ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


В якому з перерахованих нижче міст України немає музею народної архітектури і побуту

а) Херсон*

б) Київ

в) Львів

г) Ужгород

д) Переяслав-Хмельницький

 

Перші експонати (архітектурні об’єкти) для львівського скансену придбав

а) митрополит Андрей Шептицький*

б) І. Франко

в) граф В. Дзєдушицький

г) Д. Яворницький

д) А. Фішер

 

Який із перерахованих нижче журналів є періодичним виданням Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики НАН України

а) “Народна творчість та етнографія”*

б) “Родовід”

в) “Пам’ятки України”

г) “Київська старовина”

д) “Етнічна історія народів Європи”

 

Який із перерахованих нижче журналів є періодичним виданням Інституту народознавства НАН України

а) “Народознавчі Зошити”*

б) “Політика і культура”

в) “Родовід”

г) “Літопис Бойківщини”

д) “Образотворче мистецтво”

 

37. Середнє Подніпров’яє складовою

а) Центрально-східного регіону*

б) Слобожанщини

в) Півдня України

г) Західного (південно-західного) регіону

д) Лівобережної України

 

38. Полтавці і переяславціє

а) локальними групами українського народу в Середньому Подніпров’ї*

б) етнографічними групами Центрально-Східного регіону

б) етнічними групами

в) субетносами

д) етнолінгвістичними групами

Яке із перерахованих нижче понять не входить до Півдня України

а) Буковина*

б) Приазов’я

в) Буджак

г) Таврія

д) Нижнє Побужжя

 

40. Періодом найінтенсивнішого заселення українцями Слобожанщиниє

а) XVII-XVIII ст.*

б) XIV-XVI ст.

в) ХІХ ст..

г) ХІХ-ХХ ст.

д) ХІІ-ХІІІ ст.

 

41. Українське Поліссяє

а) історико-етнографічним регіоном*

б) локальним підрайоном

в) адміністративно-територіальною одиницею

г) географічним поняттям

д) історичним поняттям

 

42. Лемкиє

а) етнографічною групою українців*

б) локальною групою

в) етнічною групою

г) національною меншиною

б) етносоціальною групою

 

43. Етнографічна територія лемків на сучасному етапі знаходитьсяв складі

а) України, Польщі і Словаччини*

б) України і Угорщини

в) України і Польщі

г) України і Словаччини

д) Польщі

 

44. Гуцулирозселяються у

а) Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях*

б) Львівській області

в) на Буковині

г) в Тернопільській області

д) на Закарпатті

 

45. Бойківщинає

а)етнографічним районом*

б) історико-етнографічним регіоном

в) історико-етнографічною областю

г) адміністративно-політичним утворенням

д) географічною областю

Бойківщина входить до складу гірських районів

а) Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей*

б) Львівської області

в) Закарпатської та Івано-Франківської областей

г) Закарпатської та Львівської областей

д) Закарпатської області

 

Яке з нижчеперерахованих понять не пов’язане з історико-етнографічним районуванням України

а) Галичина*

б) Лемківщина

в) Буковинська Гуцульщина

г) Середнє Полісся

д) Буджак

 

Яка з перерахованих спільнот є етнографічною групою українського народу

а) поліщуки*

б) закарпатці

в) галичани

г) таврійці

д) слобожани

 

Литвинами називають

а) корінних мешканців лівобережного Полісся*

б) громадян Литви

в) мешканців Великого князівства литовського

д) білорусів

д) українців Білорусії

 

Яку із областей України населяють бойки, лемки і гуцули

а) Закарпатську*

б) Тернопільську

в) Львівську

г) Чернівецьку

д) Рівненську

 

51. Закарпаттяє

а) географічно-адміністративним поняттям*

б) етнографічним районом

в) локальним районом

г) історико-етнографічним регіоном

д) історико-етнографічною областю

 

52. Українська Буковинає

а) політико-адміністративним утворенням*

б) етнографічним районом

в) локальним районом

г) історико-етнографічним регіоном

д) історико-етнографічною областю

 

53. Галичинає

а) політико-адміністративним утворенням*

б) етнографічним районом

в) локальним районом

г) історико-етнографічним регіоном

д) історико-етнографічною областю

 

54. Опілляє

а) етнографічним районом*

б) історико-етнографічним регіоном

в) адміністративно-політичним утворенням

в) географічним поняттям

д) локальним районом

 

55. Перемисько-яворівське Надсянняє

а) етнографічним підрайоном Прикарпаття*

б) історико-етнографічним регіоном

в) адміністративно-політичним утворенням

в) географічним поняттям

д) локальним районом

 

56. Наддністрянське жидачівсько-самбірське Підгір’яє

а) етнографічним підрайоном Прикарпаття*

б) історико-етнографічним регіоном

в) адміністративно-політичним утворенням

в) географічним поняттям

д) локальним районом

 

57. Покутяниє

а) локальною групою українського народу*

б) етнографічною групою українців

в) субетносом

г) етнічною групою

д) етноконфесійною групою

 

Галицькою Волинню називають

а) частину етнографічної Волині, яка в минулому належала Австро-Угорщині*

б) географічне поняття

в) адміністративне утворення

г) історичне поняття

д) етнографічний район

 

59. Волиньє

а) етнографічним районом України*

б) адміністративно-територіальною одиницею – Волинською областю

в) територією колишньої Волинської губернії

г) географічним поняттям

д) адміністративно-політичним утворенням

 

60. Волиняниє

а) локальною групою українського народу*

б) етнографічною групою українців

в) субетносом

г) етнічною групою

д) етнокенфесійною групою

Найдавнішим за походженням є

а) мотичне землеробство*

б) орне землеробство

в) поливне землеробство

г) присадибне землеробство

д) городництво

 

Де в України найдовше (спорадично до початку ХХ ст.) зберігалася вирубно-вогнева система землеробства

а) у Східних Карпатах й на Поліссі*

б) на Волині

в) в Південному Подніпров’ї

г) на Опіллі

д) в Приазов’ї

63. Перелогову систему землеробства найдовше (до кінця ХІХ ст.) використовувалина

а) на Півдні Україні*

б) на Закарпатті

в) на Бойківщині

г) на Гуцульщині

д) на Лемківщині

 

Яке із перерахованих знарядь праці українці не використовували для обробітку землі

а) ціп*

б) мотику

в) заступ

г) сапу

д) соху

 

65. Конструктивними деталями якого господарського знаряддя є: “підошва”, “леміш”, “полиця”, “гряділь”, “чересло”, “стовба”, “чепіги”

а) плуга*

б) борони

в) жорен

г) воза

д) круподерні

 

Соху використовували для обробітку землі найдовше

а) поліщуки*

б) бойки

в) подоляни

г) покутяни

д) закарпатці

 

Основною тяглою твариною в українців (до ХІХ ст. включно) був

а) віл*

б) кінь

в) буйвол

г) верблюд

д) осел

68. Де в Україні побутують такі атрибути таваринництва: полонина,кошара, колиба, стая, ватаг, раваш”

а) Карпати*

б) Слобожанщина

в) Волинь

г) Буджак

д) Середнє Подніпров’я

 

69. Колиба –це

а) тимчасове житло карпатських скотарів на полонинах і лісорубів*

б) будівля для утримання овець

в) об’єкт громадського харчування

г) будь-яка дерев’яна зрубна будівля в Карпатах

д) господарське приміщення на Бойківщині

 

70. Кошара і стая –це

а) господарські споруди для утримання худоби і переробки молока на карпатських полонинах*

б) будівлі селянського двору на Гуцульщині

в) промислові будівлі українського села

г) приміщення для пастухів в Карпатах

д) споруди для утримання собак

 

71. Де в Україні одним із традиційних молочних продутів тваринництва є бринза

а) в Карпатах*

б) на Поліссі

в) в Буджаку

г) на Опіллі

д) на Поділлі

 

Овець не доїли і не переробляли молоко на сир та інші молочні продукти

а) поліщуки*

б) гуцули

в) бойки

г) лемки

д) покутяни

 

73. Віл –це

а) кастрований бик, якого після навчання використовують для роботи*

б) порода корів

в) синонім до назви “бик”

г) будь-яка упряжна тварина

д) збірна назва рогатої худоби

 

74. Хомут, шлея, дуга –це

а) елементи кінської упряжі*

б) знаряддя для обробки шкіри

в) ткацькі пристрої

г) мисливські знаряддя

д) рибальські знаряддя

 

Найпримітивнішим і найдавнішим за походженням водним транспортом є

а) пліт*

б) човен-довбанка

в) лодка

г) паром

д) чайка

 

Найпримітивнішим і найдавнішим за походженням засобом сухопутного полозного транспорту є

а) волокуші*

б) виїзні сани

в) робочі сани

г) сани-самотужки

д) бесаги

 

77. Ярмо призначалося для запрягу

а) волів*

б) пари коней

в) одного коня

г) корів

д) осла

 

78. Чумацтво –це

а) промисел*

б) ремесло

в) соціальна верства населення

г) етноконфесійна група

д) назва заробітчан

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти