ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


М’якуші сільськогосподарських тварин

№ п/п Вид тварин Назва м’якушів
зап’ястковий заплесновий п’ястковий плесновий пальцевий
ВРХ          
Кінь каштан шпора стрілка
Свиня          
Собака          
               

Примітка: +-м’якуш є; - м’якуш відсутній

Завдання:проставте цифрові позначення на рисунках 36,37 що відповідають підрисунковим підписам.

 

Рис. 35. М’якуші собаки:А – кисті ; Б – ступні; 1 – зап’ястковий м’якуш; 2 – п’ястковий м’якуш; 3 – плесновий м’якуш; 4 – пальцеві м’якуші; 5 – кіготь.

Рис. 36. Фрагмент правої кисті собаки: 1 –облямівка кігтя; 2 – роговий вінчик; 3 –рогова стінка кігтя; 4 – пальцеві м’якуші; 5 – п’ястковий м’якуш; 6 – підошва кігтя.

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунках 37, 38, що відповідають підрисунковим підписам.

І – облямівка
ІІ – вінчик
ІІІ – стінка
ІV – підошва
V – стрілка
1 – копитна кістка
2 – вінцева кістка
3 – путова кістка
4 – човникова кістка
5 – копитний суглоб
6 – підшкірний шар
7 – судинний шар дерми
8 – сосочковий шар дерми
9 – ростковий шар епідермісу
10 – роговий шар епідермісу
11 – глазур
12 – трубчастий ріг
13 – листочковий ріг
14 – зачіпна частина підошовного краю стінки
15 – біла лінія копита
16 – п’ятковий кут
17 – заворотні частини
18 – ніжки стрілки
19 – вершина стрілки
20 – міжніжкова борозна
21 – рогова підошва

Позначення:

Рис.37. Копито коня:А – сагітальний розріз копита, Б – підошва.

 

Рис. 38. Підошва копита:1 – рогова підошва; 2 – біла лінія копита; 3 – верхівка стрілки; 4 – ніжки стрілки; 5 – міжніжкова борозна; 6 – п’ятковий кут; 7 – завороточні частини

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 39, що відповідають підрисунковим підписам.

Рис. 39. Ратиця великої рогатої худоби та свині:А – передня поверхня, Б – підошовна поверхня; 1 – ратична облямівка; 2 – ратичний вінчик; 3 –стінка ратиці; 4 – біла лінія; 5 –підошва ратиці; 6 – пальцевий м’якуш; 7– четвертий опірний палець; 8 – п’ятий висячий палець.

 

Завдання:до національної допишіть міжнародну термінологію та проставте цифрові позначення на рисунку 40, що відповідають підрисунковим підписам.

Ріг – …………..

А Б

Рис 40. Зовнішня (А) та внутрішня (Б) будова рогу великої рогатої худоби: I – верхівка, ІІ – тіло, ІІІ – основа; 1 – рогова капсула; 2 – ростковий шар епідермісу; 3 – сосочковий шар дерми; 4 – сітчастий шар дерми; 5 – підшкірний шар; 6 – роговий відросток лобової кістки; 7 – лобова пазуха; 8 – рогові кільця.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика шкіри. Роль шкіри в організмі.

2. Функції, хімічний склад і фізичні властивості шкіри.

3. Будова шкіри. Перечисліть похідні шкіри.

4. Будова волосини. Класифікація волосся. Линька та її види.

5. Класифікація залоз за будовою вивідної протоки і секреторного відділу, характером секрету, наявністю вивідної протоки, місцем розташування.

6. Опишіть потові і сальні залози: будова, функції. Особливості у собак і овець. Особливості будови рога у ВРХ.

7. Опишіть зовнішню і внутрішню будову молочної залози кози, кобили, корови, свині, собаки.

8. М’якуші: топографія, значення, видові особливості.

9. Будова копита коня та ратиць ВРХ.

10. Будова рогу великої рогатої худоби.

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Морфологìя сìльськогосподарських тварин: Підручник / В.Т. Хомич, С.К. Рудик, В.С. Левчук та ін.; За ред. В.Т. Хомича. – К.: Вища освіта, 2003. – 527 с.

2. Вракин В.Ф. Морфология сельскохозяйственных животных; Анатомия с основами цитологии, эмбриологии и гистологии. / В.Ф. Вракин. М.В. Сидорова. – М.: Агропромиздат, 1991 – 528 с. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

3. Новак В.П., Бичков Ю.П., Пилипенко М.Ю. Цитологія, гістологія, ембріологія: Підручник (2-е вид., змін. і доп.) / За заг. ред. В.П. Новака / Упоряд. А.П. Мельниченко. – К.:Дакор, 2008. – 512 с.

4. Новак В.П., Мельниченко А.П. Цитологія, гістологія, ембріологія: Навч. посібник. – Біла Церква, 2005. – 256 с.

5. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, гистология, эмбриология. – М.: Агропромиздат, 1987. – 449 с.

6. Луцик О.Д., Іванова А.И., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. – Київ: Книга плюс, 2003. – 592с.

7. Гистология: Учебник /Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 774 с.

Додаткова література

8. Алмазов И.В., Сутулов Л.В. Атлас по гистологии и эмбриологии. – М.: Медицина, 1978. – 544 с.

9. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов/ В.Г.Елисеев, Ю.И.Афанасьев с соавт. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2004. – 448 с.

10. Вракин В. Ф, Сидорова Н.В. Анатомия и гистология домашних птиц. - М.: Колос, 1984. - 288 с.

11. Гистология, цитология, эмбриология: Атлас: Учеб. пособие / О.В.Волкова, Ю.К.Елецкий, Т.К. Дубовая и др., Под. ред. О.В.Волковой, Ю.К.Елецкого. – М.: Медицина, 1996. - 544с.

12. Самусев Р.П. Атлас по цитологии, гистологии и эмбриологии: Учебн. пособие для ст. высш. мед. учеб. заведений / Р.П. Самусев, Г.И. Пупышева, А.В. Смирнов; Под ред. Р.П. Самусева. – М.: ООО “Издательский дом “ОНИКС 21век”: ООО “Издательство “Мир и Образование”, 2004. – 400 с.

13. Закалюжний М.М,, Андрейчин И.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. – К.: Здоров’я, 1993. – 224 с.

14. Кацнельсон З.С., Рихтер И.Д. Практикум по цитологии, гистологии, эмбриологии. – Л.: Колос, 1979. – 312 с.

15. Соколов В.И., Чумасов Е.И. Цитология, гистология, эмбриология. – М.: Колос С, 2004. – 351 с.

16. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттену: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – Т.1, 2. – 750 с.

17. Хэм А., Кормак Д, Гистология. - М.: Мир, 1983–1984. – в 5 томах.

18. Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології. Навч. посібник. – Житомир: “Полісся”, 2005. – 288 с.


 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти