ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ.4 Провідники в електричному полі

Провідниками називають речовини, що проводять електричний струм. У провідниках є заряди, що можуть вільно переміщуватись. Тіла, в яких такими зарядами є вільні електрони, називають провідниками І роду. До них належать всі метали. Тіла, в яких вільними зарядами є іони, називають провідниками ІІ роду. До них належать електроліти (розчини солей, кислот, лугів).

Якщо провідник помістити в електричне поле, то під його дією негативні заряди зміщуються проти напрямку силових ліній поля, а позитивні – у напрямку силових ліній. Внаслідок цього поверхня тіла, в яку входять силові лінії, заряджається негативно, а протилежна поверхня – позитивно (рис.ІІІ.5).

Явище зарядження повер-хонь провідника в електричному полі називають електростатич-ною індукцією.

Внаслідок цього явища всередині провідника виникає поле Рис. ІІІ.5

з напруженістю Е, направленою протилежно напруженості Е0 зовнішнього поля. Концентрація вільних зарядів у провідниках дуже велика, тому, якою б не була напруженість зовнішнього поля, напруженість поля, обумовленого зарядженням поверхонь тіла, завжди компенсує напруженість зовнішнього поля (Е0 = -Е). Отже, напруженість поля в провіднику дорівнює нулю. Описане явище використовують для запобігання проникнення зовнішніх полів у ті приміщення, де досліджують вплив електричних полів на властивості різних речовин. Для цього під штукатурку таких приміщень поміщають металеву сітку.

ІІІ.5 Діелектрики в електричному полі

Діелектриками називають речовини, що не проводять електричний струм.У діелектриках немає вільних зарядів, але є зв’язані заряди – електрони, які рухаються по орбітах навколо ядер атомів, ядра атомів, позитивні і негативні іони.

Якщо діелектрик помістити у зовнішнє електричне поле, то під його дією, як і у випадку провідників, його поверхні заряджаються. Поверхня, куди входять силові лінії зовнішнього поля, заряджається негативно, а протилежна – позитивно.

Зарядження поверхонь діелектрика у зовнішньому електричному полі називають поляризацією.

Причина зарядження поверхонь діелектрика залежить від типу його молекул. Діелектрики можуть складатись із неполярних, полярних молекул та різнойменних іонів.

 

У першому випадку під дією зовнішнього поля електронні орбіти молекул деформуються так, що електрони більшу частину часу свого обертання навколо ядер атомів знаходяться з того боку від ядер, з якого входять силові лінії поля (рис.ІІІ.6). Таку поляризацію називають електронною. Рис. ІІІ.6

У випадку полярних діелектриків (вода, аміак, ефір, ацетон) одна сторона молекули заряджена негативно, а протилежна – позитивно (диполі).

Внаслідок хаотичного руху молекулярні диполі зорієнтовані в просторі як завгодно. Зовнішнє поле орієнтує осі диполів уздовж силових ліній так, що негативні їх кінці знаходяться з боку входження в тіло силових ліній, а позитивні – з протилежного боку (рис.ІІІ.7). Відповідну поляризацію назива- Рис. ІІІ.7

ють дипольною.

У випадку діелектриків з іонною кристалічною решіткою позитивні іони зміщуються по полю, а негативні – проти силових ліній зовнішнього поля (рис.ІІІ.8). Таким чином, як і у попередніх випадках, поверхня, в яку входять силові лінії заряджається негативно, протилежна – позитивно, а поляризацію називають іонною. Рис. ІІІ.8

В усіх розглянутих випадках поверхні заряджаються і обумовлюють електричне поле, напруженість якого Е1 протилежно направлена напруженості Е0 зовнішнього поля (рис.ІІІ.9). На відміну від провідників, напруженість Е1 поля в діелектриках не компенсує напруженість Е0 зовнішнього поля і результуюча напруженість Е поля в діелектрику Е=Е0Е1.

Число , яке показує, у скільки разів напруженість Е0 поля у вакуумі більша ніж напруженість цього ж поля Е в однорідному діелектрику, називається діелектричною проникністю діелектрика:

.

Як бачимо, і в провідниках, і в діелектриках відбуваються певні зміни, коли Рис. ІІІ.9

вони знаходяться в електричному полі. У діелектриків значення дає певну інформацію про тип молекул в них та зв’язки між ними.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти