ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Народознавчий журнал “Житє і слово” видавав у 90-х рр. ХІХ ст.

ТЕСТИ (з ключами)

для перевірки залишкових знань з навчальної дисципліни “Етнологія України”.

1.Об’єктом етнологічної науки є:

а) етноси *

б) культура

в) нації

г) суспільство

д) відсталі в культурному розвитку племена

2. Предметом етнологічної наукиє

а) ті властивості етносу, завдяки яким він виділяється з-поміж інших етносів*

б) культура

в) архаїчні елементи народних традицій

г) національні традиції

д) вірування і фольклор

3. Етнографічна група є:

а) підрозділом етносу зі специфічними елементами культури*

б) національною меншиною

в) діаспорою

г) етноконфесійною спільнотою

д) етносоціальною спільнотою

 

4. Українська діаспора є

а) частиною етносу, яка проживає за межами власної етнічної території*

б) частиною етносу, яка проживає за кордоном

в) етнічною групою

г) локальною групою

д) етносоціальною групою

 

5. Українці Канадиє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою канадської нації

д) окремим етносом

 

6. Українці СШАє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою американського народу

д) субетносом

 

7. Українці Польщіє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) субетносом поляків

д) етноконфесійною групою

 

8. Українці Словаччиниє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою словацького народу

д) субетносом

 

9. Українці Румуніїє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою румунського народу

д) етнолінгвістичною групою

 

10. Українці Білорусіїє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою білоруського народу

д) етнолінгвістичною групою

 

11. Українці Молдовиє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою молдавського народу

д) слов’янською етнолінгвістичною групою

 

12. Українці на Воронежчині і Курщині Російської Федераціїє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою російського народу

д) слов’янською етнолінгвістичною групою

 

13. Українці Зеленого Клину на Далекому Сході Російської Федераціїє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою російського народу

д) слов’янським субетносом

 

14. Українці Сірого Клину в Казахстаніє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою російського народу

д) слов’янським субетносом

15. Зарубіжні українціє

а) частиною етносу, яка проживає на власній етнічній території, але поза межами державних кордонів України*

б) діаспорою в країнах Північної і Південної Америки

в) заробітчанами

г) політичними емігрантами

д) діаспорою в країнах колишнього Радянського Союзу

16. Етнологіяє

а) історичною дисципліною*

б) географічною дисципліною

в) соціологічною дисципліною

г) філософською дисципліною

д) філологічною дисципліною

 

17. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства діяв упродовж 1873-1876 рр.в

а) Києві*

б) Петербурзі

в) Харкові

г) Одесі

д) Львові

 

18. Семитомну працю “Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край”уклав

а) П. Чубинський*

б) М. Костомаров

в) М. Максимович

г) О. Русов

д) О. Єфименко

 

19. Автором праці “Етнографічні особливості українського народу”є

а) Ф. Вовк*

б) П. Чубинський

в) М. Грушевський

г) В. Гнатюк

д) О. Кольберг

 

20. Секретарем етнографічної комісії НТШбув

а) В. Гнатюк*

б) О. Барвінський

в) В. Стефаник

г) І. Труш

д) С. Людкевич

 

21. Автором праці “Антропологічні особливості українського народу”є

а) Ф. Вовк*

б) П. Чубинський

в) М. Грушевський

г) В. Гнатюк

д) О. Кольберг

 

Народознавчий журнал “Житє і слово” видавав у 90-х рр. ХІХ ст.

а) І. Франко*

б) М. Грушевський

в) М. Павлик

г) Ю. Жаткович

д) С. Смаль-Стоцький

 

23. Серійне видання Етнографічної комісії НТШмало назву

а) “Етнографічний збірник”*

б) “Живая старина”

в) “Житє і слово”

г) “Этнографическое обозрение”

д) “Зоря галицька”

 

24. Серійне видання Етнографічної комісії НТШмало назву

а) “Матеріали до українсько-руської етнології”*

б) “Люд”

в) “Діло”

г) “Правда”

д) “Слово”

 

25. Народознавчий журнал “Киевская старина” почав виходитив

а) 1882 р.*

б) 1861 р.

в) 1916 р.

г) 1923 р.

д) 1991 р.

 

26. Журнал “Киевская старина” з 1906 змінив назвуна

а) “Україна”*

б) “Правда”

в) “Побут”

г) “Етнографічний вісник”

д) “Культура”

 

27. Автором шеститомної праці “Етнографічні матеріали з угорської Русі” (1897-1910)є

а) В. Гнатюк*

б) М. Сумцов

в) М. Шашкевич

г) П. Богатирьов

д) Ю. Жаткович

 

28. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН Українистворений

а) 1942 р.*

б) 1918 р.

в) 1972 р.

г) 1991 р.

д) 2009 р.

 

29. Інститут народознавства НАН Українизнаходиться у місті

а) Львові*

б) Тернополі

в) Одесі

г) Харкові

д) Острозі

 

30. Музей етнографії та художнього промислу АН Українистворений у 1951 р. у місті

а) Львові*

б) Одесі

в) Ужгороді

г) Самборі

д) Харкові

 

31. Автором праці “Русини” (1928 р.)є

а) А. Фішер*

б) П. Богатирьов

в) В. Гнатюк

г) Р.Ф. Кайндль

д) Д. Зеленін

 

32. Скансеномназивають

а) музей народної архітектури просто неба*

б) музей народного мистецтва

в) історико-краєзнавчий музей

г) меморіальний музей

д) музей історії техніки

 

В якому з перерахованих нижче міст України немає музею народної архітектури і побуту

а) Херсон*

б) Київ

в) Львів

г) Ужгород

д) Переяслав-Хмельницький

 

Перші експонати (архітектурні об’єкти) для львівського скансену придбав

а) митрополит Андрей Шептицький*

б) І. Франко

в) граф В. Дзєдушицький

г) Д. Яворницький

д) А. Фішер

 

Який із перерахованих нижче журналів є періодичним виданням Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики НАН України

а) “Народна творчість та етнографія”*

б) “Родовід”

в) “Пам’ятки України”

г) “Київська старовина”

д) “Етнічна історія народів Європи”

 

Який із перерахованих нижче журналів є періодичним виданням Інституту народознавства НАН України

а) “Народознавчі Зошити”*

б) “Політика і культура”

в) “Родовід”

г) “Літопис Бойківщини”

д) “Образотворче мистецтво”

 

37. Середнє Подніпров’яє складовою

а) Центрально-східного регіону*

б) Слобожанщини

в) Півдня України

г) Західного (південно-західного) регіону

д) Лівобережної України

 

38. Полтавці і переяславціє

а) локальними групами українського народу в Середньому Подніпров’ї*

б) етнографічними групами Центрально-Східного регіону

б) етнічними групами

в) субетносами

д) етнолінгвістичними групами

Яке із перерахованих нижче понять не входить до Півдня України

а) Буковина*

б) Приазов’я

в) Буджак

г) Таврія

д) Нижнє Побужжя

 

40. Періодом найінтенсивнішого заселення українцями Слобожанщиниє

а) XVII-XVIII ст.*

б) XIV-XVI ст.

в) ХІХ ст..

г) ХІХ-ХХ ст.

д) ХІІ-ХІІІ ст.

 

41. Українське Поліссяє

а) історико-етнографічним регіоном*

б) локальним підрайоном

в) адміністративно-територіальною одиницею

г) географічним поняттям

д) історичним поняттям

 

42. Лемкиє

а) етнографічною групою українців*

б) локальною групою

в) етнічною групою

г) національною меншиною

б) етносоціальною групою

 

43. Етнографічна територія лемків на сучасному етапі знаходитьсяв складі

а) України, Польщі і Словаччини*

б) України і Угорщини

в) України і Польщі

г) України і Словаччини

д) Польщі

 

44. Гуцулирозселяються у

а) Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях*

б) Львівській області

в) на Буковині

г) в Тернопільській області

д) на Закарпатті

 

45. Бойківщинає

а)етнографічним районом*

б) історико-етнографічним регіоном

в) історико-етнографічною областю

г) адміністративно-політичним утворенням

д) географічною областю

Бойківщина входить до складу гірських районів

а) Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей*

б) Львівської області

в) Закарпатської та Івано-Франківської областей

г) Закарпатської та Львівської областей

д) Закарпатської області

 

Яке з нижчеперерахованих понять не пов’язане з історико-етнографічним районуванням України

а) Галичина*

б) Лемківщина

в) Буковинська Гуцульщина

г) Середнє Полісся

д) Буджак

 

Литвинами називають

а) корінних мешканців лівобережного Полісся*

б) громадян Литви

в) мешканців Великого князівства литовського

д) білорусів

д) українців Білорусії

 

Галицькою Волинню називають

а) частину етнографічної Волині, яка в минулому належала Австро-Угорщині*

б) географічне поняття

в) адміністративне утворення

г) історичне поняття

д) етнографічний район

 

59. Волиньє

а) етнографічним районом України*

б) адміністративно-територіальною одиницею – Волинською областю

в) територією колишньої Волинської губернії

г) географічним поняттям

д) адміністративно-політичним утворенням

 

60. Волиняниє

а) локальною групою українського народу*

б) етнографічною групою українців

в) субетносом

г) етнічною групою

д) етнокенфесійною групою

Бондарі виготовляли

а) дерев’яний посуд*

б) меблі

в) вози і сани

г) смолу і дьоготь

д) скляні вироби

 

Зеленим клином” називають

а) українську діаспору на Далекому Сході*

б) сади на Закарпатті

в) елемент міщанського одягу

г) полонини в Карпатах

д) пасовища на Півдні України

ТЕСТИ (з ключами)

для перевірки залишкових знань з навчальної дисципліни “Етнологія України”.

1.Об’єктом етнологічної науки є:

а) етноси *

б) культура

в) нації

г) суспільство

д) відсталі в культурному розвитку племена

2. Предметом етнологічної наукиє

а) ті властивості етносу, завдяки яким він виділяється з-поміж інших етносів*

б) культура

в) архаїчні елементи народних традицій

г) національні традиції

д) вірування і фольклор

3. Етнографічна група є:

а) підрозділом етносу зі специфічними елементами культури*

б) національною меншиною

в) діаспорою

г) етноконфесійною спільнотою

д) етносоціальною спільнотою

 

4. Українська діаспора є

а) частиною етносу, яка проживає за межами власної етнічної території*

б) частиною етносу, яка проживає за кордоном

в) етнічною групою

г) локальною групою

д) етносоціальною групою

 

5. Українці Канадиє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою канадської нації

д) окремим етносом

 

6. Українці СШАє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою американського народу

д) субетносом

 

7. Українці Польщіє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) субетносом поляків

д) етноконфесійною групою

 

8. Українці Словаччиниє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою словацького народу

д) субетносом

 

9. Українці Румуніїє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою румунського народу

д) етнолінгвістичною групою

 

10. Українці Білорусіїє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою білоруського народу

д) етнолінгвістичною групою

 

11. Українці Молдовиє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою молдавського народу

д) слов’янською етнолінгвістичною групою

 

12. Українці на Воронежчині і Курщині Російської Федераціїє

а) зарубіжними українцями*

б) українською діаспорою

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою російського народу

д) слов’янською етнолінгвістичною групою

 

13. Українці Зеленого Клину на Далекому Сході Російської Федераціїє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою російського народу

д) слов’янським субетносом

 

14. Українці Сірого Клину в Казахстаніє

а) українською діаспорою*

б) зарубіжними українцями

в) етнографічною групою українського народу

г) локальною групою російського народу

д) слов’янським субетносом

15. Зарубіжні українціє

а) частиною етносу, яка проживає на власній етнічній території, але поза межами державних кордонів України*

б) діаспорою в країнах Північної і Південної Америки

в) заробітчанами

г) політичними емігрантами

д) діаспорою в країнах колишнього Радянського Союзу

16. Етнологіяє

а) історичною дисципліною*

б) географічною дисципліною

в) соціологічною дисципліною

г) філософською дисципліною

д) філологічною дисципліною

 

17. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства діяв упродовж 1873-1876 рр.в

а) Києві*

б) Петербурзі

в) Харкові

г) Одесі

д) Львові

 

18. Семитомну працю “Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край”уклав

а) П. Чубинський*

б) М. Костомаров

в) М. Максимович

г) О. Русов

д) О. Єфименко

 

19. Автором праці “Етнографічні особливості українського народу”є

а) Ф. Вовк*

б) П. Чубинський

в) М. Грушевський

г) В. Гнатюк

д) О. Кольберг

 

20. Секретарем етнографічної комісії НТШбув

а) В. Гнатюк*

б) О. Барвінський

в) В. Стефаник

г) І. Труш

д) С. Людкевич

 

21. Автором праці “Антропологічні особливості українського народу”є

а) Ф. Вовк*

б) П. Чубинський

в) М. Грушевський

г) В. Гнатюк

д) О. Кольберг

 

Народознавчий журнал “Житє і слово” видавав у 90-х рр. ХІХ ст.

а) І. Франко*

б) М. Грушевський

в) М. Павлик

г) Ю. Жаткович

д) С. Смаль-Стоцький

 

23. Серійне видання Етнографічної комісії НТШмало назву

а) “Етнографічний збірник”*

б) “Живая старина”

в) “Житє і слово”

г) “Этнографическое обозрение”

д) “Зоря галицька”

 

24. Серійне видання Етнографічної комісії НТШмало назву

а) “Матеріали до українсько-руської етнології”*

б) “Люд”

в) “Діло”

г) “Правда”

д) “Слово”

 

25. Народознавчий журнал “Киевская старина” почав виходитив

а) 1882 р.*

б) 1861 р.

в) 1916 р.

г) 1923 р.

д) 1991 р.

 

26. Журнал “Киевская старина” з 1906 змінив назвуна

а) “Україна”*

б) “Правда”

в) “Побут”

г) “Етнографічний вісник”

д) “Культура”

 

27. Автором шеститомної праці “Етнографічні матеріали з угорської Русі” (1897-1910)є

а) В. Гнатюк*

б) М. Сумцов

в) М. Шашкевич

г) П. Богатирьов

д) Ю. Жаткович

 

28. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН Українистворений

а) 1942 р.*

б) 1918 р.

в) 1972 р.

г) 1991 р.

д) 2009 р.

 

29. Інститут народознавства НАН Українизнаходиться у місті

а) Львові*

б) Тернополі

в) Одесі

г) Харкові

д) Острозі

 

30. Музей етнографії та художнього промислу АН Українистворений у 1951 р. у місті

а) Львові*

б) Одесі

в) Ужгороді

г) Самборі

д) Харкові

 

31. Автором праці “Русини” (1928 р.)є

а) А. Фішер*

б) П. Богатирьов

в) В. Гнатюк

г) Р.Ф. Кайндль

д) Д. Зеленін

 

32. Скансеномназивають

а) музей народної архітектури просто неба*

б) музей народного мистецтва

в) історико-краєзнавчий музей

г) меморіальний музей

д) музей історії техніки

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти