ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Особливості правопису самостійних і службових частин мови

 

Вправа 1.Згрупуйте подані слова і словосполучення в пари, сформулювавши причина розбіжностей у написанні виділених слів і словосполучень. Порівняйте свій висновок із запропонованим нижче.

Працювати вночі; принцип мені не ясний; назустріч линув широкий потік людей; авторитарно виконана інструкція; вкрай необхідно; перевіряючіоргани; високо вгорі загуркотів літак; ніхто не передбачав такого результату; будемо працювати по першечисло включно; організовано по-новому; в горі пробили тунель; працювати по новому плану; підніматися на гору; молодець хлопець; неяснийпринцип; авторитарно-фашистські угрупування; збиратися на зустріч; перевіряючи фінансову діяльність, аудиторська фірма зробила попередження; хлопець-молодець;в ночі, темній і туманній;по-перше, треба заспокоїтися; в крайлісів і полів; не знаю, ні хто він, ні відкіля приїхав; піднімати вугілля на-гора.

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Правопис багатьох слів залежить від лексико-граматичних значень і частин мови, до яких вони належать: 1. Якщо слово (словосполучення) не має лексичного значення, не відповідає на питання, а виконує лише певну граматичну функцію, воно належить до службових частин мови і фіксується відповідним написанням: назустріч бурі, незважаючи на обставини, з-понад, неприйшов, книги й зошити. Якщо слово має самостійне лексичне значення, відповідає на питання і є членом речення, воно пишеться окремо від інших частин мови: на зустріч з послом, їхати назустріч, в край лісів і полів. Якщо слово втрачає самостійність і набуває додаткового лексичного значення, воно перетворюється на префікс (неясний принцип, вкрай необхідно) або на прикладку (царевич Іван – Іван-царевич, красуня дівчина – дівчина-красуня). 2. Серед частин мови слід розрізнювати дієприслівники як незмінювану форму дієслова (перевіряючиорганізацію,…) і дієприкметники як змінювану форму дієслова (перевіряючіоргани).

Вправа 2. Поставте подані нижче іменники у формах родового, давального й орудного відмінків однини й множини. Щоб запобігти помилок, згадайте принципи розподілу іменників за чотирма відмінами і розрізнення варіантів закінчень у родовому й давальному відмінках іменників чоловічого роду.

Вишня, син, дочка, гектар, солдат, око, коліно, кілограм, баба, хазяїн, перо, знання, раз, мати, товариш, плече, брат, вуста, окуляри, Суми, рушниця, ворота, гасло, арґумент, кора, стіл, Дніпро, біль, будень, піч, хата, сокіл, ім’я, зелень, немовля, плач, юність, козенятко, життя, село, метро, сім’я, вечорниці, канікули, ягня, голова, серп, Галя, окуляри, ООН, радіо, мати, жінка, голуб, море, ворота, любов, тигреня, Саша, Ілля, Катерина, Ігор, молодість, Стельмах, Олекса, вітер, студент, співачка, Іван, пастух, земля, неня, друг, Олег, лікар, юнак, Богдан, радість, учень, нива, Мирослава, Сидір, Олеся, Валя.

 

Вправа 3. Перекладіть і запишіть слова українською мовою. Зіставте правопис закінчень іменників у російській та українській мовах.

Нежностью, легкостью, чуткостью, воспитанностью, печью, матерью, любовью, печалью, отраслью, требовательностью, сталью, верностью, ненавистью, скоростью, кровью, современностью.

 

Вправа 4. Запишіть подані сполучення у формі звертання.

Добродій Яремчик, пані Ярослава, товариш лейтенант, колега Степан, панна Олеся, Іван Олександрович, Ганна Михайлівна.

 

Вправа 5. Перекладіть українською мовою, поясніть складні випадки правопису іменників і прийменників.

І. Вопросы и проекты решений вносятся на рассмотрение сессии городского совета по предложениям:

– президиума городского совета;

– постоянных комиссий горсовета по вопросам планирования, бюджета и финансов; по вопросам депутатской деятельности и этики; по вопросам образования и культуры; по вопросам архитектуры и градостроительства; по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; по вопросам топливно-энергетического комплекса; по вопросам экономической политики, управления городским хозяйством, приватизации государственной и коммунальной собственности; по вопросам развития инфраструктуры, потребительского рынка и агропромышленного комплекса; по вопросам обеспечения законности, конституционных прав, законных интересов граждан и защите прав потребителей; по вопросам социальной защиты, здравохранения и экологии;

– городского головы;

– группы депутатов городского совета;

– депутатов городского совета;

– исполнительного комитета городского совета;

– других органов государственной власти.

ІІ. 1. Избрать председателем постоянной комиссии по вопросам образования, культуры, спорта и делам молодёжи Карпенко Александра Васильевича, депутата от 48 избирательного округа. 2. В соответствии с решением городского совета и на основании ст. 52 Закона Украины “О местных советах, местном и региональном самоуправлении” городской совет решил следующее. 3. Подписи в поддержку кандидата собирает сам кандидат или по его поручению другие лица. 4. В каждом подписном листе указывается общее число внесенных в него избирателей. 5. Заседание избирательной комиссии созывается также по требованию не менее половины членов комиссии. 6. Заработная плата выплачивается по основному месту работы с последующей компенсацией предприятию, учреждению, организации за счет средств, выделяемых на проведение выборов. 7. По письменному заявлению кандидата местное отделение Сбербанка Украины обязана открыть счет с грифом “Избирательный фонд” на имя соответствующего кандидата, которому выдается отдельная чековая книжка на сумму избирательного фонда.

 

Вправа 6. Утворіть форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників.

Низький, високий, важкий, гарний, вузький, дорогий, поганий, таємний, змістовний, відповідальний, інтеліґентний, молодий, старий, кваліфікований, глибокий, дешевий, жорстокий, свіжий, новий.

 

Вправа 7. Перекладіть наведені слова українською мовою. Порівняйте написання і вимову в обох мовах.

Свежий, дорогой, бодрый, громкий, меньше, тоньше, толще, тверже, строже, крепче, богаче, ниже, выше, шире, ярче, чаще, ласковый, глубокий, опаснее, лучше, хуже, прекраснее, смелый, трудолюбивый, аккуратнее.

 

Вправа 8. Від поданих прикметників утворіть просту і складену форми вищого й найвищого ступенів порівняння Утворіть складені форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Рідкий, солоний, злий, суворий, ніжний, кислий, рідкісний, густий, тісний, новий, короткий, розумний, охайний, дотепний, ясний, порядний, жвавий, довгий, чорний, конкретний, цікавий, активний, точний, старий, вигідний, гіркий, глибокий, дешевий, цінний, жорстокий, свіжий, рідкий, поганий, гарний, темний, бадьорий, могутній, демократичний, відповідальний, ефективний..

 

Вправа 9. Запишіть цифри словами українською мовою. Зіставте правопис числівників в російській та українській мовах і зробіть відповідні висновки.

5, 7, 8, 9, 16, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 700, 800, 900, 3/4 стакана; 1,5 метра; 2/5 выиграша; с 367 пострадавшими; на 285 местах, в 1654 избирателей.

 

Вправа 10. Провідміняйте числівники.

Мільярд, мільйон, тисяча, триста сорок чотири, вісімсот дев’яносто п’ять, шістсот шістдесят сім, сімдесят три, вісімдесят два.

 

Вправа 11. Розкрийте дужки, запишіть числа словами, узгоджуючи числівники з іменниками.

Відвантажили 465 (мішок); закупили 3 (тонна); здали 1,5 (мільйон гривня); замовили 20 (двері); їхали 9,5 (година); продали 1 (будинок); записалося 1000 (громадянин); купили 11 (комп’ютер); залишилося 6 (акція); 40 (орендні підприємства); 19 (замовлення).

 

Вправа 12. Запишіть числівники і числівникові словосполучення відповідно до вимог щодо запису цифрової інформації в документах.

Сімдесят тисяч тонн; двісті п’ятдесят три тисячі вісімсот сорок шість гривень; вироби першого, другого і третього сортів; за третім класом точності; відеомагнітофони першого класу; стопроцентний; п’ятдесятикілометровий; чотири міліметри; дванадцять квадратних метрів.

 

Вправа 13. Перекладіть речення, запишіть цифри словами.

1. Общее количество предприятий, обязанных вносить платежи в экофонд, в 2004 году составило 182. 2. По плану согласно выданным лимитам общая сумма платежей должна была составить 2657 млн. грн. 3. Освобождено от платежей 11 предприятий. 4. Полностью внесли платежи 69 предприятий (37,9% от общего количества), частично вносили платежи (за І, ІІ, ІІІ кв.) 34 предприятия (18,7%), вообще не вносили платежей 68 предприятий (37,4%). 5. По акцизному сбору план недовыполнен на 47,3%, или на 797 тыс. грн. из-за общего спада производства. 6. Стоимость инвестиций оценивается в 40 млн. долларов США, а ввод в эксплуатацию предприятия предполагает создание более 100 новых рабочих мест. 7. Промышленная мощь района представлена 14-ю предприятиями, 8-ю строительными организациями и 4-мя транспортными хозяйствами. 9. На территории района расположено 3 Дворца культуры на 1100 мест, 1 клуб на 200 мест, 8 библиотек с книжным фондом 184,7 тыс. экземпляров, 4 стадиона, 2 плавательных бассейна. 10. Вопросы интеллектуального развития решают 23 общеобразовательные школы, 24 детских дошкольных учреждения. 11. В районе функционируют 173 магазина по продаже продовольственных товаров, 84 предприятия общественного питания, 11 рынков.

 

Вправа 14. Від наведених дієслів утворіть пасивні дієприкметники минулого часу. Проаналізуйте, чергування яких звуків відбувається при словотворенні.

Постригти, знизити, полагодити, покосити, розтратити, посікти, перевести, наїздити, почистити, зробити, втопити, позбавити, засоромити, розграфити.

 

Вправа 15. Перекладіть речення, підкресліть пасивні дієприкметники. З’ясуйте відмінності, які відбуваються при перекладі з російської мови активних дієприкметників теперішнього часу. Сформулюйте загальні поради щодо перекладу дієприкметників.

І. 1. По системе, специально разработанной для банка, руководители всех уровней должны сначала обсуждать формулируемые ими тактические цели со своим непосредственным начальником. 2. Начало исследований неформальных групп было положено знаменитой серией экспериментов, проведенных Элтоном Мэйо. 3. Исследования показывают, что организации, где используется власть, основанная на принуждении, скорее всего характеризуются менее высокой производительностью труда и более низким качеством продукции. 4. Харизма – это власть, построенная не на логике, не на давней традиции, а на силе личных качеств или способностей лидера. 5. Влияние через участие имеет успех потому, что люди, вдохновленные потребностями высокого уровня, как правило, работают усерднее всего на ту цель, которая была сформулирована с их участием. 6. К факторам, связанным с понижением вероятности стресса, относятся соблюдение режима питания, поддержание себя в форме с помощью физических упражнений и достижение общего равновесия в жизни. 7. Отличительными характеристиками систем, ориентированных на проекты, является то, что каждая единица конечной продукции уникальна по конструкции, выполняемым задачам или по каким-либо другим важным признакам.

ІІ. 1. Бюджет – план, отражающий ожидаемые результаты и распределяемые ресурсы в количественной форме. 2. Гибкие производственные системы – процессы производства, реализующие все достоинства высокой степени автоматизации без потери гибкости. 3. Объём управления – число людей, находящихся в непосредственном подчинении руководителя. 4. Платежная матрица – статистический метод принятия решений, помогающий руководителю выбирать лучшее из возможных альтернатив. 5. Контроль – процесс, обеспечивающий достижение организацией поставленных целей. 6. Цепочка “производство – потребности потребителя” – основное предназначение организации, характеризующее задачу производства – выпуск тех товаров или услуг, которые служат для удовлетворения основных потребностей потребителя.

 

Вправа 16. Перекладіть речення, підкресліть дієприслівники і поясніть специфіку їх утворення в українській мові.

1.Западные страны, реализуя свои глобальные стратегии, вопреки собственной воле вынуждены открывать часть глобального пространства для отстающих промышленно развитых стран. 2. Начиная с 2000 г., все три глобальных центра развития – США, Европа, Япония оказались в зоне спада. 3. “Глобализаторы” сознательно культивируют контраст между методами получения ресурсов и уплатой налогов (желая получать много, а платить мало) и либерализацию мирового рынка (закрепляя свое право произвольно действовать и иметь своих посредников везде). 4. Рассматривая миссию фирмы с точки зрения определения основных потребностей потребителей и их эффективного удовлетворения, руководство фактически создает клиентов для поддержки организации в будущем. 5. Компьютерную технологию часто обвиняют в том, что она ослабляет мотивацию людей, создавая чувство отчужденности и обезличенности. 6. Осуществляя связь и общение с потребителями еще до создания нового продукта, фирма способствует тому, что продукт будет соответствовать критериям качества в истинном смысле. 7. Информационная техника может прямым образом улучшить процесс принятия решений, позволяя руководителю использовать больший объём информации и устраняя некоторые наиболее трудоемкие операции при принятии управленческих решений. 8. Направляя работу неформальных и квазиформальных групп на повышение производительности, можно получить активное и эффективное средство для роста производительности.

Вправа 17. Перепишіть речення, поставивши прислівники і прислівникові сполучення у необхідній формі.

1. Відбулися порушення фінансової дисципліни в/наслідок відсутності належного контролю з/боку планово-економічних служб Міністерства освіти і науки України. 2. Під/час проведення наради були обговорені питання будівництва нового житлового комплексу. 3. У/продовж 1996-1998 рр. обсяг заборгованості з оплати праці зріс більш, ніж на 500 млн. грн. 4. Прийняття даних законів має велике значення з/огляду на необхідність врегулювання мовного питання. 5. В/одно/час доповідачі підтримали рішення зустрітися з представниками Форуму національного порятунку. 6. На/жаль, на/сьогодні проблема мовного будівництва в Україні ще й досі не вирішена. 7. До переліку продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, в/край необхідних для задоволення життєвих потреб, включено близько 300 видів товарів та послуг. 8. Рішення було прийняте в/супереч позиції деяких партнерів.

Вправа 18. Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників.

(За)допомогою, (в)результаті, (за)ради, (з)попід, (по)під, (з)під, (до)вкола, (по)серед, (на)шляху(до), (у)зв’язку(з), (за)для, (із)за, залежно(від), (на)вколо, (по)над, (на)адресу, (на)честь, (з)приводу.

 

Вправа 19. Запишіть подані прийменники і прийменникові сполуки українською мовою. Зіставте написання українською та російською мовами і зробіть відповідні висновки.

І. Принять к сведению, отпуск по болезни, идти по берегу, плыть по течению, по зову совести, в саду, отправить по почте, при жизни, возле села, по дороге, под горой, по просьбе, по требованию, в адрес, из-за неосторожности, общаться на русском языке.

ІІ. Не явился из-за болезни, пропустил по уважительной причине, подъем продолжался в течение трех часов, поехать в командировку, согласно приказу, назначаю дежурного в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

 

Вправа 20. Запишіть слова у три колонки: разом, окремо, через дефіс. Поясніть специфіку правопису часток.

Коли(б)то, будь(що), (ні)скільки, казна(з)ким, (будь)коли, (аби)коли, так(то), (що)правда, тому(таки), (де)хто, тільки(що), тому(то), наче(б)то, куди(небудь), все(ж)таки, де(в)кого, (що)хвилини, (аби)куди, дарма(що), (що)до, (будь)як, поки(що), де(в)чому, як(небудь), казна(як), (де)далі, аби(то), (аби)тільки, як(таки), де(на)чому, (де)інде, коли(сь).

 

Пунктуація професійного спілкування

Вправа 1. Перепишіть речення. Зверніть увагу на виділені розділові знаки. Сформулюйте самостійний висновок, яку функцію вони виконують. Порівняйте його із запропонованим нижче.

І. Тим часом підходить Данило, скидає з плечей лантух на лямках з мотузка, знімає і ставить під стіну сторожки рушницю, одмикає двері… (Г.Тютюнник). Шумів травою степ шовковий, сміявся день, пісні лились (О.Олесь). Рясніє дощ,і падає лункіше м’яких краплин розмірене биття (М.Бажан). Наташа взялася прибирати кімнати,хоч скрізь панував зразковий порядок (О.Бойченко). Я завжди думав і думаю,що без гарячої любові до природи людина не може бути митцем (О.Довженко). Велике діло,коли людина має чисте сумління, коли ніякі тіні не каламутять,не збіднюють погляду (М.Стельмах). Повінь добрих почуттів затоплює душу вчителя,коли він чує,як довірливо тулиться до нього дитина (М.Стельмах).

ІІ. От перед нами, командире,ледве проступає на тьмяно-блакитній високості червона зоря Альдебаран… (Ю.Яновський). Іду, й дороги переламані,гнучись,плазують із-під ніг (М.Бажан). Це,каже,в роті по мені,мабуть,скучають (А.Малишко). В долині,край лісу, висить синя імла (М.Коцюбинський). Почалася робота,одноманітна, копітка,задрімати можна (Ю.Збанацький). На західній околиці села,біля самого байраку,живе Йосип Вихор (І.Кочерга). А ти, Маласю,од мене прийми цю різьблену оздобу на намисто (І.Кочерга). Так, я буду крізь сльози сміятись… (Леся Українка). Ох, зійди,моя зірко лагідна! (Леся Українка).

ІІІ. А хіба література (і мистецтво взагалі) – не складова частина життя? (М.Рильський). Припис – це заборона або дозвіл що-небудь робити, звернені до індивіда або групи індивідів і виражені в будь-якій формі (усній або письмовій, формальній або неформальній)…(З підручника).

ІV. Вже й ніч землю обіймає;зійшов місяць і вдарив ясним промінням на білих хатах (Марко Вовчок). Наталя крадькома поглядала на маму;дивна якась сьогодні вона (Ю.Збанацький). Вербовий частокіл до самого берега прийнявся й пустив од себе широке гілля;вербові гілки, густо повтикані в землю, стали високими вербами (І.Нечуй-Левицький).

 

Вправа 2. Перепишіть речення. Зверніть увагу на виділені розділові знаки. Сформулюйте самостійний висновок, яке значення вони мають у реченні. Порівняйте його із запропонованим нижче.

І. Тим часом підходить Данило, скидає з плечей лантух на лямках з мотузка, знімає і ставить під стіну сторожки рушницю, одмикає двері, промовляючи:“Ну, от ми й дома, Кузько. Тепер будемо хазяйнувати вдвох…” (Г.Тютюнник). Читач суворий:він ніколи не простить письменникові натяжки, фальші, брехні (Ю.Смолич). Добре сказано Сенекою:жорстокість народжується з посередності й слабкості (Є.Гуцало). Голос духа чути скрізь:по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз (І.Франко).

ІІ. “Не бійся, дурненька, – гомоніла Мотря знадвору. –Я ж ось! Я тільки Василька вигляну. Василько Полі рибки принесе… А що!” (Г.Тютюнник). У товаристві лад усяк тому радіє (Л.Глібов). Один оце я тільки ні в тин, ні в ворота (О.Гончар). Духовність озонова пелюстка, що так бережно огортає планету й не дає зруйнувати життя (О.Гончар). Економіка це особлива сфера життя суспільства, що охоплює виробництво товарів та послуг, обмін ними і розподіл створених у суспільстві благ та їх споживання (З журналу). Пігмей бажа високим був на зріст, порядним хоче виглядати злодій, завжди злочинець на ділах добродій (Д.Павличко). Щастя, здоров’я, веселість все цвіло в тім домі (М.Коцюбинський).

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! У сучасному житті значна кількість інформації передається невербальними засобами комунікації (жестами, мімікою, паузами, інтонацією). Точність передачі цієї інформації у писемній формі мовлення залежить від правильної постановки розділових знаків. Ось чому освіченій людині треба знати функції і значення кожного розділового знака, щоб адекватно передавати зміст висловлювання: 1. Кома виконує функцію з’єднання (з’єднує однорідні члени речення або речення). Коми (парний знак) відокремлюють додаткову інформацію від основної (вставні слова, уточнювальні члени речення, звертання, слова так або ні, вигуки, дієприслівники, поширені означення після означуваного слова). У певній ситуації відокремлювати можуть і дужки (наприклад, якщо вставляється ціле речення). 2. Двокрапка і тире – розділові знаки, які мають антонімічне значення. Двокрапка – знак причини, пояснення (ставиться після узагальнювального слова, після слів автора, після першої частини безсполучникового речення, якщо друге речення пояснює зміст першого). Тире – знак наслідку, висновку, протиставлення, пропуску (ставиться перед узагальнювальним словом, перед словами автора, у безсполучниковому складному реченні, між підметом і присудком в одній граматичній формі на знак пропуску). 3. Крапка з комою вживається для розділення далеких за змістом частин безсполучникового складного речення.

 

Вправа 3. Перепишіть речення, поясніть уживання розділових знаків.

Як справжній митець, депутат Ада Роговцева відстоювала інтереси інтеліґенції. 2. Контракт, тобто особлива форма трудового договору, – це документ, в якому термін дії, права, обов’язки, відповідальність сторін встановлюються за угодою самих сторін. 3. Мабуть, тільки значна особистість може дозволити собі розмовляти з людьми своїм природним голосом – голосом правди, пристрасті, чистої непідробленої любові (О.Гончар). 4. Для завершення підготовки табору „Славутич” до прийому дітей потрібно направити до табору бригаду робітників-будівельників, сантехніків, електриків. 5. Як представник і керівник радикальної партії, Франко багато роз’їжджав по Галичині, виступав на селянських вічах (О.Дей).

 

Вправа 4. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки і поясніть їх уживання.

1. Найкраще буде якщо перед початком виступу доки у вас ще немає великого лекторського досвіду ви не говоритимете багато з іншими людьми а зосередитеся на змісті свого виступу. 2. Лекція що супроводжується демонстрацією діапозитивів та фільмів зрозуміло викликає більше зацікавлення ніж та протягом якої лектор користується лише словесним описом. 3. Слухачі інстинктивно відчувають різницю якщо вона існує між зовнішньою впевненістю промовця та його внутрішнім побоюванням браком віри у власні сили. 4. Запам’ятайте критики роблять промовцеві різні закиди що він надто зарозумілий дуже багато говорить висловлюється занадто по-науковому тощо але майже ніколи не дорікають йому за стислість викладу (Іржі Томан).

 

Вправа 5. Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, тире і поясніть його вживання.

1. Протокол це документ, в якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань.

2. Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом; текстові на звичайному папері за встановленим зразком.

3. П’ять на п’ять двадцять п’ять.

4. Акт, безумовно, обліково-фінансовий документ.

5. Доповідь це довідково-інформаційний документ.

6. Дипломантом називають людину, відзначену дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі, переможця конкурсу, а дипломник особа, яка працює над дипломною роботою.

7. Анотація неначе рятівний жилет: допомагає при доборі і вивченні літератури з будь-якого питання.

 

Вправа 6. Перепишіть речення. Розставте правильно розділові знаки при відокремлених членах речення.

1. Вартість усіх видів послуг пов’язаних з участю у виставці подається Організатором в умовних одиницях.

2. Експонат без узгодження з Організатором не може залучатися до виконання робіт, що входять у перелік додаткових послуг крім зазначених самим Організатором.

3. Згідно з постановою адміністрації міста малозабезпеченим надаватиметься допомога.

4. Заняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона крім випадків передбачених цим Кодексом карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна чи без такої.

 

Вправа 7. Перепишіть текст, розставляючи, де потрібно, розділові знаки при дієприкметникових зворотах.

1. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання віднесене Конституцією України цим та іншими законами до відання органів державної влади. 2. Рішення прийняті місцевим референдумом є обов’язковими для виконання на відповідній території. 3. Місцева ініціатива внесена на розгляд ради у встановленому порядку підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. 4. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках передбачених цим законом. 5. Видатки місцевих бюджетів поділяються на дві частини: видатки пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування і видатки пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. 6. Визначений міськими радами обсяг повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів не може змінюватися міською радою без згоди відповідної районної у місті ради протягом даного скликання.

 

Вправа 8. Перепишіть, вставте, де потрібно, тире або двокрапку.

1. Місцевий референдум це форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування. 2. Інтелектуальний потенціал України надійне джерело кадрового забезпечення державної служби. 3. Підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється не рідше одного разу на 5 років, а для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, протягом першого року їх роботи. 3. Налагодження міжнародного співробітництва зумовлює необхідність розв’язання таких завдань створення та запровадження довгострокової програми міжнародного співробітництва з підготовки і перепідготовки державних службовців України, запровадження контрактної системи обміну педагогічними та науковими працівниками системи державної служби, створення спільних із іноземними державами центрів навчання державних службовців. 4. Облдержадміністрація у своїй діяльності видає три види розпоряджень з питань діяльності адміністрації, з питань переміщення кадрів, про відрядження. 5. Протокол засідання колеґії підписує голова облдержадміністрації, а в разі його відсутності перший заступник голови облдержадміністрації. 6. Вся кореспонденція, що надходить до облдержадміністрації, приймається централізовано в одному місці в канцелярії.

 

Вправа 9.Перепишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть їх уживання.

1. На довгих схилених до землі колосках тремтіли вологі жовті крупинки жито красувалось. 2. Гумові човни прошиті кулями враз зникали з поверхні річки гітлерівці обтяжені амуніцією і зброєю безпорадно бовтались у воді. 3. Кучерявенко передайте в укріплення з тилу наступають ворожі танки. 4. У Михайлини обов’язково знаходилась якась робота чи рушник вишивати чи сорочку шила Наталі чи штопала панчохи. 5. Нарешті нитка потрапила у вушко. Почалася робота одноманітна копітка задрімати можна. 6. До горла Наталі підкочується великий клубок вона ніяк не може його проковтнути. 7. На столі потріскуючи й моргаючи горить лампа мотаються нишпорять по кутках зловісні тіні. 8. Наталя крадькома поглядала на маму дивна якась сьогодні вона. (Ю.Збанацький).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти