ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Значення ринку акцій для розвитку економіки

Ринок акцій посідає особливе місце на ринку капіталів, на ньому перебувають в обігу майнові права — «дублікати реального капіталу». Ринок акцій ділиться на первинний і вторинний. Первинний — це ринок нових емісій. Вторинний — ринок раніше випущених акцій. Співвідношення між першим і другим у середньому в країнах з ринковою економікою становить у процентах 10 до 90. Співвідношення між доходами від обслуговування первинного розміщення цінних паперів і комісійними від операцій на вторинних ринках в інвестиційних інституціях США становить приблизно 4 до 10.

Основними показниками, що характеризують роль ринку акцій в економічному розвитку, є:

· його капіталізація, тобто поточна вартість акцій на ринку капіталів та її відношення у процентах до ВВП, або кое­фіцієнт капіталізації, який визначається за показниками вторинного ринку;

· частка емісії акцій у фінансуванні капітальних вкладень.

Розглянемо ці показники на прикладі країн «сімки».

Таблиця 8.2

КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКЦІЙ У СЕМИ ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТу

Країна 1996 р. 2000 р.
ВВП, млрд дол. Капіталізація акцій, млрд дол. % до ВВП ВВП, млрд дол. Капіталізація акцій, млрд дол. % до ВВП
США 111,6 15 214 152,7
Японія 67,5 67,3
Німеччина 28,3 67,8
Франція 38,2 111,7
Італія 21,2 71,5
Великобританія 142,7 184,2
Канада 83,3 108,3

На підставі даних про капіталізацію акцій у семи провідних країнах світу можна зробити такі висновки (табл. 8.2).

По-перше, за п’ять років (1996—2000 рр.) капіталізація акцій зросла внаслідок збільшення випуску акцій, а також підвищення їх поточних цін на ринку капіталів.

По-друге, у всіх країнах, які розглядаються, підвищився коефіцієнт капіталізація/ВВП.

По-третє, капіталізація акцій і її відношення у процентах до ВВП традиційно вище в англосаксонських країнах і Японії. Після Другої світової війни в Японії за рекомендаціями американської військової адміністрації була реформована економічна система і введена акціонерна форма капіталу.

По-четверте, у континентальних країнах Західної Європи коефіцієнт капіталізації нижчий.

Важливою проблемою у вивченні ринку акцій є визначення їх ролі у фінансуванні валових інвестицій. Як свідчать дані табл. 8.3, частка нових емісій у фінансуванні капітальних вкладень незначна. Найбільша ця частка традиційно в англосаксонських країнах: у Великобританії, США і Канаді. Проте вона зменшилася відповідно з 19,4 % у 1996 р. до 12,5 % у 2000 р. у США і з 18,0 % до 14,2 % у Великобританії, що відбило кризовий стан економіки в 2000 р. Мінімальна частка фінансування інвестицій через випуск акцій характерна для Японії — 1,4 %.

Таблиця 12.3

ФІНАНСУВАННЯ ВАЛОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ через ВИПУСК
АКЦІЙ У СЕМИ ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Країна 1996 р. 2000 р.
Валові інвести- ції, млрд дол. Фонди, залучені за допомогою випуску акцій Валові інвести- ції, млрд дол. Фонди, залучені за допомогою випуску акцій
млрд дол. % до валових інвестицій млрд дол. % до валових інвестицій
США 214,0 19,4 1778,2 223,0 12,5
Японія 19,0 1,4 1233,3 16,7 1,4
Німеччина 18,0 3,7 400,6 25,8 6,4
Франція 13,6 5,1 254,9 Немає даних Немає даних
Італія 4,2 2,0 210,9 10,3 4,9
Великобританія 31,0 18,0 251,1 35,7 14,2
Канада 10,0 9,7 140,8 15,6 11,1

На підставі наведеної інформації можна зробити висновок про те, що ринок акцій не є основним джерелом формування фінансових фондів для нагромадження капіталу. Ринок акцій виконує іншу, також дуже важливу функцію: організацію руху капіталу з галузей менш привабливих в інвестиційному аспекті до більш привабливих. Цим можна пояснити швидке зростання галузей із принципово новими технологіями. Нові галузі мають широкий доступ до джерел фінансування.

Незначна частка емісій акцій у фінансуванні капітальних вкладень пояснює також той факт, що повторні випуски акцій перевищують первинний випуск (тобто емісію під час створення акціонерного товариства) тільки в англосаксонських країнах. На європейському континенті, як правило, вони не перевищують пер­винних емісій.

Капіталізація акцій

Фондові біржі ввели показник «ринкова капіталізація акцій» і подають щодо нього щорічну звітність. Відповідно до визначення, яке дає словник Світової федерації фондових бірж, під ринковою капіталізацією акції слід розуміти загальну кількість акцій національних компаній (включаючи всі різновиди), помножену на відповідні сьогоднішні ринкові ціни.

Ринкова капіталізація включає:

¨ тільки акції національних компаній;

¨ звичайні та привілейовані акції;

¨ акції без права голосування.

Ринкова капіталізація не включає:

· інвестиційні фонди;

· права, варанти, конвертовані фінансові інструменти;

· опціони, ф’ючерси;

· лістингові іноземні акції;

· фінансові інструменти компаній, єдина мета підприємництва яких полягає в триманні акцій, включених у списки (тобто лістин­гованих) іншими компаніями.

Отже, капіталізація акцій показує, як фінансове співтовариство оцінює «титули власності» на певний момент. Але цей «момент» може бути наповнений трагізмом: біржовою панікою, падінням курсів акцій, унаслідок чого акціонерний капітал знецінюється. У таких випадках інвестор, котрий вклав кошти навіть у «блакит­ні фішки», може втратити свій капітал.

Прикладом раптових крахів був «чорний понеділок» — 19 жов­тня 1987 р., коли індекс Доу-Джонса за день знизився на 23 %, акціонерний капітал «випарувався» за шість із половиною годин на 500 млрд дол. У період піднесення поточні ціни на акції зростають, тобто капіталізація акцій підвищується.

Таблиця 8.4

РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ АКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
НА 10 НАЙБІЛЬШИХ ФОНДОВИХ БІРЖАХ СВІТУ (ГОЛОВНІ
І ПАРАЛЕЛЬНІ РИНКИ) у 1996—2001 рр. (на кінець року), млрд дол.

Фондова біржа 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р.
1. Нью-Йоркська фондова біржа 10 278 11 494 11 584 11 027
2. НАСДАК
3. Токійська фондова біржа
4. Лондонська фондова біржа
5. Німецька фондова біржа
6. Швейцарська фондова біржа
7. Італійський фондовий ринок
8. Фондова біржа Торонто
9. Фондова біржа Гонконгу
10а. Амстердамський фондовий ринок
10б. Паризький фондовий ринок
10в. Брюссельський фондовий ринок
10г. Євронекст
Капіталізація за 10 найбільшими фондовими ринками 16 093 18 443 21 929 30 032 27 441 23 286
Капіталізація у процентах до всіх бірж Світової федерації бірж 82,4 85,1 86,1 85,8 88,2 87,5

Останнє десятиліття минулого сторіччя характеризувалося швидким економічним зростанням, значними капітальними вкладеннями, збільшувались емісії акцій. Це визначило швидкі темпи ринкової капіталізації акцій національних компаній. За 1991—1999 рр. у Північній Америці капіталізація зросла майже в 5 разів, у країнах ЄС — більше ніж у 3 рази. Проте з 1999 р. починається економічна криза, що негайно відбилося на капіталізації акцій — у всіх регіонах світу вона стрімко падає.

Розглянемо рух ринкової капіталізації акцій національних кор­порацій на 10 найбільших фондових біржах світу.

На підставі наведених у табл. 8.4 даних можна зробити такі висновки:

По-перше, зниження капіталізації починається з 2000 р., коли на всіх найбільших фондових біржах світу курс акцій знижувався, устояла тільки Нью-Йоркська фондова біржа, на якій спостерігалося деяке зростання, але в 2001 р. обсяг капіталізації знизився нижче рівня 1998 р.

По-друге, капіталізація на 10 найбільших фондових біржах світу за три роки (1999—2001 рр.) зменшилася з 30 до 23,3 трлн дол.

По-третє, капіталізація акцій характеризується високою концентрацією на 10 найбільших фондових біржах світу, що свідчить про концентрацію акціонерного капіталу в країнах Північної Америки і Європейського Союзу.

Підвищення/зниження капіталізації завжди відбувається нерів­номірно по біржах, регіонах, материках. Унаслідок біржових потрясінь відбувається перерозподіл акціонерного капіталу.

На рис. 8.3 показана структура світової капіталізації в 1990, 1997 і 2001 рр. Зміни в розподілі світової капіталізації акцій показують зростання її концентрації. Багатшими стали Північна Америка і Західна Європа, втратив свої позиції Азіатсько-тихо­океанський регіон, частка Південної Америки незначна, ресурсів для розвитку в регіоні немає, звідси виникають економічні і фінансові потрясіння. Про африканський континент навіть не йдеться.

Висока концентрація капіталізації спостерігається на найбільших фондових біржах світу. Так, у 2001 р. на п’ять найбільших національних корпорацій припадало від 64 до 85 % усієї капіталізації на світових фондових біржах:

· Нью-Йоркська фондова біржа — 63,8 %;

· НАСДАК — 71,9 %;

· Німецька біржа — 66,1 %;

· Лондонська фондова біржа — 83,6 %;

· Швейцарська фондова біржа — 82,7 %;

· Токійська фондова біржа — 62,5 %;

· Фондова біржа Гонконгу — 85,7 %.

Рис. 8.3. Зміни в розподілі світової капіталізації акцій, %

Глобалізація фінансових ринків прискорює процеси концентрації і централізації акціонерного капіталу.

У зв’язку з цим важливо з’ясувати, як відбивається на реальному капіталі зміна капіталізації акцій, насамперед її зниження. Ринкова оцінка «титулів власності» знижується, а чи зменшується вартість «власності»?

В американській літературі висловлюється думка, що «здорова» економіка підвищує вартість корпорації, кризова — знижує. Ця теза підтверджується рухом показника капіталізації акцій, який ми аналізували вище. Реальний капітал корпорації фізично може не змінитися після глибокого спаду. Але якщо після кризи корпорація вироблятиме ту саму продукцію, що й до кризи, а її конкуренти — принципово нові товари, то грошові потоки, вироблені активами корпорації, знижуються. Ринок капіталів негайно реагує на такі зміни, курс акцій корпорації впаде. Якщо в даному випадку фінансові менеджери корпорації негайно складуть плани реструк­туризації активів, широко проінформують про це фінансову пресу, то становище можна врятувати. Очікування інвесторів щодо майбутнього розвитку корпорації значною мірою визначають ціну (курс) її акцій на фінансовому ринку.

Біржовий ринок облігацій

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти