ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 6. Багатовимірні випадкові величини

Мета роботи:вивчити поняття двовимірної випадкової величини, її числові характеристики, закони розподілу.

План вивчення теми

1. Система двох дискретних випадкових величин (Х, Y) та їх числові характеристики.

2. Коефіцієнт кореляції.

3. Умовні закони розподілу.

4. Функція розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин.

5. Щільність ймовірностей системи двох випадкових величин.

6. Числові характеристики системи двох неперервних випадкових величин.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

На одному й тому самому просторі елементарних подій можна визначити не одну, а кілька випадкових величин. В цьому разі кажуть, що визначена багатовимірна випадкова величина.

Означення.Одночасна поява внаслідок експерименту випадкових величин з певною ймовірністю являє собою -вимірну випадкову величину, яку називають також системою випадкових величин, або випадковим вектором.

1. Система двох дискретних випадкових величин (Х, Y) та їх числові характеристики

Законом розподілу двох дискретних випадкових величин називають перелік можливих значень , та відповідних їм ймовірностей спільної появи.

У табличній формі цей закон має вигляд:

 

 

 

Тут:

,

 

Числові характеристики величин Х, Y:

,

 

,

.

 

,

 

,

 

.

Коефіцієнт кореляції

Під час вивчення системи двох і більше випадкових величин доводиться з’ясовувати наявність зв’язку між цими величинами та його характер. Для цього застосовують кореляційний момент:

.

У разі кореляційний зв’язок відсутній.

Тісноту кореляційного зв’язку характеризує коефіцієнт кореляції:

. (6.1)

, або .

Умовні закони розподілу

Означення.Умовним законом розподілу дискретної випадкової величини при фіксованому значенні називається перелік можливих значень випадкової величини та відповідних їм умовних ймовірностей, обчислених при фіксованому значені .

У табличній формі:

Функція розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин

Означення.Функцією розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин називають таку функцію двох аргументів , яка визначає ймовірність спільної появи подій : . (6.2)

Властивості :

1. .

2. , .

3. є неспадною функцією аргументів і .

4. Ймовірність влучення точки в довільний прямокутник обчислюється за формулою:

.

Щільність ймовірностей системи двох випадкових величин

Ймовірність розміщення системи у прямокутній області обчислюється за формулою:

.

Означення.Щільністю ймовірностей системи двох випадкових величин називається друга похідна від функції :

. (6. 3)

Властивості :

1. , оскільки є неспадною функцією аргументів і .

2. Умова нормування системи двох неперервних випадкових величин є: .

3. Функція розподілу ймовірностей системи двох неперервних випадкових величин визначається з рівняння:

.


Числові характеристики системи двох неперервних випадкових величин

,

,

,

,

.

Питання для самоконтролю

1. Означення багатовимірної випадкової величини .

2. Означення закону розподілу багатовимірної випадкової величини.

3. Основні числові характеристики для системи двох дискретних випадкових величин.

4. Що визначає кореляційний момент ?

5. Чому дорівнює ?

6. Коефіцієнт кореляції та його властивості.

7. Якщо =0 , то чому дорівнює ?

8.Що називається умовним законом розподілу Y/x ?

9. Умови нормування для системи двох ДВВ.

Література

Обов’язкова: [1]. Додаткова:[1], [4], [7].


Тема 7. Функції випадкового аргументу

Мета роботи:вивчити поняття функції,закону розподілу та числові характеристики для функції дискретного і неперервного випадкового аргументу.

План вивчення теми

1. Поняття функції.

2. Закон розподілу та числові характеристики функції. дискретного випадкового аргументу.

3. Закон розподілу та числові характеристики функції. неперервного випадкового аргументу.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Поняття функції

У багатьох випадках треба розглядати дві випадкові величини X та Y. Так, наприклад, при аналізі діяльності підприємства треба враховувати кількість усіх працюючих X та кількість зроблених виробів Y. З різних причин кількість працюючих та зроблених виробів кожного дня можуть бути різними, тобто X та Y будуть випадковими величинами.

Означення.Якщо вказано закон, за яким кожному можливому значенню випадкової величини X відповідає певне значення випадкової величини Y, то Y називають функцією X і позначають .

Відзначимо, що іноді різним можливим значенням випадкової величини X відповідають однакові значення Y. Наприклад, якщо Y = X2, то значенням 3 та –3 випадкової величини X відповідає одне значення випадкової величини Y = 9.

Однією із можливих задач теорії ймовірностей є визначення законів розподілу та числових характеристик функцій випадкового аргументу, закон розподілу якого відомий. Вкажемо основні формули для розв'язування цієї задачі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти