ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Пути возникновения синонимов

Групи слів за значенням

Синоніми (гр. synonymiaоднойменний) — це слова, які називають одне поняття, відрізняючись при цьому або відтінками значення, або емоційно-стильовим забарвленням, або тим і тим одночасно. Синоніми часто пожвавлюють і урізноманітнюють текст, сприяють уникненню небажаних повторів. Синоніми є одним із найбагатших джерел збагачення мовлення.

Синонімія найповніше і найвиразніше виявляється в лексиці, що пояснюється конкретним, індивідуальним характером лексичних значень. За різними принципами класифікації синоніми поділяються на кілька різновидів: а) абсолютні, або повні; б) семантичні; в) стилістичні; г) семантико-стилістичні.

До абсолютних належать синоніми, повністю рівнозначні і загалом тотожні за вживанням, тобто стильовою сферою функціонування, емоційно-експресивною характеристикою, наприклад: родина — сім'я; бік — сторона. Такі синоніми виникають під час проникнення до літературної мови слів із різних діалектів, як, наприклад, у синонімічному ряді лелека — бусол — чорногуз; абсолютні синоніми можуть являти собою іншомовне слово та його український відповідник: гіпербола — перебільшення, метаморфоза — перетворення, соціум — суспільство. В окремих випадках абсолютні синоніми утворюються шляхом запозичення з різних мов слів із тотожним значенням: гасло (запозичення з польської мови) — лозунг (із німецької).

Слід зазначити, що й між абсолютними синонімами можна знайти незначні відмінності — у сфері вживання, можливостях сполучення з іншими словами. Наприклад, у парі іншомовне слово — український відповідник іншомовний синонім може здаватися більш офіційним і не вживатися в розмовному стилі.

Синоніми, які відрізняються відтінками значення, називають семантичними (ідеографічними, логічними). Такі синоніми можуть уживатися в тому самому стилі мовлення, мають однакове емоційно-експресивне забарвлення.

Наприклад: бігти — скакати — мчати.

Стилістичні синоніми різняться між собою емоційно-стильовим забарвленням. При цьому один із синонімів може бути нейтральним, а інші — з позитивним чи негативним відтінком: ходити — тинятися, думати — метикувати. У деяких синонімічних рядах усі слова емоційно забарвлені й різняться лише мірою й особливостями емоційності.

Синоніми, які розрізняються і значеннєвими відтінками, й емоційністю та особливостями вживання в різних стилях, називають семантико-стилістичними. Приклад таких синонімів: їсти —жерти — запихатися — смакувати. Як бачимо, ці слова мають відмінності як у емоційно-експресивному забарвленні й стильовій приналежності, так і у відтінках значень, адже кожен із синонімів називає різний спосіб уживання їжі.

Синоніми складають синонімічні ряди — об'єднання слів, що означають одне поняття. У синонімічному ряді виділяють стрижневе слово, яке найточніше виражає значення, властиве всьому рядові. Стрижневим є зазвичай нейтральне слово або найменш стилістично забарвлене. Наприклад, у синонімічному ряді ходити — вештатися — швендяти — походжати стрижневим є слово ходити.

Стрижневе слово не завжди легко виокремити в синонімічному ряді, особливо в тому випадку, коли всі синоніми різною мірою емоційні. Тому деякі дослідники вважають, що його виокремлювати недоцільно.

Переносне вживання слів, переважно в художній літературі, приводить до виникнення контекстуальних синонімів,' які набувають спільного значення лише в певному контексті. Наприклад, контекстуальні синоніми вжито в такому реченні:

...Ні, не лежали, а сяяли, мінилися, горіли — вишнево, кармінно, лимонно! — маленькі світлячки (В. Влизнець).

У синонімічні зв'язки можуть вступати й фразеологізми, частіше такі, які співвідносяться з певним словом, наприклад: утекти — дати драла — взяти руки в ноги; рано — ні світ ні зоря — ще півні не співали. 

толкования переводы книги фильмы

Термины и понятия лингвистики: Лексика. Лексикология. Фразеология. Лексикография

 

 

Лексико-семантичне поле

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Неперевірена версія

Перейти до: навігація, пошук

Зв'язати?

Лексико-семантичне поле— сукупність парадигматично пов'язаних лексичних одиниць, які об'єднані спільністю змісту (іноді й спільністю формальних показників) і відображають поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних явищ.

Як приклад можна назвати такі лексико-семантичні поля: поле спорідненості, поле переміщення (руху), поле розумової діяльності (мислення), темпоральне (часове) поле, метеорологічне (погодне), поле сприймання, поле температури тощо.

Кожне поле має у своєму складі спільну (інтегральну) ознаку, яка об'єднує всі одиниці поля. Така ознака називається архісемою і виражається лексемою з узагальненим значенням. Щодо названих вище полів такими ознаками є 'спорідненість', 'мислення', 'темпоральність (час)', 'погода', 'сприймання', 'температура'. Кожна окрема одиниця лексико-семантичного поля повинна відрізнятися від інших одиниць цього ж поля хоча б однією диференційною ознакою. Наприклад, йти і їхати різняться диференційною ознакою 'спосіб руху', йти й ходити — ознакою 'односпрямованість/різноспрямованість', йти й бігти — ознакою 'інтенсивність' тощо.

Лексико-семантичні поля не є ізольованими об'єднаннями. Вони пов'язані між собою. Одним із засобів міжпольових зв'язків є багатозначні слова, які окремими своїми значеннями належать до різних полів. Так, скажімо, слово година значеннями "час, пора", "60 хвилин" належить до темпорального лексико-семантичного поля, а значенням "гарна сонячна погода" — до метеорологічного поля, слово підійти одним значенням належить до лексико-семантичного поля переміщення, а іншим — до поля розумової діяльності (підійти до висновку); уже згадувані слова теплий, холодний, гарячий тощо одними значеннями належать до поля температури, а іншими — до поля почуттів. Таким чином, лексико-семантичні поля перетинаються. Зв'язок між полями забезпечує безперервність семантичного простору, об'єднує всі поля в одну лексико-семантичну систему мови.

Склад і структура лексико-семантичних полів у різних мовах не збігаються. Якщо уявити собі лексико-семантичне поле як певну мозаїку слів, то ця мозаїка в різних мовах буде неоднаковою, тобто поля матимуть різну кількість клітинок, не всі клітинки в одній із мов будуть заповненими і те, що в одній мові міститься в одній клітинці, в іншій може бути розподілене між двома чи кількома меншими клітинками. Пор.: рос. общий — укр. спільний і загальний, укр. годинник — англ. watch "наручний, кишеньковий годинник", clock (для всіх інших видів), укр. година — англ. hour "60 хвилин", o'clock "час за годинами", англ. boat — укр. човен і пароплав, англ. coat — укр. пальто і піджак, англ. desk — укр. парта і стіл, англ. dream — укр. снитися і мріяти, англ. smell — укр. пахнути і нюхати, рос. любить — укр. любити й кохати — нім. haben gern (про речі) і lieben (про людей) — англ. like, love, adore (різний ступінь почуття); фр. flotter "нерухомо триматися на воді" не має в українській мові відповідника; турецьке hök покриває значення трьох українських слів — голубий, синій, зелений; у мові хопі (північноамериканських індіанців) немає іменників типу весна, зима, теперішнє, майбутнє, а передаються ці поняття прислівниками на зразок: коли тепло, коли холодно тощо.

Лексико-семантичне поле має ієрархічну будову. Воно складається з лексико-семантичних груп, а лексико-семантичні групи з менших за обсягом мікросистем — синонімічних рядів, антонімічних пар, гіперо-гіпонімів, конверсивів тощо. Так, скажімо, в темпоральному лексико-семантичному полі виділяються лексико-семантичні групи назв точних і неточних часових відрізків, а в межах цих лексико-семантичних груп виділяються мінімальні семантичні об'єднання: синонімічні ряди (час, пора; день, доба), антонімічні пари (день — ніч, літо — зима, вічність — мить). Найпопшренішими в лексико-семантичній системі є гіперо-гіпонімічні(родо-видові) відношення (тюльпан, гвоздика, гладіолус,ромашка ... — квіти; квіти, кущі, дерева... —рослини; січень, лютий, березень... — місяці;хвилини, години, дні, місяці, роки ... — час). Вони притаманні всім пластам лексики і є найважливішими чинниками, які об'єднують і структурують лексико-семантичну систему.

СИНОНИМИЯ


В структуре семантических полей имеет место еще один широко распространенный и хорошо известный тип семантических отношений, традиционно описываемый как синонимия. Понятие синонимии давно уже является предметом разнообразных лингвистических истолкований. О том, что такое синонимы, какие бывают синонимы, насколько это понятие вообще реально и т.д., существуют самые противоречивые мнения. Существуют и различные определения синонимов. Синонимы определяются как слова, имеющие тождественное значение. Они определяются также как слова, имеющие близкое значение. Существует определение синонимов как слов, обозначающих одно и то же понятие или же способных обозначать один и тот же предмет. Все это многообразие объясняется тем, что в языке существуют различные типы семантических сближений, которые и отражаются в соответствующих определениях синонимов. Синонимия предстает, как пишет Д.Н.Шмелев, как такое явление номинации, которое начинается с полного тождества семантики слов, называющих одно и то же, и переходит через различные степени градации семантической близости к выражению такой степени различий в лексических значениях, когда возникает вопрос: являются близкие по смыслу слова синонимами или нет.

Кардинальным вопросом синонимии является проблема критериев, с помощью которых определяется синонимичность лексических единиц. В качестве наиболее распространенных и наиболее широко используемых критериев следует назвать: 1) тождественность, или близость значений, истоки которой лежат в тождественной референции слов, в обозначении ими одних и тех же сущностей или явлений (напр., victim 'жертва', prey 'жертва'; pleasure 'удовольствие', delight 'удовольствие, радость, восторг', joy 'радость', enjoyment 'удовольствие, радость, наслаждение', delectation 'удовольствие' и т.д.), 2) взаимозаменяемость в контексте (напр., I'm grateful (thankful) to you (for help) 'Я благодарен Вам за помощь', I'm grateful (thankful) for all you have done for me 'Я благодарен Вам за все, что Вы для меня сделали'; It's a hard (difficult) problem (book, language) 'Это трудная проблема (книга, язык)'). Оба эти критерия, однако, весьма ущербны, поскольку тождеством референции могут характеризоваться слова, смысловой близости между которыми не обнаруживается, хотя они и обозначают один и тот же объект (напр., mother 'мать', wife 'жена', daughter 'дочь', doctor 'врач' и т.д. могут относиться к одному и тому же лицу, предстающему в разных своих аспектах). Тождественность референции, таким образом, является необходимым, но не достаточным условием синонимии, ибо две единицы могут обладать одинаковой референцией, но различаться по смыслу. Что же касается критерия взаимозаменяемости, то слов, которые были бы взаимозаменяемы во всех контекстах при условии, что предложения, получающиеся в результате подстановки одной единицы на место другой, обладают одним и тем же значением, в языке очень мало. Допускающие подобную замену, так называемые подлинные синонимы встречаются очень редко и, по словам С.Ульманна, являются роскошью, которую язык с трудом может себе позволить.

Интересной попыткой преодолеть описанные выше трудности, связанные с определением синонимии, является трактовка синонимов, предложенная Д.Н.Шмелевым. "Лексические единицы, противопоставленные по таким признакам, которые оказываются несущественными в определенных условиях, можно рассматривать как синонимы", - пишет Д.Н.Шмелев (18, 193). Далее автор продолжает: "Таким образом, синонимы можно определить как слова, относящиеся к той же части речи, значения которых содержат тождественные элементы, различающиеся же элементы устойчиво нейтрализуются в определенных позициях. Иначе говоря, синонимами могут быть признаны слова, противопоставленные лишь по таким семантическим признакам, которые в определенных контекстах становятся несущественными" (18,196).

Число общих совпадающих семантических элементов у разных слов, равно как и число нетождественных элементов, а также количество позиций, в которых семантические различия становятся несущественными, неодинаково. Соответственно на этом основании можно говорить о разной степени синонимичности для разных слов. В этом плане интересна классификационная схема типов синонимии, разработанная Дж.Дайонзом, в которой автор, исходя из определения полной синонимии как абсолютной эквивалентности двух единиц итотальной синонимии как взаимозаменяемости во всех контекстах, выделяет четыре вида синонимии: 1) полная и тотальная синонимия; 2) полная, но не тотальная синонимия; 3) неполная, но тотальная синонимия;. 4) неполная и нетотальная синонимия. В то же время исчислить типы и степень синонимичности невероятно трудно, так как слова, описываемые как синонимы, обнаруживают различные виды различий. С.Ульманн цитирует профессора У.Е.Коллинсона, который представил все виды различий между синонимами как девять возможных случаев:

1) одно слово является более общим по сравнению с другим: refuse 'отказывать, отвергать' - reject 'отвергать, отклонять';

2) одно слово более интенсивно, чем другое: repudiate 'отрекаться' - refuse 'отказывать, отвергать';

3) одно слово более эмоционально по сравнению с другим: геlect 'отвергать, отклонять' - decline 'отклонять, отводить, отвергать.

4) одно слово может содержать моральную оценку или осуждение, в то время как другое нейтрально: thrifty 'экономный, бережливый' - economical 'экономный, бережливый';

5) одно слово принадлежит к профессионализмам, а другое – нет: decease офиц. 'кончина, смерть' - death 'смерть';

6) одно слово более книжное, чем другое: passing поэт. 'смерть' -death 'смерть';

7) одно слово более общеупотребительно, чем другое: turn down 'отвергать, отказывать' – refuse 'отказывать, отвергать';

8) одно слово является диалектизмом, а другое нет: Scots-flesher шотл. 'мясник' - butcher 'мясник';

9) один из синонимов относится к детской речи: daddy разг. 'папа, папочка' - father 'отец'.

К этому перечню различий, из которого становятся очевидными истоки и причины синонимии как явления номинации, кроме указанных выше, следует добавить вслед за Ф.Р.Пальмером различия в сочетаемости. Так, rancid 'прогорклый, протухший' встречается в сочетании с bacon 'бекон', butter 'масло', а близкое ему по смыслу addled 'тухлый, испорченный'” с egg 'яйцо'. Близкие или даже од неродные качества, но у разных предметов получают в языке разное наименование, что влечет за собой их смысловую близость и одновременно обусловливает разную сочетаемость. Не случайно поэтому, что синонимия распространена именно в сфере признаковых слов - абстрактных существительных, прилагательных, глаголов. В то же время возможность градации признака, выделение некоторых точек на общей шкале свойства, близостьих расположения также действует как существенный фактор, определяющий возникновение синонимии.

Обратившись вновь к перечню ранее указанных различий между синонимами, нельзя не заметить, что многие из перечисленных типов образуют в сущности своей один тип: синонимы различаются своей принадлежностью к различным функциональным стилям, или регистрам, речи, отличаются друг от друга эмотивным компонентом своего значения и т.д. Гораздо более стройной и одновременно исчерпывающей представляется типология различий между синонимами, предложенная Ю.Д.Апресяном в послесловии к Англо-русскому синонимическому словарю. В этой типологии все наблюдаемые между синонимами различия сводятся к 4 типам: а) чисто семантические различия, б) оценочные различия, в) различия в семантических ассоциациях и г) различия в логических акцентах.

Наиболее интересными и одновременно наиболее сложными иразнообразными являются чисто семантические различия, определяющие различия между синонимами. Семантически различающиеся синонимы в большинстве случаев выражают понятия о действиях, событиях, ситуациях, процессах, состояниях, свойствах (в отличие от чисто стилистических синонимов, которые чаще всего называют предметы). Ю.Д.Апресян пишет, что действия, ситуации, события и т.д. могут различаться своими участниками (субъектом, объектом, адресатом, инструментом, средством) и своими собственными характеристиками (причиной, результатом, целью, мотивировкой, местом, конечной и начальной точкой, временем, способом, характером, степенью, формой проявления и т.п.). Именно типы участников и обобщенные характеристики действий, ситуаций, состояний в очень многих случаях выступают в качестве различительных признаков синонимов. Например, временные характеристики лежат в основе различий синонимов associate, pal и comrade 'приятель, товарищ', companion 'товарищ', сгопу 'близкий, закадычный друг'. Associate, pal, comrade предполагают наличие социальных и эмоциональных связей между людьми в течение значительного времени; они не могут обозначать кратковременных контактов, легко возникающих и рвущихся (в играх, в поезде и т.п.). Companion способно к такому употреблению. Сгопу обозначает ситуацию старой дружбы, начавшейся в детстве или юности и продолжавшейся, возможно, с перерывами до зрелых лет. Различная степень свойства отличает синонимы expert 'опытный, знающий' и skilful 'искусный, умелый, опытный': expert обозначает более высокую степень умелости, чем skilful. Аналогичные различия по степени обнаруживаются в рядах surprise 'удивлять', astonish 'изумлять', amaze 'поражать'; cool 'прохладный', cold 'холодный', frosty 'морозный', icy 'ледяной'. Намеренностью/ненамеренностью различаются синонимы ряда gather, collect, assemble 'каузировать кого-либо собираться в одном месте'. Gather не выражает намеренности действия. Collect всегда предполагает у субъекта определенное намерение, assemble – еще и то обстоятельство, что цели субъекта и объекта действия совпадают или сходны и что они носят обычно общественный или политический характер.

Оценочные различия между синонимами обусловливаются тем, что описываемая словом ситуация или ее участники могут оцениваться говорящими и слушающими с самых различных точек зрения. Однако среди различительных признаков синонимов реально фигурируют два типа оценки - положительное или отрицательное чтение говорящего о предмете высказывания. Stir, flurry, fuss, ado, например, обозначают беспорядочную или поспешную деятельность, а иногда и вызывающее ее возбужденное состояние человека (ср. рус. суматоха, суета, переполох). Два последних синонима отличаются от двух первых, в частности, тем, что их толкования содержат оценку - указание на неодобрительное отношение говорящего к чересчур большой активности по пустякам.

Различия между синонимами могут проходить и по линии связанных с тем или иным словом ассоциаций. Jump, leap, spring, bound, skip, hop в значении 'прыгать или перемещаться прыжками' обнаруживают следующие особенности. Jump имеет самое общее значение. Leap описывает удлиненный, легкий, плавный и быстрый прыжок, напоминающий прыжок антилопы. Spring и в меньшей мере bound обозначают мощный пружинистый прыжок с резким отрывом от точки опоры, причем bound ассоциируется с прыжком хищного зверя. Skip и hop, обозначающие мелкие прыжки, не связываются с представлением о силе и поэтому не употребляются, например, для описания ситуаций атаки. Skip указывает на быстроту, легкость, грациозность прыжков, совершаемых часто со сменой ног. Нор означает делать один или серию мелких прыжков, может быть, неуклюжих, на одной ноге, на двух ногах одновременно или со сменой ног; ассоциируется с прыжками лягушки, птицы, кузнечика.

Различия в логических акцентах наблюдаются в семантике синонимичных прилагательных hard, difficult 'трудный, требующий из-за своей сложности или наличия препятствий затраты больших усилий'. В значении hard подчеркнута идея необходимости затраты больших усилий. Difficult в большей мере фокусирует внимание на сложностях и препятствиях, лежащих на пути к решению задачи.

Из рассмотрения типов различий, существующих между синонимичными словами, со всей очевидностью явствует, что различия между синонимами проходят не по линии их лексических значений, взятых во всей их целостности, а касаются лишь некоторых семантических компонентов лексических значений при обязательной общности других долей структуры лексического значения.

Семантическая близость и вытекающая отсюда синонимическая связь слов по одному из их лексических значений не предполагает и не исключает возможности синонимических связей по другим лексическим значениям многозначных слов. Соответственно многозначное слово может входить одновременно в несколько разных синонимических рядов или групп. Так, слово part вследствие своей многозначности оказывается членом девяти синонимических рядов: 1) piece, parcel, section, segment, fragment; scrap, crumb; moiety, remnant, portion, section, division, subdivision; 2) member, organ, constituent, element, component, ingredient; 3) share, portion, lot; 4) concern, interest, participation; 5) allotment, lot, divident, apportionment; 6) business, charge, duty, office, function, work; 7) side, party, interest, concern, faction; 8) character, role, cue, lines; 9) portion, passage, clause; paragraph.

В синонимических рядах выделяется синонимическая доминанта, или такой компонент ряда, который является наиболее обобщающим по своему значению. Как правило, в качестве синонимических доминант выступают слова исконного происхождения, наиболее частотные, стилистически нейтральные. Таков глагол leave в ряду leave, abandon, desert, книжн. или поэт. forsake с общим значением 'оставлять, покидать, бросать кого-л., отказываться от кого-л.; покидать, исчезать, уходить'. Синонимической доминантой ряда hate, loathe, detest, abominate, abhor с общим значением 'ненавидеть, не выносить кого, что-л.' является глагол hate.

В заключение следует отметить, что, по мнению многих лингвистов, английский язык особенно богат синонимами. Причину этого богатства усматривают в историческом развитии словарного состава английского языка и интенсивном заимствовании из французского, латинского и греческого языков. В силу этого в английском языке существуют пары синонимов, из которых одно слово исконное, а другое заимствованное, как это наблюдается в синонимических группах brotherly, fraternal 'братский', buy, purchase 'покупать', world, universe 'мир, вселенная' и др. В английском языке нередки синонимические группы из трех членов, в которых одно слово исконного происхождения, другое заимствовано из французского, а третье непосредственно пришло в английский язык из латинского или греческого языка. Например: begin, commence, initiate 'начинать, приступать', end, finish, conclude 'кончать, заканчивать' и др.


§ 4. АНТОНИМИЯ


Антонимия часто трактуется как явление, противоположное синонимии, но статус этих двух явлений в системе языка совершенно различен. В принципе язык не ощущает реальной потребности в синонимах и мог бы вполне обойтись без синонимов, хотя, конечно, это повлекло бы за собой значительное ограничение стилистического разнообразия, обедненность языковой системы. По мнению Дж.Лайонза, синонимия не является сама по себе структурным отношением и не играет существенной роли в семантической структуре языка, а возникает в определенных контекстах как следствие более фундаментальных структурных отношений, гипонимии и несовместимости, нейтрализуемых под влиянием контекста (9, 476). Антонимия, или противоположность по значению, несомненно, принадлежит к важнейшим семантическим отношениям, которые образуют простейший тип структуры, или контрастивное множество. Обилие единиц, противоположных по значению, в естественных языках связано, по-видимому, с общечеловеческой тенденцией располагать на полярных точках шкал накопленный человечеством опыт и оценочные суждения. Происходит образование небольших групп, в которых, зная значение одного из членов группы, легко понять значение остальных ее членов, ибо члены оппозиции, формируемой на основе противопоставления, не даны говорящему вне самой оппозиции. Простейшими примерами контрастивных множеств могут служить самые различные типы семантических оппозиций: tall/short 'высокий'/'низкий', dead/alive 'мертвый'/'живой', raw/cooked 'сырой'/'вареный или жареный' и т.д. Такая легкость понимания значений всех членов группы на основании знания семантики только одного ее компонента обусловливается тем, что в семантическом отношении антонимы представляют собой слова, в высшей степени однородные по своей смысловой структуре. Антонимические значения, противостоя друг другу всем своим содержанием, отличаются парадигматически только по одному дифференциальному признаку.

Кардинальной проблемой антонимии является определение понятия противоположности, которая может охватывать достаточно разнородные явления: ассоциации по контрасту, противопоставь ленность в природе, исключение друг друга, контрарность понятий и т.д. Наличие многих разновидностей противоположности - этой .логической основы антонимии детерминирует существование в языке различных типов антонимии, а определение антонимии получает соответствующие уточнения. Как указывает Л.А.Новиков, слова являются антонимами, если они и их семантические отношения друг с другом удовлетворяют одному из следующих требований:

1. Слова Х и У соответствуют противоположным (контрарным) понятиям, представляют собой крайние члены упорядоченного множества и выражают контрарную противоположность: Х – не X, не У – У (типа young 'молодой' - not young/not old 'немолодой'/'нестарый' - old 'старый').

2. Слова Х и У выражают противоположность разнонаправленных действий, признаков и т.д. Эта противоположность называете? векторной и может быть обозначена как Х →← У (напр., come 'приходить' – leave 'уходить').

3. Слова Х и У соответствуют формально противоречащим (контрадикторным) понятиям типа Х – не X, но выступают в языке как противоположные, как выражение контрадикторной противоположности. Характерная особенность таких оппозиций – отсутствие среднего, промежуточного звена. Напр., married 'женатый' ' single 'холостой', true 'истинный' – false 'ложный' и др.

4. Слова Х и У, обозначая одну и ту же ситуацию, выступают как различные наименования одного и того же действия, отношения и т.д., обратные с точки зрения противопоставленных участников ситуации, и выражают конверсивную противоположность. Напр., buy 'покупать' - sell 'продавать', win 'выиграть' - lose 'проиграть' и т.д. Таким образом, класс антонимов семантически оказывается многоликим и включает контрарные, контрадикторные, конверсивные и векторно разнонаправленные антонимы. Каждый из этих типов антонимов обладает своими характеристиками. Так, для контрарных антонимов характерно то, что они регулярно поддаются градации, которая связана с операцией сравнения, и предполагают наличие некоторой точки отсчета или нормы, относительно которой происходит утверждение некоторой степени качества. Таковы, например, прилагательные big 'большой' - small 'маленький', которые получают разную интерпретацию в зависимости от того, что принимается за точку отсчета. Ср. a small elephant 'маленький слон' и a big mouse 'большая мышь', для которых нормой являются размеры разных классов объектов: слонов и мышей, а сама норма оказывается относительной, ибо самый маленький слон в реальном мире больше самой большой мыши. Интересно, что отрицание контрарным антонимом наличия какого-то качества не имплицирует наличия противоположного качества. Когда мы говорим, что Our house is not big 'Наш дом не большой', это не означает что Our house is small 'Наш дом маленький'. Именно это свойство отличает контрарные антонимы от контрадикторных, которые связаны отношением дополнительности и в некоторых работах называются комплементарными, т.е. дополнительными. Для контрадикторных антонимов свойственно то, что отрицание одного члена пары имплицирует утверждение другого и утверждение одного члена пары имплицирует отрицание другого, т.е. это взаимоисключающие слова. Когда мы утверждаем, что John is single 'Джон холост', то тем самым однозначно имплицируем, что John is not married 'Джон не женат', и наоборот: утверждая, что John is married 'Джон женат', мы отрицаем, что он холост. Можно придумать не совсем обычные ситуации, в которых контрадикторные антонимы подвергаются модификациям (ср. Он скорее женат, чем холост), но при своих нормальных употреблениях данный тип антонимов неградуируем. К конверсивным антонимам типа husband/wife 'муж'/'жена', parent/child 'poдитель'/'ребенок', doctor/patient 'врач'/'пациент', lend/borrow 'давать взаймы'/'брать взаймы', give/receive 'давать'/'получать' тяготеют и слова, обозначающие реверсные действия типа tie/untie 'связывать'/'развязывать', wind/unwind 'наматывать, обматывать'/'разматывать' и др.

Среди векторно разнонаправленных антонимов также обнаруживаются различные подтипы, связанные с обозначением ортогональных оппозиций (напр., North/West/East 'север/запад/восток'; East/Noith/South 'восток'/'север'/'юг'), антиподов (напр., summer/ winter 'лето'/'зима', North/South 'север'/'юг', East/West 'восток/запад'), причинно-следственных отношений (напр., learn/know 'учить'/'знать', know/forget 'знать'/'забыть') и разных направлений действий (arrive/depart 'прибывать'/'уезжать').

Антонимы различаются и своими структурными характеристиками. Значительное число антонимов – слова разных корней типа clever/stupid 'умный'/'глупый', slow/fast 'медленный'/'быстрый', love/hate 'любить'/'ненавидеть'. Разнокорневая (она также называется лексической) антонимия пронизывает все части речи, особенно прилагательные, глаголы, наречия, существительные. Многочисленные группы антонимов образуются присоединением противоположных по значению аффиксов: happy/unhappy 'счастливый'/'несчастный', merciful/merciless 'милосердный'/'немилосердный, жестокий' и т.д. Результатом словообразовательных процессов являются однокорневые (аффиксальные) антонимы.

С антонимией часто связывают понятие энантиосемии, т.е. явления, при котором противоположными оказываются значения в семантической структуре одного и того же многозначного слова. Напр.: dust 'стирать, смахивать пыль; посыпать, обсыпать'. Иначе говоря, энантиосемия отличается от антонимии лишь тем, что это внутрисловное отношение, в то время как антонимия предполагает межсловные связи.

Подводя итог рассмотрению различных типов семантических отношений и связей в лексической системе языка, на основе которых формируется своеобразие ее структуры и слова объединяются в разного типа структурные группы, необходимо подчеркнуть еще раз социальную, историко-генетическую и индивидуальную обусловленность словарного состава языка и его структуры. Национальная специфика лексической системы проявляется в своеобразии всех рассмотренных ранее типов отношений: синонимических, антонимических, гипонимических и т.д., объединяемых в едином целом – семантическом поле или группе, совокупность которых составляет непрерывное семантическое пространство языка.

 

АСПЕКТЫ И ТИПЫ ЗНАЧЕНИЙ


Природа значения, его модель и порождающие источники едины для всех языков мира и, более того, для всех языковых единиц – лексических и грамматических. Различия могут наблюдаться в наборах прототипических характеристик, составляющих значение языковой единицы в том или ином языке. Однако, как показали исследования цветообозначений в различных языках, ядерные характеристики прототипов универсальны, и эта общность предопределяется тождеством чувственно воспринимаемых свойств денотатов, возникающим как следствие тождества нейрофизиологических процессов восприятия людей. Она также лежит в основе семантической эквивалентности единиц разных языков,что обусловливает возможность перевода с одного языка на другой и таким образом возможность коммуникации разных языковых коллективов.

Это единство проявляется также и в общности типов значений, выделяемых по тем или иным параметрам, как языковым, так и неязыковым. Среди типологий значений, основанныхна неязыковых принципах, наиболее широкое распространение получила типология значений, базирующаяся на отношениях знака, а слово, несомненно, обладает свойствами знака в процессе его функционирования. Опираясь на связи знака с составляющими знаковую ситуацию, в содержании слова выделяют следующие аспекты, или типы значений:

предметный, или денотативный, аспект значения слова, определяемый отнесенностью слова к предмету (денотату, референту), именуемый также референционным значением;

понятийный, или сигнификативный, аспект значения, детерминированный отношением слова и мыслительного содержания (понятия, образа, представления) и заключающий в себе общие существенные признаки, которые являются основанием для объединения отдельных, единичных предметов в какие-то классы;

прагматический, или коннотативный, аспект, обусловленный отношением говорящего к обозначаемому знаком объекту и включающий субъективно-оценочные, модальные и т.д. компоненты;

системный, или дифференциальный, аспект, формируемый на основе отношения слова к другим словам как в рамках соответствующей группы слов, с которой данное слово семантически связано (этот аспект называют также значимостью – фр. valeur), так и в речевой цепи.

В самом общем виде данная типология соотносится с тремя разделами науки о значении – семантикой, изучающей знаки в их отношении к предметам и понятиям, прагматикой, занимающейся изучением отношения говорящих к знакам, и синтактикой, исследующей отношения между самими знаками.

Вышеприведенной типологии значений созвучна в некоторой степени типология, возникшая в последнее время как результат когнитивного подхода к языку. Деление значений в ней осуществляется по тому, какие структуры сознания лежат в их основе когнитивные, отражающие объективное знание человеком окружающего его мира, обогащенное тысячелетним коллективным опытом всего человечества, или же прагматические, несущие информацию о субъективной оценке человеком окружающих его явлений, его личностных переживаниях, интересах и отношении к наблюдаемому.

Поскольку, как отмечает М.В.Никитин, "всякое конкретное значение... неизбежно получает квалификацию как элемент этих двух структур сознания" (7, 20), то происходит расслоение значения на компоненты - когнитивный и прагматический (здесь, как и ранее, для наименования указанных компонентов в лингвистических теориях также используются разные термины: денотативный, референционный, сигматический, иногда семантический, интеллектуальный и коннотативный, эмотивный и другие).

Развивая далее данную типологию значений, М.В.Никитин различает в когнитивном значении слов контенсиональный и экстенсиональный компоненты. Контенсионал, или содержание понятия, - это совокупность, а точнее, структура отраженных в данном понятии (значении, имени) признаков. Экстенсионал, или объем понятия, - это множество вещей (денотатов), с которыми соотносится понятие (значение, имя). Для слова сир 'чашка' в его прямом значении контенсионал составляют такие признаки, как "сосуд, небольшой, открытый, обычно с ручкой, предназначенный для питья", а экстенсионал - все предметы, объединяемые общностью данных признаков в единое множество.

И контенсионал, и экстенсионал имени варьируются под влиянием контекста, т.е. они оказываются непостоянными. Ср., например, следующие контексты употребления слова cup: I have broken her favourite cup 'Я разбил ее любимую чашку' и How much does a cup cost? 'Сколько стоит чашка?'. В первом случае контенсионал слова cup включает признак любимый, а экстенсионалом является определенная чашка; во втором экстенсионалом может явиться любая чашка из всего множества чашек, а контенсионалом – наше представление о некоторой усредненной, прототипической чашке.

Однако при всей вариативности контенсионала, возникающей в различных ситуациях общения и в зависимости от субъективного знания говорящих, в контенсионале выделяется стабильное ядро, устойчивая часть, называемая интенсионалом значения. Благодаря этой устойчивости интенсионала становится возможной коммуникация между людьми, достигается взаимопон

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти