднина (Б) великої рогатої худоби – ……………………… ……………………………….

 

Позначення:

А Б

1 – голівка ребра 1 – тіло
2 – шийка ребра 2 – рукоятка
3 – горбок ребра 3 – мечоподібний відросток
4 – кут ребра 4 – мечоподібний хрящ
5 – м’язова борозна 5 – сегменти груднини
6 – тіло ребра 6 – реберні вирізки
7 – груднинний кінець реберної кістки 7 – гребінь груднини

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 5, що відповідають підрисунковим підписам.

Поперековий хребець – Крижова кістка – ………………………… …………………………..

Рис. 5. Поперековий хребець (А) та крижова кістка (Б)

Великої рогатої худоби.

А Б

1 – тіло хребця 1 – тіло
2 – ямка хребця 2 – мис
3 – остистий відросток 3 – крижовий канал
4 – поперечнореберний відросток 4 – дорсальні крижові отвори
5 – краніальний суглобовий відросток 5 – середній крижовий гребінь
6 – каудальний суглобовий відросток 6 – краніальний суглобовий відросток
7 – додатковий відросток 7 – проміжний крижовий гребінь
  8– бічний крижовий гребінь
  9 – крило крижової кістки
  10 – вушкоподібна поверхня
  11 – суглобові поверхні на крилах крижової кістки

 

Завдання для самостійної роботи

ОСЬОВИЙ СКЕЛЕТ. ЧЕРЕП

 

ЧЕРЕП – ……………………………

 

Череп поділяється на мозковий (нейрокраній) та лицьовий (спланхнокраній) відділи.

 

Завдання: до національної допишіть міжнародну термінологію, проставте цифрові позначення на рисунку 7, що відповідають підрисунковим підписам.

 

 

Рис. 7. Череп великої рогатої худоби: 1 – лобова кістка; 2 – роговий відросток лобової кістки; 3 – носова кістка; 4 – різцева кістка; 5 – тім’яна кістка; 6 – вискова (скронева) кістка; 7 – потилична кістка; 8 – яремні відростки; 9 – вилична кістка; 10 – слізна кістка; 11 – верхньощелепна кістка; 12 – підорбітальний отвір; 13 – щічний горб; 14 – кісткова орбіта; 15 – вискова ямка; 16 – вилична дуга; 17 – нижня щелепа.

 

 

Завдання: національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунках 8–10, що відповідають підрисунковим підписам та розмалюйте кістки.

Рис. 8. Носо-мозковий відділ черепа великої рогатої худоби

(А –з вентральної поверхні; Б– з дорсальної поверхні)

Позначення:

1 – лобова кістка 15 – великий піднебінний отвір
2 – потиличний виросток 16 – верхньощелепна кістка
3 – великий потиличний отвір 17 – різцева кістка
4 – яремні відростки 18 – носо-піднебінні щілини
5 – тіло потиличної кістки 19 – різцева щілина
6 – роговий відросток лобової кістки 20 – зовнішній лобовий гребінь
7 – міжроговий гребінь 21 – носова кістка
8 – леміш 22 – клиноподібна кістка
9 – крилоподібна кістка 23 – надочноямковий отвір
10 – вискова кістка 24– кісткова орбіта
11 – вилична кістка 25 – щічний горб
12 – слізна кістка 26 – підочноямковий отвір
13 – хоани 27 – зовнішній слуховий отвір
14 – пібнебінна кістка 28 –барабанний міхур вискової кістки

Нижня щелепа – .....................................................

 

 

Рис. 9. Нижня щелепа: А – свині, Б – собаки, В – корови, Г – коня; 1 – тіло; 2 – різцева частина; 3 – кутня частина; 4 – підборідний отвір; 5 – гілка нижньої щелепи; 6 – ямка жувального м’яза; 7 – ямка крилоподібного м’язу; 8 – нижньощелепний отвір; 9 – м’язовий (вінцевий) відросток; 10 – суглобовий (виростковий) відросток; 11 – кут нижньої щелепи; 12 – кутовий відросток; 13 – судинна вирізка.

Під’язикова кістка – ...........................................................

Рис. 10. Під’язикова кістка:А – коня; Б – великої рогатої худоби; В – свині; Г – собаки; 1 – тіло; 2 – язиковий відросток; 3 – більші роги; 4 – менші роги; 5 – дистальний членик; 6 – середній членик; 7 – проксимальний членик.

 

Дата _________ Лабораторна робота №

СКЕЛЕТ КІНЦІВОК.

А Б

........................................... .................................................

Рис. 11. Лопатка (А) і тазова кістка (Б) великої рогатої худоби:

1 – основа лопатки 1 – клубова кістка
2 – лопатковий хрящ 2 – лобкова кістка
3 – краніальний край 3 – сіднична кістка
4 – каудальний край 4 – суглобова западина
5 – суглобова западина 5 – маклак
6 – ость лопатки 6 – крижовий горб
7 – акроміон 7 – клубовий гребінь
8 – горб ості лопатки 8 – більша сіднича вирізка
9 – передостна ямка 9 – сіднича ость
10 – заостна ямка 10 – менша сіднича вирізка
11 – надсуглобовий горб 11 – сідничний горб
12 – шийка лопатки 12 – сіднична дуга
  13 – затульний отвір
  14 – гребінь лобкової кістки
  15 – лобковий горбок
  16 – тазове зрощення

СКЕЛЕТ ВІЛЬНИХ КІНЦІВОК

СЕРЕДНЯ ЛАНКА – ЗЕЙГОПОДІЙ

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 13, що відповідають підрисунковим підписам.

А Б

Рис. 13. Кістки передпліччя (А)та гомілки (Б) великої рогатої худоби –

............................................... .............................................

1 – променева кістка 1 – велика гомілкова кістка
2 – голівка променевої кістки 2 – латеральний виросток
3 – горбистість променевої кістки 3 – медіальний виросток
4 – суглобовий блок 4 – міжвиросткове підвищення
5 – ліктьова кістка 5 – гребінь великої гомілкової кістки
6 – ліктьовий відросток 6 – суглобовий блок
7 – ліктьовий горб 7 – суглобові борозни
8 – проксимальний міжкістковий простір 8 – медіальна кісточка
9 – дистальний міжкістковий простір 9 – латеральна кісточка
  10 – мала гомілкова кістка

ДИСТАЛЬНА ЛАНКА– АВТОПОДІЙ

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 14, що відповідають підрисунковим підписам.

І

 

 

ІІ

Рис. 14. Схема розташування кісток лівої кисті (І) та стопи (ІІ) свійських тваринПозначення:

А – коня;
Б – великої рогатої худоби;
В – свині;
Г – собаки;
1 – променева кістка; зап’ястка 1 – таранна кістка
2 – проміжна кістка зап’ястка 2 – п’яткова кістка
3 – ліктьова кістка зап’ястка 3 – центральна кістка заплесна
4 – додаткова кістка; зап’ястка 4 – перша кістка заплесна
5 – перша кістка зап’ястка 5 – друга кістка заплесна
6 – друга кістка зап’ястка 6 – третя кістка заплесна
7 – третя кістка зап’ястка 7 – четверта і п’ята кістки заплесна, що зрослися між собою
8 – четверта і п’ята кістки зап’ястка, що зрослися між собою 8 – друга кістка плесна
9 – перша кістка п’ястка 9 – третя кістка плесна
10 – друга кістка п’ястка 10 – четверта кістка плесна
11 – третя кістка п’ястка 11 – п’ята кістка плесна
12 – четверта кістка п’ястка 12 – проксимальна фаланга
13 – п’ята кістка п’ястка 13 – середня фаланга
14 – проксимальна фаланга 14 – дистальна фаланга
15 – середня фаланга 15 – проксимальні сезамоподібні кістки
16 – дистальна фаланга 16 – дистальні сезамоподібні кістка
17 – проксимальні сезамоподібні кістки ІІ – другий палець
18 – дистальні сезамоподібні кістка ІІІ – третій палець
І – перший палець ІV – четвертий палець
ІІ – другий палець V – п’ятий палець
ІІІ – третій палець  
ІV – четвертий палець  
V – п’ятий палець  

 


Завдання для самостійної роботи

Дайте правильні відповіді щодо видових особливостей будови хребців осьового відділу скелету свійських тварин:

 

Свійських тварин

№ п/п Ознаки кістки Велика рогата худоба Кінь
Відношення довжини до висоти хребця    
Остистий відросток    

Свійських тварин

 

№ п/п Ознаки кістки Свиня Собака Дрібна рогата худоба
Наявність дорсо-вентральних отворів    
Скіс голівки і ямки        
Діаметр поперечного отвору      
Довжина дуги хребця      

 

Носо-мозковий відділ черепа

№ п/п Ознаки кістки ВРХ Кінь
Кістковий склад потиличної поверхні    
Рогові відростки лобових кісток    
Кістковий склад дорсальної поверхні    
Вираженість зовнішнього сагітального гребеня    
Вискові ямки розташованні    
Особливості очної щілини і круглого отвору (у клинопід-небінній ямці)    
Виличний гребінь      
Щічний гребінь      
Кількість комірок для різцевих зубів    
Кількість комірок для ікол    
Кількість комірок для кутніх зубів    
Рваний отвір      
Глоткові горбики      
Барабанна частина кам’янистої кістки    
Форма хоан      
Кісткове піднебіння      
Міра розвинутості приносових синусів  
Які приносові пазухи виражені?    

 

СИСТЕМА З’ЄДНАННЯ КІСТОК

Завдання:впишіть назви типів та способів з’єднання кісток скелета.

З’єднання хребців

Хребці осьового скелету з’єднані між собою змішано: безпереревно (синеластозом і синхондрозом) та переривчасто (діартрозом).

Завдання:проставте цифрові позначення на рисунку 15, що відповідають підрисунковим підписам.

Рис.15. З’єднання хребців осьового скелету:А. – Каркова зв’язка великої рогатої худоби; Б. – З’єднання поперекових хребців (вигляд збоку); 1 – канатикова частина каркової зв’язки; 2 – пластинка каркової зв’язки; 3 – міжостиста зв’язка; 4 – надостистазв’язка; 5 – дорсальна поздовжня зв’язка; 6 – вентральна поздовжня зв’язка; 7 – міжхребцевий диск; 8 – тіло хребця; 9 – остистий відросток.

З’єднання кісток черепа

 

Краї кісток черепа між собою з’єднуються за допомогою швів (тонкого шару волокнистої сполучної тканини). За формою і характером з’єднання розрізняють такі види швів: зубчастий, лускатий, листоподібний та плоский.

Завдання .Проставте позначення швів кісток черепа на рисунку 17, що відповідають підрисунковим підписам. Які шви є простими, а які складними.

Рис 17. Шви кісток:А – зубчастий; Б – лускатий; В – листоподібний;

Г – плоский.

За допомогою суглобів до черепа приєднується нижня щелепа та під’язиковий скелет.

Скронево-нижньощелепний суглоб – (art. temporo-mandibularis) –складний двовісний. В будові має капсулу, суглобовий диск, зв’язки.

Завдання.Проставте цифрові позначення на рисунку 16, що відповідають підрисунковим підписам.

Рис. 16. Скронево-нижньощелепний суглоб коня:1 – капсула суглоба; 2 – латеральна зв’язка; 3 – каудальна зв’язка; 4 – щелепний диск; 5–суглобовий відросток нижньої щелепи; 10 – м’язовий відросток нижньої щелепи.

Рис. 18. Суглоби грудної кінцівки великої рогатої худоби

    Назва суглоба Характеристика суглобів
         
Крижово-клубовий За будовою  
За формою суглобової поверхні  
За видами рухів  
 
Кульшовий   За будовою  
За формою суглобової поверхні  
За видами рухів  
 
Колінний   За будовою  
За формою суглобової поверхні  
За видами рухів  
 
Заплес-новий   За будовою  
За формою суглобової поверхні  
За видами рухів  
 
Путовий Вінцевий Ратичний За будовою  
За формою суглобової поверхні  
За видами рухів  
 

Рис. 19. Суглоби тазової кінцівки великої рогатої худоби

 

Завдання. Проставте цифрові позначення на рисунках 20,21, що відповідають підрисунковим підписам.

 

Рис. 20. Широка тазова зв’язка Рис. 21. Кульшовий суглоб:

великої рогатої худоби:

1 – тазова зв’язка (крижово-сіднична) 1 – сіднична кістка

2 – надостиста зв’язка 2 –проксимальний епіфіз

3 – м’язи хвоста стегнової кістки

4 – сідничний горб 3 – голівка стегнової кістки

5 – глибокий сідничний м’яз 4 – кругла зв’язка западини

6 – суглобова западина 5 – поперечна зв’язка

7 – кругла зв’язка 6 – додаткова зв’язка

8 – затульний отвір

9 – клубова кістка

10 – маклак

 

 

Проставте цифрові позначення на рисунку 22 , що відповідають підрисунковим підписам.

 

 

Рис. 22 (А) Зап’ястковий суглоб (дорсо-латеральна поверхня) та (Б) колінний суглоб (медальна поверхня) великої рогатої худоби:

(А)

1 – променева кістка

2 – ліктьова кістка

3 – третя п’ясткова кістка

4 – четверта п’ясткова кістка

5 – проксимальна зв’язка додаткової кістки

6 – середня зв’язка додаткової кістки

7 – дистальна зв’язка додаткової кістки

8 – бічні короткі зв’язки зап’ястку

9 – поперечні зв’язки зап’ястку

(Б):

1 – надколінник

2 – пряма середня зв’язка надколінника

3 – пряма медіальна зв’язка надколінника

4 – поперечна медіальна зв’язка надколінника

5 – стегнова кістка

6 – медіальний гребінь блоку надколінника

7 – медіальний виросток стегнової кістки

8 – латеральний виросток

9 – медіальний меніск стегнової кістки

10 – хрестоподібна зв’язка стегно-гомілкового суглоба

11 – медіальна бічна зв’язка стегно-гомілкового суглоба

Дата _________ Лабораторна робота №

М’ЯЗОВА СИСТЕМА

Рис. 23. Поверхнево розташовані м’язи великої рогатої худоби.

М’язи плечового поясу:
1 – трапецієподібний м’яз,  
2 – найширший м’яз спини  
3 – поверхневий грудний м’яз  
4 – глибокий грудний м’яз  
5 – зубчастий вентральний м’яз  
6 – плечоголовний м’яз  
7 – плечо-атлантний м’яз  
М’язи грудних стінок:
8 – дорсальний зубчастий експіратор  
М’язи черевних стінок:
9, 10 – зовнішній косий черевний м’яз  
М’язи хребта та вентральні м’язи шиї:
11 – груднинно-соскоподібний м’яз  
12 – груднинно-нижньощелепний м’яз  
М’язи тазових кінцівок:
13 – двоголовий м’яз стегна  
14 – півсухожилковий м’яз  
15 – напружувач широкої фасції стегна  
16 – середній сідничний м’яз  
17 – м’язи хвоста  
М’язи грудних кінцівок:
18 – дельтоподібний м’яз  
19 – трьохголовий м’яз плеча  

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунках 24, 25, що відповідають підрисунковим підписам.

 

 

 

Рис. 24. М’язи шиї, плечового поясу і грудного відділу тулуба великої рогатої худоби

М’язи плечового поясу:
1 – ромбоподібний м’яз  
2 – плечоголовний м’яз  
3 – зубчастий вентральний м’яз  
4 – глибокий грудний м’яз  
М’язи хребта та вентральні м’язи шиї:
5 – пластироподібний м’яз  
6 – найдовший м’яз голови  
7 – груднинно-нижньощелепний м’яз  
М’язи грудних кінцівок:
10 – передостний м’яз  
11 – заостний м’яз  
12 – триголовий м’яз плеча.  

 

Рис. 25. М’язи коня

 

Позначення:

М’язи плечового поясу:
1 – ромбоподібний м’яз  
2 – зубчастий вентральний м’яз  
3 – поверхневий грудний м’яз  
4 – глибокий грудний м’яз  
М’язи грудних стінок:
5 – дорсальний зубчастий інспіратор  
6 – прямий грудний м’яз  
М’язи черевних стінок:
7 – прямий черевний м’яз  
М’язи хребта та вентральні м’язи шиї:
8 – пластироподібний м’яз  
9 – груднинно-нижньощелепний м’яз  
10 – груднинно-під’язиковий м’яз  
М’язи грудних кінцівок:
11 – передвісний м’яз  
12 – завісний м’яз  

Завдання для самостійної роботи

Прономеруйте підрисункові підписи, роставте цифрові позначення на рисунках 26,27, що відповідають підрисунковим підписам.

Рис. 26. М’язи голови собаки:1 – носогубний підіймач; 2 – опускач нижньої повіки; 3 – зовнішній підіймач верхньої повіки; 4 – коловий м’яз ока; 5 – лобовий м’яз; 6 – виличний м’яз; 7 – скроневий м’яз; 8 – м’язи вушної раковини; 9 – підіймач верхньої губи; 10 – ікловий м’яз; 11 – коловий м’яз губ; 12 – щічний поверхневий м’яз; 13 – щічний глибокий м’яз; 14 – міжщелепний м’яз; 15 –двочеревцевий м’яз; 16 – великий жувальний м’яз; 17 – плечоголовний м’яз; 18 – груднинно-щитоподібний м’яз; 19 – груднинно-під’язиковий м’яз.

 

Рис. 27. Діафрагма:

1 – м’язовий відділ;

2– поперекова частина;

3 – реберна частина;

4 – груднинна частина;

5 – отвір аорти;

6 – отвір стравоходу;

7 – отвір каудальної

порожнистої вени;

8 – сухожилковий центр;

9 – реберна стінка.

Дата _________ Лабораторна робота №

М’язи кінцівок

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку27, що відповідають підрисунковим підписам.

А Б

Рис. 27. М’язи грудної кінцівки собаки:А – латераль

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти