ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Видові особливості будови кісток гомілки у свійських тварин

 

п/п Ознаки кістки Жуйні тварини Кінь Свиня Собака
Кількість суглобових борозен на блоку дистального епіфізу        
    Особливості суглобові борозни кістки        
Особливості взаєморозташування кісток гомілки      

 

Контрольні питання

1. Що таке організм?

2. Загальні принципи будови тіла тварин (принцип одновісності, двох трубок, двобічної симетрії та сегмен­тації.). Як проявляються принципи будови тіла тварини в будові скелета?

3. Онтогенез та його рушійні сили, періоди онтогенезу. Основний біогенетичний закон.

4. Ембріогенез та його стадії. Диференціація зародкових листків, гістогенез.

5. Сегментальна, сагітальна, фронтальна площини та напрямки від них.

6. Загальна характеристика апарату руху.

7. Загальна характеристика скелета, його роль в апараті руху та в організмі.

8. Скульптура та структура кісток. Класифікація кісток.

9. Фізичні властивості та хімічний склад кісток.

10. Розвиток кісток в онтогенезі. Чинники формоутворення кісток.

11. Явища редукції в скелеті.

12. Вікові особливості будови кісток.

13. Як ділять скелет на відділи? Які відділи розрізняють в хребті тварин?

14. З якою метою і які площини проводять в тілі тварини?

15. З яких елементів складається повний кістковий сегмент?

16. Кількісна характеристика скелета.

17. Загальна характеристика хребта. Кривини хребта.

18. Вкажіть кількість грудних хребців в хребті свійських тварин.

19. Які елементи будови розрізняють в грудному хребці? Видові особливості будови грудних хребців свійських тварин.

20. Описати будову типового шийного хребця коня, ВРХ, ДРХ, свині, собаки. Чим відрізняється типовий шийний хребець від грудного?

21. Чим відрізняється перший шийний хребець від типового шийного?

22. Чим відрізняється другий шийний хребець від типового шийного?

23. Чим відрізняються VI та VІІ шийні хребці від типового шийного?

24. Описати будову поперекових хребців коня, ВРХ, ДРХ, свині, собаки.

25. Чим відрізняються поперекові хребці від грудних?

26. Видові особливості крижа.

27. Чим утворена грудна клітка?

28. Описати справжні, несправжні та висячі ребра.

29. Чим утворений вхід (вихід) в грудну клітку?

30. Описати груднину коня, ВРХ, ДРХ, свині, собаки.

31. Чим утворена реберна дуга?

32. Роль черепа в скелеті та організмі. Чинники формоутворення черепа.

33. Поділ черепа на відділи.

34. Описати будову під'язикової кістки.

35. Описати будову і вказати видові особливості будови нижньої щелепи коня, ВРХ, ДРХ, свині, собаки.

36. Які поверхні виділяють на носо-мозковому відділі черепа?

37. Які кістки утворюють потиличну, вентральну, дорсальну, бічні поверхні черепа? Які кістки не виходять на зовнішню поверхню черепа?

38. Описати зовнішню будову черепа на потиличній, дорсальній, вентральній та бічних поверхнях.

39. Описати отвори клинопіднебінної ямки.

40. Описати вискову ямку.

41. Описати кісткове піднебіння.

42. Якими кістками утворені стінки порожнин черепа? Які деталі внутрішньої будови знаходяться на цих стінках?

43. Які отвори й куди ведуть з мозкової порожнини?

44. Описати носові ходи.

45. Які пазухи утворилися в кістках мозкового та лицьового відділів черепа? Які пазухи зв'язані з носовою порожниною?

46. Найважливіші видові відміни черепа у ВРХ, ДРХ, свині, собаки.

47. Особливості термінології на кінцівках.

48. Загальна морфофункціональна характеристика кінцівок.

49. Поділ кінцівок на відділи та ланки. Що таке пояс кінцівки?

50. Дати визначення понять: плече, передпліччя, кисть, зап'ясток, п'ясток, пальці, стегно, гомілка, ступня, заплесно, плесно.

51. Поділ скелета кінцівок на відділи та ланки.

52. Порівняльно-анатомічний поділ вільної кінцівки. Що таке стилоподій, зейгоподій, автоподій, базиподій, метаподій, акроподій?

53. Правило редукції кісткових променів.

54. Суглобові кути кінцівок та їх значення.

55. Описати будову лопатки і тазових кісток різних видів тварин.

56. Редукція кісток плечового поясу свійських тварин.

57. Дати визначення поняття „плече”, „стегно”, „передпліччя”„гомілка”, „стилоподій”, „зейгоподій”.

58. Описати будову і видові особливості будови плечової кістки, кісток стегна, кісток передпліччя, кісток гомілки різних свійських видів тварин.

59. Поділ автоподію, кисті, ступні скелета кисті, скелета ступні на ланки.

60. Особливості розташування кісток кисті і ступні у свійських тварин.

 

Дата _________ Самостійна робота № 1

СИСТЕМА З’ЄДНАННЯ КІСТОК

Завдання:впишіть назви типів та способів з’єднання кісток скелета.

З’ЄДНАННЯ КІСТОК осьового скелету

З’єднання хребців

Хребці осьового скелету з’єднані між собою змішано: безпереревно (синеластозом і синхондрозом) та переривчасто (діартрозом).

Завдання:проставте цифрові позначення на рисунку 15, що відповідають підрисунковим підписам.

Рис.15. З’єднання хребців осьового скелету:А. – Каркова зв’язка великої рогатої худоби; Б. – З’єднання поперекових хребців (вигляд збоку); 1 – канатикова частина каркової зв’язки; 2 – пластинка каркової зв’язки; 3 – міжостиста зв’язка; 4 – надостистазв’язка; 5 – дорсальна поздовжня зв’язка; 6 – вентральна поздовжня зв’язка; 7 – міжхребцевий диск; 8 – тіло хребця; 9 – остистий відросток.

З’єднання кісток черепа

 

Краї кісток черепа між собою з’єднуються за допомогою швів (тонкого шару волокнистої сполучної тканини). За формою і характером з’єднання розрізняють такі види швів: зубчастий, лускатий, листоподібний та плоский.

Завдання .Проставте позначення швів кісток черепа на рисунку 17, що відповідають підрисунковим підписам. Які шви є простими, а які складними.

Рис 17. Шви кісток:А – зубчастий; Б – лускатий; В – листоподібний;

Г – плоский.

За допомогою суглобів до черепа приєднується нижня щелепа та під’язиковий скелет.

Скронево-нижньощелепний суглоб – (art. temporo-mandibularis) –складний двовісний. В будові має капсулу, суглобовий диск, зв’язки.

Завдання.Проставте цифрові позначення на рисунку 16, що відповідають підрисунковим підписам.

Рис. 16. Скронево-нижньощелепний суглоб коня:1 – капсула суглоба; 2 – латеральна зв’язка; 3 – каудальна зв’язка; 4 – щелепний диск; 5–суглобовий відросток нижньої щелепи; 10 – м’язовий відросток нижньої щелепи.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти