ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2. Економічна суть, значення і завдання управління витратами

Суть та актуальність управління витратами. Причина відсутності системи управління витратами. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки. Місце управління витратами в системі менеджменту підприємств і організацій.

 

Тема 3. Загальна характеристика витрат та їх класифікація

Поняття (визначення) витрат. Склад і характеристика витрат. Задачі й основні ознаки класифікації витрат. Класифікація затрат на виробництво. Порівняння класифікації витрат на зарубіжних підприємствах і підприємствах України.

Тема 4. Структура виробничих витрат. Формування витрат та моделі їх поведінки

Структура виробничих витрат підприємств і організацій. Формування витрат за місцем виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності. Моделі поведінки витрат. Методи визначення функції витрат.

 

Тема 5. Аналіз системи "витрати – обсяг – прибуток” як інструмент обґрунтування виробничо–управлінських рішень

Теоретична сутність використання аналізу системи "витрати – обсяг – прибуток". Маржинальний прибуток. Ефект левериджу.

 

Тема 6. Калькулювання собівартості – основа управління виробничими витратами

Поняття калькулювання, його роль і значення в системі управління. Принципи і завдання калькулювання. Види калькуляцій і їх використання в управлінні витратами. Етапи розвитку і сучасний стан калькулювання. Об’єкти калькулювання, їх характеристика і зв'язок з виробничим обліком та об’єктами обліку затрат. Калькуляційні одиниці, їх види і використання.

Тема 7. Методи обліку витрат та обчислення собівартості продукції (послуг)

Методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції (послуг). Системи «директ-костинг» та «стандарт-кост». Методика калькулювання собівартості. Особливості калькулювання собівартості продукції (послуг) та шляхи її зниження.

 

Тема 8.Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

Поняття про центри відповідальності. Формування центрів відповідальності.

Тема 9. Облік і звітність як елементи контролю витрат

Роль контролю витрат у підтриманні режиму економії. Організаційна побудова системи обліку витрат і руху матеріальних цінностей. Диференціація і повнота обліку регульованих витрат за місцями їх формування. Оснащеність місць витрат засобами обліку безперервних ресурсів (електроенергії, води, пари, газу, стиснутого повітря тощо). Періодичність і форми звітності.

 

Тема 10. Системи і методи обліку витрат на виробництво та їх вплив на управління

Системи і методи обліку витрат на виробництво і їх загальна характеристика. Управління виробничими затратами в умовах використання вітчизняних методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Сучасні моделі обліку витрат на виробництво. Управління виробничими витратами в умовах використання зарубіжних систем обліку і калькулювання. Система своєчасного виробництва і управління вартістю.

Тема 11. Контроль в управлінні виробничими витратами

Роль і значення контролю в управлінні виробничими витратами. Система управлінського контролю за виробничою діяльністю підрозділів. Методи визначення поведінки витрат. Контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості. Застосування метематично-статистичних методів для контролю за рівнем собівартості.

 

Тема 12. Планування, нормування і прогнозування витрат як складові елементи управління

Об’єктивна необхідність планування витрат. Методика планування витрат на виробництво і складання планової (нормативної) калькуляції. Розрахунок допустимих затрат. Визначення реальних (дійсних) витрат і їх методика. Нормування витрат і їх роль в управлінні витратами. Прогнозування собівартості та методи її обчислення.

Тема 13. Методика управління витратами підприємств і організацій

Управління змінними витратами. Управління постійними витратами. Управління витратами на збут продукції. Управління фінансовими та іншими витратами. Управління непродуктивними витратами і втратами.

 

Тема 14. Управління витратами і ефективність виробництва

Зв'язок витрат виробництва з його ефективністю. Показники ефективності управління витратами та їх характеристика. Оптимізація виробничої діяльності за критерієм витрат. Напрями підвищення ефективності управління витратами.

Тема 15. Стимулювання економії ресурсів

Необхідність стимулювання персоналу підприємства щодо економного використання ресурсів і оптимальних витрат. Форми стимулювання залежно від величини економії, яку можна спрямувати на преміювання за зниження витрат. Розподіл премії між учасниками заходу з економії витрат.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Принципи управління витратами.

2. Функції управління витратами.

3. Особливості управління витратами на підприємствах.

4. Причина відсутності системи управління витратами.

5. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки.

6. Місце управління витратами в системі менеджменту підприємств і організацій.

7. Склад і характеристика витрат.

8. Задачі й основні ознаки класифікації витрат.

9. Класифікація затрат на виробництво.

10. Порівняння класифікації витрат на зарубіжних підприємствах і підприємствах України.

11. Структура виробничих витрат підприємств і організацій.

12. Формування витрат за місцем виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності.

13. Моделі поведінки витрат.

14. Методи визначення функції витрат.

15. Теоретична сутність використання аналізу системи "витрати – обсяг – прибуток".

16. Маржинальний прибуток.

17. Ефект левериджу.

18. Поняття калькулювання, його роль і значення в системі управління.

19. Принципи і завдання калькулювання.

20. Види калькуляцій і їх використання в управлінні витратами.

21. Етапи розвитку і сучасний стан калькулювання.

22. Об’єкти калькулювання, їх характеристика і зв'язок з виробничим обліком та об’єктами обліку затрат.

23. Калькуляційні одиниці, їх види і використання.

24. Методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції (послуг).

25. Системи «директ-костинг» та «стандарт-кост».

26. Методика калькулювання собівартості.

27. Особливості калькулювання собівартості продукції (послуг) та шляхи її зниження.

28. Поняття про центри відповідальності.

29. Формування центрів відповідальності.

30. Роль контролю витрат у підтриманні режиму економії.

31. Організаційна побудова системи обліку витрат і руху матеріальних цінностей.

32. Диференціація і повнота обліку регульованих витрат за місцями їх формування.

33. Оснащеність місць витрат засобами обліку безперервних ресурсів (електроенергії, води, пари, газу, стиснутого повітря тощо).

34. Системи і методи обліку витрат на виробництво і їх загальна характеристика.

35. Управління виробничими затратами в умовах використання вітчизняних методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

36. Сучасні моделі обліку витрат на виробництво.

37. Управління виробничими витратами в умовах використання зарубіжних систем обліку і калькулювання.

38. Система своєчасного виробництва і управління вартістю.

39. Роль і значення контролю в управлінні виробничими витратами.

40. Система управлінського контролю за виробничою діяльністю підрозділів.

41. Методи визначення поведінки витрат.

42. Контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості.

43. Застосування метематично-статистичних методів для контролю за рівнем собівартості.

44. Об’єктивна необхідність планування витрат.

45. Методика планування витрат на виробництво і складання планової (нормативної) калькуляції.

46. Розрахунок допустимих затрат.

47. Визначення реальних (дійсних) витрат і їх методика.

48. Нормування витрат і їх роль в управлінні витратами.

49. Прогнозування собівартості та методи її обчислення.

50. Управління змінними витратами.

51. Управління постійними витратами.

52. Управління витратами на збут продукції.

53. Управління фінансовими та іншими витратами.

54. Управління непродуктивними витратами і втратами.

55. Зв'язок витрат виробництва з його ефективністю.

56. Показники ефективності управління витратами та їх характеристика.

57. Оптимізація виробничої діяльності за критерієм витрат.

58. Напрями підвищення ефективності управління витратами.

59. Необхідність стимулювання персоналу підприємства щодо економного використання ресурсів і оптимальних витрат.

60. Форми стимулювання залежно від величини економії, яку можна спрямувати на преміювання за зниження витрат.

61. Розподіл премії між учасниками заходу з економії витрат.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти