ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні рекомендації щодо роботи з курсом

Шановні студенти!

Вітаю вас у дистанційному курсі „Стилістика української мови”.

Я, Шутова Лілія Іванівна, доцент кафедри української мови, автор розробленого курсу, виконую також функцію тьютора. Я допоможу вам в опануванні пропонованого курсу, підготовці до занять, у разі потреби буду консультувати, відповідати на ваші питання.

Під час вивчення курсу „Стилістика української мови” запропоновано різні форми навчання: вступна лекція, самостійне вивчення, практичні заняття, семінар, дискусія, консультації, контрольне комп’ютерне тестування тощо.

Самостійне вивчення передбачає роботу з матеріалами дистанційного курсу, тому вам необхідно мати робочий зошит.

Практичні заняття нагадуватимуть контрольні роботи (ви будете виконувати вправи, творчі роботи, працювати з додатковою літературою).

Семінар передбачає спілкування у віртуальному середовищі в реальному часі.

Під час виконання практичних завдань кожен з вас може звернутися до тьютора за консультацією, яка проводиться за розкладом (див. „Робоча навчальна програма з потижневим плануванням”).

Контрольні роботи проводитимуться у вигляді тестів. Термін подання матеріалів визначено графіком роботи.

Як працювати з курсом?

Протягом вивчення курсу ви отримуватимете методичні вказівки, виконання яких допоможе в оволодінні дисципліною. Виконуючи ці рекомендації, вам знадобиться зошит, де ви будете вести власні записи.

Під час прочитання теоретичного матеріалу ви побачите, що кожна тема має назву, кілька питань, які будуть висвітлені в тексті, ключові слова, які є важливими складниками певної теми. Установлено також цілі й завдання кожної теми й методичні рекомендації, які допоможуть вам у засвоєнні визначеної теми.

Під час ознайомлення з методичними вказівками ви користуватиметеся різними позначками.

Зверніть, будь ласка, увагу!

Вказівка „Прочитайте” означає, що ви повинні уважно прочитати матеріал, а в разі необхідності записати найважливіше у формі тез або плану, оскільки ця інформація містить більш глибокі пояснення попереднього матеріалу, доповнює основний навчальний матеріал, ілюструючи його прикладами та цікавими й корисними фактами.

Вказівка„Законспектуйте”позначає, що слухач курсу має самостійно обрати матеріал для запису й законспектувати його, визначаючи найсуттєвіше або представити його у вигляді схем, таблиць, формул, алгоритмів тощо, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

Найважливіші терміни в тексті виділені жирним шрифтом (їх необхідно запам’ятати). Для того, щоб упевнитися, що ви опанували матеріал, спробуйте відповісти на подані після теоретичного матеріалу запитання для самоконтролю.

Матеріалів курсу достатньо для виконання всіх визначених завдань навчання.

Курс „Стилістика української мови” побудовано за модульним принципом, він складається з двох модулів. У ньому передбачена ваша самостійна й практична робота, консультації, семінар, дискусія, модульні тести, які ви повинні виконати в термін, визначений графіком навчального процесу.

Максимальна кількість балів за кожне практичне заняття – 15 балів. (загалом за чотири практичні заняття ви можете отримати 60 балів). Кожна контрольна робота оцінюється в 20 балів. Так, максимальна кількість балів за вивчений курс – 100 б.

Після закінчення курсу передбачено атестацію у вигляді заліку.

Сподіваюсь, що знання, отримані вами в курсі „Стилістика української мови”, сприятимуть підвищенню вашої мовленнєвої і стилістичної грамотності й компетентності, допоможуть оволодіти основними навичками аналізу текстів різних стилів.


НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Модуль 1

Тема: Стилістика як особлива наукова дисципліна загальнолінгвістичного характеру

Статус стилістики в системі мовознавчих дисциплін

Зміст:

1. Історія становлення й сучасна дослідницька парадигма. Об’єкт і предмет вивчення стилістики.

2. Структура стилістики.

3. Основні поняття стилістики.

4. Принципи класифікації і внутрішньої жанрової диференціації стилів.

 

Ключові слова:стилістика (теоретична, описова, функціональна, практична), стиль, функціональний стиль, ідіостиль, норма, конотація.

Цілі та завдання вивчення розділу: успішне вивчення розділу дозволяє усвідомити етапи розвитку стилістики як науки, її обʼєкт, предмет, принципи звʼязку з іншими лінгвістичними й нелінгвістичними дисциплінами, ознайомитися з основними поняттями курсу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти