ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Життєві цикли туристичних ринків

Для того, щоб проаналізувати життєвий цикл туристичного напряму, ми звернулися до запропонованого Батлером гіпотетичному життєвому циклу туристичної території. Батлер розділяє теоретичний цикл розвитку туристичної території на 4 етапи:

1. Етап відкриття (фаза дослідження) :

2. Етап локального контролю (залучення)

3. На етапі інституціоналізму (розвитку і зміцнення)

4. Завершується життєвий цикл туристичної території по трьох можливих сценаріях: стагнація, занепад і пожвавлення.

Якщо спроектувати життєвий цикл туристичної території, запропонований Батлером, на туристичні напрями, то він буде трохи видозмінений - оскільки ми визначили туристичний напрям, як територію, туристичний продукт якої вже реалізується туроператорами на цьому ринку, то фази відкриття і локального контролю виключаються.

Тому для туристичного напряму ми виділяємо наступні фази життєвого циклу :

1. Фаза розвитку

2. Фаза процвітання - ділиться на 2 етапи. Перший етап характеризується високою популярністю регіону, стабільним зростанням туристичного потоку. Другий етап фази процвітання - це етап чартерних програм, коли попит досягає того рівня, при якому туроператори вважають за можливе інвестувати в напрям.

3. Третя фаза - стагнація, занепад або пожвавлення - розвивається за сценарієм життєвого циклу туристичної території і дуже сильно залежить від поведінки попиту і від ресурсів напряму.

Туристичні напрями дуже динамічні і керовані у своєму розвитку, їх життєвий цикл, на відміну від життєвого циклу товару, не уривається, а лише подовжується в нових формах. Тривалість етапів життєвого циклу залежить багато в чому від можливостей напряму. Усе має значення: транспортна доступність, державна політика в області туризму, наявність або відсутність напрямів-конкурентів.

Важливим етапом маркетингової стратегії туроператора є визначення типу туриста, який придбаває продукт цього напряму в той або інший момент його життєвого циклу. Американський психолог С. С. Плог встановив зв'язок стадії розвитку напряму з психографічними характеристиками основного контингенту відвідувачів, з яких найсильніший вплив на поведінку туристів чинять: схильність до змін, готовність до пригод і ризику, міра консерватизму, вимоги до комфорту в подорожі і інтелектуальний рівень туристських запитів. На основі цих ознак С. С. Плог виділив два крайні типи осіб, які розрізняються моделями туристської поведінки і вибирають різні місця для відпочинку – психоцентрик та аллоцентрик.

С. С. Плог припустив, що контингент туристів міняється з розвитком туристської території. На початковій стадії його відвідують аллоцентрики, але як тільки територія стає більш улаштованою і відомою, середньоцентрики витісняють аллоцентриків, змушуючи їх просуватися далі. Найбільшу кількість туристів територія приймає, коли напрям вже перестає бути екзотичним, але ще і не є традиційним (масовим). Одночасно починається згасання: напрям все більше коммерціалізується, втрачаючи минулу туристську привабливість. Одним з ознак вступу туристської території в завершуючу стадію еволюції служить поява психоцентриків. У цій стадії, як правило, ринкова пропозиція починає перевищувати попит.

Отже, розуміння циклічності розвитку туристичних напрямів повинне допомогти підприємству прогнозувати і планувати економічні інвестиційні процеси. Стадія життєвого циклу продукту впливає на вибір методів його просування, стадія життєвого циклу туристичного напряму впливає на рішення про методи і об'єми роботи з ним. Потрібно помітити, що, на відміну від життєвого циклу продукту, життєвий цикл напряму не уривається, ми можемо лише спостерігати підйоми і спади, а також процес модифікації і зміни продукту напряму.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Питання для самостійного вивчення:

· Кадрового забезпечення туристичної сфери, основні положення та властивості.

· Інвестиційна політика для туристичної діяльності, рівень розвитку в Україні.

· Як взаємодія центрального і місцевих органів виконавчої влади в туризмі впливають на формування ринку туристичних послуг?

2. Зробіть огляд періодичної літератури за темами:

· Фактори розвитку туристичної сфери для різних країн (на вибір)

· Наведіть приклади світових стагнацій на туристичному ринку згідно з теорією життєвих циклів

· Наведіть приклади пожвавлення на туристичному ринку згідно з теорією життєвих циклів

· Наведіть приклади занепаду на туристичному ринку згідно з теорією життєвих циклів

 

3. Тести:

 

1. Туристичні ресурси - це

а) специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, які є предметами зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні потреби у відновленні та розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил.

б) перспектива одержання туристом об'єктивної інформації, позитивних емоцій або потенційна можливість задовольнити заплановану потребу туриста в конкретній, на початку частково відомій, туристичній послузі, туристичному товарі й туристичному продукті, заснованих на певному комплексі туристичних ресурсів, що є об'єктами туристського інтересу.

в) інфраструктура району, всі підприємства, призначені для прийому та обслуговування туристів.

г) немає правильної відповіді

 

2. До зовнішніх чинників формування та функціонування ринку туристичних послуг відносяться:

а) інфраструктура району, всі підприємства, призначені для прийому та обслуговування туристів.

б) суспільний устрій; правове забезпечення соціальних та економічних свобод; розвиток громадсько-політичного життя; рівень розвитку інформаційної сфери та ЗМІ.

в) рівень розвитку галузей виробництва; рівень розвитку транспорту та транспортної мережі; демографічна ситуація і структура населення.

г) економічна та політична стабільність держави; участь держави в міжнародних організаціях; характер міжнародних відносин; ступінь інтегрованості у світогосподарську систему.

 

3. До внутрішніх чинників формування та функціонування ринку туристичних послуг відносяться:

а) науково-технічний прогрес; історичні чинники формування економіки; рівень розвитку галузей виробництва;

б) умови життя (екологічні, житлово-побутові, соціально-культурні); рівень життя (рівень прибутків, заощаджень тощо).

в) правове забезпечення соціальних та економічних свобод; розвиток громадсько-політичного життя; рівень розвитку інформаційної сфери та ЗМІ.

г) всі відповіді вірні

 

 

4. Рівень соціально-економічного розвитку - це

а) науково-технічний прогрес; історичні чинники формування економіки; рівень розвитку галузей виробництва;

б) умови життя (екологічні, житлово-побутові, соціально-культурні); рівень життя (рівень прибутків, заощаджень тощо).

в) демографічна ситуація і структура населення; характер міграційних процесів; особливості зайнятості.

г) вірні відповіді а і в

 

5. Туристичні ресурси – це

а) визначні пам'ятки, природні об'єкти і природнокліматичні зони, соціально-культурні об'єкти показу тощо, спроможні задовольнити потреби туриста під час туристичної поїздки або подорожі й споживанні туристичних послуг або туристичного продукту.

б) перспектива одержання туристом об'єктивної інформації, позитивних емоцій або потенційна можливість задовольнити заплановану потребу туриста в конкретній, на початку частково відомій, туристичній послузі, туристичному товарі й туристичному продукті, заснованих на певному комплексі туристичних ресурсів, що є об'єктами туристського інтересу.

в) специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, які є предметами зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні потреби у відновленні та розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил.

г) Правильні відповіді а і б

 

6. Сутність туристичних ресурсів полягає в:

а) тому, що вони слугують основою для формування туристичного продукту та його пропозиції;

б) специфічних властивостях природного середовища, а також їх поєднання, прояви людської діяльності;

в) правильні відповіді а і б

г) немає правильної відповіді

 

7. Туристський інтерес - це:

а) визначні пам'ятки, природні об'єкти і природнокліматичні зони, соціально-культурні об'єкти показу тощо, спроможні задовольнити потреби туриста під час туристичної поїздки або подорожі й споживанні туристичних послуг або туристичного продукту.

б) перспектива одержання туристом об'єктивної інформації, позитивних емоцій або потенційна можливість задовольнити заплановану потребу туриста в конкретній, на початку частково відомій, туристичній послузі, туристичному товарі й туристичному продукті, заснованих на певному комплексі туристичних ресурсів

в) комплекс емоцій, здебільшого позитивних, духовний і фізичний стан туриста, що сформувалися під впливом споживання туристичних послуг, придбання туристичних товарів, споживання туристичного продукту.

г) специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви людської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, які є предметами зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні потреби у відновленні та розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил.

 

8. Об'єкти туристського інтересу –це

а) визначні пам'ятки, природні об'єкти і природнокліматичні зони, соціально-культурні об'єкти показу тощо, спроможні задовольнити потреби туриста під час туристичної поїздки або подорожі й споживанні туристичних послуг або туристичного продукту

б) економічна та політична стабільність держави; участь держави в міжнародних організаціях; характер міжнародних відносин; ступінь інтегрованості у світогосподарську систему.

в) історичні чинники формування економіки; рівень розвитку галузей виробництва; рівень розвитку транспорту та транспортної мережі; демографічна ситуація і структура населення; характер міграційних процесів; особливості зайнятості.

г) умови життя (екологічні, житлово-побутові, соціально-культурні); рівень життя (рівень прибутків, заощаджень тощо).

 

9. Туристське враження – це

а) сукупність форм і видів інформації про конкретну територію чи об'єкти, про історію території, про культуру, природу і населення, отримана туристами безпосередньо під час подорожі, у процесі підготовки до неї чи після подорожі.

б) додаткові туристичні ресурси, створені працею людини для надання послуг

в) комплекс емоцій, здебільшого позитивних, духовний і фізичний стан туриста, що сформувалися під впливом споживання туристичних послуг, придбання туристичних товарів, споживання туристичного продукту.

г) визначні пам'ятки, природні об'єкти і природнокліматичні зони, соціально-культурні об'єкти показу тощо, спроможні задовольнити потреби туриста під час туристичної поїздки або подорожі й споживанні туристичних послуг або туристичного продукту.

 

10. Скільки груп туристичних ресурсів за М. Труаси:

а) 5

б) 3

в) 7

г) 12

 

11. П. Дефер поділяє всі туристичні ресурси на:

а) природні туристичні ресурси, туристичні ресурси, додаткові туристичні ресурси;

б) гідром, фітом, літом й антропом;

в) гідром, фітом, туристичні ресурси;

г) літом, гідром, фітом;

 

12. Гідром – це

а) усі туристичні ресурси, до складу яких входить вода

б) усі туристичні ресурси, до складу яких входить земля

в) усі туристичні ресурси, до складу яких входить пісок

г) усі туристичні ресурси, до складу яких входить рослини

 

13. Фітом – це

а) усі туристичні ресурси, до складу яких входить земля

б) усі туристичні ресурси, до складу яких входить вода

в) усі туристичні ресурси, до складу яких входить флора

г) усі туристичні ресурси, до складу яких входить фауна

 

14. Літом – це

а) усе, що створено працею людини і викликає інтерес туристів

б) усе, що створено працею тільки давніх людей і викликає інтерес туристів

в) усе, що створено працею сучасної людини і викликає інтерес туристів

г) усе, що створено працею людини і не викликає інтерес туристів

 

15. За характером використання туристичні ресурси можна поділити на:

а) кліматичні та історико-культурні

б) історико-культурні та соціально-економічні

в) безпосередні та непрямі

г) безпосередні та прямі

 

16. Інформаційні туристичні ресурси – це

а) сукупність форм і видів інформації про конкретну територію чи об'єкти, про історію території, про культуру, природу і населення, отримана туристами безпосередньо під час подорожі, у процесі підготовки до неї чи після подорожі.

б) туристичне підприємство спілкується зі своїми посередниками, споживачами, різними контактними аудиторіями; посередники також контактують зі своїми клієнтами та іншими споживачами; споживачі спілкуються між собою та з тими, хто не користується даними послугами.

в) сучасна діяльність на ринку туристичних послуг неможлива без використання Internet, де компанії створюють Web-сторінку, організують магазини, вікторини, конкурси та інші заходи стимулювання збуту.

г) немає правильної відповіді

 

17. До групи соціально-економічних туристичних ресурсів належать –

а) географічне положення, транспортна доступність,

б) рівень економічного розвитку та добробуту суспільства,

в) стандарти обслуговування, організація туристичного господарства, кількість зайнятих у галузі

г) всі відповіді вірні

18. Персонал підприємства формується і змінюється під впливом –

а) внутрішніх і зовнішніх чинників

б) тільки зовнішніх чинників

в) внутрішніх чинників

г) немає правильної відповіді

 

19. Трудові ресурси – це

а) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку і (чи) що мають досвід практичної роботи.

б) частина працездатного населення, яка по своїх вікових, фізичними, освітніми даним відповідає діяльності туристичної сфери.

в) вважаються працівники, які виконують спеціальні туристичні, інженерно-технічні, економічні і інші роботи;

г) персонал, безпосередньо причетний до створення і надання послуг, а також зайнятий ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів і т.д.

 

20. Персонал підприємства – це

а) це працівники, що обіймають керівні посади в підприємстві і структурних підрозділах.

б) працівники, які виконують спеціальні туристичні, інженерно-технічні, економічні і інші роботи

в) працівники, які здійснюють підготовку і оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування і тому подібне

г) сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку і (чи) що мають досвід практичної роботи.

 

21. Фахівцями вважаються працівники, які

а) виконують спеціальні туристичні, інженерно-технічні, економічні і інші роботи

б) здійснюють підготовку і оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування і тому подібне

в) персонал, безпосередньо причетний до створення і надання послуг, а також зайнятий ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів і т.д.

г) обіймають керівні посади в підприємстві і структурних підрозділах.

 

22. Основні проблеми, що стоять на шляху до розвиненої освітньої системи у сфері туризму

а) стихійне зростання туристської діяльності в більшості країн і його неузгодженість з іншими видами діяльності; велика кількість середніх, малих і сімейних підприємств; сезонність туристської діяльності, різноманітність послуг, що надаються.

б) стихійне зростання туристської діяльності в більшості країн і його неузгодженість з іншими видами діяльності

в) стихійне зростання туристської діяльності в більшості країн і його неузгодженість з іншими видами діяльності; велика кількість середніх, малих і сімейних підприємств;

г) немає правильної відповіді

 

23. Інвестиції в туризм — це

а) грошові кошти, що отримує суб’єкт туристичної галузі від своєї діяльності.

б) розміщення капіталу інвесторів у туристичному бізнесі з метою одержання прибутку

в) економічна та політична діяльність держави; участь держави в міжнародних організаціях; характер міжнародних відносин; ступінь інтегрованості у світогосподарську систему.

г) немає правильної відповіді

 

24. Здійснюючи вкладення у туризм, інвестори враховують такі фактори –

а) державна політика, яка сприяє пожвавленню інвестиційної активності на ринку туризму; вартість одержання і використання капіталовкладень в економіку туризму, яка впливає на віддачу від зроблених інвестицій

б) вартість грошового капіталу, необхідного для придбання матеріально-речових об'єктів; державна політика, яка сприяє пожвавленню інвестиційної активності на ринку туризму

в) вартість одержання і використання капіталовкладень в економіку туризму, яка впливає на віддачу від зроблених інвестицій; ступінь новизни технологій

г) вартість одержання і використання капіталовкладень в економіку туризму, яка впливає на віддачу від зроблених інвестицій; ступінь новизни технологій; державна політика, яка сприяє пожвавленню інвестиційної активності на ринку туризму; державна політика, яка сприяє пожвавленню інвестиційної активності на ринку туризму

 

 

26. З 2006 року державне регулювання туристичної діяльності здійснює

а) Державна служба туризму і курортів

б) Міністерство культури і туризму України

в) Державна служба туризму

г) Міністерство культури, молоді і туризму України

 

27. Для етапу відкриття (фаза дослідження) характерно:

а) туристичний рух невеликий, транспортна доступність слабка, інфраструктура відсутня, не існує виробників продукту, ціни, форми продажу. Туристів притягає незаймана природа і культурні пам'ятки.

б) приплив туристів росте, формується і продається туристичний продукт; місцеве населення розглядає туризм як джерело прибутків, з'являється туристська інфраструктура.

в) прибутки від туризму ростуть, продукт динамічно розвивається, об'єм туристичного потоку виявляється найбільшим, формується маркетинговий образ території. Виникають під-території.

г) темпи зростання в'їзного потоку поступово сповільнюються, незважаючи на збільшення потоку туристів в абсолютному вираженні.

 

28. Для етапу інституціоналізму характерно

а) виведення продукту на ринок. Приплив туристів росте, формується і продається туристичний продукт; місцеве населення розглядає туризм як джерело прибутків, з'являється туристська інфраструктура

б) темпи зростання в'їзного потоку поступово сповільнюються, незважаючи на збільшення потоку туристів в абсолютному вираженні.

в) прибутки від туризму ростуть, продукт динамічно розвивається, об'єм туристичного потоку виявляється найбільшим, формується маркетинговий образ території.

г) завершується життєвий цикл туристичної території

 

29. Стагнація – це

а) темпи зростання в'їзного потоку поступово сповільнюються, незважаючи на збільшення потоку туристів в абсолютному вираженні.

б) коли інтерес до місцевості і її туристичного продукту не міняється, а усі дії учасників ринку спрямовані на утримання раніше завойованих позицій

в) інтерес туристів переміщається у бік молодших курортів

г) немає правильної відповіді

 

30. Аллоцентрик – це

а) шукач пригод з елементами ризику, самовпевнений і допитливий, в подорожі їм рухає бажання пізнати невідоме

б) замкнута людина, інтроверт, що не схильний до ризику, турбується по дрібницях

в) шукач пригод, що не схильний до ризику

г) замкнута людина, в подорожі їм рухає бажання пізнати невідоме


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти